Paměť a dějiny

Historická revue vychází od roku 2007. Tento popularizační čtvrtletník je zaměřen na dějiny totalitních režimů ve dvacátém století na území Československa. Součástí periodika je také množství fotografií, leckdy velice unikátních, jinde doposud nepublikovaných. Podrobnější informace včetně kontaktů najdete zde.

Paměť a dějiny 4/2023 – Totalitarismus

Paměť a dějiny 4/2023 – Totalitarismus

Těžištěm revue Paměť a dějiny 4/2023 jsou dva teoretické články, které se věnují vývoji konceptu totalitarismu a jeho aplikaci v současné politické filozofii a politologii. Další studie, rozhovory a zprávy se pak zabývají jeho konkrétními projevy v současnosti i minulosti.

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Středobodem revue Paměť a dějiny 3/2023 je padesáté výročí vydání knihy Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag, která sehrála stěžejní roli v povědomí o povaze a rozsahu sovětských represí jak v komunistickém světě, tak i na Západě.

Paměť a dějiny 2/2023 – 55 let od okupace

Paměť a dějiny 2/2023 – 55 let od okupace

Hlavním tématem druhého letošního čísla revue Paměť a dějiny je 55. výročí osudových událostí roku 1968 a zejména srpnové okupace Československa. Číslo otevírá článek o málo známém únosu funkcionářů ministerstva vnitra do NDR, kde byli podrobeni dlouhým a tvrdým výslechům. A tématu se věnují i další články tohoto vydání.

Paměť a dějiny 1/2023 – Ukradené děti

Paměť a dějiny 1/2023 – Ukradené děti

Revue Paměť a dějiny se v čísle 1/2023 věnuje tématu „ukradených dětí“ za druhé světové války. Studie a články autorů z Česka, Polska, Německa i Ukrajiny otevírají málo známou kapitolu dějin, kterou tvoří únosy a násilné poněmčování dětí tak, aby mohly naplňovat pavědecké rasové ideály třetí říše.

Paměť a dějiny 4/2022 – Sport v Československu

Paměť a dějiny 4/2022 – Sport v Československu

Revue Paměť a dějiny se ve svém čísle 4/2022 věnuje sportu v období vlády komunistické strany. Časopis přináší především příběhy sportovců, jejichž kariéru poznamenala doba. Od těch známých (osud hokejisty Václava Roziňáka) až po ty dosud neznámé (příběh fotbalisty Zdeňka Sobotky).

Paměť a dějiny 3/2022 – 70 let od procesu se Slánským

Paměť a dějiny 3/2022 – 70 let od procesu se Slánským

Hlavním tématem třetího čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je zinscenovaný politický proces s Rudolfem Slánským a třinácti spoluobžalovanými, který proběhl před sedmdesáti lety. Články nabízejí řadu dílčích pohledů na méně známé aspekty procesu.

Paměť a dějiny 2/2022 – Architektura doby normalizace

Paměť a dějiny 2/2022 – Architektura doby normalizace

Hlavním tématem druhého čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je architektura doby normalizace. Ta má všeobecně špatnou pověst stejně jako období, v němž vznikala. Revue Paměť a dějiny se snaží tento stereotyp trochu narušit: zabývá se stavbami, které z tehdejší šedi vystoupily, a je jich překvapivě mnoho.

Paměť a dějiny 1/2022 – Nuceně nasazení za polárním kruhem

Paměť a dějiny 1/2022 – Nuceně nasazení za polárním kruhem

První číslo revue Paměť a dějiny v roce 2022 se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací. V každé z tematických sekcí – okupace, odboj, osvobození – přináší materiály, které otevírají pozapomenutá nebo málo známá témata.

Paměť a dějiny 4/2021

Paměť a dějiny 4/2021

Revue Paměť a dějiny v čísle 4/2021 otevírá doposud neprobádané téma zahraničních pracovníků v letech 1945–1989. Jednotlivé články, které popisují zaměstnávání Poláků, Kubánců, Vietnamců, Jugoslávců a dalších národností, ukazují, že zejména v normalizačních letech u nás pracovaly desetitisíce „gastarbeitrů“. Mnohá průmyslová odvětví by…

Paměť a dějiny 3/2021

Paměť a dějiny 3/2021

Hlavním tématem čísla 3/2021 revue Paměť a dějiny jsou represe, jimž byli v sovětském Gulagu vystaveni občané Československa a čeští krajané z Ruska a Ukrajiny. Takových osob bylo podle současných výzkumů na deset tisíc, konkrétní osudy však známe jen u zlomku z nich.…