Podpořené publikace

1956. Iluze tání

1956. Iluze tání

Mezi únorem a listopadem roku 1956 nastal ve střední Evropě podřízené SSSR přelom, který je obecně označován jako „tání“. XX. sjezd KSSS nejprve prohlásil Stalina za zločince, označil „kult osobnosti“ za deformaci systému a poté funkcionáři této strany zjišťovali, jak na tyto kroky zareagují vazalské země, mezi něž patřily Polsko, Maďarsko, Československo a NDR.

Jan Zajíc: Verše

Jan Zajíc: Verše

Básně Jana Zajíce jsou literárním odkazem mladého člověka, který obětoval svůj život pro ideály, jimž věřil. Jeho poezie není dokonalá, ale taková, jakou bychom čekali od nadaného a vyvíjejícího se mladého autora.

Karel Kaplan: Protistátní bezpečnost

Karel Kaplan: Protistátní bezpečnost

Z dlouho utajovaných archivních materiálů vytvořil historik Karel Kaplan mozaiku dosud neznámých faktů o pozadí fungování StB a stěžejních událostech té doby. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace.

František Stárek Čuňas, Jiří Kostúr: Baráky. Souostroví svobody

František Stárek Čuňas, Jiří Kostúr: Baráky. Souostroví svobody

Tato kniha se pokouší v co nejširší možné míře zmapovat historii všedního dne českého undergroundu. Komunitní způsob života se dal vést především na venkovských usedlostech, v tzv. barácích, z nichž některé se posléze staly významnými undergroundovými kulturními a společenskými centry.

Osudy našich sousedů

Osudy našich sousedů

Události února 1948 jsou všeobecně známé. Vidíme ale za „historickými“ čísly konkrétní lidské osudy? Úřad městské části Praha 6 ve spolupráci se sdružením Post Bellum, Ústavem pro studium totalitních režimů a Českým rozhlasem – Radiem Česko připravil k tomuto výročí výstavu představující dvacet čtyři portrétů významných osobností – veteránů, obětí holocaustu, disidentů atd. – z Prahy 6.