Plán genderové rovnosti (GEP)

Na jaře roku 2022 jsme zpracovali Plán genderové rovnosti (GEP), který definuje konkrétní aktivity a opatření ÚSTR k systematickému řešení pracovních podmínek zaměstnankyň a zaměstnanců a k zavedení strukturálních i kulturních změn. GEP vychází ze závěrů Analýzy rovného odměňování LOGIB a z doporučení Personálního auditu rovných příležitostí. Opatření by měla být zavedena ve střednědobém horizontu dvou až tří let.

Dokument představuje další z kroků k zařazení ÚSTR mezi uznávané vědecké instituce i v oblasti rovných podmínek.

Plán genderové rovnosti ÚSTR