Hlavní správa rozvědky SNB – I. správa SNB

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek (I. správa a zpravodajská správa GŠ/ČSLA) a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Hlavní správy rozvědky (I. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích I. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro zahraniční styky a informace k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny také na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.

Hlavní správa rozvědky SNB – centrála

Vedení správy

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. PhDr. Václavek Vilém KAINAR 09.02.1944 195343 I. zástupce pověřený řízením správy 1703/44
plk. prom. historik Nekolný Jindřich 28.02.1933 164614 zástupce pro nelegální rozvědku 3266/33
plk. Ing. Souček Jaroslav SLAVÍČEK 17.09.1931 164786 zástupce pro vědecko-technickou rozvědku 4177/31

15. skupina

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. RNDr. Hejmalíček Zdeněk FINGER 06.02.1953 165223 vedoucí starší referent specialista 3077/53
kpt. Mazanec Václav KALA 01.04.1945 196516 starší referent
kpt. Štrych Eduard HAMŘÍK 18.02.1955 196496 starší referent 2835/55

Organizační a operační odbor (12. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. JUDr. Dušek Jan 16.03.1950 196307 náčelník 3084/50
pplk. Hurdálek Zdeněk 30.01.1932 165113 zástupce 3313/32
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Kraus Radomil 09.01.1950 196884 vedoucí starší referent specialista
mjr. Ing. Sazama Josef TOMÁNEK 23.12.1948 196042 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kopecká Eva 17.09.1940 195024 překladatelka I. stupně 3078/40
kpt. Fišer Oldřich 03.10.1953 196343 velitel směny
kpt. Komárek Jan 29.08.1953 196427 velitel ostrahy
kpt. Krátký Václav 29.9.1950 196308 starší inspekční důstojník 3097/50
kpt. Křižka Miroslav 14.09.1950 196309 velitel směny
kpt. Petráň Miroslav 05.05.1950 196364 operační důstojník
kpt. Pittner Josef 05.05.1952 165543 velitel směny 3245/52
kpt. Ing. Průcha Karel 10.09.1953 165653 technik IV. stupně
kpt. Rekl František 27.10.1949 195849 velitel směny
kpt. Škubníková Jaroslava 19.02.1952 196286 překladatelka I. stupně
kpt. Volf Jaromír 03.08.1955 196501 velitel směny
kpt. Zeman Václav ZEDNÍČEK 20.09.1941 195967 starší referent
npor. Čapková Jana 14.08.1946 164585 starší referent specialista 3187/46
npor. Jeřábek Vladislav 24.01.1945 165328 starší inspekční důstojník
npor. Kaštánek Josef 11.01.1954 196333 velitel směny 2998/54
npor. Krejza Stanislav 15.08.1956 196855 operační důstojník
npor. Kudera Antonín 03.04.1960 165696 starší referent
npor. Kvapilová Anna 02.06.1943 196693 starší referent 3099/43
npor. Lédl Luděk 05.06.1963 165162 starší referent
npor. Michna Oldřich OSKAR 24.10.1943 195102 starší referent specialista
npor. Náhlovský Vladislav 02.08.1948 165630 velitel směny
npor. Nechanický Jaroslav 26.04.1962 165116 starší referent
npor. Veselka Václav 05.12.1959 165629 starší referent
npor. Votava Miroslav ŠAGERER 04.05.1961 196927 starší referent
por. Janda Zdeněk 28.01.1939 165331 operační důstojník
por. Kozel Jan 26.06.1954 196347 kurýr
por. Plecháč Libor 02.12.1961 165228 starší referent
por. Rakovec Jaroslav 10.09.1935 196351 starší referent 2839/35
por. Sedláčková Eva 21.12.1945 196946 překladatelka I. stupně 2688/45
por. Šebek František 09.02.1955 196240 starší referent specialista 2826/55
ppor. Hejná Elvíra 29.04.1966 165430 překladatelka I. stupně 1586/66
ppor. Herza Jaroslav 18.08.1936 164418 starší referent 2495/36
ppor. Mackovík Zdeněk 06.03.1963 165584 starší referent
nprap. Mertl Jiří 21.02.1940 196363 starší operační důstojník
nprap. Pernický Josef 23.11.1939 196334 starší referent
nprap. Profant Karel 18.06.1951 165565 starší referent
prap. Hetzl Zdeněk 07.03.1950 196922 starší referent 3088/50
pprap. Hromek Ivo 21.12.1961 165004 kurýr
nstržm. Gabriel Miroslav 17.05.1963 165688 starší referent 1915/63
nstržm. Komárek Dušan 7.10.1968 165686 starší referent 1351/68
nstržm. Václavík Pavel 15.04.1967 165546 starší referent 1494/67
nstržm. Voňka Luboš 12.11.1966 165610 starší referent
nstržm. Turek Pavel 02.01.1966 165500 starší referent
rtn. Arnold Václav 16.05.1967 165545 starší referent
por. Denešová Alena 11.03.1945 195985 referent
por. Holubová Alena 26.08.1954 165097 referent
por. Ročková Jana 10.01.1953 195818 referent 3062/53
prap. Sandanusová Marie 22.02.1943 196686 referent
nstržm. Jiroušová Lenka 29.11.1969 165593 referent

Objekt KAHAN

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Matějka Pavel 25.02.1950 165568 starší referent specialista
mjr. Volák Josef 08.06.1940 165115 velitel ostrahy 3071/40
kpt. Hloupý Ladislav 18.04.1943 165286 velitel směny 3111/43
kpt. Hrobař Rudolf 18.05.1947 165524 starší referent
kpt. Pospíšil Antonín 17.08.1950 165171 velitel směny
kpt. Prudič Jaromír 27.09.1951 165539 starší referent
kpt. Suchomel Milan 08.12.1947 165172 velitel směny
kpt. Ing. Štarha Jiří 12.02.1952 165354 hlavní inženýr
npor. Brát Jiří 07.06.1954 165651 starší referent
npor. Čoupek Petr 30.03.1957 165701 starší referent
npor. Přibyl Václav 10.10.1953 165441 starší referent
npor. Šos Miloslav 10.04.1949 165321 starší referent
npor. Tobiška Jaroslav 06.04.1941 165532 starší referent
por. Ing. Krédl Petr 08.06.1956 165608 technik IV. stupně
por. Ing. Malinský Jiří 13.10.1962 165636 technik IV. stupně
por. Martinec František 28.05.1939 165342 velitel směny
prap. Branda Vladimír 01.03.1958 165650 starší referent
pprap. Landovský Miloš 21.02.1966 165637 starší referent
pprap. Lehký Petr 14.06.1966 165550 technik IV. stupně
pprap. Pavlát Josef 01.10.1965 165525 technik IV. stupně
pprap. Prudičová Hana 06.07.1952 165647 starší referent 2714/52
nstržm. Keprta Jiří 26.07.1963 165641 starší referent
nstržm. Kramář Pavel 22.08.1967 165689 starší referent
nstržm. Severa Ladislav 06.03.1968 165690 starší referent
nstržm. Vencl Petr 04.03.1967 165691 starší referent

Kádrový odbor (27. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. JUDr. Fajt Ladislav 04.04.1941 196893 náčelník 1845/41
plk. PhDr. Tichovský Rudolf KLEMENT 04.12.1932 195856 zástupce 3918/32
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Jungmann František JIROTKA 05.11.1930 164368 vedoucí starší referent specialista 4404/30
pplk. PhDr. Juran Jan KYNCL 28.01.1941 195353 vedoucí starší referent specialista
pplk. RSDr. Žižka Jiří HÁLA 18.04.1943 196201 vedoucí starší referent specialista 3120/43
mjr. Ing Chromý Vladimír LUŽÍK 05.03.1941 196010 vedoucí starší referent specialista
kpt. JUDr. Tomáš Václav ŠTROSMAJER 31.05.1953 196527 vedoucí starší referent specialista
pplk. JUDr. Mach Bohuslav 22.11.1942 165544 starší referent specialista 2618/42
mjr. JUDr. Báča Josef LOUŽEK 28.04.1948 196328 starší referent specialista
mjr. Dolejš Zdeněk 12.01.1954 165415 starší referent specialista 3030/54
mjr. Ing. Drozen Zdeněk 20.12.1940 165438 starší referent specialista
mjr. Ing. Sirotek Jaroslav TYRNER 26.04.1948 196258 starší referent specialista
mjr. Ing. Sixta Josef AMBROŽ 27.01.1946 195359 starší referent specialista 3198/46
mjr. Svoboda Petr JEŠUTA 04.08.1946 196530 starší referent specialista 3207/46
kpt. Červenský Václav 26.01.1947 196826 starší referent specialista 3251/47
kpt. JUDr. Kaiser Václav LUŽNÝ 24.09.1952 165052 starší referent specialista
kpt. Kothánek Jaroslav ŠANDERA 26.03.1952 196758 starší referent specialista 3205/52
kpt. JUDr. Podaný Vladimír JIRUŠ 02.06.1952 196541 starší referent specialista 3194/52
kpt. Prokop Karel 24.12.1943 165205 starší referent specialista
kpt. JUDr. Řezníček Vlastimil JANECKÝ 14.03.1955 165195 starší referent specialista 2785/55
npor. PhDr. Novák Jiří POLTER 03.02.1946 165011 starší referent specialista 3193/46
por. Petříková Irena 04.03.1955 196783 starší referent specialista
mjr. Faltýnek Eduard ELIÁŠEK 13.03.1945 195814 starší referent 2716/45
npor. Jedonová Jiřina SOSVOROVÁ 05.02.1953 195828 starší referent
ppor. Boušová Hana 10.08.1947 195361 starší referent
pprap. Kulhavá Hana 28.09.1955 165517 starší referent
por. Lapková Blažena 31.01.1944 196778 referent 2853/44
pprap. Jarošová Milada 07.04.1964 165088 referent 1711/64
nstržm. Fejfarová Iva 28.02.1969 165566 referent 1471/69
nstržm. Chňoupková Ilona 14.05.1969 165470 referent
nstržm. Mališová Antonie 05.06.1957 165077 referent

Skupina obrany

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. Belinger Jaroslav 16.11.1948 196331 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Luňák Antonín LUKAVEC 05.02.1943 165435 starší referent specialista
mjr. Beran Jaroslav LEDVINKA 07.01.1953 196081 starší referent specialista

