Plány a koncepce činnosti

Zákonné činnosti

Činnost Ústavu se řídí zejména zákonem č. 181/2007 Sb. a koncepcemi schválenými Radou Ústavu:

Plány činnosti

Rada každoročně stanovuje plány činnosti:

Výroční zprávy

Na jaře každého roku Ústav sestavuje výroční zprávu a tzv. státní závěrečný účet.