Archiv akcí

Uspořádali jsme 14. ročník letní školy pro učitelky a učitele humanitních oborů

Uspořádali jsme 14. ročník letní školy pro učitelky a učitele humanitních oborů

Od 24. 08. 2023 do 25. 08. 2023 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů, Vojenský historický ústav, Muzeum paměti XX. století a Mašínův statek – památník tří odbojů vás srdečně zvou ve dnech 24. a 25. srpna 2023 na 14. ročník letní školy pro učitelky a učitele humanitních oborů.  Letošním tématem letní školy jsou otázky a souvislosti tři odbojů a rok 1968 v didaktické perspektivě.

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání. Distanční seminář

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání. Distanční seminář

Od 05. 05. 2023 do 26. 05. 2023 / Semináře pro učitele

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí. Seminář proběhne v termínu 5.-26. května 2023 distanční formou.

Soudobé dějiny ve škole: 50. léta ve výuce

Soudobé dějiny ve škole: 50. léta ve výuce

19. 05. 2023, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Soudobé dějiny ve škole: 50. léta ve výuce, který proběhne v pátek 19. května 2023 od 9 do 15 v Ústavu pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3. Padesátá léta 20. století patří k obdobím, kdy se česká společnost dynamicky proměňovala pod tlakem nástupu komunistické strany k moci. Tyto změny provázené vysokou mírou represe a ideologického působení ovlivnily celou společnost ve všech oblastech života a důsledky některých z nich můžeme vidět i v současnosti. Seminář se zaměří na představení metod a vzdělávacích pomůcek, které jsou zaměřeny právě na toto období a nabízejí oporu pro výuku například o politických procesech, kolektivizaci či protikomunistickém odboji.

Soudobé dějiny ve škole: dějepis a divadlo

Soudobé dějiny ve škole: dějepis a divadlo

12. 05. 2023, 14:00 / Semináře pro učitele

Inscenace Záhada zmizelého sudomyče tematizuje formou imerzivního divadla česko-německé vztahy v době nástupu nacismu a druhé světové války. Zveme učitele dějepisu na seminář, který se zaměří na to, jak je toto téma přítomné ve veřejném prostoru a co může jeho umělecké zpracování přinést vyučujícím a lektorům. Kromě reflexe samotného představení se budeme zabývat zejména tím, jak u žáků rozvíjet schopnost nahlížet historické události z různých perspektiv.

Soudobé dějiny ve škole: Jak učit o válce?

Soudobé dějiny ve škole: Jak učit o válce?

31. 03. 2023, 09:30 / Semináře pro učitele

Druhá světová válka patří mezi nejdůležitější historická témata současnosti. To platí při pohledu do školního vzdělávání, populární kultury, nově vznikajících muzejních expozic či do veřejných diskusí. Seminář se na téma zaměří v široce pojaté vzdělávací perspektivě –⁠ nahlédneme jej skrze muzejní expozice Památníku Zámeček, programy muzejní edukace či vzdělávací pomůcky založené na badatelské výuce. Kapacita semináře byla naplněna, děkujeme za zájem.

Historická gramotnost v praxi

Historická gramotnost v praxi

17. 03. 2023, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Historická gramotnost v praxi, který je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti a vyzkoušet si konkrétní výukové materiály z nové, badatelsky pojaté učebnice dějin 20. století. Kapacita semináře byla naplněna, děkujeme za Váš zájem.

Historická gramotnost v praxi

Historická gramotnost v praxi

Od 13. 10. 2022, 10:00 do 13. 10. 2022, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s s Krajským akčním plánem Jihočeského kraje pořádáme seminář Historická gramotnost v praxi. Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti a vyzkoušet si konkrétní výukové materiály z nové, badatelsky pojaté učebnice dějin 20. století.

Obrazy války a poválečné obnovy

Obrazy války a poválečné obnovy

Od 30. 09. 2022, 09:00 do 30. 09. 2022, 16:00 / Semináře pro učitele

Vizuální kultura hraje důležitou roli ve zprostředkování válečné zkušenosti. Druhá světová válka je stále nejdůležitějším referenčním polem, ke kterému se při vytváření představy o válce vztahujeme. Jak obrazy války vznikaly a vznikají? Jaké hodnoty byly spojovány s poválečnou obnovou? Workshop pro učitele dějepisu a dalších společenských věd Obrazy války a poválečné obnovy se zaměří na analýzu obrazů jak druhé světové války, tak poválečné obnovy, a to především na filmovém materiálu.