Odbor automatizace a evidence (55. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. prom. matematik Žilka Miroslav ŠKODA 28.08.1949 196112 náčelník 2235/49
mjr. Ing. Anděl Vladimír ANDĚL 08.09.1945 196356 zástupce
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Ing. Andrš Vlastimil 04.01.1952 196390 vedoucí starší referent specialista
mjr. JUDr. Máša Milan 12.03.1942 196883 vedoucí starší referent specialista
kpt. Ing., CSc. Hrubý Stanislav 16.01.1952 196389 vedoucí starší referent specialista 3243/52
kpt. Křivánková Milada 04.02.1948 195741 vedoucí starší referent specialista 3186/48
kpt. Ing. Vrba Zdeněk 01.02.1947 196417 vedoucí starší referent specialista 3273/47
mjr. Ing. Bejšák Zdeněk TAUFER 23.11.1949 196191 technik I. stupně
mjr. Ing. Krejčí Ladislav BARTOŠKA 01.01.1949 196190 starší referent specialista 3305/49
mjr. Roleček Otakar KUNC 11.09.1948 195991 technik III. stupně
mjr. Ing. Šebesta Vladimír ZEMÁNEK 23.06.1951 196151 starší referent specialista 3468/51
mjr. Ing. Šesták Jaroslav POSTRÁNECKÝ 02.12.1948 195822 technik II. stupně 3119/48;
mjr. Ing. Vaněk Miroslav 04.09.1953 196485 technik IV. stupně
mjr. Ing. Vlk Pavel BRÝDL 13.02.1952 196260 technik I. stupně 3223/52
kpt. Broučková Galina SPALOVÁ 08.07.1953 195897 referent
kpt. Ing. Dovina Vladimír KOŠLER 09.03.1953 165209 starší referent specialista 3022/53
kpt. Hašek Jaroslav 14.07.1949 165090 starší referent
kpt. Hermanová Věra TOMÁŠKOVÁ 07.11.1943 164873 technik IV. stupně
kpt. Horáková Jitka ZÍTOVÁ 17.05.1953 195829 technik IV. stupně
kpt. Kilberger Ivan ŠTECHER 17.01.1953 196107 technik III. stupně
kpt. Klíma Jaroslav BECHYNĚ 17.02.1948 196021 technik IV. stupně
kpt. Klímová Hana SLABÁ 17.06.1943 196029 starší referent
kpt. Kratochvíl Josef 09.05.1955 196488 technik IV. stupně
kpt. Ing. Paták Jaroslav 22.08.1956 196777 technik I. stupně
kpt. Ing. Píša Ladislav 05.05.1956 196834 technik I. stupně 2710/56
kpt. Ing. Pivoňka Jaroslav 15.11.1953 196703 starší referent specialista 3063/53
kpt. Ing. Přichystal Miloš PELOUŠEK 03.10.1950 196397 technik I. stupně 3132/50
kpt. Ročeň Václav ZÁRUBA 02.09.1955 196326 technik IV. stupně
kpt. Ing. Vaššo Milan LECHMAN 26.04.1956 196838 starší referent specialista
npor. Brožová Věra 13.04.1957 196687 technik IV. stupně
npor. Hladík Miloš 21.09.1948 196598 technik IV. stupně
npor. Ing. Hronec Jaroslav 05.04.1957 165210 technik I. stupně 2441/57
npor. Juranová Hana 28.05.1943 195248 starší referent
npor. Kadlec Petr 23.08.1961 165006 starší referent 1542/61
npor. Kryštůfek Rudolf 25.09.1959 196923 technik IV. stupně
npor. Májek Miroslav SMÍTEK 09.04.1958 165362 starší referent specialista
npor. Martinicová Jana PĚNČÍKOVÁ 28.05.1957 196453 technik IV. stupně
npor. Mráz Jaroslav 21.04.1959 196731 starší referent
npor. Papoušková Petruška HARANTOVÁ 08.06.1954 195951 technik IV. stupně
npor. Ing. Sobotka Josef 24.07.1957 165087 technik II. stupně
npor. Toman Bohuslav 16.01.1956 196552 technik IV. stupně
por. Ing. Chalupský Rostislav 24.02.1961 165425 technik III. stupně
por. RNDr. Kolář František 25.12.1961 165404 technik III. stupně
por. Novák Antonín 25.10.1960 165576 technik III. stupně 1835/60
por. Skalošová Lubica 24.04.1959 196760 technik IV. stupně 1894/59
por. Šilerová Marie KOHOUTOVÁ 25.10.1957 196262 starší referent 2459/57
ppor. Brzobohatý Radomír 13.10.1964 165355 technik IV. stupně
ppor. Schejbal Vladimír 13.01.1965 165340 technik IV. stupně

Odbor ekonomický (59. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Henzl Jaroslav 16.12.1938 195080 náčelník 1907/38
mjr. Ing. Lörinz Milan 23.08.1947 196581 zástupce 3248/47
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Roučka Milan 09.01.1936 196545 vedoucí starší referent specialista 2505/36
mjr. Fiala Lubomír 30.05.1945 196713 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kůsová Jaroslava MÁLKOVÁ 28.10.1933 164415 vedoucí starší referent specialista
kpt. Ing. Kroužil Jiří 24.04.1951 195851 vedoucí starší referent specialista 3472/51
npor. Freiman Petr 01.12.1959 196813 velitel autodružstva 1919/59
pprap. Kubíska Zdeněk 10.12.1963 165227 velitel autodružstva 1911/63
kpt. Marek Vítězslav 29.05.1939 195101 velitel autočety 2309/39
por. Svoboda Jiří 24.04.1959 165023 velitel autočety 1915/59
ppor. Skůpa Vlastimil 25.02.1959 196966 velitel autočety 1907/59
kpt. Ing. Kašpar Jiří 06.09.1951 195850 starší referent specialista
por. Ondra Miloslav 17.10.1961 196925 starší referent specialista 1850/61
mjr. Šlik Petr 14.04.1953 165021 starší referent
kpt. Čermáková Milada 9.2.1949 196140 starší referent 3260/49
kpt. Šmolda Jaroslav 14.06.1951 196316 starší referent
kpt. Vorlová Radomíra PEŠANOVÁ 02.06.1931 164417 starší referent
npor. Hampejs Josef 30.07.1946 196121 starší referent
npor. Jandová Jana ŠIMEČKOVÁ 03.10.1944 195001 starší referent
npor. Jelínek Karel 02.12.1950 195733 starší referent
npor. Jelínková Jarmila ŠÍROVÁ 08.09.1952 195807 starší referent
npor. Kadlec František 21.07.1945 196878 starší referent
npor. Korbel Stanislav 30.07.1944 196573 starší referent
npor. Král František 18.08.1953 165135 starší referent
npor. Matuna Zdeněk 20.04.1951 196030 starší referent 3436/51
npor. Milfajt Bohumil 31.01.1951 165136 starší referent
npor. Novotný Miroslav 10.08.1951 196468 starší referent
npor. Platilová Eva 11.12.1946 196401 starší referent
npor. Zbořil Jiří 22.02.1949 195728 starší referent
por. Sirotková Jaroslava POLÁKOVÁ 25.12.1950 195714 starší referent
por. Zemanová Jindřiška BATKOVÁ 15.07.1953 165445 starší referent 3049/53
ppor. Kraftová Zdeňka FINKOVÁ 01.12.1953 195789 starší referent
ppor. Kubů Božena CHROMKOVÁ 12.05.1950 196528 starší referent
ppor. Kupr Josef 19.03.1949 165315 starší referent
prap. Čech Vladimír 17.02.1953 196420 starší referent 3074/53
nstržm. Rudolf Petr 21.07.1949 165211 starší referent
por. Ing. Černý Vladimír JUSTA 16.04.1958 196984 starší referent
npor. Kahoun Jan 03.06.1945 165029 referent 2748/45
npor. Čisláková Ludmila 06.11.1934 196212 referent 3001/34
npor. Tejnor Ivan 03.04.1958 196888 referent 2198/58
pprap. Dubová Jaroslava 02.01.1948 165101 referent 3177/48
pprap. Havel Roman 08.07.1963 165344 řidič – mechanik
pprap. Matyščák Karel 02.11.1963 165292 řidič – mechanik 1916/63
pprap. Zvánovec Ladislav 16.01.1966 165460 řidič – mechanik
nstržm. Matějíček Stanislav 25.01.1965 165693 řidič – mechanik 1675/65
nstržm. Švehlík Jiří 13.04.1965 165523 referent
nstržm. Veselý Jan 08.04.1966 165699 řidič – mechanik 1581/66
stržm. Nepraš Miroslav 28.12.1965 165531 řidič – mechanik 1674/65
rtn. Habart Josef 11.02.1965 165652 řidič – mechanik 1663/65
rtn. Szurik Karel 06.05.1965 165609 řidič – mechanik 1649/65
nstržm. Schüllerová Hana 26.07.1959 165381 referent 1897/59

Odbor plánování a analýz (10. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. PhDr. Tomíšek Zdeněk GRUS 09.09.1941 195702 náčelník 1798/41
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. Prošvic Ludvík PODSKALSKÝ 13.09.1929 195244 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Štochl Jan BROUSIL 21.07.1943 195394 vedoucí starší referent specialista 3137/43
plk. Ráž Jiří JODAS 13.03.1932 195840 starší referent specialista 3321/32
pplk. Foldyna Jaromír FÁBERA 14.07.1943 195297 starší referent specialista
mjr. Duda Dušan KOTÁSEK 14.08.1949 195889 starší referent specialista 3266/49
pprap. Fuchmanová Dana 09.06.1947 196727 referent

Odbor spojení – radio, šifra, kurýrní služba (50. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Mánek Josef DOŠEK 22.01.1930 164553 náčelník 4403/30
mjr. JUDr. Matouš Milan MIKULENKA 15.05.1946 195981 zástupce 3149/46
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Drbal Vlastimil VYŠKOVSKÝ 26.06.1945 196215 vedoucí starší referent specialista 2718/45
mjr. Jančuška Ivan UNGRMAN 22.03.1948 195618 vedoucí starší referent specialista 3134/48
mjr. Stibor Jiří ČEŘOVSKÝ 09.11.1941 195791 vedoucí starší referent specialista 2791/41
mjr. JUDr. Veselý Josef GUTMAN 19.02.1946 195899 vedoucí starší referent specialista 3133/46
mjr. Blašťák Libor VANČURA 17.09.1951 196674 starší referent
mjr. Bobka Pavol 01.01.1951 165026 starší referent
mjr. Bolek Jiří DAVID 07.09.1941 196425 starší referent 2764/41
mjr. Daněk Josef KOSTELKA 06.07.1947 196272 starší referent 3299/47
mjr. Doffek Jiří HOFMEISTER 27.05.1938 195366 starší referent 2325/38
mjr. Dvořák František CHLUMECKÝ 03.01.1940 195802 starší referent 3080/40
mjr. Hrubec Jiří KAREV 22.10.1948 196170 starší referent 3172/48
mjr. Kadlec Karel VOSÁTKO 25.07.1943 196404 starší referent 3113/43
mjr. Kordač Josef 14.11.1938 196887 starší referent 2324/38
mjr. Kyprý Zdeněk KABELÍK 22.06.1945 195983 starší referent
mjr. Laňka Jan 05.05.1943 196708 starší referent 1982/43
mjr. Láska Jaroslav SOLAR 30.11.1947 196105 starší referent 3226/47
mjr. Maška Vladimír JASANSKÝ 23.07.1942 195676 starší referent 2621/42
mjr. Mikšátko Josef 09.01.1948 165048 starší referent 3145/48
mjr. Pech Pavel NOVÁČEK 11.06.1946 196413 starší referent 3147/46
mjr. Péry Alexander KEVICKÝ 20.07.1950 196109 starší referent 3107/50
mjr. Voříšek František GOROŠ 27.11.1947 196555 starší referent 3313/47
kpt. Babka Vladislav 03.07.1956 165034 starší referent 2676/56
kpt. Bartáček Václav 26.08.1951 165078 starší referent 3465/51
kpt. Březina Bohuslav 25.07.1951 196891 starší referent
kpt. Čala Peter TOMSA 25.09.1953 196100 starší referent 3048/53
kpt. Hipský Vladimír 29.07.1955 196345 starší referent
kpt. Huml Bohumil 04.10.1954 196807 starší referent 3009/54
kpt. Kníže Milan KŘIŽAN 24.08.1951 196673 starší referent 3420/51
kpt. Koloc Petr 31.03.1953 196965 starší referent 3033/53
kpt. Modroch Jaroslav KLADENSKÝ 28.05.1953 196182 starší referent 3051/53
kpt. Nedobitý Miroslav KILIÁN 30.12.1951 196104 starší referent 3434/51
kpt. Nový Josef HORN 04.07.1949 195934 starší referent 3284/49
kpt. Panák Květoslav 08.07.1953 165434 starší referent
kpt. Sainer Jaroslav 21.09.1950 165540 starší referent 3123/50
kpt. Snop Pavel BEČVAŘÍK 29.07.1949 195971 starší referent 3319/49
kpt. Soukalová Milada KORECKÁ 23.04.1939 195358 starší referent 2314/39
kpt. Šebístek František 06.03.1948 165083 starší referent
kpt. Veselovský Lubomír MATOUŠEK 05.08.1953 196101 starší referent 3082/53
kpt. Zubec Břetislav 07.10.1952 196742 starší referent 3220/52
npor. Albrecht Josef TÁBORSKÝ 14.03.1942 196716 starší referent 2182/42
npor. Čížek Jaroslav FOŘT 04.05.1949 195616 starší referent 3265/49
npor. Jamrich Slavomír 18.06.1954 165093 starší referent
npor. Kuba Karel 24.11.1946 195775 starší referent 3134/46
npor. Maťha Josef 03.09.1944 165184 starší referent 2715/44
npor. Neubauer Miloslav 28.08.1957 165530 starší referent
npor. Popov Jaroslav 18.07.1953 165212 starší referent 3061/53
npor. Smeták Zdeněk 29.07.1958 196806 starší referent 2218/58
npor. Štefan Zdeněk 09.04.1951 165649 starší referent 3462/51
npor. Voves Miroslav VALEŠ 31.10.1949 196429 starší referent 3281/49
por. Čulák Anton 06.02.1949 196683 starší referent
por. Lasovský Jiří 24.12.1949 195689 starší referent
por. Líška Miroslav 12.01.1958 165214 starší referent
pprap. Štěpánek Zdeněk 25.01.1957 165100 starší referent
nprap. Petráková Eva VLTAVSKÁ 03.02.1936 164673 referent 2502/36

