Katalogy výstav

Příběh mého otce

Příběh mého otce

Výtvarník Petr Řehoř pátral po minulosti svého otce, který byl na podzim roku 1942 poslán z Protektorátu Čechy a Morava na nucené práce k německé polovojenské organizaci Todt. V okupovaném Norsku pracoval na stavbách bunkrů v okolí Trondheimu. Po roce odjel na dovolenou domů do protektorátu a do konce války se ukrýval. Petr Řehoř, který se narodil několik let po válce, o otcově minulosti mnoho nevěděl. Otcův příběh začal objevovat teprve nedávno. V roce 2021 se v rámci česko-norského projektu My father´s story vydal se svou ženou, fotografkou Pauliinou Pasanen po jeho stopách do Norska. Tato cesta je oba inspirovala v jejich umělecké tvorbě.

Posvátné umění v nesvaté době

Posvátné umění v nesvaté době

Publikace Posvátné umění v nesvaté době / České sakrální umění 1948–1989 navazuje na stejnojmennou výstavu Muzea umění Olomouc (27.10. 2022 – 9.4. 2023). Cílem celého projektu je přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a co nejkomplexněji dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989, v době totalitního režimu, který z pozic cílené ateizace společnosti podvazoval všechny církevní aktivity. Přesto v tomto období vznikala i kvalitní výtvarná díla v architektuře, v úpravách sakrálních interiérů a tvorbě liturgických předmětů. Kniha vychází z živého odborného výzkumu v terénu zaměřeného na umělecké hodnoty realizovaných prací.

Stanislava Vodičková (ed.): Nebe bylo plné hvězd. Pokus o likvidaci řeholního života v Československu

Stanislava Vodičková (ed.): Nebe bylo plné hvězd. Pokus o likvidaci řeholního života v Československu

Výstavou s doprovodným katalogem Nebe bylo plné hvězd připomínáme 70. výročí nechvalně proslulé akce „K“ – komunistického pokusu o likvidaci života řeholních společenství na našem území. Katalog přibližuje nejen příběhy klášterů, ve kterých byli řeholníci a řeholnice internováni, ale prostřednictvím unikátních archivních dokumentů a dosud nepublikovaných fotografií představíme i jejich další osudy.

Jan Šícha (ed.): s (ne)lidskou tváří?! 1938–1989

Jan Šícha (ed.): s (ne)lidskou tváří?! 1938–1989

Vizuální publikace, která zpřítomňuje dobu nesvobody. Kniha obsahuje výběr reprodukcí uměleckých děl z let 1938-1989 a jejich kunsthistorickou interpretaci. Z naprosté většiny jsou reprodukována díla, která ve své době nebyla výrazem oficiální kulturní politiky státu.

TGM to nikdy nebude mít lehké

TGM to nikdy nebude mít lehké

Unikátní výstava zachycuje, jak byl Tomáš Garrigue Masaryk vnímán v různých etapách novodobých dějin. Snaží se představit osobnost T. G. Masaryka jako konsensuální ikonu české společnosti a poukázat na skutečnost, jak různé interpretace a dezinterpretace T. G. Masaryka v průběhu 20. století ovlivnily a stále ovlivňují pohledy na jeho osobnost a jeho odkaz.

Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

Jednoduchý výklad příběhu Světlany neexistuje a na mnohé otázky dodnes hledáme odpovědi. Připravovaná výstava Případ Světlana provede návštěvníky po stopách této tajemstvím zahalené protikomunistické organizace.

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu zachycuje vývoj selského stavu na českém území od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až do současnosti.

70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války přináší sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v protektorátu. Objektivy fotoaparátů válečných zpravodajů i náhodných svědků navždy zachytily, jak žili, jak se snažili zaplašit myšlenky na smrt i jak umírali ti, jejichž jména jsou dnes v učebnicích dějepisu nebo jsou již dávno zapomenuta.

Velehrad vás volá!

Velehrad vás volá!

Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Katalog vedle tematických textů přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií.

Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech ohrožení československého státu

Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech ohrožení československého státu

Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.