Zveme učitele a učitelky dějepisu na 13. ročník letní školy

Zveme učitele a učitelky dějepisu na 13. ročník letní školy

Od 23. 08. 2022 do 24. 08. 2022 / Semináře pro učitele

Společně s Centrem současného umění DOX pořádáme ve dnech 23. a 24. srpna 2022 letní školu pro učitele a učitelky dějepisu a společenskovědních předmětů Proč se to stalo a co bude dál? V sérii přednášek, workshopů a diskusí se budeme věnovat tomu, jak vést žáky a studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti, ke schopnosti promýšlet jejich význam a k uvědomění si jejich plurality.

Informační semináře projektu Dějepis+

Informační semináře projektu Dějepis+

Od 12. 05. 2022 do 28. 06. 2022 / Semináře pro učitele

Jak lze učit dějepis lépe? A jak k tomu využít zkušenosti kolegyň a kolegů? Ve školním roce 2022/2023 se chystá pokračování projektu Dějepis+, do kterého se zapojilo již 260 učitelů a učitelek. Společně se snažíme zlepšovat výuku moderních dějin. Chcete se dozvědět více o tom, co provázelo realizaci projektu ve školním roce 2021/2022? Máte zájem seznámit se s lidmi, kteří zamýšlejí vytvořit novou skupinu ve Vašem okolí? Přihlaste se na některý z nabízených informačních seminářů.

Vypsali jsme červnový termín na seminář Historická gramotnost

Vypsali jsme červnový termín na seminář Historická gramotnost

10. 06. 2022, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele a učitelky dějepisu a společenských věd na seminář Historická gramotnost v praxi, který proběhne 10. června v Ústí nad Orlicí. Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Cílem semináře je praktické představení konceptu historické gramotnosti (historického myšlení) a ukázka příkladů, jak tyto koncepty zařadit a rozvíjet ve výuce. Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Historická gramotnost v praxi

Historická gramotnost v praxi

20. 05. 2022, 09:00 / Semináře pro učitele

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se chtějí seznámit s konceptem historické gramotnosti. Historická gramotnost předpokládá, že žáci a žákyně se neučí pouze znát historická fakta, ale minulost aktivně poznávají. Účelem dějepisného vzdělávání je vysvětlit jim „pravidla hry“ při zacházení s historií mimo školu – v rodině, v širší komunitě, v médiích, v politice. Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

29. 04. 2022, 09:00 / Semináře pro učitele

Minulost zanechává v krajině a v ulicích měst své stopy. Relikty minulosti mohou být mohutné a výstavní, nebo naopak zapadlé, zanedbané či téměř neviditelné. Může se jednat o výstavní objekty klíčové pro identitu města či čtvrti (sídla důležitých institucí, chrámy, památníky) nebo o maličkosti například v podobě stále používané normalizační autobusové zastávky.

Jak pracovat s HistoryLabem? Zveme na distanční seminář

Jak pracovat s HistoryLabem? Zveme na distanční seminář

Od 08. 04. 2022 do 29. 04. 2022 / Semináře pro učitele

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který proběhne od 8. do 29. dubna online a který vás v několika lekcích s aplikací seznámí.

Historiana: hřiště pro žáky i učitele

Historiana: hřiště pro žáky i učitele

Od 22. 03. 2022 do 26. 04. 2022 / Semináře pro učitele

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Distanční seminář nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana. Kapacita semináře je naplněna.

Soudobé dějiny v divadle a ve škole

Soudobé dějiny v divadle a ve škole

23. 03. 2022, 10:00 / Semináře pro učitele

Příběh Krále Šumavy je nejen příběhem konkrétního převaděče přes střeženou hranici Československa, ale také mnohovrstevnatým kulturním fenoménem. Příběh inspirovaný osudy Josefa Hasila se stal námětem pro literární i filmové zpracování již na konci 50. let 20. století, avšak své čtenáře a diváky si nachází dodnes. V semináři se zaměříme na to, jak s tímto příběhem pracuje aktuální inscenace Jihočeského divadla a jak využít různých variant zpracování Krále Šumavy ve výuce soudobých dějin.

