20. 4. / Call for Abstracts (konference)

  • Termín: Od 29. 05. 2024 do 30. 05. 2024
  • Místo konání: SOkA České Budějovice, Rudolfovská 40, České Budějovice

Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Státní oblastní archiv v Třeboni vyhlašují Call for Abstracts na konferenci Československo v letech 1945–1948, která se bude konat 29. a 30. května 2024 v Českých Budějovicích (budova SOkA v Rudolfovské 40).

 

Přijímáme příspěvky k danému tématu s možným časovým přesahem před rok 1945 a za rok 1948. Uzávěrka pro dodání přihlášek s abstrakty je prodlouženo do 20. dubna 2024. Registrace příspěvků na konferenci probíhá přes online formulář.

Tematické okruhy:
  1. Průběh osvobozování Československa, postup spojeneckých armád, problém tzv. národních hostů, hmotné památky a autentické vzpomínky na období konce války
  2. Konstituování státní moci (zde zohlednit to, že konference v roce 2023 měla téma Národní výbory), poválečný politický systém, Košický vládní program, Národní fronta, volby
  3. Obnovování státních hranic poválečného Československa
  4. Vztahy Čechů a Slováků, jejich vývoj, peripetie, soulady a spory
  5. Poválečné změny v kultuře, průmyslu, zemědělství a jiných oblastech života. První poválečná peněžní reforma 1945. Marshallův plán, zahraniční politika Československa
  6. Konec českoněmeckého soužití, odsun Němců, Maďarů, osidlování pohraničí, Mimořádné lidové soudy
  7. Hmotné památky a autentické vzpomínky na období konce války. Muzea, archivy a další paměťové, kulturní a vědecké instituce
  8. Rok 1948 jako změna

ZDE podrobné informace o konferenci Československo v letech 1945–1948 v pdf

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků podle kvality abstraktu a jeho vhodnosti pro téma konference. Podrobnější informace budou autorům vybraných příspěvků zaslány během dubna. Předpokládá se vydání kolektivní monografie z vybraných příspěvků. Účastnický poplatek činí 300 Kč.

Kontakt pro dotazy: