Koncepce a plány činnosti

Dlouhodobé koncepce

Činnost Ústavu se řídí zejména zákonem č. 181/2007 Sb. a koncepcemi schválenými Radou ÚSTR.

Aktuální plány činnosti

Plány činnosti každoročně schvaluje Rada ÚSTR.

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti za léta 2008–2018

Výroční zprávy

Na jaře každého roku Ústav sestavuje výroční zprávu a tzv. státní závěrečný účet.