Jak ve škole mluvit o válce na Ukrajině? Zveme učitele a učitelky dějepisu do Kabinetu D21

Jak ve škole mluvit o válce na Ukrajině? Zveme učitele a učitelky dějepisu do Kabinetu D21

09. 03. 2022, 16:00 / Semináře pro učitele

Otevíráme online setkání pro učitele a učitelky dějepisu a občanské výchovy, které je určeno ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci. Chcete sdílet vlastní zkušenost z praxe v reakci na válku na Ukrajině? Zajímá vás, jak ji řeší na jiných školách a jaká je nabídka podpory pro učitele? Přihlaste se do online Kabinetu, který pořádá Dějepis v 21. století ve středu 9. března od 16 do 17 hodin. Kapacita je naplněna, děkujeme za Váš zájem. Další termín bude brzy oznámen.

Komiks pod lavicí? Fučík

Komiks pod lavicí? Fučík

12. 11. 2021, 09:00 / Semináře pro učitele

V posledních letech vyšlo v češtině téměř nepřeberné množství různých komiksových děl dotýkajících se historie. Do jaké míry komiks ovlivňuje historické myšlení žáků? Jak se v jednotlivých dílech vyznat a jak je konstruktivně zapojit do výuky? Přijďte na seminář Komiks pod lavicí? Fučík. Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za Váš zájem.

Zveme učitele dějepisu na seminář „Soudobé dějiny v krajině i ve škole“

Zveme učitele dějepisu na seminář „Soudobé dějiny v krajině i ve škole“

06. 10. 2021, 10:00 / Semináře pro učitele

Rudá věž smrti ve Vykmanově, původně součást komplexu dolů a táborů určených k těžbě uranové rudy, je dnes národní kulturní památkou i součástí hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Jak místo a dějiny s ním spojené zprostředkovat žákům během školního dějepisu? Jak probíhá proces jeho zpřístupňování veřejnosti?

Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

Mapování artefaktů ve veřejném prostoru

04. 06. 2021, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Mapování artefaktů ve veřejném prostoru, který proběhne 4. června 2021 ve spolupráci s Národním muzeem. Konání semináře prezenčně bude záviset na aktuální epidemické situaci a případně bude nahrazen online variantou.

Distanční seminář Historiana – hřiště pro žáky i učitele

Distanční seminář Historiana – hřiště pro žáky i učitele

Od 24. 02. 2021 do 17. 03. 2021 / Semináře pro učitele

Jak se ve výuce dějepisu naučit pracovat s prameny? A kde k tomu získat metodickou podporu? Zveme na distanční seminář, který nabídne vhled do způsobu práce s pramennými sadami a konkrétními nástroji pro sestavení on-line lekcí v digitálním prostředí Historiana. Kurz proběhne od 24. února (úvodní online setkání) do 17. března (závěrečné online setkání). V průběhu samostatné práce budou lektoři k dispozici při vypsaných konzultacích. Kapacita semináře je naplněna, děkujeme za zájem!

Co nového v HistoryLabu?

Co nového v HistoryLabu?

12. 03. 2021, 10:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele a učitelky dějepisu na webinář, v němž lektor Čeněk Pýcha a jeho hosté představí nová cvičení v aplikaci HistoryLab. Webinář proběhne 12. března 2021 od 10 do 11 na našem YouTube kanále zde.

HistoryLab distančně – seminář pro učitele

HistoryLab distančně – seminář pro učitele

Od 19. 11. 2020 do 10. 12. 2020 / Semináře pro učitele

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny? Nabízíme distanční seminář, který vás v několika lekcích s aplikací seznámí. Seminář začne online úvodním setkáním 19. listopadu a skončí závěrečnou online diskuzí 10. prosince.

Co nového v HistoryLabu? Podívejte se na záznam webináře

Co nového v HistoryLabu? Podívejte se na záznam webináře

01. 10. 2020, 14:00 / Semináře pro učitele

Aplikace HistoryLab se mnoha učitelům a učitelkám osvědčila během letošního jara jako vhodný nástroj pro distanční výuku. HistoryLab je ale vhodný i pro běžné vyučování, případně lze na cvičeních postavit i kombinované formy výuky. Během prázdnin jsme pro vás připravili nová cvičení, které v rámci webináře představíme. Podívejte se na webinář na YouTube.

Na konci srpna pořádáme letní školu pro učitele

Na konci srpna pořádáme letní školu pro učitele

Od 27. 08. 2020 do 28. 08. 2020 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání pořádáme ve dnech 27. a 28. srpna 11. letní školu pro učitele dějepisu a společenských věd a pro studenty pedagogických oborů Nahlížet dějiny. Jak porozumět lidem, kteří žili v minulosti?

