Výstavy

Výstavní činnost ÚSTR je velmi bohatá. Kromě připravovaných nových výstav putují po mnoha místech také výstavy z dřívějších let. Jejich zapůjčení pro instituce, zejména pro základní a střední školy je zdarma. Školám nabízíme zejména výstavy uvedené zde.

Kalendář všech našich výstav najdete zde.

Výstava Ve znamení tří deklarací v brněnském Krytu 10-Z

Výstava Ve znamení tří deklarací v brněnském Krytu 10-Z

Od 03. 05. 2017 do 03. 09. 2017 / Výstavy

Výstava o šlechtě v době nacistického ohrožení, která je od 3. května k vidění v Krytu 10-Z v Brně, mapuje postoje šlechty k nástupu nacismu v Československu. „Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu…

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu

Od 25. 05. 2016 do 30. 04. 2017 / Výstavy

Vztah Čechů k půdě je dodnes neblaze poznamenán násilím v době kolektivizace. Ukazuje to výstava Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu, kterou ve spolupráci s dalšími institucemi připravil Ústav pro studium totalitních režimů. „Je to po listopadu 89 vůbec první výstava,…