Učit moderní dějiny jinak?! Zveme na oblastní workshop v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

  • Termín: 16. 02. 2023, 15:00
  • Místo konání: SPŠ a SZŠ v Krnově, Jiráskova 841, 794 01 Krnov

Seminář je určen pro učitele dějepisu a společenských věd, kteří si chtějí na konkrétních příkladech upřesnit, co je obvykle myšleno inovací výuky dějepisu a občanské výchovy. Na dílčích příkladech představíme, co je touto inovací myšleno v konstruktivistickém pojetí, jak to souvisí s činnostní výukou a badatelskými lekcemi (učebnicí Soudobé dějiny 9). Učitelé se seznámí s tím, jak si aplikaci novátorské výuky zkouší jejich kolegové a kolegyně v pokusném ověřování projektu Dějepis+, a odnesou si konkrétní tipy na výukové lekce.

Seminář Učit moderní dějiny jinak?! proběhne 16. února na SPŠ a SZŠ v Krnově, Jiráskova 841, 794 01 Krnov od 15 do 18 hodin a je určen učitelům z okresů Bruntál a Jeseník.

Seminář je zdarma a nabízíme jej ve spolupráci se společenskovědním kabinetem SYPO, který vydá účastníkům osvědčení o účasti.

REGISTRACE

PROGRAM

15:00–⁠15:30 Očekávání od výuky dějepisu a občanské výchovy

V prvním části si představíme, co žáky učíme a chceme učit, jak to souvisí s našimi postoji k výuce.

15:30–⁠16:00 Co je a není inovace

Druhá část je zaměřena na vzájemné porozumění klíčovým termínům, které jsou spojeny s novátorstvím ve výuce (tzv. tradiční výuka a její vztažení k transmisi a konstruktivismu, jak s tím souvisí badatelská a činnostní výuka jako metoda). Diskutovány budou běžné případy zjednodušeného porozumění inovaci.

16:00–⁠16:15 Pauza na občerstvení

16:15–17:00 Příklady dobré praxe

V této části si shrneme zkušenosti s aplikací HistoryLab ve výuce jako součásti badatelských lekcí (badatelská učebnice). Vezmeme si příklad tzv. obyčejného násilí, které se nabízí jako ideální mezipředmětový průnik mezi dějepisem a občanskou výchovou.

17:00–⁠18:00 Pokusné ověřování

V poslední části setkání si představíme, co se děje v projektu Dějepis+ a proč je obecně důležité vzájemné učení. Zaměříme se na ukázku konkrétní projektové lekce a jak ji učitelé v projektu hodnotí.