Správa ochrany stranických a ústavních činitelů SNB – V. správa SNB

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správy ochrany stranických a ústavních činitelů SNB (V. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích V. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany – Vojenské zpravodajství k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny také na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.

Vedení správy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Kilián Václav 01.04.1946 155603 náčelník
plk. Dymák Milan 06.12.1942 130166 náčelník (pověřen zastupováním)
plk. Čarnota Vasil 21.09.1936 142026 I. zástupce
plk. Oravec Pavel 02.11.1933 192561 zástupce v Bratislavě (dočasně pověřen)
pplk. Pour Ladislav 13.07.1943 148574 zástupce

Organizační a operační odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Prušák Luděk 22.07.1951 168422 náčelník
pplk. Čadek Jiří 24.03.1942 207773 zástupce

Vnitřní skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Hlaváčová Helena 28.10.1948 163002 starší referent specialista
kpt. Krchová Helena 06.06.1947 163784 starší referent specialista
kpt. Krausová Vlasta 07.06.1951 183663 starší referent
ppor. Kubrová Dana 27.11.1950 225110 starší referent
pprap. Bártová Stanislava 01.06.1962 215454 referent – sekretář

Analyticko plánovací skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Menšík Jaroslav 27.10.1950 163070 vedoucí starší referent specialista
kpt. Kohout Jindřich 06.05.1948 160154 starší referent specialista
kpt. Michálek Jiří 24.01.1948 160208 starší referent specialista
kpt. Tůma Karel 23.03.1945 153235 starší referent specialista
npor. Kloudová Marie 15.02.1951 225298 starší referent specialista

Operační středisko

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Havlík Jiří 19.01.1950 160579 starší referent specialista
mjr. Medveď Stanislav 25.08.1949 160460 starší referent specialista
mjr. Petrásek Zdeněk 22.06.1938 146420 starší referent specialista
kpt. Javůrek Jaroslav 14.08.1947 159250 vedoucí operační důstojník
kpt. Chába Vlastislav 12.11.1949 161815 operační důstojník
kpt. Němec Jaroslav 11.01.1956 175604 operační důstojník
kpt. Olexa Milan 18.10.1950 161292 operační důstojník
npor. Cudlín Květoslav 18.11.1956 182134 operační důstojník
npor. Černý Vladislav 06.04.1955 172876 operační důstojník
prap. Šalplachtová Světlana 07.11.1957 201026 starší referent
npor. Hromádka Vladimír 10.02.1957 177901 referent
npor. Lukáš Pavel 09.09.1959 205208 referent
npor. Mihál Josef 29.08.1956 174395 referent
npor. Mráz Jiří 30.03.1957 178031 referent
por. Musil Zdeněk 13.04.1955 176615 referent

Kádrové oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Pech Václav 03.07.1954 166742 náčelník
mjr. Bátrla Bedřich 09.07.1945 153874 starší referent specialista
mjr. Ševeček Josef 14.01.1938 142768 starší referent specialista
kpt. Černý Václav 22.06.1954 170956 starší referent specialista
kpt. Protiva Jan 13.05.1953 170082 starší referent specialista
npor. Hádek Otakar 05.11.1949 206132 starší referent specialista
por. Baušová Iva 05.12.1953 163381 starší referent
ppor. Humplová Ivana 11.01.1952 160880 starší referent

Inspekce náčelníka správy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Matěja Miroslav 06.10.1947 159278 starší inspekční důstojník

Skupina obrany

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Harazin Petr 22.12.1939 131153 vedoucí starší referent specialista
kpt. Doležel Oldřich 03.06.1948 158895 starší referent

Ekonomický odbor

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Michálková Jiřina 11.02.1951 160344 náčelník
mjr. Neumann Jiří 05.09.1949 160211 vedoucí starší referent specialista
mjr. Svatoš Petr 09.10.1946 160583 vedoucí starší referent specialista
npor. Černý Bohumil 31.05.1957 222686 starší referent specialista
mjr. Churáček Karel 24.04.1944 150602 starší referent
mjr. Jírovec Miroslav 05.06.1937 144099 technik 3. stupně
kpt. Karšai Štefan 07.08.1950 161316 starší referent
kpt. Sokol Ladislav 01.06.1949 159847 starší referent
npor. Vosička Josef 27.03.1951 203201 správce objektu
ppor. Kaločai Ivan 22.06.1960 209149 správce objektu
npor. Máchal Jiří 11.03.1948 160457 starší referent
por. Jergl Stanislav 14.07.1961 214158 starší referent
por. Obručová Jitka 06.08.1952 217390 starší referent
por. Šimek Zdeněk 10.08.1962 218069 starší referent
nprap. Hnát Antonín 16.04.1933 144052 starší referent
prap. Kadlec František 02.03.1959 205148 starší referent
pprap. Dvořáková Miroslava 29.08.1952 221215 starší referent
pprap. Konečná Ilona 05.02.1963 215453 starší referent
pprap. Kulhánek Václav 28.03.1952 219805 správce objektu
pprap. Muzika Vratislav 11.08.1961 214255 starší referent
nstržm. Hýžďal Ladislav 08.06.1954 230596 starší referent
pprap. Veckerová Milada 30.09.1958 182776 referent

I. odbor – Ochrana generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta ČSSR

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Marek Josef 17.12.1940 132397 náčelník
pplk. Škodák Emil 24.05.1944 150635 zástupce
mjr. Švec Petr 29.04.1949 163000 zástupce

Skupina speciální přípravy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Pávek Petr 28.06.1942 160229 starší referent specialista
mjr. Hofman Jaroslav 28.07.1950 161142 starší referent specialista

