Českou republiku navštíví účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

Českou republiku navštíví účastníci protestů proti invazi do Československa v roce 1968

Na pozvání Ústavu pro studium totalitních režimů, Knihovny Václava Havla a Magistrátu hlavního města Prahy přijedou do Prahy někteří z účastníků protestů proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. V rámci programu Za vaši a naši svobodu 1968-2018 zveme na vernisáž stejnojmenné výstavy do Skautského institutu, na besedu do Knihovny Václava Havla v den výročí okupace či na divadelní představení Poledne.

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Vydali jsme sborník „Nechtění“ spoluobčané

Publikace přináší studie věnované nejrůznějším skupinám „nechtěných“ obyvatel v Československu od konce druhé světové války do pádu komunistického režimu, které byly perzekvovány či marginalizovány z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů.

Srpen 1968 v pražských ulicích

Srpen 1968 v pražských ulicích

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje v připomínce letošních výročí formou plakátovacích sloupů ve veřejném prostoru. Aktuální prezentace přibližuje okupaci Československa vojsky Varšavského paktu v srpnu roku 1968.

Další aktuality

Další aktuality