Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.


Ústav povinně zveřejňuje všechny informace, které poskytl žadatelům (v mnoha případech jedinému žadateli) podle výše uvedeného zákona. Souhrnné informace o tom a odkazy na konkrétní žádosti uvádíme ve výročních zprávách.


Rok 2024

Na základě žádostí o informace, zaslaných v průběhu roku 2024, Ústav poskytl tyto odpovědi: