Přednášky pro školy a veřejnost

Na základě požadavků veřejných institucí (středních a vysokých škol, občanských sdružení, muzeí atd.) poskytují lektoři ÚSTR tematicky vymezené přednášky, z nichž některé jsou doplněny filmovou projekcí nebo zvukovými ukázkami. U řady témat je možno volit mezi formou:

1. přednáškovou – výklad lektora před větším počtem posluchačů.
2. seminární – menší kruh posluchačů a jejich aktivní zapojení do debaty.

V případě zájmu vyplňte nezávaznou objednávku nebo kontaktujte přímo lektora vybrané přednášky.

Historie, fotografie a média

Historie, fotografie a média

Lektor: Kamil Činátl, PhD.
Seminář se pokusí reflektovat roli fotografie, filmu a dalších vizuálních médií v procesu utváření sdílených představ o minulosti.

Minulost v komiksu

Minulost v komiksu

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Seminář nabídne možnosti, jak využít komiks k výuce dějepisu.

Obrazy války

Obrazy války

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha
Zaměříme se nejen na konvenční obrazy událostí, ale i na méně tradiční možnosti tematizovat skrze filmové médium fenomény jako je práce, hrdinství, uniforma či tělesnost.

Okupace 1968 (ve fotografii)

Okupace 1968 (ve fotografii)

Lektor: PhDr. Jaroslav Najbert
Seminář pro žáky je založen na práci s dobovými fotografiemi, díky nimž výuka o roce 1968 rozvíjí i kritické myšlení a mediální gramotnost.

Plakát a karikatura

Plakát a karikatura

Lektor: Mgr. Čeněk Pýcha
Seminář na konkrétních případech ilustruje obecné metodické zásady práce s tímto druhem pramenů.

Proměny kolektivizace

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář se na příkladu atraktivních filmových materiálů zaměří na proměnu historického vyprávění a významu společenského kontextu pro konstruování příběhu.

Soudobé dějiny: Jak se dnes učí?

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Výuka soudobých dějin vzbuzuje velký zájem veřejnosti. Na semináři se pokusíme popsat, jak vypadá současná výuka, a najít východiska pro její zlepšení.

Třetí odboj – kritický pohled

Třetí odboj – kritický pohled

Lektor: Jaroslav Pinkas, Ph.D.
Seminář nabídne nejen konkrétní metodické postupy založené na analýze různorodých pramenů, ale i širší teoretické rámce, které mohou téma ve školním prostředí ukotvit.

Železná opona v Československu

Železná opona v Československu

Lektor: Vojtěch Ripka, Ph.D.
Během semináře se zaměříme na život a smrt v 50. letech na železné oponě a na to, jakým způsobem se vytvářela představa o této nepropustné hranici.