Publikace ke stažení

Securitas Imperii 42–43/2023

Securitas Imperii 42–43/2023

Časopis Securitas Imperii č. 42–43 přináší čtyři odborné studie, soubor dokumentů, rozhovor, zprávu z konference, referáty ze semináře a recenze odborné literatury. První dvě studie jsou zaměřeny na období tzv. třetí československé republiky, následující dvě přibližují konkrétní formy a problémy protikomunistického odboje po únoru 1948.

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Paměť a dějiny 3/2023 – Souostroví Gulag

Středobodem revue Paměť a dějiny 3/2023 je padesáté výročí vydání knihy Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag, která sehrála stěžejní roli v povědomí o povaze a rozsahu sovětských represí jak v komunistickém světě, tak i na Západě.

Paměť a dějiny 2/2023 – 55 let od okupace

Paměť a dějiny 2/2023 – 55 let od okupace

Hlavním tématem druhého letošního čísla revue Paměť a dějiny je 55. výročí osudových událostí roku 1968 a zejména srpnové okupace Československa. Číslo otevírá článek o málo známém únosu funkcionářů ministerstva vnitra do NDR, kde byli podrobeni dlouhým a tvrdým výslechům. A tématu se věnují i další články tohoto vydání.

Securitas Imperii 41/2022

Securitas Imperii 41/2022

Druhé číslo časopisu Securitas Imperii roku 2022 přináší tři studie v anglickém jazyce – český historik Pavel Žáček se zabývá případem československého komunistického agenta působícího ve Spojených státech Karla Koechera, polský historik Michał Przeperski přibližuje kariéru komunistického politika Mieczysława Rakowského a maďarský historik Péter Vukman prezentuje příběh jugoslávského komunistického politika Lazara Brankova.

Securitas Imperii 40/2022

Securitas Imperii 40/2022

Nedávná mezinárodní mediální pozornost zaměřená na aktivity československé rozvědky v období studené války nás inspirovala k tomu, abychom tomuto tématu věnovali na stránkách našeho časopisu patřičné místo. Oslovili jsme dva historiky, kteří výsledky svého výzkumu mezinárodních kontaktů Státní bezpečnosti dosud publikovali jen v zahraničí, a tak jejich texty mohly domácí odborné veřejnosti uniknout.

Paměť a dějiny 2/2022 – Architektura doby normalizace

Paměť a dějiny 2/2022 – Architektura doby normalizace

Hlavním tématem druhého čísla revue Paměť a dějiny v roce 2022 je architektura doby normalizace. Ta má všeobecně špatnou pověst stejně jako období, v němž vznikala. Revue Paměť a dějiny se snaží tento stereotyp trochu narušit: zabývá se stavbami, které z tehdejší šedi vystoupily, a je jich překvapivě mnoho.

Paměť a dějiny 1/2022 – Nuceně nasazení za polárním kruhem

Paměť a dějiny 1/2022 – Nuceně nasazení za polárním kruhem

První číslo revue Paměť a dějiny v roce 2022 se zabývá různými aspekty české zkušenosti s nacistickou okupací. V každé z tematických sekcí – okupace, odboj, osvobození – přináší materiály, které otevírají pozapomenutá nebo málo známá témata.

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Stanislav Kokoška (ed.): Petiční výbor Věrni zůstaneme v dokumentech 1938–1941

Petiční výbor Věrni zůstaneme patřil k nejvýznamnějším ilegálním odbojovým skupinám, které působily v letech 2. světové války na okupovaném území. Ve své činnosti se zaměřoval nejenom na zpravodajskou činnost a vydávání ilegálního tisku, ale značnou pozornost rovněž věnoval plánům obnovy Československa v duchu principů moderního sociálního státu.

Securitas Imperii 39/2021

Securitas Imperii 39/2021

Sté výročí založení komunistické strany je vhodnou příležitostí ohlédnout se za tím, jak strana vznikala, jak se chopila a udržela u moci, a jak nakonec o své postavení přišla. Druhé letošní číslo odborného časopisu Securitas Imperii navazuje na mezinárodní konferenci, která se uskutečnila v květnu tohoto roku v Praze.

Paměť a dějiny 4/2021

Paměť a dějiny 4/2021

Revue Paměť a dějiny v čísle 4/2021 otevírá doposud neprobádané téma zahraničních pracovníků v letech 1945–1989. Jednotlivé články, které popisují zaměstnávání Poláků, Kubánců, Vietnamců, Jugoslávců a dalších národností, ukazují, že zejména v normalizačních letech u nás pracovaly desetitisíce „gastarbeitrů“. Mnohá průmyslová odvětví by…