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk. Zedník Jiří DANĚČEK 17.04.1936 195758 FMZV/radista 2499/36
mjr. JUDr. Voleník Zdeněk PIVARNÍK 26.02.1949 196198 FMZV/zástupce vedoucího odboru
pplk. Antl Jiří ARBES 24.04.1935 195147 FMZV/radista 2834/35
mjr. Bartoň Jaroslav 03.07.1952 165253 FMZV/šifrér
mjr. Eliáš Viliam GAJER 28.11.1948 195662 FMZV/radista 3129/48
mjr. Ježek Jan HURNÍK 23.04.1942 196517 FMZV/kurýr 2575/42
mjr. Kakač Josef PLUSKAL 07.03.1948 196195 FMZV/šifrér 3127/48
mjr. Kopecký Petr STRAKA 31.10.1946 195965 FMZV/šifrér
mjr. Fábry Julius MALOVEC 22.03.1949 196655 FMZV/šifrér
mjr. Nevrla Josef KOBÁK 05.07.1943 196537 FMZV/šifrér
mjr. Kriváň Mikuláš 30.11.1946 196851 FMZV/radista 3137/46
mjr. Kubát Josef PEŠEK 05.03.1944 195864 FMZV/šifrér 2855/44
mjr. Maudr Vladimír HALMAN 04.10.1938 195923 FMZV/kurýr 2327/38
mjr. Papež Alois 28.01.1951 165234 FMZV/šifrér 3433/51
mjr. Pastorek Ivan HANUS 28.07.1944 196200 FMZV/šifrér 2865/44
mjr. Somora Jan VILÍMEK 07.02.1936 195895 FMZV/šifrér 2508/36
mjr. Šneidr Pavel JUNG 28.05.1946 195682 FMZ/radista 3206/46
kpt. Fatka Antonín HŮLKA 27.01.1952 196430 FMZV/šifrér
kpt. Fedina Ivan HAVRDA 04.11.1948 196503 FMZV/radista 3130/48
kpt. Figuš Petr 14.12.1954 165222 FMZV/kurýr
kpt. Hrmo Jan LOUPAL 24.06.1949 195783 FMZV/šifrér 3270/49
kpt. Novák Miroslav 12.09.1954 165230 FMZV/šifrér 3024/54
kpt. Kuzmiak Milan GOLC 28.02.1948 196394 FMZV/šifrér
kpt. Liška Jiří 23.09.1952 165124 FMZV/šifrér
kpt. Písařík Petr HUŠEK 10.11.1951 195972 FMZV/radista 3450/51
kpt. Sedláček Jan 28.03.1943 196352 FMZV/kurýr 3095/43
kpt. Šoukal Leo 06.04.1948 165327 FMZV/šifrér 3188/48
kpt. Tůma Jiří TOMAN 19.12.1937 195295 FMZV/radista 2612/37
kpt. Vašák Jiří HOŠEK 16.04.1942 196395 FMZV/kurýr 2637/42
kpt. Vondra Josef VONDRA 18.11.1947 196967 FMZV/radista 3270/47
kpt. Vosička Karel 24.12.1946 165317 FMZV/šifrér
npor. Brabec Kamil 09.09.1952 165318 FMZV/šifrér
npor. Divoký Zdeněk 05.12.1955 165241 FMZV/šifrér
npor. Hájek Petr 28.09.1953 165519 FMZV/radista 3036/53
npor. Homa Josef 09.05.1953 165001 FMZV/šifrér
npor. Homola Albín KONOPKA 22.09.1950 196329 FMZV
npor. Vopěnka Václav KAISR 29.08.1950 196580 FMZV/radista 3139/50
nprap. Pavel Milan KORNEL 13.06.1949 195646 FMZV/radista 2292/49
nprap. Tovaryš Milan PAVLIS 14.10.1941 195663 FMZV/radista 2792/41
por. Mašková Jiřina MARKOVÁ 01.02.1935 195007 FMZV/referent 2835/35
por. Opatrný Miroslav 17.08.1955 196921 FMZV/šifrér 2839/55
nprap. Fiřt Miroslav FALTYS 01.03.1933 195301 FMZV/radista 3267/33
nprap. Hylmar František IVANČÍK 02.09.1948 195641 FMZV/radista 3133/48
prap. Koníčková Olga LÍZNEROVÁ 16.08.1958 196382 FMZV/administrativní pracovník 2184/58

Zdravotnický ústav I. správy SNB

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. MUDr. Almássy Valentin 14.02.1947 165643 vedoucí 3303/47
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. MUDr. Zelenka Pavel 25.01.1951 196809 zubní lékař 3454/51
2505/51
kpt. Ziková Jaroslava 29.06.1950 196805 starší referent 3131/50
2226/50
por. Janda Roman 27.04.1960 165535 zubní laborant 1856/60
prap. Pánková Marie 20.07.1939 196804 zdravotní sestra 2295/39
pprap. Kavková Stanislava 23.08.1947 165542 zdravotní sestra 3297/47
nstržm. Nedělová Jarmila 16.03.1944 165644 zdravotní sestra 2863/44

Odbor obrany a ochrany aparátu rozvědky (25. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Sejkora Vladimír ARTUŠ 10.11.1947 195743 náčelník 3227/47
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Tomšů Jan TOMSKÝ 08.05.1933 195137 vedoucí starší referent specialista 3265/33
mjr. Procházka Ladislav PAVLOVSKÝ 17.12.1932 195127 vedoucí starší referent specialista 3920/32
kpt. JUDr. Stulík Josef LOCHOVSKÝ 26.09.1948 196414 vedoucí starší referent specialista 3185/48
pplk. Červený Zdeněk ČÁP 02.04.1935 164138 starší referent specialista
mjr. Chovanec Pavel LIPOVEC 20.01.1949 196504 starší referent specialista 3254/49
mjr. JUDr. Jaroš Jan KOBR 07.11.1944 165320 starší referent specialista 2843/44
mjr. Káňa Alois KOTALA 19.10.1948 165243 starší referent specialista 3114/48
mjr. Petřina Oldřich CHŇOUPEK 10.10.1942 195964 starší referent specialista 2603/42
mjr. JUDr. Škramovský Zdeněk RAŠKA 18.07.1949 165200 starší referent specialista 3321/49
npor. Ing. Komeda Jiří HYBNER 20.04.1954 196930 starší referent specialista 3000/54
por. JUDr. Barák Petr VÍK 12.01.1963 165161 starší referent 1331/63
por. Březina Jaroslav KSANDR 08.03.1960 196947 starší referent 1850/60
ppor. Stašková Daniela 15.12.1952 196599 starší referent
prap. Svobodová Naděžda MRKVIČKOVÁ 01.05.1953 195968 referent 3017/53
nstržm. Bernardová Dagmar 09.08.1964 165439 referent 1743/64

Odbor zahraniční kontrarozvědky, ideodiverze a emigrace (26. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. prom. Filolog Jelínek Milan BRODSKÝ 19.07.1944 195335 náčelník 2799/44
mjr. PhDr. Šimek Stanislav CIBULA 07.11.1949 196046 zástupce 3326/49
kpt. Ing. Škubník Stanislav ORLÍK 25.01.1954 196593 zástupce (dočasně pověřen) 2975/54
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Adámek Pavel HOLEC 29.08.1951 196025 vedoucí starší referent specialista 2589/51
mjr. Ing. Vaněček Josef ŠÁDEK 01.03.1951 196801 vedoucí starší referent specialista 3467/51
prap. Barák Pavel 02.01.1959 196728 velitel autodružstva
mjr. JUDr. Čtvrtník Jiří BÁRA 17.01.1952 165324 starší referent specialista
mjr. JUDr. Hakl Luděk TICHÝ 30.12.1953 196714 starší referent specialista
mjr. Halama Luboš KAZDA 27.02.1949 196015 starší referent specialista 3264/49
mjr. Chvatík Dušan MITÁŠ 18.10.1952 196785 starší referent specialista
mjr. Ocelka Zdeněk ZUPKA 14.08.1953 165131 starší referent specialista
mjr. Oravec Jan JAHODNÍK 04.04.1947 195999 starší referent specialista 3275/47
mjr. JUDr. Pantůček Stanislav JANÁČ 04.05.1950 196013 starší referent specialista
mjr. JUDr. Pořízek Zdeněk JURKOVIČ 10.05.1949 196292 starší referent specialista 3307/49
mjr. JUDr. Sofron Stanislav TOMÁŠ 07.04.1947 195832 starší referent specialista
mjr. Souček Rudolf BARTOŠEK 17.12.1947 195753 starší referent specialista
mjr. JUDr. Soukup Karel ŠRÁMEK 19.04.1952 196955 starší referent specialista
mjr. Ing. Šimerka Zdeněk MRAZEK 17.07.1948 196146 starší referent specialista 3187/48
kpt. JUDr. Čermák Bohumil BRŮNA 14.05.1946 196320 starší referent specialista 3128/46
kpt. Ing. Hora Antonín KOPEČEK 12.12.1952 196187 starší referent specialista 3201/52
kpt. Hrušecký Vladimír PELC 20.03.1955 165022 starší referent specialista 2778/55
kpt. Hunka František MAJERNÍK 26.07.1952 196566 starší referent specialista
kpt. JUDr. Kadlec Stanislav PITRA 11.04.1952 165246 starší referent specialista
kpt. JUDr. Konečný Jaromír KOLIHA 24.07.1954 165247 starší referent specialista
kpt. Ing. Kravar Ivo PATRAS 08.01.1954 165255 starší referent specialista 2976/54
kpt. Ing. Kuruc Ladislav KUKURA 30.07.1956 196860 starší referent specialista 2683/56
kpt. JUDr. Novák Václav STRÁNSKÝ 06.09.1952 165235 starší referent specialista
kpt. Polcar Vladimír HUDLICKÝ 19.11.1954 196155 starší referent specialista 3040/54
kpt. JUDr. Ptáček Miroslav JIREŠ 30.12.1950 196083 starší referent specialista
kpt. Ing. Sedlák Vlastislav JANÁK 15.04.1955 196740 starší referent specialista 2815/55
kpt. Sijka Alexander FEJKA 05.03.1957 196849 starší referent specialista 3412/57
kpt. Šenkýř Jaroslav BAŤKA 28.07.1953 196388 starší referent specialista
kpt. JUDr. Šťastný Jan NEKUDA 27.04.1956 196956 starší referent specialista 2040/56
kpt. JUDr. Tomášek Viliam ZÁBORSKÝ 30.06.1955 196957 starší referent specialista
kpt. JUDr. Večeřa Zdeněk ČEŘIL 17.07.1951 196898 starší referent specialista 3397/51
kpt. Vodička Miroslav VILD 07.07.1955 196641 starší referent specialista
kpt. Zelinka Milan KALACH 22.12.1956 165068 starší referent specialista 2665/56
npor. Cimrman Milan OPLT 31.03.1956 196445 starší referent specialista
npor. JUDr. Doležel Milan KOCEK 17.12.1954 196451 starší referent specialista 3004/54
npor. JUDr. Janovíček Miroslav ŠROBÁR 24.01.1956 165307 starší referent specialista
npor. Ing. Jareš Miloš CHVÁTAL 07.11.1956 165180 starší referent specialista
npor. JUDr. Kafka Josef KALČÍK 24.02.1955 196959 starší referent specialista 2792/55
npor. Ing. Kylar Miroslav BALIŠ 06.08.1957 165085 starší referent specialista
npor. JUDr. Markuzi Jaroslav KOTERA 12.07.1958 165057 starší referent specialista
npor. JUDr. Psohlavec Miroslav VĚCHET 09.01.1956 196814 starší referent specialista 2657/56
npor. JUDr. Saladi Tibor PLEVA 02.04.1957 165061 starší referent specialista
kpt. Šilhavý Miroslav ŠENFELD 16.09.1953 196166 starší referent specialista 3018/53
npor. Ing. Šefara Emil MONDÍK 04.07.1953 165037 starší referent specialista 3023/53
npor. JUDr. Štěpánek Jiří PIVEC 11.03.1955 165220 starší referent specialista
npor. Ing. Vondrák Vlasta PODHORSKÝ 04.09.1954 165074 starší referent specialista 2982/54
npor. JUDr. Tischler Ladislav BELKA 22.05.1961 165297 starší referent specialista
kpt. Ing. Novák Pavel SOUHRADA 02.02.1955 165379 starší referent 2805/55
kpt. Trnka Květoslav 18.11.1934 164875 starší referent 3017/34
npor. Blatná Marta 14.07.1948 196385 starší referent 3117/48
npor. JUDr. Chamula František MUCHA 05.06.1956 165146 starší referent
npor. RNDr. Mádr Vojtěch MARTINIC 14.03.1954 165277 starší referent 3008/54
npor. Ing. Pazdera Zdeněk RUDNÝ 13.05.1961 165279 starší referent 1818/61
npor. JUDr. Sucháček Vladimír TOMČÍK 27.09.1958 165564 starší referent
por. Frčka Jindřich TESAŘÍK 22.03.1953 165133 starší referent 3024/53
por. Ing. Štych Václav KVĚTON 01.04.1963 165495 starší referent 1857/63
npor. Zazvonil Jiří VALDER 03.08.1953 165160 starší referent
por. Sopko Julián ČILÍK 18.01.1956 165490 starší referent
por. Suško Alexander URBIS 19.05.1958 165397 starší referent
nprap. Lipkovská Nora 05.01.1947 195745 referent 3239/47
prap. Červencová Jana 26.09.1952 196529 referent
pprap. Beranová Milena FORSTOVÁ 30.05.1960 196660 referent 1815/60
pprap. Kunešová Milada 03.10.1964 165702 referent
pprap. Staňková Jana 17.01.1961 196780 referent 1862/61
nstržm. Kapounová Martina 17.08.1969 165567 referent 1465/69
stržm. Hlůžová Hana ZAPOTOCKÁ 02.04.1966 165648 referent 1579/66

