Cena ÚSTR Za svobodu, demokracii a lidská práva

Medaile spojená s Cenou Václava Bendy

Od svého založení v roce 2008 ústav každý rok uděloval v období okolo 17. listopadu Cenu Václava Bendy osobnostem, které sehrály význačnou roli v boji za obnovu svobody a demokracie Československé republiky v letech nesvobody (1938–1945) a komunistické totalitní moci (1948–1989). Oceněných osobností bývalo kolem dvaceti.

Od roku 2016 je počet ocenění menší, avšak k Ceně Václava Bendy, pojímané jako kategorie 1), přibyly dvě další kategorie:

Nová podoba Ceny ÚSTR od roku 2016

2) Cena za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin (ta cílí nejen na historiky či archiváře, ale také na umělce; umožní ovšem ocenit například i představitele obce, v níž dokázali následováníhodným způsobem připomenout moderní dějiny, zorganizovat kultivovanou debatu o minulosti a o tom, jak naložit s místním památníkem z doby nesvobody a podobně);

3) Cena za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv (je určena jak občanům ČR za činnost od listopadu 89 až do současnosti, tak občanům žijícím v nepříliš demokratických zemích, a to bez časového vymezení).

Cena může být udělena jak žijícím občanům, tak in memoriam. Nově však může být udělena rovněž institucím. Zároveň je pojímána tak, aby nevylučovala osobnosti z řad mladé generace.

O udělení ceny rozhoduje poradní kolegium, jmenované ředitelem ÚSTR. V kolegiu, které je nejméně pětičlenné, jsou zastoupeni zaměstnanci ÚSTR, zaměstnanci ABS i externisté. Zpravidla mu předsedá náměstek ředitele ÚSTR.

Od roku 2016 se slavnostní udílení cen odehrává v prostorách Senátu Parlamentu ČR.