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kuneš Petr 19.06.1941 144177 vedoucí starší referent
kpt. Radvan Miroslav 17.10.1950 160575 vedoucí starší referent
por. Dupa Jiří 15.01.1951 162785 vedoucí starší referent
mjr. Jedlička Karel 25.08.1936 144093 starší referent specialista
mjr. Ludvík Jindřich 15.06.1941 132300 starší referent specialista
npor. Krejza Václav 02.12.1948 189613 starší referent specialista
mjr. Barvíř Josef 18.02.1947 156514 starší referent
mjr. Kulich Karel 20.07.1936 132168 starší referent
mjr. Šeda Josef 05.03.1944 190681 starší referent
kpt. Červenka Zdeněk 03.01.1941 146406 starší referent
kpt. Hemr Josef 23.12.1940 144044 starší referent
kpt. Jonáš Stanislav 24.12.1945 172400 starší referent
kpt. Kotík Luboš 10.12.1946 157235 starší referent
kpt. Páša Josef 26.03.1950 161332 starší referent
kpt. Prucek Petr 09.06.1949 184811 starší referent
kpt. Říha Jaroslav 26.11.1945 153022 starší referent
kpt. Slavík Josef 15.02.1937 144324 starší referent
kpt. Truksa Josef 10.11.1945 153919 starší referent
kpt. Vítek Jiří 05.12.1950 161339 starší referent
npor. Drahoš Vlastimil 06.11.1949 209574 starší referent
npor. Firbach Antonín 23.05.1938 159806 starší referent
npor. Hrouda Ladislav 14.08.1940 136576 starší referent
npor. Kolda Otakar 24.03.1945 153171 starší referent
npor. Kuták Oldřich 29.03.1949 184034 starší referent
npor. Mach Rudolf 29.06.1947 173391 starší referent
npor. Proněk Bohuslav 27.12.1955 202928 starší referent
npor. Šťastný Milan 26.08.1951 162803 starší referent
por. Brabec Václav 11.10.1938 143970 starší referent
por. Dočkal Miroslav 21.01.1951 185056 starší referent
por. Fiedler Richard 13.08.1941 103320 starší referent
por. Kašpárek Václav 19.07.1943 147359 starší referent
por. Klouda Jiří 30.07.1937 144126 starší referent
por. Korda Jiří 17.03.1945 153263 starší referent
por. Lipovský Zdeněk 06.10.1937 100875 starší referent
por. Marcián František 29.01.1941 114992 starší referent
por. Zářecký Ladislav 09.07.1939 137155 starší referent
prap. Bartoš Jindřich 02.06.1947 161592 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Blažek Jaroslav 19.03.1944 151029 vedoucí starší referent specialista
kpt. Zenkovič Jiří 22.08.1944 152188 vedoucí starší referent
npor. Lexa Jan 04.11.1941 144189 vedoucí starší referent
kpt. Arnošt Jiří 01.03.1949 160200 starší referent specialista
kpt. Stříbrný Bohuslav 01.12.1950 161327 starší referent specialista
npor. Kuryl Milan 14.06.1958 203751 starší referent specialista
mjr. Černoch Jiří 28.07.1955 167666 starší referent
mjr. Domanský Ivo 05.11.1948 159239 starší referent
mjr. Zezulka František 10.05.1952 169352 starší referent
kpt. Baloun Jiří 14.07.1949 160143 starší referent
kpt. Coufal Josef 12.01.1956 175373 starší referent
kpt. Dohnal Jaroslav 11.10.1950 161330 starší referent
kpt. Fanta Jiří 24.02.1954 170983 starší referent
kpt. Hlůžek Jan 25.07.1955 174256 starší referent
kpt. Hošek Karel 28.01.1952 174260 starší referent
kpt. Chvosta Eduard 24.05.1950 160927 starší referent
kpt. Kupka Jiří 14.05.1953 166424 starší referent
kpt. Maruš Josef 28.07.1955 173033 starší referent
kpt. Novotný Václav 29.09.1943 155958 starší referent
npor. Dušek Jiří 28.10.1950 188832 starší referent
npor. Hofmann Václav 13.01.1957 177893 starší referent
npor. Janiga Tomáš 30.10.1958 211440 starší referent
npor. Kasl Václav 22.11.1957 182260 starší referent
npor. Koukal František 30.04.1957 182293 starší referent
npor. Novotný Josef 13.02.1950 188678 starší referent
npor. Roubal Miroslav 19.05.1957 178107 starší referent
npor. Šteffel Josef 03.09.1958 203918 starší referent
npor. Zemánek Jiří 04.04.1958 203972 starší referent
por. Bolf Emil 08.04.1963 208846 starší referent
por. Klučka Štefan 12.10.1962 217893 starší referent
por. Petrus Vladimír 22.01.1963 219041 starší referent
por. Pinkas Josef 15.07.1935 112354 starší referent
nstržm. Pávek Petr 10.03.1967 232271 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Douda Jiří 21.09.1948 160574 vedoucí starší referent specialista
kpt. Hruška Zdeněk 26.01.1955 172948 vedoucí starší referent
kpt. Štalmach Emil 29.04.1932 144358 vedoucí starší referent
kpt. Šulc Jaroslav 17.09.1937 144365 vedoucí starší referent
npor. Matoušek Jaroslav 12.10.1949 173355 vedoucí starší referent
kpt. Černoch Josef 22.03.1951 161775 starší referent specialista
mjr. Čapek Ladislav 22.06.1931 143981 starší referent
mjr. Černohorský Zdeněk 21.08.1937 130703 starší referent
mjr. Pokorný Bohumil 20.09.1940 144281 starší referent
kpt. Čepák Vladimír 23.05.1954 166745 starší referent
kpt. Deneš Miroslav 25.01.1944 150631 starší referent
kpt. Horčičko Přemysl 25.11.1950 161308 starší referent
kpt. Janda Bedřich 08.10.1950 191147 starší referent
kpt. Kolerus Václav 04.12.1950 162789 starší referent
kpt. Macháček Oldřich 19.08.1950 161296 starší referent
kpt. Pupcsik Josef 04.07.1947 161487 starší referent
kpt. Římal Pavel 10.01.1957 182400 starší referent
kpt. Staněk Antonín 29.04.1949 161288 starší referent
kpt. Šulda Rudolf 25.05.1949 160213 starší referent
kpt. Zetek Miroslav 10.08.1949 160139 starší referent
npor. Horčic Zdeněk 25.02.1957 182218 starší referent
npor. Hruška Milan 06.08.1942 145873 starší referent
npor. Ježek Jiří 10.09.1955 176502 starší referent
npor. Navrátil Jaroslav 16.03.1957 208254 starší referent
por. Králík Jiří 07.03.1959 213837 starší referent
por. Novák Vladimír 17.03.1962 215866 starší referent
por. Reman Zdeněk 21.09.1949 160343 starší referent
por. Šteflík Josef 18.10.1960 213446 starší referent
por. Trkovský Jiří 05.12.1939 146621 starší referent
por. Veverka Stanislav 15.09.1961 218120 starší referent
npor. Kobrčová Věra 02.12.1948 154554 referent
ppor. Hamr Pavel 20.03.1961 222890 referent
ppor. Mottl Zbyněk 16.06.1963 220085 referent
pprap. Štamberk Jan 12.11.1963 224074 referent
kpt. Hrušková Věra 27.08.1952 162796 referent
por. Drn Roman 20.08.1963 208883 referent
por. Hofman Milan 13.11.1961 217845 referent
por. Hrubeš Ladislav 28.07.1963 208937 referent
por. Klimša Vlastimil 29.03.1963 220687 referent
por. Krupa Vojtěch 22.10.1963 220030 referent
por. Švejkar Otakar 11.10.1962 218087 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kasal Bohumil 15.10.1944 148071 vedoucí starší referent specialista
mjr. Jun Jaroslav 07.04.1940 146479 vedoucí starší referent
npor. Pinkava Karel 29.09.1945 202264 vedoucí starší referent
mjr. Lacina Stanislav 22.07.1942 145877 starší referent specialista
mjr. Durila Ján 31.01.1944 183072 starší referent
mjr. Struhár Ján 06.09.1947 190777 starší referent
kpt. Jakeš Jiří 13.12.1949 163003 starší referent
kpt. Kollarčík Štefan 20.02.1942 148074 starší referent
kpt. Ondroušek Zdeněk 03.11.1951 166250 starší referent
kpt. Roedl Stanislav 04.07.1941 160623 starší referent
por. Rak Miroslav 29.12.1955 174458 starší referent
npor. Černínský Michal 29.11.1952 191078 starší referent
npor. Holoubek Václav 29.11.1950 188892 starší referent
npor. Mrkos Pavel 22.01.1954 178449 starší referent
npor. Vacek Ladislav 20.05.1956 203941 starší referent
por. Čopf František 17.12.1958 205061 starší referent
por. Effenberger Zbyněk 19.11.1960 214083 starší referent
por. Gazdík Zdeněk 07.01.1963 208903 starší referent
por. Herda Milan 18.08.1950 160725 starší referent
por. Hojgr Jaroslav 05.07.1959 208106 starší referent
por. Kobylka Stanislav 12.07.1962 217896 starší referent
por. Koceľa Marián 17.04.1966 227414 starší referent
por. Liso Milan 16.10.1961 217944 starší referent
por. Ovsík Alois 30.07.1947 155028 starší referent
por. Toul Jan 10.03.1938 144380 starší referent
por. Vašíček Dalibor 06.05.1954 182627 starší referent
ppor. Grešák Josef 03.08.1950 190858 starší referent
ppor. Píka Vladimír 21.07.1962 218003 starší referent
ppor. Žoha Jan 02.02.1960 224957 starší referent
nstržm. Teichman Aleš 07.05.1968 232365 starší referent
por. Knotek Karel 03.05.1964 220004 referent
por. Matoušek Jan 10.02.1963 220074 referent
por. Řeřicha Lubomír 16.03.1964 222225 referent
ppor. Franc Luboš 29.01.1965 224617 referent
ppor. Fryč Bohumil 07.04.1963 208898 referent
ppor. Štěcha Pavel 09.01.1964 224898 referent
prap. Nožina Jan 30.10.1956 200359 referent
pprap. Bergman Jaroslav 10.07.1967 230783 referent
pprap. Kadlčík Josef 10.05.1956 209843 referent
nstržm. Drhovský Miloslav 02.10.1966 229203 referent
nstržm. Kováč Roman 07.11.1964 227295 referent

II. odbor – Lípa

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Žitník Jiří 23.04.1949 184065 náčelník
mjr. Mejdr Oldřich 08.02.1951 186358 zástupce
mjr. Pekárek Pavel 12.04.1952 191271 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Samohyl Václav 24.01.1951 169237 náčelník
kpt. Tomášek Zdeněk 24.07.1958 203933 zástupce
kpt. Kříž Miroslav 03.06.1949 189035 vedoucí směny
kpt. Lindauer Luboš 18.07.1954 176585 vedoucí směny
kpt. Krejčí Ivan 26.08.1953 169138 zástupce vedoucího směny
npor. Šimsa Karel 19.06.1952 171501 zástupce vedoucího směny
por. Friesenhengst Zdeněk 02.10.1957 208084 zástupce vedoucího směny
por. Plachý Václav 24.11.1959 218005 zástupce vedoucího směny
mjr. Vysloužil Josef 26.02.1929 144417 vedoucí starší referent
kpt. Dvořák Miroslav 25.09.1950 191830 vedoucí starší referent
kpt. Soukup Jaromír 23.09.1952 169251 vedoucí starší referent
npor. Křepel Miroslav 18.02.1958 201684 vedoucí starší referent
npor. Motl Jiří 01.04.1954 203787 vedoucí starší referent
por. Kos Karel 25.08.1957 211483 vedoucí starší referent
por. Velíšek Vít 25.05.1962 218119 vedoucí starší referent
kpt. Janák Václav 29.04.1953 169945 starší referent
npor. Babiš Josef 13.10.1947 156926 starší referent
npor. Gregor Ivo 20.08.1955 172912 starší referent
npor. Miklas Jan 20.05.1955 174400 starší referent
npor. Soukup Miroslav 27.05.1958 201879 starší referent
npor. Trnka Ivan 23.10.1955 200186 starší referent
npor. Vavruša Ivan 24.09.1951 178230 starší referent
por. Komárek Robert 20.04.1963 220006 starší referent
por. Kříž Václav 05.09.1948 200181 starší referent
por. Slad Eduard 20.03.1949 185908 starší referent
por. Večeřa Milan 17.12.1960 213474 starší referent
por. Vodička Drahoslav 14.06.1963 219175 starší referent
ppor. Krejčí Pavel 16.09.1963 224724 starší referent
ppor. Michalec Josef 12.08.1964 224770 starší referent
prap. Kuchařík Rudolf 03.12.1955 204296 starší referent
prap. Macák Pavel 09.08.1962 215830 starší referent
prap. Vacek Lubomír 14.10.1959 203942 starší referent
prap. Tluček Rostislav 17.03.1950 202466 starší referent
pprap. Houzar Milan 01.09.1959 205116 starší referent
pprap. Křišťan Miroslav 19.04.1960 219370 starší referent
pprap. Laus Leopold 26.01.1960 209213 starší referent
nstržm. Mondek Dušan 06.03.1960 217741 starší referent
nstržm. Bína Pavel 19.05.1967 229171 referent
nstržm. Bachtík Jiří 02.12.1968 233808 referent
nstržm. Bednář Milan 03.03.1967 232008 referent
nstržm. Beran František 16.12.1968 233818 referent
nstržm. Čech Ivo 29.12.1965 232032 referent
nstržm. Čermák Pavel 08.06.1968 232035 referent
nstržm. Češík Radim 19.09.1968 233846 referent
nstržm. Dolejší František 21.07.1968 232048 referent
nstržm. Doskočil Ivan 05.05.1968 232050 referent
nstržm. Hynek Petr 15.05.1967 232125 referent
nstržm. Chmelík Zdeněk 24.12.1965 230869 referent
nstržm. Jára Tomáš 05.06.1968 232138 referent
nstržm. Martinec Roman 01.12.1968 234014 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Dočkal Jaroslav 31.07.1949 160146 náčelník
kpt. Hora Jaroslav 27.07.1957 182212 zástupce
mjr. Berka Karel 10.05.1944 152141 vedoucí směny
kpt. Bernart Zdeněk 06.06.1949 160145 vedoucí směny
npor. Pátek Svatopluk 23.06.1958 203815 vedoucí směny
npor. Kuba Milan 01.09.1959 205187 zástupce vedoucího směny
npor. Vachalík Ladislav 25.06.1958 201738 zástupce vedoucího směny
por. Fencl Zdeněk 25.11.1958 208891 zástupce vedoucího směny
por. Klement Milan 18.06.1958 208579 zástupce vedoucího směny
por. Korytar Miroslav 23.10.1961 215790 zástupce vedoucího směny
por. Koutník Miroslav 05.07.1962 217917 zástupce vedoucího směny
pplk. Janovský Jaroslav 09.05.1932 144089 vedoucí starší referent
kpt. Černý Josef 13.06.1946 186077 vedoucí starší referent
kpt. Felgr Zdeněk 09.02.1948 159333 vedoucí starší referent
kpt. Peller Miloslav 05.03.1944 148523 vedoucí starší referent
npor. Duchek Karel 13.05.1959 208067 vedoucí starší referent
npor. Kliment Jaroslav 25.12.1957 182267 vedoucí starší referent
npor. Sochora Jan 18.06.1957 182417 vedoucí starší referent
por. Svoboda Zdeněk 09.06.1957 209453 vedoucí starší referent
ppor. Haškovec Luboš 21.07.1965 224632 vedoucí starší referent
kpt. Bužga Rostislav 21.03.1951 169030 starší referent
kpt. Cidrych Ivan 14.03.1949 185540 starší referent
kpt. Chudomelka František 05.02.1951 170715 starší referent
npor. Debnár Ivan 04.07.1952 174743 starší referent
npor. Malura Jiří 09.02.1958 203771 starší referent
npor. Minařík Zdeněk 20.05.1953 169173 starší referent
npor. Kumpa Ivan 02.09.1948 159820 starší referent
por. Benc František 12.05.1962 219880 starší referent
por. Fejfar Jaromír 07.04.1950 188664 starší referent
por. Holý Bohuslav 27.04.1960 209105 starší referent
por. Jahelka Zdeněk 12.06.1960 209127 starší referent
por. Kratochvíl Jaroslav 14.12.1959 209185 starší referent
por. Svoboda Václav 28.11.1961 218061 starší referent
por. Šilhan Miroslav 14.06.1958 201781 starší referent
ppor. Báča Oldřich 01.04.1960 208009 starší referent
ppor. Černý Zdeněk 20.09.1958 201558 starší referent
ppor. Hejda Vladimír 22.08.1966 226720 starší referent
prap. Hromádka Ctibo 10.03.1955 172943 starší referent
pprap. Hubený Josef 31.12.1962 219980 starší referent
pprap. Ptáčník František 24.01.1958 217632 starší referent
pprap. Volek Miroslav 16.04.1960 209360 starší referent
nstržm. Gabriel Vilém 01.04.1966 228490 starší referent
nstržm. Hauptmann Marek 15.09.1965 226715 starší referent
nstržm. Klečka Jan 10.08.1957 222491 starší referent
nstržm. Kučera Bořek 18.01.1964 224732 starší referent
nstržm. Lenert Libor 02.12.1965 228601 starší referent
nstržm. Švarc Leoš 17.05.1965 227008 starší referent
por. Kos Ladislav 15.12.1963 220014 starší referent
nstržm. Cina Robert 09.10.1968 233834 referent
nstržm. Čáp Josef 15.04.1968 233838 referent
nstržm. Čempěl Pavel 09.08.1968 232033 referent
nstržm. Dont Miroslav 07.06.1968 233852 referent
nstržm. Dvořáček Josef 13.02.1968 233858 referent
nstržm. Dvořák Jan 07.12.1968 233859 referent
nstržm. Dvořák Vladimír 27.02.1967 233861 referent
nstržm. Fiala Robert 22.06.1968 233871 referent
nstržm. Frydrych Luděk 03.02.1968 233877 referent
nstržm. Funiok Daniel 20.11.1968 233878 referent
nstržm. Geletka Martin 07.10.1968 233881 referent
nstržm. Gybas Josef 04.05.1968 233884 referent
nstržm. Hanzlíček Jindřich 01.01.1968 233893 referent
nstržm. Hlávka Pavel 24.10.1966 229235 referent
nstržm. Hora Václav 26.02.1967 233907 referent
nstržm. Hort Gustav 04.08.1968 233912 referent
nstržm. Kopet Václav 22.12.1968 233956 referent
nstržm. Mothejl Jiří 08.06.1964 223946 referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Dolský Jaroslav 08.10.1956 176422 náčelník
kpt. Malý Karel 16.09.1949 160141 zástupce
npor. Charvát Karel 03.04.1957 182232 vedoucí směny
npor. Macháček Jiří 16.05.1958 203768 vedoucí směny
por. Běloušek Petr 05.03.1963 220553 zástupce vedoucího směny
por. Patera Jiří 09.04.1962 219030 zástupce vedoucího směny
ppor. Míka Miroslav 20.12.1959 213317 zástupce vedoucího směny
kpt. Grim Vladislav 23.06.1955 174234 vedoucí starší referent
kpt. Klacík Štefan 10.10.1950 161335 vedoucí starší referent
por. Mikše Jaroslav 08.09.1962 219000 vedoucí starší referent
por. Vachl Pavel 21.03.1960 211718 vedoucí starší referent
por. Žďárský Jiří 11.06.1963 220282 vedoucí starší referent
npor. Gimpl Miroslav 02.05.1951 178406 starší referent
npor. Klasna Zdeněk 27.12.1950 189163 starší referent
npor. Lambert Jiří 27.08.1949 184670 starší referent
npor. Švarc Josef 24.07.1947 188423 starší referent
por. Krejčí Jiří 10.07.1963 220707 starší referent
por. Lívanec Jaroslav 05.06.1961 216957 starší referent
por. Malý Jan 02.12.1951 205802 starší referent
por. Vajshajtl Václav 10.08.1957 205437 starší referent
ppor. Hrubý Martin 18.09.1965 224654 starší referent
ppor. Kozák Vlastislav 03.05.1965 224716 starší referent
prap. Krejčí Alois 29.10.1957 204002 starší referent
prap. Wágner Petr 26.09.1956 204106 starší referent
pprap. Hrubý Michal 16.10.1959 219848 starší referent
pprap. Jurygáček Miloslav 13.01.1963 222945 starší referent
pprap. Menyhart Jindřich 05.08.1963 220082 starší referent
pprap. Polášek Vojtěch 12.03.1957 205779 starší referent
pprap. Rubáš František 17.10.1958 219856 starší referent
pprap. Řeřicha Václav 01.01.1954 213038 starší referent
pprap. Soukup Jiří 24.03.1961 219196 starší referent
nstržm. Beneš Miroslav 14.03.1965 224564 starší referent
nstržm. Tomek Miloš 17.05.1960 226326 starší referent
nstržm. Zelenka František 23.03.1958 224198 starší referent
nstržm. Cakl Pavel 24.08.1968 232029 referent
nstržm. Hanzlík Miloš 04.09.1967 233894 referent
nstržm. Hazuka Tomáš 05.06.1968 232093 referent
nstržm. Jedlička Tomáš 03.10.1968 233931 referent
nstržm. Laryš Milan 19.07.1968 233988 referent
nstržm. Mauler Milan 26.03.1967 230985 referent
nstržm. Muťka Václav 27.02.1967 232248 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Šourek Petr 31.07.1956 175696 náčelník
mjr. Bednář Jiří 04.07.1944 151721 zástupce
por. Matras Miloš 04.11.1959 211551 zástupce vedoucího směny
por. Pasker Jan 17.10.1961 215876 zástupce vedoucího směny
por. Urban René 14.10.1963 220230 zástupce vedoucího směny
kpt. Skus Dušan 26.05.1950 161400 vedoucí starší referent specialista
kpt. Roubek Petr 01.04.1944 151025 vedoucí starší referent
por. Hála Miroslav 25.01.1961 217830 vedoucí starší referent
por. Kalser Radomír 05.08.1960 211670 vedoucí starší referent
por. Malík Josef 09.03.1959 208228 vedoucí starší referent
por. Pečenka Ivo 14.01.1962 219032 vedoucí starší referent
por. Šabršula Karel 21.03.1960 209321 vedoucí starší referent
kpt. Běloch Miloslav 24.05.1952 170860 vedoucí směny
kpt. Dvořák Jiří 13.09.1953 171947 starší referent
kpt. Kožený Jiří 19.05.1955 172999 starší referent
kpt. Matula Herbert 06.04.1944 173944 starší referent
kpt. Petruška Oldřich 06.04.1956 175621 starší referent
npor. Kališ Ján 06.04.1948 184229 starší referent
npor. Křižák Stanislav 02.11.1952 202391 starší referent
npor. Vyskočil Milan 17.04.1951 185375 starší referent
por. Bartoš Miloslav 11.03.1961 215655 vedoucí směny
por. Kresl Jiří 10.06.1957 204071 starší referent
por. Mikulec Jaromír 16.01.1951 210170 starší referent
por. Vacek Josef 30.03.1950 189216 starší referent
ppor. Budín Lubomír 19.09.1964 225886 starší referent
ppor. Jíra Jindřich 10.01.1964 222940 starší referent
ppor. Mrkáček Jan 02.12.1958 203790 starší referent
ppor. Procházka Václav 11.03.1963 219056 starší referent
ppor. Rod Miroslav 22.03.1963 222213 starší referent
prap. Braun Václav 23.02.1952 170797 starší referent
pprap. Hajzler Jiří 27.08.1963 220617 starší referent
pprap. Hanousek Ivan 07.07.1964 222891 starší referent
pprap. Sosna Petr 14.03.1965 226172 starší referent
nstržm. Kestler Petr 06.09.1966 228550 starší referent
nstržm. Křiklava Jiří 29.03.1953 222451 starší referent
nstržm. Mach Vladimír 16.11.1966 228617 starší referent
npor. Škoda Martin 10.10.1968 234146 referent
pprap. Brázda Luboš 07.02.1964 225884 referent
nstržm. Hroch Viktor 07.08.1968 233918 referent
nstržm. Křibík Jaromír 24.12.1964 232195 referent
nstržm. Kubický Petr 19.03.1968 232198 referent
nstržm. Lukáš Miroslav 03.03.1968 232222 referent
nstržm. Opletal Roman 27.02.1968 234047 referent
nstržm. Sedláček Vojtěch 26.09.1964 234108 referent
nstržm. Zikmunda Jan 02.04.1968 234207 referent

