Publikace

Ladislav Kudrna (ed.): Underground v letech 1981-1986

Ladislav Kudrna (ed.): Underground v letech 1981-1986

Zostření mezinárodní situace na začátku osmdesátých let 20. století vedlo k nové eskalaci studené války, která se odrazila na tvrdosti represí komunistického režimu vůči Chartě 77 a undergroundu. Donucovací aparát spustil celostátní akci „Satan“, vrcholící v listopadu 1981 zásahem proti redakci časopisu Vokno, souběžně probíhala akce „Asanace“, která do zahraničí vyštvala celou řadu osobností z řad domácí opozice.

Paměť a dějiny 4/2023 – Totalitarismus

Paměť a dějiny 4/2023 – Totalitarismus

Těžištěm revue Paměť a dějiny 4/2023 jsou dva teoretické články, které se věnují vývoji konceptu totalitarismu a jeho aplikaci v současné politické filozofii a politologii. Další studie, rozhovory a zprávy se pak zabývají jeho konkrétními projevy v současnosti i minulosti.

Jiří Smlsal: Holokaust a majetková perzekuce Romů v Protektorátu Čechy a Morava

Jiří Smlsal: Holokaust a majetková perzekuce Romů v Protektorátu Čechy a Morava

Publikace Holocaust a majetková perzekuce Romů v Protektorátu Čechy a Morava historika Jiřího Smlsala přibližuje průběh rasové perzekuce Romů a Sintů na našem území za druhé světové války, její společenské předpoklady a konkrétní aktéry, pachatele i oběti. Zabývá se fungováním protektorátních koncentračních táborů v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu a hromadnými transporty Romů do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

Veselin Pramatarov: Na nitkách. 1968. Podle skutečné události

Veselin Pramatarov: Na nitkách. 1968. Podle skutečné události

Komiks bulharského autora vypravuje reálný příběh tří studentů, kteří měsíc poté, co vojska Varšavské smlouvy vstoupila v roce 1968 do Československa, aby potlačila pražské jaro a začínající demokratické reformy, vyrobili a roznesli letáky proti účasti bulharské armády na této operaci: „Vojska loutky Živkova pryč z ČSSR!“ Po akci Státní bezpečnosti s krycím názvem „Loutky“ byli všichni tři vyloučeni z univerzity, zatčeni a odsouzeni. Jejich čin dokládá, že i v podmínkách totalitní společnosti může přežít občanský smysl pro spravedlnost.

Vít Poláček: „Abychom nebyli čtyřicátí na světě.“ Československý státem řízený doping a jeho prameny

Vít Poláček: „Abychom nebyli čtyřicátí na světě.“ Československý státem řízený doping a jeho prameny

V roce 1983 vydala vláda ČSSR „Opatření pro zkvalitnění čs. státní reprezentace“, ve kterém pověřila ministra zdravotnictví podporou výzkumu a kontrolou podpůrných prostředků. Tím se do té doby pololegální a utajený systém dopování sportovců v ČSSR, na kterém participovali funkcionáři i lékaři, dostal pod přímé řízení státu, konkrétně ministerstva zdravotnictví. Od roku 1985 potom za systém státem řízeného dopingu zodpovídal Ústav národního zdraví pro vrcholový sport.

Securitas Imperii 42–43/2023

Securitas Imperii 42–43/2023

Časopis Securitas Imperii č. 42–43 přináší čtyři odborné studie, soubor dokumentů, rozhovor, zprávu z konference, referáty ze semináře a recenze odborné literatury. První dvě studie jsou zaměřeny na období tzv. třetí československé republiky, následující dvě přibližují konkrétní formy a problémy protikomunistického odboje po únoru 1948.

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Středobodem revue Paměť a dějiny 3/2023 je padesáté výročí vydání knihy Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag, která sehrála stěžejní roli v povědomí o povaze a rozsahu sovětských represí jak v komunistickém světě, tak i na Západě.

Jane Rogoyska: Přežít Katyň. Stalinův masakr a hledání pravdy

Jane Rogoyska: Přežít Katyň. Stalinův masakr a hledání pravdy

Katyňský masakr 22 000 polských válečných zajatců byl spáchán v naprostém utajení v dubnu a květnu 1940 na přímý Stalinův rozkaz. Po dobu téměř padesáti let Sověti udržovali fikci, že Katyň byla nacistickým zvěrstvem. Tuto lež oficiálně nezpochybnily ani západní vlády, které nechtěly popudit mocného válečného spojence a později protivníka v období studené války. Kniha Přežít Katyň dokumentuje a komentuje zatvrzelé a zoufalé hledání odpovědí, které trvalo desítky let, a zaměřuje se na osudy těch, kteří byli v největším ohrožení.