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk. JUDr. Nečacký Zdeněk NĚMECKÝ 21.07.1936 195579 FMZV
vedoucí odboru
2494/36
pplk. PhDr. Hajnovič Dezider KŘESŤAN 02.06.1943 196243 FMZV
vedoucí odborný referent specialista atašé
3096/43
pplk. JUDr. Ondo Josef HRIVŇÁK 11.03.1937 195854 FMZV
II. tajemník
2601/37
pplk. Propílek Zdeněk POMEZNÝ 02.04.1932 164047 FMZV
vedoucí zahraničního oddělení
3919/32
pplk. Ing. Kroupa Jan ZOUHAR 01.02.1944 195650 Úřad předsednictva vlády
vedoucí odborný asistent – církevní
2830/44
mjr. Mattanelli Vladimír VOSKA 15.08.1950 165099 FMZV
samostatný odborný refeferen
3109/50
kpt. Ing. Jakubík Miroslav PEŠÍR 01.06.1946 196694 Koospol
ředitel obchodní skupiny
3152/46
kpt. Ing. Kusák Jan LOUČKA 17.09.1946 196127 FMZV
samostatný odborný referent
3136/46
por. Ing. Kudrna Robert HOŘICKÝ 12.12.1962 165484 ČSA
referent
1712/62

Odbor informační (17. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Suchopár Karel MÍŠEK 15.08.1949 196474 náčelník 3246/49
mjr. JUDr. Vlčko Vladimír JÁNOŠ 15.01.1947 195869 zástupce
mjr. Ing. Rada Jaromír ŠNEJDAR 01.05.1946 196096 zástupce 3184/46
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. prom prav Mrkvička Jindřich MLÁDEK 24.10.1931 164600 vedoucí starší referent specialista 4181/31
pplk. Rossi Milan RAIS 30.08.1933 164724 vedoucí starší referent specialista
mjr. RSDr. Leško Ján MAŠATA 21.01.1952 165215 vedoucí starší referent specialista
kpt. Ing. Zajíc Josef RYBÁŘ 22.04.1953 196597 vedoucí starší referent specialista
mjr. Ing. Šmídl Václav KULÍNSKÝ 06.09.1949 196020 starší referent specialista 3301/49
pplk. Martínek Antonín MEJZLÍK 14.01.1937 164191 starší referent specialista 2605/37
mjr. JUDr. Čech Vladimír ŠTENCL 06.05.1945 165089 starší referent specialista
mjr. Jiroušková Eva JÍROVÁ 27.12.1937 164361 starší referent specialista 2605/37
mjr. Lukešová Naděžda HOUDKOVÁ 22.04.1940 164540 starší referent specialista
mjr. RNDr. Pomikálková Vlasta PECKOVÁ 07.11.1949 196137 starší referent specialista 3225/47
kpt. Bobková Šárka 09.09.1950 165142 překladatelka I. stupně 3079/50
kpt. PaeDr. Černá Alena STARÁ 04.08.1956 196680 překladatelka I. stupně 2680/56
kpt. Džupinka Ladislav LEDERER 27.07.1947 195877 starší referent specialista 3291/47
kpt. Glaser Vlastimil GAZDÍK 09.06.1953 196493 starší referent specialista
kpt. JUDr. Jobánek Zdeněk MACHATKA 05.07.1955 196764 starší referent specialista
kpt. ing. Konečný Josef ŠENKEŘÍK 12.09.1951 195970 starší referent specialista 3419/51
kpt. Landa Miroslav ŠIMON 03.07.1954 196718 starší referent specialista
kpt. JUDr. Lepi Jan BOČAN 14.11.1950 196737 starší referent specialista
kpt. Michnová Milena NĚMEČKOVÁ 07.11.1952 196294 starší referent specialista
kpt. Rambousek Miloš PLESKOT 07.02.1949 165300 starší referent specialista 2547/49
kpt. Strculová Elena JAMNICKÁ 08.04.1951 195978 překladatelka I. stupně
kpt. JUDr. Vodolánová Alena MIKŠOVSKÁ 23.09.1952 196432 starší referent specialista 3253/52
kpt. Ing. Vorel Pravoslav POLÁČEK 17.04.1953 196483 starší referent specialista
kpt. Vychytilová Helena 12.03.1951 165312 překladatelka I. stupně
npor. Ing. Jarošík Dušan BERNOLÁK 04.09.1958 165072 starší referent specialista
npor. Maňák Miroslav VLÁŠEK 01.01.1957 165236 starší referent specialista 2442/57
npor. Petřík Zdeněk KADLUS 26.11.1953 196790 starší referent specialista
mjr. Grosserová Okťabrina 13.12.1948 195577 starší referent
mjr. Ježková Marie ZEMKOVÁ 28.07.1945 195123 starší referent 2751/45
kpt. Zdražilová Naděžda BRÁZDOVÁ 05.12.1950 195634 starší referent 3080/50
por. ing. Hora Radim HOTAŘ 29.11.1963 165575 starší referent 1882/63
por. Hývnarová Eva KUČÍRKOVÁ 14.05.1937 164317 starší referent 2604/37
kpt. Dlouhá Ludmila KABEŠOVÁ 19.11.1945 195237 referent
ppor. Chalupová Jarmila 15.5.1954 196681 referent 3002/54
prap. Čtyřoká Zdenka 07.12.1948 195654 referent 3176/48
prap. Hnízdilová Jaroslava 06.11.1956 196159 referent 2695/56
prap. Jochová Karla PIŠTOROVÁ 26.04.1955 196059 referent 2794/55
pprap. Hrabětová Marcela 17.09.1958 165623 referent 2195/58
pprap. Hrubeš Pavel 12.02.1967 165548 referent
pprap. Koščová Květa KUGLEROVÁ 09.01.1957 196254 referent
nstržm. Jiráková Hana HAMOUZOVÁ 26.12.1969 165572 referent 1472/69
nstržm. Zlatníková Jana 18.06.1959 165409 referent
nstržm. Zvánovcová Jitka ZAJÍCOVÁ 23.03.1969 165481 referent 1473/69

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk. Opršal Jiří ONDREJKA 4.2.1932 164639 FMZV
vedoucí odborný referent specialista
3917/32

Odbor aktivních a vlivových opatření (36. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Sládeček Jaroslav PÁNIK 16.08.1951 196175 náčelník 3452/51
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Brašna Stanislav MEISNER 18.07.1950 195930 vedoucí starší referent specialista 3081/50
mjr. JUDr. Krajsa Pavel KLÍR 20.12.1946 196844 vedoucí starší referent specialista 3221/46
kpt. JUDr. Šifta Miroslav JANSA 14.11.1952 196084 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Dvořáček Miroslav DOLANSKÝ 28.03.1936 195061 starší referent specialista 2491/36
mjr. Hrabovský Miroslav ONDRUŠ 15.04.1949 196238 starší referent specialista
mjr. RSDr. Chvosta Jan DAČICKÝ 24.07.1950 195731 starší referent specialista
mjr. Prievozník Josef BOROVICA 02.05.1948 196045 starší referent specialista
mjr. Ing. Švagera Vladimír KLOS 16.12.1946 196192 starší referent specialista
kpt. Ing. Hošna Pavel PETŘÍK 24.12.1951 196246 starší referent specialista
kpt. Jarina Marian SEVERNÝ 10.09.1954 196259 starší referent specialista 3003/54
kpt. Machaň Jaroslav HALER 10.06.1951 195927 starší referent specialista
kpt. Ing. Wittner Dušan BOHDALÍK 25.05.1945 196422 starší referent specialista 2680/45
npor. JUDr. Skaloš Ivan HURYCH 13.02.1955 196678 starší referent specialista 2814/55
kpt. JUDr. Hovad Vlastimil NEUBERT 30.07.1953 165506 starší referent
npor. Budina Jaroslav BÍLSKÝ 19.06.1956 165507 starší referent 2659/56
nprap. Kolaříková Jiřina 19.04.1938 196396 referent 2321/38
prap. Hůlová Květuše DVOŘÁKOVÁ 26.06.1957 196276 referent 2444/57
prap. Maňáková Jaroslava PLZÁKOVÁ 20.05.1956 196245 referent 2668/56

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk. Vacek František VANIŠ 14.08.1932 164220 ORBIS
zástupce vedoucího
3923/32
mjr. JUDr. Roháč Jan HORÁČEK 03.11.1952 165330 Československá televize
starší referent specialista

Odbor pro rozvědnou činnost z území ČSSR (80. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Kaloč Jaromír KALUŽA 20.09.1941 195528 náčelník – pověřen 2771/41
mjr. JUDr. Čepelka Vladimír HODEK 15.04.1943 196034 zástupce – dočasně pověřen 3102/43
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Rataj Luděk MUNZAR 02.04.1948 195637 vedoucí starší referent specialista 3162/48
mjr. JUDr. Magda Milan SKÁLA 20.04.1949 196002 starší referent specialista
mjr. Křivánek Bohumil PETÝREK 11.01.1944 195778 starší referent specialista
mjr. JUDr. Mácha Lubomír MILEVSKÝ 07.01.1953 196082 starší referent specialista
mjr. Ing. Pavelka Václav ŠAMONIL 31.7.1945 196230 starší referent specialista 2729/45
mjr. Ing. Syruček Jiří POLABSKÝ 24.04.1944 196171 starší referent specialista
mjr. JUDr. Žluva Václav DLOUHÝ 30.10.1947 196675 starší referent specialista 3268/47
kpt. Fabián Jiří PETRUS 25.11.1954 165452 starší referent specialista
kpt. Ing. Klofáč Jan VLNAS 03.01.1951 196842 starší referent specialista 3425/51
kpt. JUDr. Strnad Václav ŠTIKA 11.02.1955 165140 starší referent specialista
kpt. Vebr Vladimír RYTÍŘ 21.01.1951 196897 starší referent specialista
npor. Chlebec Emil MATÁŠ 06.10.1958 165147 starší referent specialista
npor. Svoboda Karel HAKEN 20.05.1950 196567 starší referent specialista
por. Velíšek Miloš BRONEC 19.03.1960 165541 starší referent specialista
por. Ing. Střelec Igor TOMEČEK 28.12.1962 165491 starší referent
ppor. JUDr. Pokorák Miroslav OREST 19.11.1954 165250 starší referent
ppor. JUDr. Mračno Zdeněk VURM 20.12.1958 165249 starší referent
ppor. JUDr. Púš Jozef ADAMOVIČ 07.08.1959 165260 starší referent
ppor. JUDr. Šota Miloš DRAGOUN 07.07.1961 165251 starší referent 1819/61
nstržm. Machálek Aleš 24.07.1966 165521 velitel autodružstva 1585/66
pprap. Hodinová Ivana POKORNÁ 19.05.1960 196574 referent
nstržm. Průšová Jitřenka 28.12.1960 165252 referent 1836/60

