Akce

Call for Applications na konferenci „Historiography of Central European Communism Reconsidered: Patterns of Interpretation and Writing Strategies“

Call for Applications na konferenci „Historiography of Central European Communism Reconsidered: Patterns of Interpretation and Writing Strategies“

Od 21. 09. 2017 do 22. 09. 2017 / Konference

Ústav pro studium totalitních režimů a Centre of French Civilisation ve Varšavě vyhlašují Call for Applications na konferenci Historiography of Central European Communism Reconsidered: Patterns of Interpretation and Writing Strategies, která proběhne ve dnech 21.–22. září 2017 ve Varšavě. Deadline pro zaslání abstraktu o 300-500 slovech a krátkého životopisu na adresy Muriel Blaive, Anna Muller či Nicolas Maslowski (mblaive@gmail.com, anmuller@umich.edu, n.maslowski@uw.edu.pl) je stanoven na 15. června 2017. 

Výstava Ve znamení tří deklarací v brněnském Krytu 10-Z

Výstava Ve znamení tří deklarací v brněnském Krytu 10-Z

Od 03. 05. 2017 do 03. 09. 2017 / Výstavy

Výstava o šlechtě v době nacistického ohrožení, která je od 3. května k vidění v Krytu 10-Z v Brně, mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu v Československu. „Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu…

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Od 05. 05. 2017, 09:00 do 05. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a příbuzných společenskovědních předmětů na seminář, který se zaměří na využití různých typů archivů ve výuce a na spolupráci mezi školami a archivy. Seminář je zdarma.  Zájemce prosíme o registraci zde

Promítání dokumentárního filmu o Janu Patočkovi

Promítání dokumentárního filmu o Janu Patočkovi

27. 04. 2017, 18:30 / Přednášky

Ústav pro studium totalitních režimů zve na promítání dokumentárního filmu Jan Patočka: darovat smrt (Česká televize 2017), které se uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 18.30 v kině MAT (Karlovo náměstí 19, Praha 2). Po promítání bude následovat beseda s režisérem filmu Borisem Jankovcem a ředitelem Archivu Jana Patočky Ivanem Chvatíkem. Večer moderuje historik Petr Blažek. Zájemce o účast prosíme o rezervaci místa na e-mailu anna.macourkova@ustrcr.cz

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Od 26. 05. 2017, 09:00 do 26. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů (výchovy k občanství, základů společenských věd a dalších). Tematickým centrem kurzu je vzájemný vztah předmětů dějepis, výchova k občanství a průřezového tématu výchova demokratického občana a jejich možná propojení a vzájemné obohacení ve školní praxi. Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení. Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Rok 1968

Od 02. 06. 2017, 09:00 do 02. 06. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Prezenční kurz DVPP určený učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Tematicky se kurz zaměřuje na jednu z klíčových událostí českých soudobých dějin – rok 1968. Při didaktické reflexi této důležité učební látky klade důraz na zapojení pramenů a badatelsky zaměřenou výuku. Historická dílna je zdarma. Zájemce prosíme o registraci zde.

Archiv proběhlých akcí