Pro školy

Výuka moderních dějin představuje jednu z priorit školního vzdělávání. Na tom se shodnou učitelé, pověření státní úředníci, historici i rodičovská veřejnost. Samotné konstatování ovšem problémy, které výuku moderních dějin komplikují, nevyřeší. Zodpovědnost za výuku samozřejmě nesou především učitelé a vedení konkrétních škol. Smutnou skutečností zůstává, že se jim ze strany státních institucí a odborných pracovišť pomoci příliš nedostává. Naše iniciativa má tento dluh alespoň zčásti odčinit.

Tyto stránky učitelům nabídnou nejen metodickou inspiraci, ale též konkrétní výukové materiály. Veškeré texty, ikonografický materiál i krátké filmové ukázky jsou volně ke stažení. Většinu materiálů lze využít též interaktivně v rámci výuky. Rádi bychom učitelům touto cestou výuku moderních dějin usnadnili. Nechceme přitom představovat závaznou autoritu, podsouvat školám předem dané výkladové modely. Bráníme se politizaci moderní historie i patetickému moralizování. Moderní dějiny nabízíme jako problémovou otázku otevřenou k řešení. Chce-li výuka zaujmout, musí minulost prezentovat pluralitně jako interpretativní dialog.

Ústavu pro studium totalitních režimů předkládá školám nabídku školních výstavpřednášek pro školy a veřejnost či vzdělávacích webových projektů.