Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů

(29. 1. 2024) – Ústav pro studium totalitních režimů tradičně oceňuje činnost a statečné postoje výrazných osobností při hájení svobody, demokracie a lidských práv. Může být udělena za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické totality, činy při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv, výrazný přínos historické vědě při poznávání soudobých dějin či mimořádný počin v oblasti udržování paměti dějin 20. století. Cena může být udělena jak žijícím občanům, tak také in memoriam.

Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů se udělují od roku 2009. V prvních letech šlo o jednotnou Cenu Václava Bendy, v roce 2016 tehdejší vedení ÚSTR přidalo v oceňování další kategorie – udělovala se také Cena za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin a Cena za následováníhodné počiny při hájení principů demokracie, svobody a lidských práv. Z prvotních každoročně přibližně 20 oceňovaných se v letech 2016-2021 výrazně snižoval počet oceňovaných. To se změnilo v roce 2022 s nástupem současného vedení. V roce 2023 se pak přistoupilo k opětovnému udílení jedné ceny – a to Ceny Václava Bendy.

Od roku 2009 do roku 2024 zatím Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů obdrželo 201 osobnost, nejstarší držitelkou ceny byla tehdy žijící, devětadevadesátiletá nizozemská teoložka Hebe Charlotte Kohlbrugge, která ji získala v roce 2013.

O udělení ceny rozhoduje poradní kolegium, jmenované ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. V kolegiu jsou zastoupeni zaměstnanci ÚSTR i externisté. Zpravidla mu předsedá náměstek ředitele ÚSTR. Členové komise v roce 2023:

  • JUDr. Kamil Nedvědický – předseda
  • JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.
  • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
  • PhDr. Jan Kalous, Ph.D.
  • Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.
  • PhDr. Pavel Kugler, Ph.D.
  • PhDr. Alena Šimánková

Za 15 let existence Cen Ústavu pro studium totalitních režimů se udělovaly čtyři typy medailí. Původní grafický koncept z roku 2008 pracoval s vyobrazením Václava Bendy, od roku 2011 byla medaile upravena – vedle profilu Václava Bendy se objevil nápis Cena za svobodu a demokracii s podtitulem Ústav pro studium totalitních režimů. V roce 2016 se se změnou kategorií změnila i grafická podoba medaile – grafický koncept pracoval s vyobrazením schodiště stoupajícímu k pomyslné svobodě s nápisem Cena za svobodu, demokracii a lidská práva. V roce 2023 došlo k aktuální změně podoby medaile – nový koncept z dílny Jaroslava Ježka z Ústavu pro studium totalitních režimů se zcela záměrně vzdaluje tradičnímu filigránskému vyobrazení, spoléhá na zjednodušení základních linií s důrazem na design. Ústředním tématem vyobrazení je samotné logo ústavu s uvedeným názvem instituce a letopočtem 2023. Plaketě dominuje vystouplá zlatá patina (výsledná barva pokovení), přičemž samotná medaile má rozměr 60 mm v průměru o síle 4 mm.

Od roku 2016 se slavnostní udílení cen odehrává v prostorách Senátu Parlamentu ČR.