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Szabo Imrich 24.04.1948 193633 vedoucí směny
por. Zetocha Anton 02.05.1962 215159 zástupce vedoucího směny
por. Kovács Jozef 21.01.1961 215112 starší referent
por. Kučera Václav 21.08.1955 177579 starší referent
ppor. Straka Ján 24.08.1965 227269 starší referent

skupina Hrad

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Krátký Pavel 30.10.1954 166993 vedoucí směny
kpt. Kubalík Jan 22.12.1947 159254 vedoucí starší referent
npor. Krušina František 07.06.1948 188200 vedoucí starší referent
npor. Pešta Václav 24.09.1947 158721 vedoucí starší referent
npor. Pokorník Milan 02.09.1959 205264 vedoucí starší referent
npor. Vlk Josef 01.02.1943 149671 vedoucí starší referent
por. Klapuch Zdeněk 25.08.1960 209158 vedoucí starší referent
por. Pejchal Alois 07.01.1937 136969 vedoucí starší referent
por. Zelenka Václav 10.01.1961 216007 vedoucí starší referent
kpt. Květinský Zdeněk 01.04.1955 174341 starší referent
por. Hedl Pavel 23.08.1963 219965 starší referent
nstržm. Bečvářová Libuše 18.02.1959 223119 referent

III. odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Oravec Pavel 02.11.1933 192561 náčelník (dočasně pověřen)

Kádrová skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Blahutiak Dušan 23.11.1947 194883 starší referent specialista
nprap. Tačárová Viera 30.01.1950 158810 referent statistiky a evidence

Organizační a operační oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Bosák Emil 03.12.1950 194977 vedoucí starší referent specialista
kpt. Kovarík Vladimír 16.02.1949 193424 operační důstojník

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Vanko Ivan 11.09.1947 194319 starší referent
npor. Královič Tibor 15.10.1956 204805 starší referent
por. Drinka Jozef 30.06.1960 210816 starší referent
ppor. Marko Milan 17.01.1960 212614 starší referent
ppor. Zábojník Juraj 15.07.1962 215157 starší referent
por. Horvat Andrej 18.08.1960 210402 referent
ppor. Nosko Štefan 10.07.1962 216269 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Lipcsey Jozef 25.04.1942 150921 vedoucí starší referent specialista
kpt. Rezník Jozef 17.09.1949 193993 starší referent specialista
kpt. Ďurák Peter 15.11.1948 193046 starší referent
kpt. Kraus Štefan 29.07.1947 192472 starší referent
kpt. Žovinka Milan 02.02.1954 198953 starší referent
npor. Bičanovský Drahomír 13.01.1958 200602 starší referent
npor. Blaško Pavel 04.07.1956 180438 starší referent
prap. Vojteková Viera 22.02.1952 180063 referent hospodář
pprap. Oravec Jozef 26.02.1955 206630 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Balšan Jozef 08.09.1949 198104 starší referent specialista
kpt. Poláček Juraj 23.03.1951 180526 starší referent specialista
npor. Košťál Igor 03.12.1954 217367 starší referent specialista
npor. Kučerák Ján 29.11.1956 221941 starší referent specialista
npor. Perényi Július 26.06.1965 228240 starší referent specialista
npor. Kmotrík František 13.03.1950 194446 starší referent
npor. Mikušík Elemír 01.04.1955 181199 starší referent
npor. Pavlovič Jozef 11.07.1956 200690 starší referent
npor. Kolarik Juraj 23.05.1957 202694 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Buocik Jozef 06.01.1951 197268 starší referent
npor. Nespala Dušan 27.06.1952 179516 starší referent
npor. Szalay Štefan 10.05.1956 204835 starší referent
por. Holba Peter 26.05.1953 179925 starší referent
por. Jarábek František 10.08.1956 203389 starší referent
npor. Novotný Jozef 19.09.1959 204731 referent
npor. Zakar Ladislav 12.09.1957 204846 referent
ppor. Horeš Ján 21.07.1960 215231 referent
pprap. Dujsík Viliam 04.04.1958 207230 referent

5. oddělení – Lípa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Januska Ján 11.08.1935 192493 náčelník
kpt. Rajzík Ján 14.12.1950 194808 zástupce
npor. Kováč Ivan 22.06.1948 193718 vedoucí směny
npor. Vlkovič Ctibor 27.01.1949 194165 vedoucí směny
ppor. Rechtorík Jozef 18.11.1959 212634 zástupce vedoucího směny
ppor. Dančo František 23.10.1961 212749 vedoucí starší referent
ppor. Druga Tibor 27.04.1962 218942 vedoucí starší referent
ppor. Džara Miloš 13.08.1960 212799 vedoucí starší referent
ppor. Jáger Bernard 17.11.1958 215200 vedoucí starší referent
ppor. Pálfi Miroslav 08.05.1960 212623 vedoucí starší referent
ppor. Hudák Peter 22.12.1959 212589 starší referent
npor. Macák Jozef 13.10.1959 210505 starší referent
ppor. Maruščák Marian 29.01.1963 218921 starší referent
ppor. Ruman Marian 28.11.1961 216422 starší referent
ppor. Rusinko Ladislav 14.03.1962 215140 starší referent
nstržm. Bartalos Tomáš 14.01.1967 227614 starší referent
nstržm. Čatloš Miroslav 15.03.1965 223504 starší referent
nstržm. Goldman Peter 03.10.1966 227436 starší referent
nstržm. Kocsis Robert 20.03.1967 229723 starší referent
nstržm. Miškovčík Miroslav 10.08.1964 223684 starší referent
nstržm. Svetlák Vladimír 22.02.1965 227270 starší referent
nstržm. Čičo Pavol 04.07.1966 229715 referent

IV. odbor – Kontrarozvědná ochrana

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Pelc Adolf 11.01.1943 148082 náčelník

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Novák Jan 14.01.1949 162870 vedoucí starší referent specialista
mjr. Pátek Jaromír 22.01.1942 150006 starší referent specialista
kpt. Trávníček Josef 18.08.1951 172306 starší referent specialista
pplk. Molinari Antonín 10.02.1933 102668 starší referent
mjr. Dušek Karel 22.10.1941 146426 starší referent
mjr. Koňák Vladimír 10.06.1950 162503 starší referent
kpt. Fanfule Ivan 10.09.1951 161779 starší referent
kpt. Hamal Jaromír 17.07.1948 168238 starší referent
kpt. Opat Lubomír 01.01.1953 208725 starší referent
npor. Kovařík Zdeněk 02.12.1953 175539 starší referent
nstržm. Havlík Zdeněk 14.05.1963 228500 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Novák Miloslav 26.12.1950 160580 vedoucí starší referent specialista
mjr. Hanzlík Jiří 18.08.1952 191124 starší referent specialista
mjr. Ptáček Josef 22.12.1942 147253 starší referent specialista
kpt. Horáček Jiří 12.11.1946 159247 starší referent specialista
kpt. Kobrč Vladimír 26.04.1949 160204 starší referent specialista
mjr. Havlíček Jindřich 23.05.1935 100378 starší referent
mjr. Jagrik Jaroslav 14.04.1943 154934 starší referent
mjr. Manda Antonín 11.06.1936 144208 starší referent
mjr. Pešl Bohumil 23.09.1941 107730 starší referent
kpt. Bílý Miroslav 05.09.1943 160598 starší referent
kpt. Garbieň Vladislav 01.04.1950 189824 starší referent
kpt. Seidl Jiří 04.10.1938 104199 starší referent
kpt. Zboran Josef 13.07.1948 160138 starší referent
npor. Bošek František 09.06.1959 208036 starší referent
npor. Mikeš Josef 02.07.1949 160209 starší referent
por. Petr Roman 17.12.1958 214286 starší referent

V. odbor – Automobilní doprava a ochrana

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Štefan Jiří 02.08.1941 184539 náčelník
mjr. Černý Vladimír 11.07.1946 155959 zástupce
mjr. Rampula Zdeněk 18.07.1949 160126 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Martinů Karel 11.01.1940 144215 vedoucí starší referent specialista
mjr. Truhlář František 30.11.1937 189094 vedoucí starší referent
npor. Šebístek Miloslav 31.05.1940 149909 starší referent specialista
kpt. Hájek Jaroslav 05.05.1939 144028 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Kačírek Pavel 21.11.1948 161300 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Krčmář Petr 05.06.1955 168582 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Kupec Josef 31.08.1950 168581 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Luběna Ladislav 26.11.1951 191205 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Mrkáček Jan 21.11.1940 146536 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Přibyl Vratislav 08.12.1949 160625 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Šedina Aleš 01.05.1956 176728 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Štěpánek Jiří 18.06.1954 172283 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Tomka Jiří 29.03.1952 190091 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Vejdovský Ivan 23.10.1945 153027 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Bielko Jan 17.04.1957 177795 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Hodinka Bohumil 17.09.1942 145819 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Hupcej Milan 18.12.1953 169934 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Huřťák Václav 18.11.1958 203686 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Janovec Josef 16.02.1949 160007 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Kapusta Miroslav 15.02.1956 176513 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Kašík Václav 28.01.1944 161787 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Krejčí Karel 01.12.1938 158797 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Kvapil Karel 04.09.1957 182318 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Marzin Jaroslav 11.06.1940 151669 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Michalský Rudolf 13.10.1950 188946 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Meloun Tomáš 29.08.1956 176604 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Schüller Jan 15.02.1955 178120 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Svěrák Jindřich 25.12.1957 182435 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Špét Miroslav 15.09.1948 218215 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Wágner Zdeněk 10.09.1953 169339 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Zvolský Lumír 30.07.1959 208419 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Amler Bohumil 02.04.1954 166740 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Bláha Vladimír 12.09.1954 201150 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Černý Vítek 04.02.1957 203611 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Endršt František 09.07.1939 146430 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Foubík Zdeněk 06.04.1957 204063 starší referent (technik)
por. Horníček Vladimír 14.09.1943 151207 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Kamiš Václav 08.08.1947 184214 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Matějka Jan 20.07.1954 172120 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Mikeš Josef 17.03.1945 154055 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Petřík Karel 29.03.1954 172210 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Řezníček František 24.07.1948 160484 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Svozil Vojtěch 17.05.1943 153918 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Titěra Jiří 01.03.1941 144375 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Vacek Jaroslav 16.04.1954 171278 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Vlk Jaroslav 24.01.1937 144403 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Bandík Miroslav 10.03.1962 215654 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Ducháč Vladislav 20.09.1959 205074 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
nstržm. Fikeis František 20.09.1952 221981 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
nstržm. Vrána Václav 17.03.1938 221982 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
kpt. Kučera Jiří 03.07.1954 172082 starší referent (technik)

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Báča Libor 06.01.1945 154982 vedoucí starší referent specialista
kpt. Bobok Jiří 11.10.1948 160860 vedoucí starší referent
kpt. Kruliš Jiří 06.12.1951 191183 vedoucí starší referent
kpt. Musil Bohumil 24.11.1950 166530 vedoucí starší referent
kpt. Šrámek Jan 15.05.1949 160345 vedoucí starší referent
kpt. Bílý Jiří 15.03.1951 162783 dozorční důstojník
kpt. Brabec Josef 14.04.1940 146396 dozorčí důstojník
kpt. Kořán Josef 15.10.1945 155056 dozorčí důstojník
kpt. Kratochvíl Miroslav 21.03.1943 149188 starší referent (technik)
kpt. Šklíba Vladimír 03.01.1954 175689 dozorčí důstojník
por. Kunhart Václav 19.09.1943 148738 dozorčí důstojník
por. Moravec Petr 14.01.1953 169176 dozorčí důstojník
por. Šmiřák Vladimír 01.10.1955 176736 dozorčí důstojník
ppor. Jílek Bedřich 04.10.1948 174810 dozorčí důstojník
kpt. Řezníček Ladislav 18.09.1941 146587 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Brázdil František 26.02.1957 182128 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Kroupa Karel 22.07.1955 203745 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
npor. Voráček Petr 10.06.1956 175756 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Bělina Ladislav 21.03.1958 205018 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Horák Miroslav 19.10.1960 208931 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Jáchym Miroslav 11.03.1958 201616 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Klícha Zdeněk 29.04.1957 182265 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Kulhavý Václav 02.09.1951 161790 starší referent (technik)
por. Lukeš Jaroslav 23.11.1961 214232 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Strmiska Vladislav 13.11.1958 201881 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Trubák Zdeněk 30.04.1958 203937 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Valenta Karel 18.02.1962 215973 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
por. Vyšín Jiří 06.05.1962 216001 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Belada Roman 27.04.1960 217760 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Betko Jan 19.06.1959 219260 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Eis Rudolf 19.12.1960 208889 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Fiala Pavel 06.11.1958 221011 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Kočí Petr 09.03.1958 211467 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Kulhavý Jiří 21.02.1963 218975 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Švejda Vladimír 05.02.1959 213451 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Volf Luboš 22.07.1962 219176 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
ppor. Vydlák Aleš 31.07.1962 222609 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
nprap. Mareček Aleš 06.10.1964 226074 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Antoš Josef 23.04.1963 208829 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Bárta Jaroslav 23.08.1961 224552 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Kotek Jan 09.01.1965 226029 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Kugler Zdeněk 16.05.1961 214218 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Novotný Jiří 02.10.1931 214268 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Staník Zdeněk 03.07.1965 226176 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
pprap. Svoboda Jan 18.03.1965 224871 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)
nstržm. Vodička Richard 04.10.1965 227038 starší referent (osobní a dobrovodný řidič zahraničních delegací)