Odbory politické rozvědky

Odbor Evropa (37. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Platl Karel FALKMAN 19.05.1948 195614 náčelník 3178/48
mjr. JUDr. Filip Miloslav BRÁZDA 12.01.1948 195883 zástupce 3143/48
pplk. Klouček František KRUŽÍK 07.10.1945 195245 zástupce
mjr. JUDr. Kubů Josef LUŇÁČEK 16.04.1949 196098 zástupce 3237/49
kpt. JUDr., Ing. Lašček Pavel LECHOVIČ 25.12.1952 196440 zástupce 3184/52
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. PhDr. Beneš Vlastislav PŘIBYL 19.03.1949 196004 vedoucí starší referent specialista 3250/44
pplk. Mácha Josef MUDROCH 21.09.1929 164546 vedoucí starší referent specialista 4300/29
pprap. Sýkora Jiří 25.04.1963 165163 velitel autodružstva 1890/63
pplk. JUDr. Zajíček František ZACHYSTAL 29.08.1932 164960 starší referent specialista 3914/39
mjr. Ing. Čemus Miroslav HOJER 03.12.1947 195773 starší referent specialista 3231/47
mjr. JUDr. Kefurt Lubomír SOKOLOVSKÝ 30.09.1948 196244 starší referent specialista 3145/48
mjr. Ing. Pomikálek Václav VAVROŠ 13.05.1947 195963 starší referent specialista 3225/47
mjr. JUDr. Strcula Slavomír JAMNICKÝ 04.10.1948 195974 starší referent specialista 3111/48
mjr. Ing. Špalek Josef KLATOVSKÝ 14.07.1950 196147 starší referent specialista 3140/50
mjr. JUDr. Vavro Peter POLICKÝ 21.02.1951 196577 starší referent specialista
kpt. Ing. Bílý Peter ANDRES 21.06.1955 165412 starší referent specialista
kpt. JUDr. Černý Ludvík FUKAČ 19.06.1954 196439 starší referent specialista 2925/54
kpt. JUDr. Friedrich Josef FALCKÝ 16.08.1956 196952 starší referent specialista
kpt. Ing. Hejduk Miroslav SKŘIVÁNEK 27.01.1950 196368 starší referent specialista 3093/50
kpt. Hnízdil Vlastimil BLAŽEJ 12.05.1953 196526 starší referent specialista
kpt. JUDr. Hrušecký Vlastimil LUŽICKÝ 20.08.1952 196279 starší referent specialista
kpt. Labašta Ivan ŠABATA 04.12.1954 165420 starší referent specialista 2978/54
kpt. Ing. Lehečka Otakar HUML 03.02.1953 196480 starší referent specialista
kpt. Řádek Zdeněk MAKRLÍK 27.04.1948 196359 starší referent specialista
kpt. Ing. Sixta Jaroslav MÁLEK 31.05.1954 196704 starší referent specialista 2990/54
kpt. Ing. Šedina Jan VONDROUŠ 10.07.1952 196458 starší referent specialista 3244/52
kpt. JUDr. Šnajdr Jan MARTINEC 14.08.1953 196490 starší referent specialista 3019/53
npor. JUDr. Dub Václav SKALKA 14.09.1957 165221 starší referent specialista
npor. JUDr. Frank Václav EREMIAS 11.01.1958 196936 starší referent specialista 2185/58
npor. PhDr. Hynšt Jiří KROPILÁK 03.12.1958 165071 starší referent specialista
npor. Kapoun Jiří SVRČINA 11.06.1950 196795 starší referent specialista 3086/50
npor. Ing. Kočiš Luboš KVIETIK 14.01.1960 165275 starší referent specialista 1824/60
npor. JUDr. Krejčík Vladimír JEHLÍK 04.06.1956 165562 starší referent specialista 2666/56
npor. Ing. Kříž Jan LEŠTINA 29.10.1958 165042 starší referent specialista 2215/58
npor. JUDr. Novotný Miroslav PAVLATA 03.05.1958 165164 starší referent specialista
npor. PhDr. Přikryl Vladimír TOUFAL 20.08.1958 165280 starší referent specialista
npor. JUDr. Semerád Ladislav NIKOLA 31.03.1951 165062 starší referent specialista
npor. Ing. Soldán Jaroslav BOŠEK 12.01.1958 196932 starší referent specialista 2180/58
npor. PaeDr. Štofila František LAŠTOVKA 07.01.1957 165188 starší referent specialista
npor. Tokoš Marián LICHNER 15.08.1950 165561 starší referent specialista
npor. Veselý Jiří RANDA 20.06.1949 165450 starší referent specialista 3300/49
kpt. JUDr. Nejtek Jaroslav RUSMAN 28.06.1955 165118 starší referent 2802/55
kpt. Megyesi Zoltán ŠTÚR 18.12.1955 196755 starší referent
npor. Ing. Bystrický Peter ILAVSKÝ 19.07.1959 165451 starší referent
npor. Ing. Matušek Vlastislav TUČEK 07.10.1954 165130 starší referent 3016/54
npor. JUDr. Sopoušek Jiří SEVERIN 27.12.1959 165282 starší referent 1918/59
npor. Vacek Milan KRUTSKÝ 29.05.1962 165283 starší referent 1704/62
por. JUDr. Bobek Jiří MLYNÁŘ 07.01.1950 165132 starší referent
por. JUDr. Doležal Petr VIDIMSKÝ 22.02.1963 165485 starší referent 1881/63
por. Jirsa Petr HRABĚ 20.07.1961 165268 starší referent 1831/61
por. Kadorík Martin HRADSKÝ 18.06.1962 165509 starší referent 1717/62
por. Ing. Kianka Marian VRANICKÝ 19.09.1961 165392 starší referent 1830/61
por. Ing. Šrejbr Karel HRÁDEK 18.03.1961 165494 starší referent 1829/61
nstržm. Strculová Jana MATÝSKOVÁ 13.09.1968 165480 starší referent 1363/68
ppor. Ťoupal Milan BARGER 14.12.1962 165264 starší referent
por. JUDr. Adamovič Ladislav PÚPAVA 07.08.1961 165482 referent
ppor. JUDr. Dušek Petr VANICKÝ 26.01.1962 165632 referent 1719/62
nprap. Filařová Vlasta BEDNÁŘOVÁ 30.05.1948 195429 referent
prap. Cibulková Radomíra DOSEDĚLOVÁ 20.06.1953 195826 referent 3042/53
prap. Hrázská Drahomíra BURDOVÁ 08.12.1955 196143 referent 2799/55
pprap. Kosová Věra 14.01.1958 196895 referent 2164/58
nstržm. Urválková Lenka 04.12.1961 165170 referent 1837/61
nstržm. Vebrová Jitka SVOBODOVÁ 07.06.1967 165431 referent 1511/67

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
mjr. PhDr. Götz Jiří FOGLAR 20.03.1948 195734 NV hl.m. Prahy
vedoucí oddělení
3121/48
mjr. Ing. Poříz Jaroslav ROKOS 16.04.1950 196877 EKOS Praha
zástupce generálního ředitele
3120/50
kpt. Ing. Flegl Milan HEŘMAN 12.07.1948 196441 FMZO
vedoucí odborný referent
3131/48
kpt. Ing. Germanič Jiří ŘÍMAN 10.02.1954 165408 FMZO
vedoucí odborný referent
3006/54
npor. Ing. Oumrt Petr POPELKA 28.06.1963 165395 FMZV
vedoucí odborný referent
1891/63

Odbor Středního a Dálného východu (47. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Zelenka Josef ZÁVADA 08.06.1930 164038 náčelník 4040/30
mjr. JUDr. Šimek Jan BŘEHOVSKÝ 15.05.1947 196228 zástupce náčelníka 3244/47
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Spanilý Stanislav INEMAN 19.08.1941 195393 vedoucí starší referent specialista 2744/41
pplk. Kuruc Ján MINÁČ 20.06.1946 195862 vedoucí starší referent specialista 3135/46
pplk. JUDr. Frebort Miloš FILATOV 24.07.1933 164193 starší referent specialista 3268/33
mjr. Doležálek Bohumil KALOUSEK 04.11.1952 196252 starší referent specialista
mjr. Ing. Landa Ivan SKALSKÝ 17.06.1952 196745 starší referent specialista 3188/52
kpt. JUDr. Červený Josef MAJER 26.04.1956 196450 starší referent specialista 2660/56
kpt. Ing. Koníček Vladimír KEJZLAR 06.11.1953 196588 starší referent specialista 1868/53
kpt. Ing. Krix Petr ŠTANEL 08.02.1946 196568 starší referent specialista
kpt. JUDr. Slavík Zdeněk ŠTORKÁN 09.07.1956 165377 starší referent specialista
kpt. Valo Michal NEDVĚDIL 23.07.1953 196847 starší referent specialista 3071/53
kpt. Ing. Vodolán Jan LÁNSKÝ 19.05.1950 196295 starší referent specialista 3138/50
kpt. JUDr. Křemen Daniel LEVORA 07.09.1954 165359 starší referent
kpt. Redek Radomír PODVESNÝ 01.03.1954 196835 starší referent 3043/54
kpt. JUDr. Terek Jiří POLANSKÝ 07.10.1955 196942 starší referent 2827/55
kpt. PhDr. Záliš Zdeněk MEDUNA 22.10.1954 165038 starší referent 2995/54
npor. Ing. Buzek Pavel RYBÁK 19.01.1957 196885 starší referent 2410/57
npor. Ing. Franc Zbyněk KNAPÍK 22.03.1952 165035 starší referent 3210/52
npor. JUDr. Fuka Pavel ŠINDELÁŘ 27.02.1956 196551 starší referent 2673/56
npor. Havelka Jaroslav KOUTNÍK 19.05.1960 165274 starší referent 1820/60
npor. Ing. Jindra Richard JAVOR 03.02.1953 165181 starší referent 3011/53
npor. JUDr. Modelský Václav RADEN 03.06.1959 165059 starší referent
npor. Ing. Tichý Dušan DEMJAN 23.11.1957 165190 starší referent 2458/57
por. Ing. Hejný Pavel VITOUŠ 06.04.1962 165388 starší referent 1715/62
por. Holek Libor HABRMAN 21.01.1962 165483 starší referent 1707/62
por. PhDr. Reiterman Ivo POLEDNÍK 21.09.1961 165489 starší referent 1788/61
1442/61
nprap. Kalašová Ivana ZALABÁKOVÁ 11.10.1951 195710 referent 2643/51
prap. Lísková Hana 23.05.1952 165645 referent 2107/52

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
kpt. Ing. Koščo Marian MIKITA 19.07.1952 196460 Trading
vedoucí odborný referent
3213/52
npor. Ing. Chorvát Ján POLANEC 16.06.1953 165070 FMZV
vedoucí odborný referent
3012/53

Odbor USA a Latinské Ameriky (52. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Farnbauer Imrich ONDRÁŠ 06.04.1945 195570 náčelník 1715/45
kpt. JUDr. Fiřt Miroslav PITNER 26.04.1953 196494 zástupce 3028/53
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Fecko Milan KAVICKÝ 20.06.1944 195937 vedoucí starší referent specialista
mjr. JUDr. Vedral Vladimír ČERNÝ 04.11.1947 196435 vedoucí starší referent specialista 3242/47
kpt. Ing. Zábrodský Ivo SOBEK 14.01.1953 196379 vedoucí starší referent specialista 3040/53
pplk. JUDr. Hotěk Vojtěch HYNEK 25.08.1940 195090 starší referent specialista 2088/40
mjr. Ing. Erényi Josef HRUBIŠ 09.03.1944 196142 starší referent specialista 2826/44
mjr. JUDr. Forejt Zbyněk FOLTA 07.06.1948 196457 starší referent specialista
mjr. Ing. Hollý Pavol JANIŠ 24.02.1948 195781 starší referent specialista
mjr. JUDr. Řehák Jiří TALICH 18.01.1955 196572 starší referent specialista
kpt. JUDr. Herda Jaroslav BLAHOŠ 23.01.1955 165245 starší referent specialista 2759/55
kpt. Ing. Jech Vít HAMPL 03.12.1954 196829 starší referent specialista 3007/54
kpt. JUDr. Šuvarina Vladimír ŠNOUR 04.07.1954 165240 starší referent specialista 1876/54
kpt. Tomajko František FRANKOŠ 13.09.1949 165310 starší referent specialista 3324/49
npor. JUDr. Andris Peter KOLÁRIK 25.06.1955 165298 starší referent specialista 2786/55
npor. JUDr. Langer Štefan VELČOVSKÝ 29.03.1958 165055 starší referent specialista 1220/58
npor. Látal Dušan KOTOUC 02.02.1960 165276 starší referent specialista 1825/60
kpt. Knížat Josef CHALUPKA 01.09.1956 196843 starší referent
npor. Ing. Matys Ivo VANÍČEK 17.12.1960 165278 starší referent 1821/60
npor. JUDr. Šaman Ludvík PRINC 12.07.1958 165263 starší referent 2197/58
por. Ing. Hrapko Milan TESARČÍK 22.11.1960 165406 starší referent 1826/60
por. Ing. Janků Jan BURIÁNEK 16.07.1959 165391 starší referent 1899/59
por. JUDr. Král Dušan KRAMPOL 02.01.1960 165270 starší referent 860/60
por. Ing. Mentlík Roman BRYCH 6.4.1964 165486 starší referent 1744/64
por. JUDr. Sitta Vladimír TESÁREK 21.05.1957 165261 starší referent
por. Ing. Ubry Jiří JANEČKA 01.02.1964 165497 starší referent 1777/64
prap. Procházka Pavel 15.04.1956 196355 velitel autodružstva 2728/56
nprap. Kramářová Hana KVĚTOŇOVÁ 11.02.1933 164450 referent
nstržm. Mikotová Eva 16.7.1967 165311 referent 1509/67

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
npor. Čemes Vladislav 24.03.1950 165640 FMZV

Odbor agenturně operativní techniky a prostředí (28. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Ing. Jesenský Oldřich ANDRLE 22.08.1945 196012 náčelník 1920/45
pplk. Plášek Miroslav OPAVSKÝ 01.01.1943 195349 zástupce 1894/43
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Příkopa Jan 12.08.1932 195523 vedoucí starší referent specialista 3569/37
pplk. Veverka Karel VAŠÁK 28.04.1940 164920 vedoucí starší referent specialista 3094/40
mjr. Dočekal Karel MALETINSKÝ 03.05.1948 196794 vedoucí starší referent specialista 3171/48
kpt. Ing. Kula Jaroslav RADIL 04.12.1956 196941 vedoucí starší referent specialista 2726/56
pplk. Procházka Zdeněk HAVELKA 31.01.1934 195383 starší referent specialista 3009/34
pplk. Ing. Vítek Josef HORÁLEK 19.08.1943 165634 starší referent specialista 2926/43
mjr. Ing. Baranay Vladimír DUBOVSKÝ 02.09.1945 195948 starší referent specialista 2696/45
mjr. Filař Karel LACINA 26.10.1949 195626 starší referent specialista 3269/49
mjr. Janovec Zdeněk KOCH 16.08.1947 165703 starší referent specialista 3302/47
kpt. Kuttler Karel KNOP 25.02.1945 165346 starší referent specialista 2761/45
kpt. Ing. Macenko Ladislav JANKOVIČ 22.08.1948 196376 starší referent specialista
kpt. Ing. Machalka Svatopluk VÁLEK 07.11.1953 196606 starší referent specialista
npor. Břeský Miroslav BRANDEJS 28.03.1953 165514 starší referent specialista
npor. Gross František KAMIŠ 09.12.1950 196208 starší referent specialista 3116/50
npor. JUDr. Štáb Pavel KAMENÍK 28.01.1950 196736 starší referent specialista 3083/50
mjr. Malý Zdeněk BOHMAN 04.12.1949 195630 starší referent 3288/49
kpt. Kadoun Václav 26.08.1949 165009 starší referenet
kpt. Ing. Kareš Rostislav FURMAN 10.06.1954 165308 starší referenet 2988/54
kpt. Kordík Milan VILINGER 02.12.1953 196103 starší referent 3034/53
kpt. Marek Vladimír BOŘÍK 28.01.1950 165010 starší referent 3098/50
kpt. Šiška Karel KOLEBA 20.03.1949 195636 starší referent
npor. Bor Miroslav ŠTOLFA 25.05.1950 196968 starší referent
npor. Bursík Jaroslav BOUČEK 25.12.1959 196771 starší referent 1895/59
npor. Erlebach Ivan GLOBAN 09.08.1951 196969 starší referent
por. Garba Miloslav DLUHOŠ 07.02.1952 165332 starší referent 3254/52
por. Červenka Luděk VALDEK 01.10.1957 165199 starší referent 2451/57
por. Hrubý Ivan JANDA 18.09.1954 196415 starší referent 3044/54
ppor. Pešula František TOŠER 18.01.1965 165411 starší referent 1710/65
ppor. Hloušek Miloslav ŠPILAR 25.05.1950 195672 starší referent 3099/50
ppor. Stanovský Ladislav NOVICKÝ 12.07.1956 165382 starší referent 2727/56
nstržm. Jílek Jan RENČÍN 01.03.1963 196633 starší referent 2926/63
nstržm. Veselý Tomáš LITOS 02.04.1966 165515 starší referent 1627/66
prap. Harapesová Rozália ŠKARABELOVÁ 01.04.1952 195722 referent 3200/52
pprap. Bínová Jaroslava ŠINDELÁŘOVÁ 07.08.1962 165461 referent 1727/62

Odbory nelegální rozvědky

Analyticko-obranné oddělení nelegální rozvědky (13. oddělení)

Vedení oddělení

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. JUDr. Mráček Jiří ŠTEFAN 10.03.1938 195892 náčelník 1697/38
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Ing. Grafek Jaroslav BYDŽOVSKÝ 26.07.1947 196075 vedoucí starší referent specialista 3287/47
pplk. Svoboda Jan HOKEŠ 08.05.1940 195759 starší referent specialista 3073/40
mjr. JUDr. Plíva Jiří PLICKA 29.01.1942 196035 starší referent specialista 2630/42
kpt. PhDr. Malík Milan KOUŘIMSKÝ 17.07.1955 196278 starší referent specialista 2795/55
por. Procházková Libuše 18.11.1938 195659 starší referent 2337/38
nprap. Suchá Ludmila 14.05.1953 165092 starší referent 3083/53
nstržm. Kadlecová Alena TAUSCHEROVÁ 26.03.1965 165288 referent 1695/65

Odbor dokumentačně operativní nelegální rozvědky (18. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Sabo Josef BÁRTEK 21.08.1943 195698 náčelník 3110/43
pplk. Ing. Hálek Václav HOUDEK 15.01.1944 195463 zástupce 2845/44
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. JUDr. Ouřada Václav FALCNÍK 01.05.1949 196576 vedoucí starší referent specialista 3282/49
mjr. Kubáň Drahomír JANOTA 25.05.1951 196188 vedoucí starší referent specialista 3410/51
pplk. Peklo Jaromír VOLEJNÍK 27.02.1946 195893 starší referent specialista
pplk. Ing. Procházková Eva PILAROVÁ 21.12.1942 195158 starší referent specialista 1944/42
mjr. Ing. Bartoň Milan FAMÍRA 11.02.1951 196250 starší referent specialista 3455/51
mjr. JUDr. Macek Vladimír HYRŠAL 22.03.1950 196411 starší referent specialista 3092/50
mjr. JUDr. Staněk Oldřich ŠIMÁČEK 09.09.1946 196472 starší referent specialista 3183/46
mjr. Štorc Bohumil ŠPÁLA 24.03.1949 195957 starší referent specialista 2676/49
mjr. Ing. Voharčík Zdeněk KOKOŠKA 08.09.1951 196283 starší referent specialista 3461/51
mjr. JUDr. Votava Jiří ŠLAIS 16.07.1946 196275 starší referent specialista 1911/46
kpt. Borovička Oldřich LOVČICKÝ 13.04.1948 196519 starší referent specialista 3118/48
kpt. Bouša Josef ŠTAJDL 20.06.1941 195628 starší referent specialista 2777/41
kpt. Brenčík Štefan VACÍK 30.07.1950 165383 starší referent specialista
kpt. Ing. Erdélyi Elemír FOJTÁNIK 13.10.1951 165416 starší referent specialista 2968/51
kpt. Ing. Oríšek Peter FOJTÍK 29.06.1954 196626 starší referent specialista 3014/54
kpt. Ing. Tomáš Radim SLOŽIL 12.06.1951 196789 starší referent specialista 3413/51
npor. JUDr. Kadlec Aleš KOREC 03.08.1958 196657 starší referent specialista 1578/58
npor. Erdélyiová Mária PICKOVÁ 18.04.1951 196003 starší referent 2339/51
npor. JUDr. Kačmařík Karel KUSÝ 22.12.1958 165148 starší referent
npor. Matouš Vladimír VILÍM 19.03.1954 196366 starší referent 3034/54
npor. Vágnerová Ivanka ČAPKOVÁ 10.09.1947 165238 starší referent
por. Mencl Josef ŽALMAN 12.02.1963 165150 starší referent
por. JUDr. Milička Jiří LESNER 18.11.1961 165081 starší referent 1789/61
ppor. JUDr. Zeman Čestmír OTAVA 19.10.1956 165265 starší referent 2161/56
nprap. Neumann Petr 20.10.1949 195635 vedoucí autodružstva 1953/49
pprap. Svobodová Jana 11.06.1958 165615 referent 2216/58

Odbor výběru, přípravy a řízení nelegální rozvědky (23. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. JUDr. Kuzmík Andrej LEVINSKÝ 13.03.1940 195615 náčelník 2076/40
pplk. PhDr. Jirůšek Jan HAVELSKÝ 25.04.1941 195742 zástupce 2790/41
mjr. Ing. Tělecký Libor VOZŇÁK 19.09.1951 196265 zástupce
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. PhDr. Jaroš Pavel SALAJKA 29.03.1947 195917 vedoucí starší referent specialista
mjr. Hýbl Jiří JOHN 08.09.1946 196253 vedoucí starší referent specialista 3202/46
mjr. Srnec Bedřich DOBIÁŠ 31.05.1947 196158 vedoucí starší referent specialista 3296/47
pplk. Fuxa Jaromír DVORAN 15.02.1937 195765 starší referent specialista 2606/37
pplk. Haisl František HLAVÁČ 10.01.1937 164208 starší referent specialista 2613/37
pplk. Odehnal Josef DOSTÁL 24.09.1934 195515 starší referent specialista 3003/34
pplk. PhDr. Stejskal Evžen SUŠICKÝ 29.10.1929 164800 starší referent specialista 4301/29
pplk. Vršecký Karel VOTRUBA 24.05.1930 195266 starší referent specialista 4401/30
mjr. Kafka Josef UHLÍŘ 12.06.1946 196721 starší referent specialista
mjr. Kukal Zdeněk MESTL 24.09.1948 165706 starší referent specialista
mjr. JUDr. Růžička Miroslav ROHANSKÝ 19.01.1952 196197 starší referent specialista 3225/52
mjr. PhDr. Vrána Luděk VALNÝ 16.05.1947 196009 starší referent specialista 3267/47
kpt. JUDr. Adámek Miroslav ŠKOLA 06.06.1951 196950 starší referent specialista
kpt. PhDr. Dvořák Jan DOČKAL 28.06.1953 196484 starší referent specialista
kpt. Flajšhans Miloš MATERNA 24.11.1947 196645 starší referent specialista 3256/47
kpt. JUDr. Kratina Miroslav ŠANĚK 20.06.1952 196380 starší referent specialista 3211/52
kpt. Ing. Mach Jiří MELICHAR 30.04.1952 165193 starší referent specialista
kpt. JUDr. Procházka Karel VOLDŘICH 23.12.1953 196563 starší referent specialista
kpt. JUDr. Švec Petr 12.05.1951 196335 starší referent specialista
kpt. Ing. Tupý Jiří STEINER 30.09.1953 196784 starší referent specialista 3078/53
kpt. Vacík Václav HARUS 11.11.1949 165433 starší referent specialista
npor. JUDr. Marhoul Rudolf KOULA 16.02.1950 195750 starší referent specialista 3111/50
npor. Marek Oldřich KOLDA 09.09.1945 196896 starší referent specialista 2730/45
npor. JUDr. Stoklásek Petr VAVŘÍK 17.08.1958 165064 starší referent specialista 2209/58
npor. Šafránek Miloš SIMANDL 08.04.1958 165155 starší referent specialista 2233/58
npor. JUDr. Žák Jaroslav DRYML 08.03.1955 196642 starší referent specialista 2804/55
por. JUDr. Růžička Jan JAHODA 11.06.1955 196569 starší referent 2816/55
por. JUDr. Švarc Pavel ŠPAČEK 22.09.1963 165257 starší referent 1927/63
ppor. JUDr. Kroupa Miroslav KING 17.04.1955 165271 starší referent
ppor. Kučeřík Václav KROPÁČ 08.05.1959 196730 starší referent
pprap. Veiser Jiří 05.10.1962 165005 velitel autodružstva 1750/62
nprap. Hrádková Vlasta 26.09.1939 196750 referent 2294/39
pprap. Pivodová Jitka 23.12.1960 165628 referent

Odbory vědeckotechnické rozvědky

Operativní odbor (69. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. Ing. Horsák Alois HAJSKÝ 05.05.1930 164284 náčelník 4402/30
pplk. Ing. Javůrek Václav KROFTA 24.06.1941 195607 zástupce 2758/41
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. PhDr. Sandanus Jozef SOCHOREK 02.08.1940 195525 vedoucí starší referent specialista 3072/40
pplk. Vejmelka Antonín KOSTÍK 25.01.1947 195903 vedoucí starší referent specialista 3269/47
pplk. Větvička Jan DROZD 07.08.1943 195395 vedoucí starší referent specialista 3139/43
mjr. Ing. Lippay Blažej LEGÁT 17.11.1944 196202 vedoucí starší referent specialista 2891/44
mjr. Ing. Pažout Milan BUCHÁČEK 18.05.1950 196163 vedoucí starší referent specialista 3103/50
mjr. JUDr. Tengler Miroslav HERMAN 24.07.1947 195643 vedoucí starší referent specialista 3311/47
pplk. Ing. Malicher Jan MOSTECKÝ 10.11.1944 195966 starší referent specialista 2852/44
pplk. Polák Lubor BUKOVSKÝ 29.08.1945 195683 starší referent specialista 2750/45
mjr. Ing. Blahout Jaroslav HRADEC 06.04.1942 196068 starší referent specialista 1784/42
mjr. Ing. Čupka Pavol BERNÁT 14.01.1947 196077 starší referent specialista 3241/47
mjr. Ing. Damian Josef BEDÁŇ 13.6.1950 196161 starší referent specialista 3141/50
mjr. Ing. Fekete Ladislav POLUDNÍK 14.04.1944 196263 starší referent specialista 2849/44
mjr. JUDr. Kutnohorský Zdeněk KOVANDA 29.4.1948 195894 starší referent specialista 3167/48
mjr. Ing. Maršálek Jan SOLDÁT 30.06.1949 196178 starší referent specialista 3291/49
mjr. Ing. Matras Josef VĚTROVEC 04.06.1951 196302 starší referent specialista 3435/51
mjr. Ing. Suchý Jan KURACH 07.04.1950 196461 starší referent specialista
mjr. Ing. Šimek Vladimír BUK 03.06.1947 195835 starší referent specialista 3318/47
kpt. Ing. Gala Miroslav NEČAS 10.4.1953 196486 starší referent specialista 3029/53
kpt. Ing. Kašparovský Rudolf ROMAN 13.06.1953 196886 starší referent specialista 3026/53
kpt. Ing. Majer Jiří HEROUT 04.02.1955 165013 starší referent specialista 2796/55
kpt. JUDr. Modrý Zdeněk HONOMICHL 07.04.1957 196499 starší referent specialista 1562/57
kpt. Ing. Polák Bohumil JIČÍN 06.02.1952 196257 starší referent specialista 3224/52
kpt. Ing. Pospíšil Miloslav POLNER 01.06.1948 196819 starší referent specialista 3164/48
kpt. Ing. Purm Vladimír BULANT 21.03.1950 165017 starší referent specialista 3126/50
npor. Doležel František MODR 01.12.1939 165014 starší referent specialista
npor. Ing. Orlovský Pavel LIPINA 28.01.1958 165043 starší referent specialista 2191/58
npor. RNDr. Zeman Jaromír PŘÁDNÝ 22.02.1957 165039 starší referent specialista 3432/57
mjr. Ing. Bílek Josef SOVÁK 25.05.1947 195834 starší referent specialista 3233/47
kpt. Ing. Bobko Otakar ŠOPÍK 15.05.1955 196859 starší referent specialista 2787/55
kpt. Ing. Bureš Jindřich JANOUCH 02.05.1954 165351 starší referent
kpt. Ing. Doležal Otto VOJNAR 17.04.1956 165410 starší referent 2667/56
npor. Ing. Husák Miloš CHOMÁT 06.12.1955 165036 starší referent 2798/55
npor. Ing. Kadera Jindřich LADA 02.05.1957 165182 starší referent 2418/57
npor. Ing. Novosad Jaroslav MAHEN 10.07.1958 165186 starší referent 2193/58
npor. Ing. Princ Jiří SUCHAN 06.08.1958 165044 starší referent 2223/58
por. Horalík Ludvík MEČÍŘ 21.10.1959 165405 starší referent 1893/59
por. Ing. Krch Jiří LUŽINA 16.02.1962 165510 starší referent 1716/62
por. Ing. Mühlfeit Jan MASOPUST 08.01.1962 165511 starší referent 386/62
por. RNDr. Pátek Miroslav CHALUPA 26.09.1957 165488 starší referent 1317/57
por. Ing. Perník Libor PODZEMNÝ 22.09.1961 165512 starší referent 1836/61
por. Ing. Pristáš Ladislav JULIŠ 12.08.1956 165407 starší referent 2709/56
por. Šidlo Dalibor NĚMEČEK 25.09.1962 165493 starší referent 1749/62
por. Ing. Veselý Miloš KOŽÍK 28.11.1960 165398 starší referent 1858/60
por. RNDr. Zuzánek Zdeněk SELECKÝ 05.08.1962 165498 starší referent 1726/62
prap. Krincvaj Miroslav 19.06.1956 196354 velitel autodružstva 2692/56
por. Ing. Jankových Lubomír MILIČ 30.09.1952 165390 referent 3215/52
nprap. Rudolfová Naděžda CIHLÁŘOVÁ 25.01.1954 195950 referent 3017/54
prap. Nováková Justina KOŘÍNKOVÁ 12.01.1954 195811 referent 3015/54
pprap. Hipská Blanka ŠIRŮČKOVÁ 09.01.1957 196287 referent 2431/57
nstržm. Kumpánová Miluše 09.06.1952 165633 referent 2259/52

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk. Ing. Halama Jiří HÁŠA 26.08.1941 195131 FMZO
vedoucí odborný referent specialista
2765/41
pplk. Ing., CSc. Kovačič Lubomír SUDEK 29.09.1935 195740 Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
zástupce ředitele odboru
mjr. Ing. Hanzlík Zdeněk ČEJKOVSKÝ 02.05.1948 196018 Strojimport
zástupce ředitele obchodní skupiny
3132/48
mjr. Ing. Hubený Jan NEDOROST 30.07.1947 196069 FMZO (OMNIPOL)
starší odborný referent
3255/47
mjr. Ing. Pavel Miroslav PROKEL 08.10.1947 196231 PZO KOVO
vedoucí odborný technický referent
3274/47
mjr. JUDr. Illek Jiří HIML 22.11.1947 195824 PZO KOVO
vedoucí skupiny
3250/47
mjr. Ing. Medveď Drahomír ŠTEFÁNIK 30.08.1949 196110 FMZO
vedoucí odborný referent
3287/49
npor. Martoňák Jozef RYCHTÁRIK 18.01.1951 165096 FMZV
vedoucí odborný referent
npor. Ing. Smetana Stanislav KŘEMEN 18.11.1955 165304 Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
vedoucí odborný referent
2824/55
npor. Ing. Šiška Jaroslav KARMAZÍN 14.10.1955 165299 PZO (OMNIPOL)
odborný referent
2821/55
npor. Ing. Uldrich Jiří ŠTĚRBA 11.11.1958 165191 PZO Strojimport
obchodní referent
2234/58

Odbor analyticko-informační (74. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Chaloupka Pavel HOZMAN 17.09.1946 196426 náčelník (dočasně pověřen) 3182/46
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Kalousek Jaroslav KARÁSEK 02.10.1943 165174 vedoucí starší referent specialista 2868/43
pplk. Ing. Valta Zdeněk VEJVODA 9.7.1943 195144 vedoucí starší referent specialista 3140/43
mjr. Ing. Presl Václav JIČÍNSKÝ 14.02.1948 196024 vedoucí starší referent specialista 3173/48
mjr. Ing. Duraj Václav RAJKO 27.09.1950 196271 starší referent specialista
mjr. Ing. Vimr Antonín HUBÁČEK 06.07.1944 196300 starší referent specialista 1597/44
kpt. Ing. Škrabal Jiří PŘEROVSKÝ 02.02.1956 165047 starší referent specialista 2671/56
npor. Ing. Hála Jiří HLUBOŠ 19.05.1960 165273 starší referent specialista 1848/60
npor. Ing. Šťástka Pavel BOHUŠ 26.12.1957 165046 starší referent specialista 2443/57
npor. Ing. Štikar Josef KRAMER 23.2.1957 165187 starší referent specialista 2453/57
npor. Ing. Tenai Ján BABIČ 05.02.1954 165189 starší referent specialista 2242/54
npor. Ing. Holý Jaromír ANDRT 20.05.1957 196919 starší referent specialista 2414/57
mjr. Bulíček Josef BASTL 19.06.1936 164104 starší referent 2485/36
npor. Ing. Drážný Ladislav SNÍTIL 25.10.1958 165505 starší referent 2183/58
npor. Ing. Fišer Karel KAREŠ 08.11.1954 165178 starší referent 2985/54
npor. RNDr. Knápek Josef KEPÁK 13.05.1957 165306 starší referent 2415/57
npor. Proksová Jaroslava 14.07.1956 165231 referent 2218/56
npor. Sofronová Eva SVOBODOVÁ 29.08.1948 195749 technik IV. stupně 2613/48, 2416/48
por. Kolaříková Lenka 28.06.1951 196691 referent 3424/51
por. Frýdová Jaroslava 20.08.1955 196702 referent 2788/55
por. Peklová Jarmila VOLEJNIKOVA 22.11.1952 196443 referent 3221/51
por. Šťastná Eva KVETOŇOVÁ 07.02.1952 196618 referent 3252/52
por. Trnková Alena 30.11.1939 196108 technik IV. stupně 2310/39
por. Žáček Miroslav 28.09.1946 195727 technik IV. stupně

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
mjr. Emmerová Růžena 09.04.1948 165242 Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
odborný referent
2556/48
mjr. Ing. Vlčko Marian VASIL 04.11.1948 196070 Federální ministerstvo paliv a energetiky
vedoucí odborný referent specialista
3189/48
mjr. Ing. Kučera Václav KÁNSKÝ 12.04.1944 196129 ÚVTEI
samostatný vědecký pracovník
2854/44
prap. Platilová Vlasta 24.07.1949 165103 Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
referent
3315/49
nstržm. Beránková Helena 09.04.1955 165471 Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj
admnistrativní pracovnice
2780/55

Odborná škola I. správy SNB

Vedení odborné školy

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Kořisko František ZVONÍČEK 26.04.1940 195255 náčelník 3079/40
mjr. Matějková Ivanka 20.10.1946 196667 náčelník katedry jazyků
pplk. RSDr. Bína Pavel 02.08.1943 196970 zástupce
mjr. Ing., CSc. Haberle Antonín RADIM 10.08.1945 195809 zástupce 2717/45
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Bednář Bohumil 30.03.1933 195059 učitel 3264/33
pplk. Helmichová Anna 17.05.1940 196661 učitel
pplk. JUDr. Kos Jiří 03.04.1938 165141 učitel
pplk. Máchal Lubomír ULRICH 30.07.1934 195296 učitel 3002/34
pplk. Obruča Jiří 04.12.1951 165322 učitel 1924/51
pplk. JUDr. Saleta Antonín HAVRÁNEK 24.02.1945 195861 učitel 2707/45
pplk. JUDr. Tydlita Jaromír BUDÍNSKÝ 22.09.1937 195669 učitel 2538/37
mjr. Bardiovský Emil 02.01.1940 196017 starší referent specialista
mjr. JUDr. Doležal Vladimír CERMAN 13.12.1947 195846 učitel 3230/47
mjr. Hladký Jaroslav 21.08.1944 165614 učitel 2856/44
mjr. Kroček Ladislav JUROŠ 26.04.1949 196180 učitel 3275/49
mjr. Kaluschová Marie 15.08.1940 165165 učitel
mjr. JUDr. Králík Karel 31.07.1950 165323 starší referent specialista
mjr. Manďák Miroslav ROLAND 25.11.1950 196157 učitel 3089/50
mjr. JUDr. Šiler Miloslav 06.06.1947 165237 učitel 3243/47
mjr. Šimonovská Marie 06.08.1951 196670 učitel
kpt. Čepková Dana 04.10.1955 196652 učitelka jazyků 2789/55
kpt. Kadlecová Lenka 24.04.1953 165019 učitel
kpt. Lukačová Alena 06.09.1956 165094 učitel
kpt. PhDr. Pernička Michal BLEHÁR 11.04.1945 165458 učitel jazyků 2728/45
npor. Jarošíková Taťána 18.06.1959 165086 učitel
npor. PhDr. Kratochvílová Hana 03.08.1957 165239 učitelka jazyků 2421/57
npor. Málková Irena 19.12.1952 165296 učitelka jazyků 3207/52
npor. Strnadlová Zdeňka 11.08.1945 165668 učitelka jazyků 2687/45
npor. Telíšková Marta 06.08.1935 165111 učitel 2833/35
npor. Voláková Zuzana 27.11.1955 165173 učitelka jazyků
por. Býmová Evžénie 04.07.1956 165385 učitelka jazyků
por. Sixtová Helena 04.07.1949 196863 učitel jazyků 3306/49
por. Vaššová Bibiana 02.12.1956 165538 učitelka jazyků
ppor. Brázda Milan 24.03.1956 165333 správce objektu
prap. Hájková Zdenka 30.10.1956 165110 starší referent 2694/56
nstržm. Gondová Zdeňka 25.11.1959 165440 referent

