Logo ÚSTR ke stažení

Logo je majetkem Ústavu pro studium totalitních režimů a může být použito pouze s jeho souhlasem.