Povinně zveřejňované základní informace

Ústav pro studium totalitních režimů

Stálé sídlo ÚSTR v Siwiecově ulici je kvůli rekonstrukci budovy vystěhováno.

Dočasná doručovací adresa ÚSTR je: Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3.

Vedení ÚSTR sídlí v Domě odborových svazů, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. Většina historiků ÚSTR dočasně sídlí v budově Archivu bezpečnostních složek v Praze – Braníku.

Adresa sídla: Siwiecova 2 130 00 Praha 3

ID datové schránky: dbzaa4r

Elektronická adresa: podatelna@ustrcr.cz

IČO: 75112779 DIČ: CZ75112779

Úřední hodiny – podatelna nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (Dům odborových svazů)

  • Pondělí – středa: 7.00–15.30
  • Čtvrtek: 7.00–15.00
  • Pátek: 7.00–14.00

Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Ekonomické informace o kapitole 355 – rozpočet, platy

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Nabídka nepotřebného majetku zde

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny základní informace i jednotlivé dotazy a odpovědi zde

Zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů Ústav pro studium totalitních režimů postupuje v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie a České republiky a v souladu se svými interními předpisy.

Ústav pro studium totalitních režimů jmenuje s účinností od 25. května 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní adresa pověřence je DPO@ustrcr.cz.

Informace o zpracování osobních údajů ve formátu PDF zde.

Etický kodex zaměstnance ÚSTR

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Případné platby lze poukázat:

Název účtu: Ústav pro studium totalitních režimů

Číslo účtu: 19-2720001/0710

IBAN: CZ97 0710 0000 1900 0272 0001 BIC kod: CNBACZPP

Název banky: Česká národní banka

Variabilní symbol: 9

Platby lze rovněž poukázat poštovní poukázkou typu A s uvedením bankovního účtu 19-2720001/0710

Důvod a způsob založení

Ústav pro studium totalitních režimů byl zřízen zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, který nabyl účinnosti dne 1. srpna 2007.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem podnětů a stížností je na kontaktní poštovní či elektronické adrese nebo osobně na podatelně v budově Ústavu. Podání doručená na jiné než na úřední desce zveřejněné kontaktní adresy (např. pracovní emaily jednotlivých zaměstnanců) nesplňují parametry úředních podání, a nelze proto u jejich vyřizování zajistit dodržení lhůty pro vyřízení.

Opravné prostředky

Rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí Ústavu náleží do působnosti Rady Ústavu.

Technické parametry přijímaných datových zpráv

xml, pdf, doc, jpg, rtf, xls, txt

Formuláře

Ústav pro studium totalitních režimů pro svoji vlastní činnost žádné formuláře nepoužívá.

Pravidla pro potvrzování doručení datových zpráv

Ústav pro studium totalitních režimů potvrzuje přijetí datové zprávy zasláním zprávy o doručení. Ústav zasílá zprávu o doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána, a to nejpozději následující pracovní den po dni doručení. Pokud se zpráva o doručení vrátí jako nedoručitelná, provede se jeden opakovaný pokus o její doručení.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy

Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích čitelných na počítačích archívu (moderní operační systémy MS Windows). Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, nevyžádané obchodní sdělení nebo chybný (poškozený) formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), má se za to, že se jednalo o poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.