Katalogy výstav

Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje

Jednoduchý výklad příběhu Světlany neexistuje a na mnohé otázky dodnes hledáme odpovědi. Připravovaná výstava Případ Světlana provede návštěvníky po stopách této tajemstvím zahalené protikomunistické organizace.

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Česko-anglický katalog k výstavě Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu zachycuje vývoj selského stavu na českém území od Rakouska-Uherska přes první republiku, protektorát a socialismus až do současnosti.

70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

70 – 2. světová válka objektivem českých fotografů

Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války přináší sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v protektorátu. Objektivy fotoaparátů válečných zpravodajů i náhodných svědků navždy zachytily, jak žili, jak se snažili zaplašit myšlenky na smrt i jak umírali ti, jejichž jména jsou dnes v učebnicích dějepisu nebo jsou již dávno zapomenuta.

Velehrad vás volá!

Velehrad vás volá!

Katalog ke stejnojmenné výstavě, jež doprovázela mezinárodní konferenci Velehrad vás volá! Vliv Helsinské konference na rozvoj aktivit církví ve středoevropském prostoru. Katalog vedle tematických textů přináší i řadu unikátních dokumentů a fotografií.

Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech ohrožení československého státu

Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech ohrožení československého státu

Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.

Pod křídly Sokola

Pod křídly Sokola

Katalog (v češtině a angličtině) mapuje nejdůležitější milníky sokolské historie a představuje i stejnojmennou výstavu.

Králové Šumavy / Die Könige des Böhmerwaldes

Králové Šumavy / Die Könige des Böhmerwaldes

Výstava kromě osudů některých kurýrů a převaděčů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 1948.

Aby se to už neopakovalo

Aby se to už neopakovalo

Katalog s obrazovou přílohou k výstavě o dějinách K 231 – Sdružení bývalých politických vězňů, který byl jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968.