Zveme učitele dějepisu na distanční seminář o aplikaci HistoryLab

Zveme učitele dějepisu na distanční seminář o aplikaci HistoryLab

Od 15. 05. 2020 do 05. 06. 2020 / Semináře pro učitele

Zaujala vás aplikace HistoryLab a rádi byste si tuto digitální dílnu pro práci s prameny ve výuce dějepisu vyzkoušeli? Zajímá vás, jak naplno využít její potenciál a jak dávat žákům zpětnou vazbu na práci s prameny?  Nabízíme distanční seminář HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání, který vás v několika lekcích od 15. května do 5. června s aplikací seznámí. Kapacita semináře naplněna. 

Komiks pod lavicí? – ZRUŠENO

Komiks pod lavicí? – ZRUŠENO

17. 04. 2020, 09:00 / Semináře pro učitele

Srdečně zveme učitele dějepisu na seminář Komiks pod lavicí?, který proběhne v pátek 17. dubna 2020 od 9 do 15 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3. Seminář je zdarma. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR je seminář zrušen. O náhradním termínu semináře budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání – ZRUŠENO

HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání – ZRUŠENO

16. 04. 2020, 12:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Místním akčním plánem Opavsko zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář o digitální aplikaci HistoryLab s podnázvem Vidět dějiny, který proběhne ve čtvrtek 16. dubna 2020 od 12 do 17 hodin v Matičním domě v Opavě. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR je seminář zrušen. O náhradním termínu semináře budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Uspořádali jsme online seminář pro učitele

Uspořádali jsme online seminář pro učitele

08. 04. 2020, 10:00 / Semináře pro učitele

Klíčovým tématem distanční výuky je podle zpráv od učitelů, dětí i rodičů poskytování zpětné vazby. Aby byla práce v dějepise efektivní a pro žáka přínosná, měli by učitelé zadaná cvičení také hodnotit a poskytnout žákům základní zpětnou vazbu. Třetí vydání webináře, tentokrát na téma Jak hodnotit výkony žáků při práci s historickými prameny, můžete zpětně zhlédnout na tomto odkazu. Webinář vedl učitel a lektor Jaroslav Najbert.

Slyšet dějiny. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání – ZRUŠENO

Slyšet dějiny. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání – ZRUŠENO

27. 03. 2020, 09:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Českým rozhlasem zveme učitele dějepisu na seminář Slyšet dějiny. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání, který proběhne v pátek 27. března v Ústavu pro studium totalitních režimů, v místnosti 06/209 v 6. patře Domu Radost, nám. Winstona Churchila 1800/2, Praha 3.  Z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR je seminář zrušen. O náhradním termínu semináře budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Seminář pro učitele o aplikaci HistoryLab

Seminář pro učitele o aplikaci HistoryLab

14. 02. 2020, 09:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci se Základní školou Vratislavova pořádáme v pátek 14. února 2020 seminář Vidět dějiny pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů, na kterém představíme HistoryLab – digitální aplikaci pro práci s historickou fotografií. Zájemce prosíme o registraci zde.

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe

24. 10. 2019, 14:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci se ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí zveme ve čtvrtek 24. října učitele dějepisu a společenských věd na seminář Co se povedlo? Příklady dobré praxe, tentokrát zaměřeno na to, jak a kolik učit vědomostí.

Dějiny na fotografii. Dějiny v textu… zveme učitele dějepisu na seminář v Krnově

Dějiny na fotografii. Dějiny v textu… zveme učitele dějepisu na seminář v Krnově

16. 10. 2019, 12:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci se Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou v Krnově zveme učitele dějepisu na seminář Dějiny na fotografii, dějiny v textu. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání, který proběhne ve středu 16. října v Krnově. Zájemce prosíme, aby se registrovali prostřednictvím registračního formuláře.

Letní škola pro učitele „Stopovat dějiny: práce s prameny ve výuce“

Letní škola pro učitele „Stopovat dějiny: práce s prameny ve výuce“

Od 29. 08. 2019, 09:00 do 30. 08. 2019, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání pořádáme 10. ročník letní školy pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů Stopovat dějiny: práce s prameny ve výuce. Letní škola se uskuteční ve dnech 29. a 30. srpna v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Kapacita letní školy je již naplněna, zájemci se mohou hlásit jako náhradníci zde.

