Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ústav povinně zveřejňuje všechny informace, které poskytl žadatelům (v mnoha případech jedinému žadateli) podle výše uvedeného zákona. Souhrnné informace o tom a odkazy na konkrétní žádosti uvádíme ve výročních zprávách.

Další informace vyberte z menu vpravo →