Semináře pro učitele

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Dějepis a výchova k občanství – podivné sousedství

Od 26. 05. 2017, 09:00 do 26. 05. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů (výchovy k občanství, základů společenských věd a dalších) na seminář Dějepis a výchova k občanství, který proběhne 26. května 2017 od 9 do 15 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2 v místnosti č. 104. Tematickým centrem kurzu je vzájemný vztah předmětů dějepis, výchova k občanství a průřezového tématu výchova demokratického občana a jejich možná propojení a vzájemné obohacení ve školní praxi. Seminář je zdarma a je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490. Zájemce prosíme o registraci zde.

Historická dílna: Rok 1968

Od 02. 06. 2017, 09:00 do 02. 06. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Prezenční kurz DVPP určený učitelům dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. Tematicky se kurz zaměřuje na jednu z klíčových událostí českých soudobých dějin – rok 1968. Při didaktické reflexi této důležité učební látky klade důraz na zapojení pramenů a badatelsky zaměřenou výuku. Historická dílna je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490. Zájemce prosíme o registraci zde.

Letní škola: Prostor, město, krajina

Od 31. 08. 2017, 09:00 do 01. 09. 2017, 15:00 / Semináře pro učitele

Na letní škole tentokrát prověříme, jakými způsoby lze objevovat minulost v prostoru okolo nás. Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6038/2017-1-490. Zájemce prosíme o registraci zde.