HistoryLab.cz: práce s prameny v historickém vzdělávání

HistoryLab.cz: práce s prameny v historickém vzdělávání

07. 06. 2019, 08:30 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Dějiny na fotografii. HistoryLab.cz: práce s prameny v historickém vzdělávání, který proběhne v pátek 7. června od 8.30 na Gymnáziu Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Zájemce o účast prosíme o registraci zde.

Zveme učitele na seminář v Táboře

Zveme učitele na seminář v Táboře

04. 06. 2019, 08:30 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Dějiny na fotografii. HistoryLab.cz: práce s prameny v historickém vzdělávání, který proběhne v úterý 4. června od 8.30 na Gymnáziu Pierra de Coubertin v Táboře. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Zájemce o účast prosíme o registraci zde.

Zveme učitele dějepisu na seminář „Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání“

Zveme učitele dějepisu na seminář „Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání“

Od 24. 05. 2019, 10:00 do 24. 05. 2019, 16:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Zaniklé muzeum. Práce s ideologií ve vzdělávání, který proběhne v pátek 24. května od 10 hodin v Ústředním depozitáři Národního muzea v Terezíně. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Prosíme zájemce, aby se registrovali zde.

Pořádáme seminář pro učitele „Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů“

Pořádáme seminář pro učitele „Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů“

Od 26. 04. 2019, 09:00 do 26. 04. 2019, 15:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Kontroverze ve výuce dějepisu a společenskovědních předmětů, který proběhne v pátek 26. dubna od 9 hodin v budově Domu odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, v místnosti č. 522 (5. patro). Kapacita semináře je naplněna, zájemci se mohou hlásit již jen jako náhradníci na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.

Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana

Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana

11. 03. 2019, 10:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana který proběhne v pondělí 11. března od 10 hodin v Národním památníku na Vítkově v Praze 3. Seminář navazuje na aktuální výstavu Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje, je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Prosíme zájemce, aby se registrovali zde.

Dějiny na fotografii. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání

Dějiny na fotografii. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání

15. 02. 2019, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Dějiny na fotografii. HistoryLab: práce s prameny v historickém vzdělávání, který proběhne v pátek 15. února od 9 hodin v Domě odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, v místnosti č. 522 (5. patro). Seminář je zdarma. Prosíme zájemce, aby se registrovali zde.

Zveme na historickou dílnu Ne/viditelné památníky

Zveme na historickou dílnu Ne/viditelné památníky

14. 12. 2018, 10:00 / Semináře pro učitele

Zveme na workshop zaměřený na životopisné památníky, rodné domky a původní pracovny. Jak vypadá současná mapa životopisných památníků? V čem spočívá vzdělávací potenciál těchto míst? Co se zde skutečně vystavuje? Seminář je otevřený všem zájemcům z řad učitelů, studentů, pracovníků muzeí či účastníkům z řad veřejnosti. V rámci dílny navštívíme památník Františka Palackého a Josefa Ladislava Riegera a Muzeum Antonína Dvořáka. Historická dílna se uskuteční v pátek 14. prosince 2018 od 10 hodin. Zájemce prosíme o registraci zde.

Hodina moderních dějin

Hodina moderních dějin

07. 12. 2018, 09:00 / Semináře pro učitele

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří hledají nové informace, ale i inspiraci, přijde-li na systematičtější přípravu vyučovacích hodin. Zájemce o účast prosíme o registraci zde.

Jak učit o životě v komunistické diktatuře

Jak učit o životě v komunistické diktatuře

Od 05. 10. 2018, 09:00 do 05. 10. 2018, 15:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář „Opravdu tak snadno?“ Jak učit o životě v komunistické diktatuře, který proběhne v pátek 5. října od 9 do 15 hodin v sídle Ústavu pro studium totalitních režimů v prostorách Hadovka Office Parku, Evropská 2590/33 c, ve 3. patře. Cílem semináře je zkvalitnění výuky tématu, které je vysoce relevantní pro předměty dějepis a občanská výchova. Zájemce o účast prosíme o registraci zde. Seminář je zdarma.

Zveme na seminář pro učitele Archiv ve výuce

Zveme na seminář pro učitele Archiv ve výuce

24. 09. 2018, 10:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů a pracovníky archivů na seminář zaměřený na problematiku práce s historickými prameny ve vzdělávání. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Zájemce o účast prosíme o registraci zde.

Letní škola pro učitele: Historie a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti

Letní škola pro učitele: Historie a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti

Od 30. 08. 2018, 09:00 do 31. 08. 2018, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Centrem současného umění DOX a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání srdečně zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na tradiční letní školu, tentokrát na téma Historie a fikce. Vyprávění ve výuce o minulosti. Letní škola proběhne ve dnech 30 a 31. srpna 2018 v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7.  Zájemce prosíme o registraci zde.

Zveme pedagogy na seminář „Pusťme si film.“ Proč a jak učit žáky a studenty o období po roce 1945 na konci školního roku

Zveme pedagogy na seminář „Pusťme si film.“ Proč a jak učit žáky a studenty o období po roce 1945 na konci školního roku

Od 11. 06. 2018, 09:00 do 11. 06. 2018, 15:00 / Semináře pro učitele

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří se nechtějí nechat odradit úbytkem pozornosti svých žáků a studentů v posledních měsících školního roku – zvláště v posledních ročnících ZŠ a SŠ, kdy zbývá probrat důležité učivo o domácích a světových reáliích po roce 1945. Seminář proběhne v pondělí 11. června od 9 do 15 hodin v sídle Ústavu pro studium totalitních režimů, Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, Praha 6. Zájemce prosíme o registraci zde.

Lidská práva ve výuce – jak pracovat s postoji žáků?

Lidská práva ve výuce – jak pracovat s postoji žáků?

08. 06. 2018, 09:00 / Semináře pro učitele

V pátek 8. června 2018 od 9 do 15 hodin pořádáme v Ústavu pro studium totalitních režimů, Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, Praha 6, seminář pro učitele a společenskovědních předmětů Lidská práva ve výuce – jak pracovat s postoji žáků? Seminář je zdarma a má akreditaci MŠMT. Kapacita semináře je již naplněna.

Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce?

Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce?

18. 05. 2018, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Jak pracovat s dobovou ideologií a propagandou ve výuce?, který proběhne v pátek 18. května 2018 od 9 hodin v sídle Ústavu pro studium totalitních režimů v Hadovka Office Parku, Evropská 2590/33c, Praha 6. Seminář má akreditaci MŠMT v systému DVVPP. Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: 1968

Historická dílna: 1968

Od 20. 04. 2018, 09:00 do 20. 04. 2018, 15:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů na kurz, který se zaměří na jednu z klíčových událostí českých soudobých dějin – rok 1968. Historická dílna 20. dubna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP. Zájemce prosíme o registraci.

Historická dílna: 1968 v Českém Krumlově

Historická dílna: 1968 v Českém Krumlově

23. 03. 2018, 09:30 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Gymnáziem Český Krumlov zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na Historickou dílnu: 1968, která proběhne v pátek 23. března od 9.30 na Gymnáziu Český Krumlov, Chvalšinská 112. Historická dílna je zdarma. Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Média – výročí – dějepis

Historická dílna: Média – výročí – dějepis

02. 03. 2018, 09:30 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů a Fakulta sociálních věd zvou učitele dějepisu a společenských věd na Historickou dílnu Média – výročí – dějepis, která se uskuteční v pátek 2. března 2018 od 9:30 do 15 hodin v budově FSV Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Historická dílna je zdarma. Zájemce o ni prosíme o registraci zde.

Kapacita dílny byla naplněna. V současnosti se můžete hlásit jako náhradník. 

Zveme učitele dějepisu na seminář o třetím odboji

Zveme učitele dějepisu na seminář o třetím odboji

23. 02. 2018, 09:00 / Semináře pro učitele

V pátek 23. února 2018 od 9 hodin pořádáme seminář pro učitele dějepisu a společenskovědních předmětů Odboj a odpor proti komunistickému režimu: Případ Světlana, který navazuje na stejnojmennou výstavu. Seminář proběhne v Ústavu pro studium totalitních režimů, Hadovka Office Park, Evropská 2590/33c, a je zdarma. Zájemce o účast prosíme o registraci.

Pořádáme seminář pro učitele Odboj, odpor, disent – výuka sporných dějin

Pořádáme seminář pro učitele Odboj, odpor, disent – výuka sporných dějin

01. 12. 2017, 09:00 / Semináře pro učitele

Představují kontroverzní témata pro výuku soudobých dějin či minulostních témat občanské výchovy spíše obtíž, nebo příležitost? Lze pracovat s nebezpečnými tématy bezpečně? Které postupy témata otevírají a mají šanci udržet nejen pozornost, ale též klima otevřenosti ve třídě? Srdečně zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Odboj, odpor, disent – výuka sporných dějin, který se uskuteční v pátek 1. prosince 2017 od 9 do 15 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Evropská 33c, Praha 6. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT. Zájemce o seminář prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Muzeum komunismu ve věznici?

Historická dílna: Muzeum komunismu ve věznici?

10. 11. 2017, 10:15 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádají historickou dílnu Muzeum komunismu ve věznici?, která proběhne v pátek 10. listopadu 2017 od 10.15 do 16 hodin v prostorách expozice Věznice Uherské Hradiště. V průběhu dílny se chceme dotknout otázek spojených s „muzealizací” tohoto místa, ale i obecnějších problémů vzpomínání na komunismus. Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP. Kapacita dílny je již bohužel naplněna. Nadále je možné hlásit se jen jako náhradník na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.

Archiv a historický pramen ve výuce

Archiv a historický pramen ve výuce

03. 11. 2017, 09:00 / Semináře pro učitele

Srdečně zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Archiv a historický pramen ve výuce. O možnostech využití archivů ve výuce přijdou diskutovat hosté z Archivu bezpečnostních složek a Státního oblastního archivu Praha. Během semináře také vyzkoušíme práci s prameny v digitálním prostředí HistoryLab. Seminář se uskuteční v pátek 3. listopadu 2017 od 9 do 15 hodin v Ústavu pro studium totalitních režimů, Evropská 33c, Praha 6, je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Zájemce prosíme o registraci zde.

Zveme na seminář pro učitele v rámci výstavy Případ Světlana

Zveme na seminář pro učitele v rámci výstavy Případ Světlana

Od 02. 11. 2017, 13:00 do 02. 11. 2017, 17:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm zveme učitele dějepisu a společenských věd na seminář Odboj a odpor proti komunistickému režimu, v jehož rámci představíme i aktuální výstavu Případ Světlana. Seminář je zdarma a proběhne ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 13 do 17 hodin v prostorách Valašského muzea, Palackého 147, Rožnov pod Radoštěm (v budově tzv. Sušáku). Zájemce prosíme o registraci na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz.

V rámci výstavy „T.G.M. Mýty a skutečnost“ pořádáme historickou dílnu pro učitele

V rámci výstavy „T.G.M. Mýty a skutečnost“ pořádáme historickou dílnu pro učitele

25. 10. 2017, 13:00 / Semináře pro učitele

V rámci doprovodného programu k výstavě T.G.M. Mýty a skutečnost, která je v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech k vidění až do 31. ledna 2018, zveme učitele dějepisu a společenských věd na Historickou dílnu: Obrazy TGM. Dílna je zdarma a proběhne ve středu 25. října od 13 do 17 hodin v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech, Zámecká 197, Lány. Zájemce prosíme o registraci na e-mailu: reditelka@muzeumtgm.cz.

Zveme na seminář pro učitele „Hodnocení v soudobých dějinách“

Zveme na seminář pro učitele „Hodnocení v soudobých dějinách“

20. 10. 2017, 09:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenskovědních předmětů na seminář Hodnocení v soudobých dějinách, který proběhne v pátek 20. října 2017 od 9 do 15 hodin ve Skautském institutu, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1. Seminář se zaměří na prezentaci moderních didaktických trendů v oblasti evaluování výuky. Účastníci se seznámí s teoretickými rámci evaluace v soudobé angloamerické didaktice dějepisu a zároveň se standardy dějepisného vzdělávání, které reprezentují aktuální (prozatím nepovinnou) normu pro výuku dějepisu. Pozornost bude věnována také ožehavým otázkám etické perspektivy hodnocení, která je zvláště v soudobých dějinách mimořádně náročná. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP. Zájemce prosíme o registraci zde.

Letní škola pro učitele: Paměť, město, krajina

Letní škola pro učitele: Paměť, město, krajina

Od 31. 08. 2017, 09:00 do 01. 09. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a společenských věd na tradiční letní školu, tentokrát na téma Prostor ve výuce o minulosti. Dvoudenní kurz proběhne ve dnech 31. srpna – 1. září 2017 v Centru současného umění DOX. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP.  Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Digitální obrazy historie

Historická dílna: Digitální obrazy historie

16. 06. 2017, 10:00 / Semináře pro učitele

Centrum současného umění DOX a Ústav pro studium totalitních režimů zvou studenty a učitele dějepisu a společenských věd na historickou dílnu Digitální obrazy historie, která proběhne v pátek 16. června 2017 od 10 do 15 hodin v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7. Historická dílna se zaměří na proměny obrazů minulosti, jež se odehrávají v digitálním prostředí a na internetu. Seminář nabídne i workshopové části – jednou využijeme stopy minulosti v hlubinách internetu a podruhé aktuální výstavu centra DOX o velkých datech, BIG BANG DATA. Prosíme o rezervaci na jiri@dox.cz.

