Rozkazy ministra vnitra z roku 1989

Rozkazy ministra vnitra ČSSR byly závaznými předpisy, jejichž platnost se vztahovala na celý resort. V listopadu roku 1989 stál v jeho čele František Kincl (*1941). Skrze rozkazy ministr například vyhlašoval mimořádná bezpečnostní opatření (zásahy proti „hromadným protispolečenským vystoupením“), zřizoval či rušil jednotlivé útvary atd. K dispozici jsou zde v chronologickém pořadí všechny rozkazy, které ministr během roku 1989 vydal.