Stránky věnované událostem roku 1989

VI. správa SNB – Správa zpravodajské techniky SNB (aktualizace)

Jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správy zpravodajské techniky SNB – VI. správa SNB ve stavu k 17. listopadu 1989.

Přidáno: 18. ledna 2013

V. správa SNB – Správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB (aktualizace)

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB (V. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989.

Přidáno: 18. ledna 2013

Rok 1989 se stal klíčovým momentem našich moderních dějin. Zejména v průběhu jeho druhé poloviny se ve střední a východní Evropě postupně zhroutily komunistické totalitní režimy. V listopadu 1989 došlo i na tzv. normalizační režim v Československu, který předal moc během několika týdnů pod silným tlakem opozice a veřejnosti. Narušení prstence satelitních států o dva roky později vedlo až k pádu komunistické moci v samotném Sovětském svazu. I přes poměrně značný časový odstup ještě nebyla prezentována a intepretována veškerá fakta, jež jsou k tomuto období k dispozici. Tato webová stránka je určena k veřejné prezentaci některých vybraných dokumentů, zejména těch z provenience komunistických bezpečnostních složek uložených v Archivu bezpečnostních složek.

Přidáno: 10. dubna 2009

ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto
ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto