V České republice jsou na návštěvě účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

V České republice jsou na návštěvě účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů, Knihovny Václava Havla a Magistrátu hlavního města Prahy přijeli do Prahy někteří z účastníků protestů proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V rámci programu Za vaši a naši svobodu 1968-2018 zveme na vernisáž stejnojmenné výstavy do Skautského institutu, na besedu do Knihovny Václava Havla v den výročí okupace či na divadelní představení Poledne. V den 50. výročí vpádu okupantů, 21. srpna 2018, položili hosté květiny u symbolického památníku Jana Palacha na Václavském náměstí.

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Publikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu, které byly perzekvovány či marginalizovány z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů.

Srpen 1968 v pražských ulicích

Srpen 1968 v pražských ulicích

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje v připomínce letošních výročí formou plakátovacích sloupů ve veřejném prostoru. Aktuální prezentace přibližuje okupaci Československa vojsky Varšavského paktu v srpnu roku 1968.

Další aktuality

Další aktuality