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Kristovič Štěpán 26.01.1944 151487 vedoucí starší referent specialista
kpt. Ševčík Vladimír 02.04.1953 169266 starší referent
npor. Balaš Ladislav 03.06.1957 182108 starší referent
npor. Filipčík Libor 15.08.1955 175404 starší referent
npor. Lhota Josef 11.05.1954 166739 starší referent
npor. Pípal Jaroslav 29.07.1952 189997 starší referent
npor. Stejskal Zdeněk 21.09.1954 166744 starší referent
npor. Želinský Andrej 18.06.1932 144435 starší referent
por. Baďura Michal 08.06.1961 214027 starší referent
por. Crkva Jiří 27.03.1955 172869 starší referent
por. Čihák František 06.05.1946 155148 starší referent
por. Dolejší Vojtěch 12.07.1945 153980 starší referent
por. Hák Josef 26.11.1960 208910 starší referent
por. Hendrych Bohumil 24.05.1962 215740 starší referent
por. Kučera Vladimír 06.06.1952 189915 starší referent
por. Vozák Marcel 26.11.1964 222311 starší referent
ppor. Kubeček Jozef 23.11.1960 214211 starší referent
ppor. Maštalíř Petr 14.02.1963 222138 starší referent
ppor. Pěnička Václav 08.08.1962 215887 starší referent
ppor. Průcha Jan 20.01.1960 220395 starší referent
ppor. Vlček Pavel 12.07.1964 220253 starší referent
prap. Vandrovec Karel 26.06.1955 173193 starší referent
pprap. Harák Pavel 27.10.1964 225951 starší referent
nstržm. Pala Miroslav 27.09.1960 224156 starší referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Šída Karel 05.11.1944 151656 starší referent specialista
kpt. Nekvasil Vladimír 02.05.1954 213693 starší referent specialista
npor. Vavřina Jiří 29.03.1955 221157 starší referent specialista
por. Novotný Jiří 25.03.1956 203807 starší referent specialista
kpt. Barták Richard 22.06.1950 160589 starší referent (technik)
kpt. Halámková Mária 04.01.1949 159893 starší referent
kpt. Novák Bohuslav 16.02.1940 144243 starší referent
kpt. Vokoun Bohumil 05.11.1952 169328 starší referent automechanik
npor. Adamec Jaroslav 11.12.1955 207323 starší referent
npor. Svoboda Josef 17.05.1952 191345 starší referent (technik)
npor. Šíma Radomír 13.07.1957 201785 starší referent automechanik
por. Medvěd Ladislav 25.06.1940 144225 starší referent
por. Nečas Miroslav 13.03.1943 148077 starší referent
ppor. Hájek Pavel 06.10.1962 208908 starší referent automechanik
ppor. Knoll Milan 12.03.1962 217894 starší referent automech
ppor. Milata Jan 19.01.1957 178024 starší referent automechanik
ppor. Slabý Josef 09.05.1956 178128 starší referent automechanik
nprap. Konečný Josef 13.07.1943 167745 starší referent
prap. Hrnčíř Karel 20.10.1935 160461 starší referent
pprap. Pavlas Petr 15.11.1955 219747 starší referent
pprap. Hrbek Michal 25.11.1962 222914 referent automechanik
pprap. Zahradník Josef 18.03.1961 213490 referent automechanik
nstržm. Macko Miroslav 01.07.1966 228614 referent automechanik
nstržm. Müller Miloslav 21.06.1966 228653 referent
nstržm. Valenta Libor 19.07.1965 226236 referent
stržm. Viesner Antonín 28.11.1967 234190 referent automechanik

VI. odbor – Obranně technická a hygienicko toxikologická ochrana

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Čech Bedřich 22.02.1941 163047 náčelník
mjr. Schlögl Jan 13.11.1947 163494 zástupce
nstržm. Klímková Marie 01.09.1948 230597 starší referent hospodář
nstržm. Foferková Miluše 18.12.1963 207447 referent hospodář

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Novotný Pavel 24.12.1945 166754 starší referent specialista
kpt. Ottl Jindřich 30.09.1950 176640 starší referent specialista
kpt. Farář Zdeněk 08.06.1956 176437 starší referent
kpt. Jedlička Karel 16.09.1954 175455 starší referent
kpt. Motejlková Miroslava 06.07.1953 162556 starší referent
kpt. Skalický Vladimír 08.10.1948 168071 starší referent
kpt. Žežulková Hana 06.06.1942 215495 starší referent
npor. Bartoníček Petr 22.10.1956 206148 starší referent
npor. Havelka Zdeněk 03.10.1954 229051 starší referent
npor. Šinglár Michal 07.06.1959 205326 starší referent
por. Kučeřík Rudolf 02.02.1960 214216 starší referent
por. Tahotná Beáta 19.01.1960 233711 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Bobek Jaroslav 10.04.1940 134941 vedoucí starší referent specialista
mjr. Bittner Jiří 13.05.1948 166578 starší referent specialista
mjr. Herr Jiří 22.12.1937 145661 starší referent specialista
mjr. Štodt Lubomír 27.01.1952 191368 starší referent specialista
kpt. Pavelka Petr 20.02.1953 166425 starší referent
kpt. Tůma Martin 28.12.1951 168272 starší referent
npor. Hynek Vladimír 15.07.1957 212208 starší referent
npor. Kraus Miloslav 07.01.1959 208187 starší referent
npor. Kulajta Jan 19.04.1953 205195 starší referent
npor. Zicha Milan 22.10.1958 208416 starší referent
pprap. Toman Roman 29.03.1962 222276 referent
nstržm. Nový Vlastimil 02.06.1967 229414 referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Krejsa Jan 23.06.1952 161923 vedoucí starší referent specialista
kpt. Volf Vojtěch 26.07.1954 201763 starší referent specialista
mjr. Zedníček Jiří 10.11.1949 189631 starší referent
kpt. Kára Zdeněk 04.09.1950 167482 starší referent
kpt. Novotný Milan 06.05.1951 161792 starší referent
npor. Kubiš Dalibor 03.02.1958 205189 starší referent
kpt. Karbusický Zdeněk 04.10.1955 176514 technik
kpt. Banďouch Josef 03.03.1951 163071 technik
kpt. Železný Miloslav 14.05.1944 161816 technik
npor. Zatloukal Jaroslav 04.01.1957 208411 technik
por. Gotfríd Roman 15.11.1960 214099 technik
ppor. Mrkvička Zdeněk 05.11.1959 219004 technik
pprap. Juračková Jaroslava 21.05.1950 203390 technik
nstržm. Houšková Milada 22.09.1954 230595 referent

Činná záloha

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Šimon František 07.09.1930 144840 náčelník