2008


Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2008


  1. Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) obdržel dne 15. srpna 2008 žádost o poskytnutí všech zápisů z jednání Rady Ústavu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana P.Z. Ústav žádosti vyhověl a tázané informace poskytl.
  2. Dne 17. září 2008 obdržel Ústav žádost o poskytnutí zápisů z 12. jednání Rady Ústavu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana P.Z. Ústav žádosti vyhověl a tázané informace poskytl, kromě anonymizovaných údajů, vztahujících se k personálním otázkám v souladu s ustanovením § 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.
  3. Dne 2. prosince 2008 obdržel Ústav žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím od pana A.K. Ústav žádosti vyhověl a tázané informace poskytl. Nebyly poskytnuty požadované informace nad rámec zákona (ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 160/1999 Sb.) a informace, které nejsou v působnosti Ústavu.

V roce 2008 byly Ústavu podány celkem 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Všem žádostem bylo vyhověno a požadované informace byly žadatelům poskytnuty. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebylo tedy vydáno žádné. V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ani nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.