Duben

Kalendář výročí připomíná momenty z novodobé historie, které by neměly upadnout v zapomnění. Je určen zejména novinářům, jimž předkládá podněty k přípravě vlastních témat. Pracovníci ÚSTR jim pak rádi nabídnou podrobnosti.
Duben nabízí mimo jiné tato výročí:

5. dubna 1945 byl přijat tzv. Košický vládní program

5. dubna 1945 byl na první schůzi nově vytvořené československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků přijat její program. Jeho podoba byla dohodnuta v posledním březnovém týdnu v Moskvě na jednání londýnské exilové vlády se zástupci KSČ, toho času v sovětské emigraci. Šestnáct kapitol programu obsahovalo hlavní zásady výstavby poválečného státu, např. omezení politické soutěže a stranického spektra, zahraničně-politickou orientaci na Sovětský svaz či odsun většiny obyvatel německé a maďarské národnosti z území Československa.

Tématem poválečné politické situace v Československu se zabývají mj. historici

Jaroslav Rokoský, email: jaroslav.rokosky@ustrcr.cz, tel. 722 707 753
Jan Cholínský, email: jan.cholinsky@ustrcr.cz, tel. 606 668 701

Související:

13. – 14. dubna 1950 začala likvidace klášterů v Československu

V noci z 13. na 14. dubna 1950 začala Akce K (K jako „kláštery“). Příslušníci SNB, StB a oddíly Lidových milicí obsadili 75 mužských klášterů na území dnešního Česka. První etapa akce byla namířena proti nejpočetnějším řádům. Druhá etapa akce, týkající se zbylých řeholí, proběhla ve dnech 27. – 28. dubna 1950. Bezpečnost při ní obsadila dalších 69 klášterů. V obou etapách bylo v celém Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno nebo centralizováno 2376 řeholníků. Akce K měla i hospodářské důsledky. Došlo k devastaci řeholních budov i k znehodnocení značného množství inventáře jednotlivých řeholních domů (např. knih a uměleckých předmětů).

Tématem perzekuce katolické církve v období komunismu se zabývájí mj. historičky

Stanislava Vodičková, email: stanislava.vodickova@ustrcr.cz

Markéta Doležalová, email: marketa.dolezalova@ustrcr.cz

Související:

Článek Vojtěcha Vlčka v odborném časopisu Securitas Imperii 19 (02/2011) Likvidace mužských řádů v českých zemích v 50. letech ve středoevropském kontextu

26. dubna 1986 – havárie jaderné elektrárny Černobyl

26. dubna 1986 došlo k havárii v Černobylské jaderné elektrárně na severu Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Komunistická propaganda pracovala naplno, aby tragické následky havárie utajila nebo alespoň zlehčila.

Tématu černobylské havárie se věnuje mj. historik Jan Kalous, email: jan.kalous@ustrcr.cz, tel. 737 732 402
Související:

Seminář ÚSTR Čtvrtstoletí černobylské havárie, který se konal 21. dubna 2011, se věnoval především reflexi černobylské havárie českou společností a recepci jejích politických dopadů