Publikace ke stažení

Securitas Imperii 40/2022

Securitas Imperii 40/2022

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde: https://securitas-imperii-journal.com Nedávná mezinárodní mediální pozornost zaměřená na aktivity československé rozvědky v období studené války nás inspirovala k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na stránkách našeho časopisu…

Paměť a dějiny 2/2022

Paměť a dějiny 2/2022

Hlavním tématem druhého čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je architektura doby normalizace. Ta má všeobecně špatnou pověst stejně jako období, v němž vznikala. Revue Paměť a dějiny se snaží tento stereotyp trochu narušit: zabývá se stavbami, které…

Paměť a dějiny 1/2022

Paměť a dějiny 1/2022

První číslo revue Paměť a dějiny v roce 2022 se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací. V každé z tematických sekcí – okupace, odboj, osvobození – přináší materiály, které otevírají pozapomenutá nebo málo známá témata. K osmdesátému výročí…

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Petiční výbor Věrni zůstaneme patřil k nejvýznamnějším ilegálním odbojovým skupinám, které působily v letech 2. světové války na okupovaném území. Ve své činnosti se zaměřoval nejenom na zpravodajskou činnost a vydávání ilegálního tisku, ale značnou pozornost rovněž věnoval plánům obnovy Československa v duchu principů moderního sociálního státu.

Securitas Imperii 39/2021

Securitas Imperii 39/2021

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde: https://securitas-imperii-journal.com. Sté výročí založení komunistické strany je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, jak strana vznikala, jak se chopila a udržela u moci, a jak nakonec…

Paměť a dějiny 4/2021

Paměť a dějiny 4/2021

Revue Paměť a dějiny v čísle 4/2021 otevírá doposud neprobádané téma zahraničních pracovníků v letech 1945–1989. Jednotlivé články, které popisují zaměstnávání Poláků, Kubánců, Vietnamců, Jugoslávců a dalších národností, ukazují, že zejména v normalizačních letech u nás pracovaly desetitisíce „gastarbeitrů“. Mnohá průmyslová odvětví by…

Tomáš Drobný, Václav Sixta (eds.): Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Tomáš Drobný, Václav Sixta (eds.): Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

Metodika je určena všem, kteří plánují, připravují a vedou vzdělávací programy v muzeích. Může být také inspirativní pro učitelky a učitele navštěvující muzea se svými třídami. Publikace nabízí stručný souhrn současné didaktiky soudobých dějin a nastiňuje současný stav vystavování soudobých dějin v muzeích.

Michal Louč: Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje

Michal Louč: Ďáblický hřbitov. Místo paměti druhého a třetího odboje

Ďáblický hřbitov v Praze – významná památka architektonického kubismu a místo silně spojené s historií druhého a třetího odboje – má více než stoletou historii. Publikace se věnuje převážně tamnímu společnému pohřebišti z let 1943–1961, kam byly tajně ukládány ostatky odpůrců a obětí nacistického a komunistického režimu. Paradoxně se tam však nacházejí i někteří představitelé a spolupracovníci těchto režimů nebo kriminální vězni.

Securitas Imperii 38/2021

Securitas Imperii 38/2021

Informace o časopise a obsahy jednotlivých čísel jsou dostupné na nových internetových stránkách zde: https://securitas-imperii-journal.com. První letošní číslo Securitas Imperii. Časopisu pro studium moderních diktatur je obsahově velmi pestré. Petra Loučová se ve své studii zabývá osudy Marty Hellmuthové, překladatelky v České…

Securitas Imperii 37 (2/2020)

Securitas Imperii 37 (2/2020)

The 100th anniversary in 2017 of the establishment of the Soviet Cheka (All-Russian Extraordinary Commission for Combating Counter-Revolution and Sabotage) provided the Institute for the Study of Totalitarian Regimes an opportunity to organize an international conference on the history of…