Přijďte na výstavu Tunelem do 20. století na zámku v Moravském Krumlově

  • Termín: Od 01. 08. 2022 do 31. 12. 2025
  • Místo konání: Zámek Moravský Krumlov, Zámecká 1

Ústav pro studium totalitních režimů připravil za finanční podpory města Moravský Krumlov expozici Tunelem do 20. století. Výstava připravená pro rekonstruovaný tunel v zámku Moravský Krumlov konfrontuje poselství Muchovy Slovanské epopeje s osudy ideálů a lidí ve 20. století.

Návštěvníkům, kteří v příštích letech budou jezdit do Moravského Krumlova především za Slovanskou epopejí, nabízí výstava interpretaci vybraných nadčasových motivů tohoto díla. Zdůrazňuje svár mírumilovné a tvořivé vize s motivem války a násilí. Někde v prostoru tohoto sváru se odehrávají osudy deseti představitelů moravsko-krumlovského 20. století.

Dominantou expozice je model obrněného transportéru německé armády zvaný „hakl“, který ukazuje na vojenskou techniku v centrech měst jako na fenomén 20. století. Do modelu v reálné velikosti si mohou vlézt nejen děti, ale i dospělí.

Termín: Expozice je součástí návštěvnického programu zámku od 1. 8. 2022

Místo: Zámek Moravský Krumlov, Zámecká 1

Výstavu autorsky připravili Blanka Mouralová a Jan Šícha, odborné podklady a konzultace poskytla řada historiků Ústavu pro studium totalitních režimů. Výstava vznikla i díky spolupráci s Městským muzeem v Moravském Krumlově a se Sdružením pro interpretaci místního dědictví ČR (SIMID). Architektonický návrh zpracoval Jiří Bartoš, grafičkou výstavy byla Kateřina Javůrková. Hlavní objekty do výstavy vyrobila firma A NEON a David Jánský ve Studiu Bubec Čestmíra Sušky. Model transportéru lakovala firma Eurometal Chotěboř.

Fotografie a dokumenty:

Archiv Poslanecké sněmovny*, Archiv bezpečnostních složek (sbírka Správa vyšetřování StB – vyšetřovací spisy (V): arch. č. V-2676 BN), ČTK, Městské muzeum v Moravském Krumlově, vč. Pozůstalosti J. Staroštíka v Městském muzeu v Moravském Krumlově, Moravské zemské muzeum, Moravský zemský archiv**, Mucha Limited, Národní archiv (f. KSČ – Ústřední výbor 1945-1989, Praha – politické byro 1954-1962, kar 14 aj. 20, bod. 1a, fol. 12), SLR Geislingen, Spolkový archiv v Berlíně (Bundesarchiv R1501 / 206832), Státní okresní archiv Znojmo, Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv (f. Kvalifikační listiny, kvalifikační listina Josefa Robotky), Vojenský historický ústav Praha

*Archiv Poslanecké sněmovny, f. Poslanci a senátoři Národního a Federálního shromáždění, inv. č. 1169, spis Antonína Klečky a inv. č. 2757, spis Hanse Tichého; f. Personálie poslanců České národní rady a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, inv. č. 417, spis Heleny Kotrlové.

**Moravský zemský archiv, f. Rodinný archiv Lichtenštejnů Moravský Krumlov, značka G409, kar 16, inv. č.: 332, 334, 335, 336; kar 30, inv. č.: 462, 465, 463; kar 32, inv. č. 501.

Soukromé sbírky Josefa Braunera, Ivana Chvátala, Rudolfa Kinského, Martina Kuči, Josefa Kudláčka a Magdaleny Vránkové.

Svůj obraz „Apoteóza“ poskytl pro výstavu autor Jiří David.

Fotogalerie

Instalace