Centrum pro čs. válečné deníky a dopisy

Vážení přátelé,

v roce 2023 bylo zřízeno Centrum pro československé válečné deníky a dopisy při Knihovně Jána Langoše. Naše knihovna spravuje a zpřístupňuje úzce profilovaný fond, který zahrnuje české i zahraniční publikace, tiskoviny, dokumenty a elektronické zdroje zaměřené na historii totalitních režimů na území České republiky a ve světě. V této souvislosti si dovolujeme obrátit se na vás s následující výzvou:

      MÁTE DOMA DENÍKY NEBO VÁLEČNÉ DOPISY PO SVÝCH PŘEDCÍCH?
VVVVVVVVVVVVVÚSTR PRO NĚ ZŘÍDIL SPECIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ!


Ústav pro studium totalitních režimů se v roce 2024 hodlá zaměřit také na zpracování starých válečných deníků či dopisů z doby první a druhé světové války, dále pak písemných dokumentů vzniklých mezi lety 1945 – 1989. Pokud tyto osobní, autentické historické rukopisy či listy vlastníte a byli byste ochotni je poskytnout ze svého soukromého archivu, nebo alespoň zapůjčit našim odborníkům k dalšímu zpracování, budeme velice rádi, neboť díky vám se tak podaří zachovat cenná svědectví o naší historii pro příští generace.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Horká, jana.horka@ustrcr.cz, tel. +420 771 287 502