Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

Vydali jsme knihu 1945. Konec války a obnova Československa

9. květnem 1945 sice skončila druhá světová válka, ale politické, ekonomicko-sociální i společenské změny vyvolané politicko-ekonomickou krizí třicátých let dvacátého století a válečnými událostmi našly své vyústění v poválečném období. Bez vědomí této kontinuity není možné správně pochopit poválečný vývoj nejen v Československu, ale ani v globálním kontextu.

Další aktuality

Další aktuality