Securitas Imperii 42–43/2023

Časopis Securitas Imperii č. 42–43 přináší čtyři odborné studie, soubor dokumentů, rozhovor, zprávu z konference, referáty ze semináře a recenze odborné literatury. První dvě studie jsou zaměřeny na období tzv. třetí československé republiky, následující dvě přibližují konkrétní formy a problémy protikomunistického odboje po únoru 1948. Historik a publicista Michal Janata se kriticky zabývá problematikou retribuční justice v Československu po skončení druhé světové války v kontextu diskontinuity tehdejšího politického režimu s ústavněprávním pořádkem meziválečné Československé republiky. Dalšími autory studií jsou historička Beáta Katrebová Blehová a historikové Róbert Letz a Adam Zítek. Rozsáhlý soubor komentovaných dokumentů o českoamerické zpravodajské spolupráci v rámci protikomunistického odboje připravil Pavel Žáček, rozhovor o stalinismu, ruských archivech a paměťové organizaci Memorial s ruskou historičkou Irinou Ščerbakovou připravili Michaela Stoilova a Jan Dvořák. Zprávu s fotodokumentací o konferenci Sto let od narození profesora Josefa Kalvody, která se uskutečnila pod záštitou pražského velvyslanectví Spojených států amerických v rodišti tohoto významného českoamerického historika a vůdčího představitele českého protikomunistického odboje v zahraničí, připravil Jan Cholínský. V příloze jsou prezentovány čtyři referáty ze semináře „Vítězný únor“ 1948 nespadl z čistého nebe uspořádaného Ústavem pro studium totalitních režimů u příležitosti 75. výročí komunistického puče a nastolení komunistického totalitního režimu v Československu.

Securitas Imperii si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.