Audio nebo videozáznamy k historickým tématům

Audio záznamy dochovaných projevů protektorátních činitelů

Součástí sbírek Archivu bezpečnostních složek je též několik zvukových nahrávek, které tímto zpřístupňujeme veřejnosti. Jedná se o záznamy několika veřejných projevů, které byly v letech 1938–1945 vysílány rozhlasem. Po válce si nechalo ministerstvo vnitra pořídit pro potřeby vyšetřování kopie těchto projevů, které byly na gelových fóliích uloženy ve sbírce č. 301 – vyšetřovací komise pro Národní a Mimořádný lidový soud v Praze. Nahrávky měly sloužit při objasňování činnosti některých osob v době nacistické okupace a v tzv. době zvýšeného ohrožení republiky. Vedle projevů hlavních představitelů kolaborace (Emanuel Moravec, František Teuner) zde nalezneme i proslovy představitelů armády z podzimu 1938 či veřejné projevy lidí, kteří se později zapojili do odboje (Arno Hais). Nahrávky byly v letech 2005–2006 digitalizovány za pomoci Kriminalistického ústavu v Praze. Pracovníci Archivu ministerstva vnitra pak tyto záznamy doplnili o tištěnou verzi projevů, která byla publikována v protektorátních novinách. Takto zkompletované audionahrávky byly v roce 2006 dány k dispozici veřejnosti v badatelně archivu, o čemž informovala Lucie Jarkovská ve Sborníku archivu bezpečnostních složek 4/2006. Nyní tyto nahrávky zpřístupňujeme širší veřejnosti na internetu, doplněné o životopisy a fotografie jednotlivých aktérů (použité fotografie pocházejí z osobního archivu Jaroslava Čvančary a Petra Koury). Tento audioarchiv budeme postupně rozšiřovat.

Audio video: další projekty