Přednášky pro školy a veřejnost

Na základě požadavků veřejných institucí (středních a vysokých škol, občanských sdružení, muzeí atd.) poskytují lektoři ÚSTR tematicky vymezené přednášky, z nichž některé jsou doplněny filmovou projekcí nebo zvukovými ukázkami. U řady témat je možno volit mezi formou:

1. přednáškovou – výklad lektora před větším počtem posluchačů.
2. seminární – menší kruh posluchačů a jejich aktivní zapojení do debaty.

V případě zájmu vyplňte nezávaznou objednávku nebo kontaktujte přímo lektora vybrané přednášky.

Antisemitismus v českých zemích v 19. a 20. století

Antisemitismus v českých zemích v 19. a 20. století

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Nenávist vůči Židům je fenomén, který se týká všech evropských národů. V centru tohoto tématu je zpravidla holocaust, ovšem tato přednáška se soustředí především na to, co mu předcházelo i na projevy poválečného antisemitismu. Jak vypadal v českém případě?

Dějepis a digitální média

Dějepis a digitální média

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha
Jak současná obliba digitálních médií a sociálních sítí mění náš pohled na dějiny a naše vzpomínání? Jak propojit historickou a digitální gramotnost?

Dějiny na fotografii

Dějiny na fotografii

Lektor: Kamil Činátl, PhD.
Současná historická kultura je do značné míry vizuální. Význam obrazů při formování historického vědomí posilují moderní technologie a nová média.

Julius Fučík: Příběh Reportáže

Julius Fučík: Příběh Reportáže

Lektor: Kamil Činátl, Ph.D.
Reportáž, psaná na oprátce patří k nejpřekládanějším českým knihám. V rámci povinné četby se s ní setkaly generace čtenářů. S pomocí pramenů prozkoumáme okolnosti vzniku Reportáže a zásahy do rukopisu při vydání v roce 1945.

Každodenní život za normalizace

Každodenní život za normalizace

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha
Jaké problémy a dilemata řešili lidé v Československu v letech 1969–1989? V čem se tehdejší společnost lišila od té současné? Jak toto období zobrazuje současná populární kultura?

Minulost v komiksu

Minulost v komiksu

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Komiks se ve vztahu k minulosti stává neopominutelným žánrem. Komiksové příběhy jsou podstatným zdrojem historického vědomí mladých lidí. Jak k nim přistoupit a využít je?

Obrazy války

Obrazy války

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha
Zaměříme se nejen na konvenční obrazy událostí, ale i na méně tradiční možnosti tematizovat skrze filmové médium fenomény jako je práce, hrdinství, uniforma či tělesnost.

Okupace 1968 (svědectví pramenů)

Okupace 1968 (svědectví pramenů)

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert
Seminář pro žáky je založen na práci s dobovými fotografiemi a dalšími prameny (například školní kronikou), díky nimž výuka o roce 1968 rozvíjí kritické myšlení a mediální gramotnost.

Plakát a karikatura

Plakát a karikatura

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha, Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář na konkrétních případech ilustruje obecné metodické zásady práce s tímto druhem pramenů.

Proměny obrazu kolektivizace v popkultuře

Proměny obrazu kolektivizace v popkultuře

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář se na příkladu atraktivních filmových materiálů zaměří na proměnu historického vyprávění a významu společenského kontextu pro konstruování příběhu.

Soudobé dějiny: Jak se dnes učí?

Soudobé dějiny: Jak se dnes učí?

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Zacházení s historií ve škole je společenským tématem, které trvale vzbuzuje emoce. Podle mnohých zpráv z médií je výuka v krizi: mladí nejsou vůbec schopni se v historii orientovat, učitelé jsou pod tlakem naučit všechno a nestíhají a každému je „jasné“, že dobrý dějepis nás zachrání před dezinformační pohromou.

Třetí odboj v didaktické perspektivě

Třetí odboj v didaktické perspektivě

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář nabídne nejen konkrétní metodické postupy založené na analýze různorodých pramenů, ale i širší teoretické rámce, které mohou téma ve školním prostředí ukotvit.

Vyrovnávání se s minulostí

Vyrovnávání se s minulostí

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert
Seminář přibližuje základní problémy symbolického vyrovnávání se s dědictvím komunistické diktatury a věnuje se aktuální situaci na poli politiky paměti a dějin.

Železná opona v Československu

Železná opona v Československu

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Takzvaná železná opona spoluurčovala život v Československu po celé období 1948–1989. Seminář se zaměřuje na život a smrt v 50. letech na železné oponě a na to, jakým způsobem se vytvářela představa o této neprostupné hranici mezi obyvateli.

Archiv projektů