Publikace

Adam Havlík: Marky, bony, digitálky. Veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu

Adam Havlík: Marky, bony, digitálky. Veksláci a fenomén veksláctví v socialistickém Československu

Obraz veksláka patří neodmyslitelně k pozdnímu období socialistického Československa. Stal se námětem řady dobových literárních textů či filmů a dodnes patří k symbolům každodenního života a černého trhu před rokem 1989. Kniha historika Adama Havlíka sleduje fenomén veksláctví a vztahy mezi oficiální a šedou ekonomikou v širokých souvislostech a ukazuje tak dosud málo známou tvář období „reálného socialismu“.

Securitas Imperii 40/2022

Securitas Imperii 40/2022

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde: https://securitas-imperii-journal.com Nedávná mezinárodní mediální pozornost zaměřená na aktivity československé rozvědky v období studené války nás inspirovala k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na stránkách našeho časopisu…

Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann (eds.): Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu

Jaroslav Pažout, Kateřina Portmann (eds.): Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu

Publikace si klade za cíl přispět k poznání procesu poválečné retribuce, který představuje velmi komplikované a často i bolestivé téma. Zabývá se jeho mezinárodními konsekvencemi, aplikací retribuce vůči národnostním menšinám a jejím průběhem ve vybraných regionech i reflexí ve filmové tvorbě.

Paměť a dějiny 2/2022

Paměť a dějiny 2/2022

Hlavním tématem druhého čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je architektura doby normalizace. Ta má všeobecně špatnou pověst stejně jako období, v němž vznikala. Revue Paměť a dějiny se snaží tento stereotyp trochu narušit: zabývá se stavbami, které…

Jana Kočišková: Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Jana Kočišková: Ženy v politice. Role a postavení vrcholných političek v Československu 1948–1968

Československé političky navazovaly po 2. světové válce na prvorepublikovou zkušenost aktivní politické participace svých předchůdkyň, dělo se to však ve zcela novém geopolitickém uspořádání světa rozděleného na východní a západní blok. Jejich politická činnost tak byla významně ovlivněna specifiky nedemokratického režimu a všeprostupující komunistickou ideologií.

Milan Bárta: Josef Pavel. Život a doba

Milan Bárta: Josef Pavel. Život a doba

Životní příběh Josefa Pavla je příběhem jedné generace okouzlené komunismem, která prožila rozhodující okamžiky 20. století a dočkala se krutého probuzení. Za svůj život toho stihnul opravdu hodně – byl dobrovolníkem mezinárodních brigád ve Španělsku, pracovníkem komunistického aparátu, velitelem Lidových milicí, politickým vězněm, ministrem vnitra i milujícím manželem a otcem.

Paměť a dějiny 1/2022

Paměť a dějiny 1/2022

První číslo revue Paměť a dějiny v roce 2022 se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací. V každé z tematických sekcí – okupace, odboj, osvobození – přináší materiály, které otevírají pozapomenutá nebo málo známá témata. K osmdesátému výročí…

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Petiční výbor Věrni zůstaneme patřil k nejvýznamnějším ilegálním odbojovým skupinám, které působily v letech 2. světové války na okupovaném území. Ve své činnosti se zaměřoval nejenom na zpravodajskou činnost a vydávání ilegálního tisku, ale značnou pozornost rovněž věnoval plánům obnovy Československa v duchu principů moderního sociálního státu.

Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.): Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Tomáš Bursík, Jaroslav Pažout (eds.): Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu

Politicky motivovaná trestněprávní perzekuce na konci čtyřicátých let a v letech padesátých 20. století v Československu i dalších zemích sovětského bloku se po jeho zhroucení stala předmětem širokého zájmu historiků i publicistů. Totéž nelze říci o revizi těchto procesů a rehabilitaci jejich obětí, byť měly významný politický, společenský i morální dopad. Kniha představuje příspěvek k tomuto důležitému tématu československých dějin.

Securitas Imperii 39/2021

Securitas Imperii 39/2021

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde: https://securitas-imperii-journal.com. Sté výročí založení komunistické strany je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, jak strana vznikala, jak se chopila a udržela u moci, a jak nakonec…