Semináře pro učitele

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Odkud to vlastně víme? Archiv ve výuce

Od 05. 05. 2017, 09:00 do 05. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Ve spolupráci s Archivem bezpečnostních složek zveme učitele dějepisu, výchovy k občanství a příbuzných společenskovědních předmětů na seminář, který se zaměří na využití různých typů archivů ve výuce a na spolupráci mezi školami a archivy. Seminář je zdarma.  Zájemce prosíme o registraci zde

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Od 26. 05. 2017, 09:00 do 26. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Prezenční kurz je určen učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů (výchovy k občanství, základů společenských věd a dalších). Tematickým centrem kurzu je vzájemný vztah předmětů dějepis, výchova k občanství a průřezového tématu výchova demokratického občana a jejich možná propojení a vzájemné obohacení ve školní praxi. Seminář je zdarma a probíhá u něj akreditační řízení. Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Rok 1968

Od 02. 06. 2017, 09:00 do 02. 06. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Prezenční kurz DVPP určený učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Tematicky se kurz zaměřuje na jednu z klíčových událostí českých soudobých dějin – rok 1968. Při didaktické reflexi této důležité učební látky klade důraz na zapojení pramenů a badatelsky zaměřenou výuku. Historická dílna je zdarma. Zájemce prosíme o registraci zde.