Historická dílna: Rok 1968

Historická dílna: Rok 1968

Od 02. 06. 2017, 09:00 do 02. 06. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Zveme učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů na kurz, který se zaměří na jednu z klíčových událostí českých soudobých dějin – rok 1968. Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490. Zájemce prosíme o registraci zde.

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Od 26. 05. 2017, 09:00 do 26. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů (výchovy k občanství, základů společenských věd a dalších) na seminář Dějepis a výchova k občanství, který proběhne 26. května 2017 od 9 do 15 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2 v místnosti č. 104. Tematickým centrem kurzu je vzájemný vztah předmětů dějepis, výchova k občanství a průřezového tématu výchova demokratického občana a jejich možná propojení a vzájemné obohacení ve školní praxi. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490. Zájemce prosíme o registraci zde.

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Od 05. 05. 2017, 09:00 do 05. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a příbuzných společenskovědních předmětů na seminář, který se zaměří na využití různých typů archivů ve výuce a na spolupráci mezi školami a archivy. Seminář je zdarma.  Zájemce prosíme o registraci zde

Historická dílna: Využití fotografie ve výuce dějepisu

Historická dílna: Využití fotografie ve výuce dějepisu

Od 31. 03. 2017, 09:00 do 31. 03. 2017, 14:00 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a společenských věd na historickou dílnu Využití fotografie ve výuce dějepisu, která proběhne v pátek 31. března 2017 od 9 do 14 hodin na nové adrese Ústavu pro studium totalitních režimů v Hadovka Office Parku na Evropské ulici 2590/33c na Praze 6. Seminář je zdarma. Zájemce prosíme o registraci zde.

Seminář pro učitele Engaging Students With History: Challenges of teaching with primary sources in contemporary history education

Seminář pro učitele Engaging Students With History: Challenges of teaching with primary sources in contemporary history education

16. 03. 2017, 16:00 / Semináře pro učitele

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK v Praze zvou učitele, studenty a zájemce o soudobé dějiny na seminář Engaging Students With History: Challenges of teaching with primary sources in contemporary history education, který proběhne ve čtvrtek 16. března 2017 od 16 hodin na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, M. Rettigové 47/4, Praha 1. Více informací a registraci najdete na www.dejepis21.cz/seminare

Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce

Historická dílna: Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce

Od 03. 03. 2017, 10:00 do 03. 03. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Centrum současného umění DOX a Ústav pro studium totalitních režimů zvou učitele dějepisu na historickou dílnu Havel, Charta 77 a obrazy disentu ve výuce, která proběhne v pátek 3. března od 10 do 15 hodin v DOXu, Poupětova 1, Praha 7.  Součástí dílny bude i komentovaná prohlídka výstavy HAVEL. Místa na dílně si prosím rezervujte na jiri@dox.cz.

Historická dílna v Plzni

Historická dílna v Plzni

Od 01. 02. 2017, 10:00 do 01. 02. 2017, 14:00 / Semináře pro učitele

Seminář pro učitele dějepisu na ZŠ, SŠ i gymnáziích, pořádaný na SPŠ v Plzni 1. února 2017, se zaměří na využití fotografie ve výuce dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Lektor Kamil Činátl z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů představí několik možných přístupů k práci s historickými snímky. Seminář zahájí krátkou ukázkou výuky se studenty SPŠ stavební v Plzni. Historická dílna je akreditována MŠMT v systému DVPP a je zdarma. Registrace zde

Historická dílna pro učitele dějepisu

Historická dílna pro učitele dějepisu

Od 13. 01. 2017, 10:00 do 13. 01. 2017, 14:00 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK srdečně zve učitele dějepisu a společenských věd na historickou dílnu Dějiny a ironie, která proběhne v pátek 13. ledna 2017 od 10 do 14 hodin v místnosti č. 1 v přízemí Filozofické fakulty, nám. Jana Palacha 2, Praha 1. Dílna představí ironii jako možnou součást výuky dějepisu: nejen jako odlehčení vážného tématu, ale také jako možný výchozí bod celé hodiny či tematického celku.