Konference

Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci „Československo v letech 1978-1985“

Vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci „Československo v letech 1978-1985“

Od 30. 05. 2018 do 31. 05. 2018 / Konference

Ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním okresním archivem v Českých Budějovicích vyhlašujeme Call for Abstracts na konferenci Československo v letech 1978-1985, která proběhne ve dnech 30. a 31. května 2018 v budově SOkA České Budějovice. Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty prostřednictvím registračního formuláře je stanovena na 3. dubna 2018.

Call for Papers na konferenci Proměny elit v první polovině 20. století

Call for Papers na konferenci Proměny elit v první polovině 20. století

Od 11. 10. 2018 do 12. 10. 2018 / Konference

Filozofická fakulta UK, Ústav pro studium totalitních režimů a Universität Wien vyhlašují Call for Papers na mezinárodní vědeckou konferenci Proměny elit v první polovině 20. století, která se uskuteční na FF UK ve dnech 11. a 12. října 2018. Návrhy příspěvků se stručnými abstrakty prosím zasílejte do 30. ledna 2018 na e-mailovou adresu: kamila.kozichova@ustrcr.cz. Více v přiloženém CfP.