Zvláštní záloha náčelníka správy

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. Stehno Jan SKOŘEPA 17.06.1933 164799 zástupce náčelníka zvláštní zálohy 3257/33
kpt. Buralt Karel ZIKA 19.09.1948 195799 zástupce náčelníka odboru 3109/48
pplk. JUDr. Kropáček Josef KŘIŽÍK 23.06.1931 164466 vedoucí starší referent specialista 3834/31
pplk. Ing. Herc Ladislav HERČÍK 31.03.1930 164250 starší referent specialista 4049/30
mjr. Crhák Libor ZVELEBIL 06.07.1944 196076 starší referent specialista 2766/44
kpt. Oberreiterová Anna DANNEROVÁ 16.06.1951 196614 starší referent specialista 3440/51

Záloha náčelníka správy

Důstojnický internátní kurz (DIK)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. Ing. Svoboda Václav KUBIŠ 13.10.1951 165697 starší referent specialista 2625/51
npor. Ing. Záhorský Jaroslav VAJS 19.01.1959 165700 starší referent specialista 690/59
npor. JUDr. Komorous Jiří PRAŽAN 28.12.1960 165624 starší referent
npor. JUDr. Kovařík Jan LOUBAL 30.04.1956 165695 starší referent
npor. Ing. Patura Juraj VALÍK 22.03.1960 165625 starší referent
por. Ing. Sokol Petr HORAL 04.06.1962 165570 starší referent 1748/62
por. JUDr. Valeš Milan DOLÁK 25.08.1960 165698 starší referent
por. Ing. Černocký Petr SVOJTKA 26.10.1963 165694 referent
por. Ing. Dlhopolček Vladimír HLAVICA 01.12.1963 165594 referent
por. Dlouhý František BERMAN 10.08.1964 165595 referent
por. Ing. Dvořák Miroslav ČENSKÝ 07.07.1962 165596 referent 1718/62
por. Ing. Gil Ondřej KUBEC 15.05.1964 165597 referent 1729/64
por. Ing. Hajtáš Vladislav MESTEK 26.03.1962 165673 referent
por. Havel Viktor KOPTA 11.07.1964 165598 referent
por. Ing. Kočí Petr PAVLUS 06.02.1963 165619 referent
por. Ing. Koša Jozef ONDREJKA 10.03.1958 165599 referent
por. Ing. Landsman Jaromír ŠŮRA 02.02.1962 165620 referent 1708/62
por. Ing. Lazecký Radomír GALATÍK 9.11.1960 165621 referent
por. Mihál Pavel HURAJ 29.11.1963 165600 referent
por. Ing. Olenič Pavel SKALIČAN 06.12.1963 165602 referent
por. Ing. Skorčík Pavel HART 23.06.1965 165604 referent 1648/65
por. Ing. Staněk Petr ŠTĚPNIČKA 25.05.1964 165605 referent
ppor. RNDr. Birčák Alexander KUTAL 12.11.1964 165669 referent
ppor. JUDr. Dušek Miroslav VOJÍŘ 11.02.1966 165670 referent
ppor. Ing. Farka Viktor PEŠAN 15.09.1965 165671 referent 1658/65
ppor. Ing. Felkner Petr MATOCHA 28.11.1963 165672 referent
ppor. Ing. Igaz Anton VRBKA 22.08.1966 165674 referent
ppor. Ing. Košnar Jaroslav PRAVEC 25.05.1965 165675 referent 1662/65
ppor. Ing. Musil Jan KUBÍČEK 20.08.1965 165676 referent
ppor. Ing. Nemeth Milan LORMAN 03.05.1961 165677 referent
ppor. Ing. Starek Ľubomír VAVRINA 16.05.1955 165682 referent
ppor. RNDr. Šoltés Peter HYK 13.08.1962 165683 referent
ppor. Ing. Vosátka Jaroslav ZICH 05.02.1963 165684 referent
ppor. Ing. Žáček Jiří VASIN 12.05.1964 165685 referent
prap. Béreš Július POHOREC 26.09.1957 165463 referent
nstržm. Sedlák Jaroslav JUPA 02.02.1958 165357 referent

Vysoká škola SNB

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. Císař Bohumil KREJSA 03.05.1954 196277 student
kpt. Joch Jaroslav JÍLEK 04.05.1955 196346 student
kpt. Šmat Václav KEPLER 14.09.1956 165378 student 2661/56
npor. Barna Michal HRUŠKA 02.07.1957 196550 student
npor. Matúš Karel SEBA 25.09.1958 165370 student 1306/58
por. Bartoněk Jiří MANDA 11.12.1963 165168 student
por. Čech Oldřich LYSKA 12.10.1962 165365 student
por. Čermák Jaroslav DRVOTA 31.07.1959 165578 student
por. Ducheček Ivo KUBÍK 01.10.1963 165226 student
por. Lehocký Ján 15.04.1961 165080 student 1820/61
por. Mudra František MATĚJKA 03.04.1960 165082 student
por. Verner Vilém 01.02.1963 165290 student 1865/63
ppor. Bradáček Ivan 02.11.1965 165399 student 1652/65
ppor. Krajač Robert 24.03.1965 165436 student 1651/65
ppor. Malý Ivan KOPER 15.05.1961 165248 student 1821/61
ppor. Marčon Václav 02.03.1961 196856 student
pprap. Badin Jaromír SPONER 15.08.1965 165661 student
pprap. Brož Jiří LINDNER 06.11.1960 165291 student
pprap. Burda Pavel TEŠNÝ 01.09.1961 165338 student 1835/61
pprap. Drbohlav Pavel MASTNÝ 23.09.1963 165472 student
pprap. Fencl Václav LEKEŠ 02.07.1965 165499 student
pprap. Josl Miroslav GRYGAR 12.06.1963 165400 student 1868/63
pprap. Krupička Jindřich JUNEC 26.06.1965 165339 student 1661/65
pprap. Křížek Jiří HAPKA 01.01.1966 165658 student 957/66
pprap. Lanča Vladimír DRAXL 15.06.1958 165504 student 2186/58
pprap. Lukášek Petr NIDRLE 18.01.1962 165583 student 1709/62
pprap. Míčka Tomáš ORTMAN 01.03.1963 165293 student 1867/63
pprap. Míšek Josef TOŠNER 22.03.1958 165503 student
pprap. Šmíd Jiří HEŘMÁNEK 03.02.1964 165402 student
pprap. Vařečka Kamil HOLEŠ 25.04.1966 165590 student
nstržm. Kováč Miroslav GRIGA 18.08.1966 165657 student
nstržm. Král Pavel RAPANT 10.05.1964 165580 student 1730/64
nstržm. Merunka Ilja BRENDL 13.10.1957 165469 student 2413/57
nstržm. Nejedlý Petr EGNER 08.03.1967 165613 student
nstržm. Pocar Martin JANKOVEC 21.03.1965 165573 student 1656/65
nstržm. Sachr Robert MARTON 01.09.1964 165468 student 1726/64
nstržm. Špoula Jan BAKOŠ 16.08.1965 165587 student
stržm. Bonczek Jiří KAPOUNEK 23.12.1963 165337 student
stržm. Cingroš Miroslav SEMELKA 04.01.1967 165654 student

Celoútvarový výbor KSČ F-16

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
npor. Janovcová Ivanka 25.11.1949 195780 starší referent specialista 3256/49
por. Tocauerová Marie 22.10.1942 196125 referent 2622/42

Oblastní odbory

Oblastní odbor Bratislava (70. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. JUDr. Hronec Dezider 08.04.1935 148696 náčelník
pplk. Ing. Ulík Stanislav VIKTOR 01.05.1934 231374 zástupce
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Ing. Lorko Eduard VITKO 15.10.1945 233348 starší referent
mjr. Obranec Anton AUGUSTIN 17.06.1950 197109 starší referent
mjr. JUDr. Pajer František 15.09.1950 194745 starší referent
mjr. Paulovič František FERANEC 04.07.1936 120210 starší referent
mjr. Ing. Petrík Štefan SINÁK 12.11.1950 233349 starší referent
mjr. Ing. Spišiak Dušan DVORNÍK 16.01.1948 207492 starší referent
kpt. Ing. Bali Adam BAŠKA 08.04.1954 212378 starší referent
kpt. Ing. Dovina Jaroslav 10.03.1955 214620 starší referent
kpt. Ing. Gápel Alexander 10.02.1953 212380 starší referent
kpt. Jankovič Jozef RAČICKÝ 12.05.1951 230467 starší referent
kpt. JUDr. Pomajbo Ján AMRICH 25.03.1944 194597 starší referent
kpt. Ing. Vašák Kamil 30.12.1953 212188 starší referent
kpt. Znachor Pavol LAJČIAK 25.03.1950 226546 starší referent
npor. Beták Jozef ĎURIŠ 09.12.1951 194523 starší referent
npor. JUDr. Marcina Štefan HASOŇ 08.02.1952 200673 starší referent
npor. JUDr. Sliva Ivan TOMEK 09.02.1952 180641 starší referent
npor. JUDr. Veselý Peter DRAHOŠ 01.10.1956 224369 starší referent
por. Ondíková Vlasta 27.04.1951 213585 starší referent
nstržm. Slováček Vladimír 14.03.1963 218822 řidič-mechanik

Oblastní odbor Košice (75. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Kovalčík Ferdinand JAŠŇÁK 13.07.1943 213595 náčelník
kpt. Ing. Balog Karol HOMZA 05.05.1951 181756 zástupce
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. Kutil Antonín SLAVATA 09.07.1955 176574 starší referent specialista
pplk. JUDr. Žolko Ján RIŠKO 04.07.1935 125504 starší referent
mjr. JUDr. Ištvan Imrich 09.07.1953 197614 starší referent
mjr. JUDr. Kertész Ondrej CIKER 16.03.1947 158276 starší referent
mjr. JUDr. Kurcina Vladimír TICHON 19.04.1945 154774 starší referent
kpt. Popély Árpád MARKO 08.07.1951 181529 starší referent
kpt. Ing. Čičvák Viliam 05.01.1953 213591 referent
kpt. JUDr. Harich Jozef ZIKÁN 14.12.1955 180461 referent
npor. Bittner Michal BATĚK 25.09.1931 124971 velitel autodružstva
prap. Brzová Slavomíra 17.06.1952 213590 referent

Oblastní odbor Banská Bystrica (78. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Chebeň Dušan HAJDUK 04.02.1936 122697 náčelník
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Pfeffer Gordon PEVALA 03.04.1950 180401 starší referent specialista
mjr. Gajdoš Rudolf MALIŠ 25.03.1947 157036 starší referent
mjr. Stacho Miroslav BENDÍK 20.09.1948 154327 starší referent
kpt. Ing. Dvorský Marián BAJÁK 03.02.1955 207320 starší referent
kpt. JUDr. Maulík Ján 19.11.1953 180501 starší referent
npor. Mikloško Jaroslav DEBNÁR 20.08.1957 181741 starší referent
npor. Ing. Zamboj Igor FIŠÁREK 05.02.1958 226587 starší referent
ppor. Kohút Ľubomír 24.06.1961 215206 starší referent
prap. Vrťová Jana 09.02.1959 204515 referent

Oblastní odbor Plzeň (81. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Laňka Karel 18.10.1938 147406 náčelník 1702/38
mjr. Šlegl Jaroslav 17.09.1950 175058 zástupce
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. PaedDr. Fišer Jaroslav 16.01.1937 106282 starší referent specialista 1737/37
kpt. JUDr. Halamík Jaroslav 19.08.1944 173396 starší referent specialista 1657/44
mjr. Ing. Fiala Jiří 15.07.1951 177425 starší referent 2158/51
mjr. JUDr. Hoch Vladimír 23.05.1949 169713 starší referent 2044/49
mjr. JUDr. Král Václav 26.02.1949 212362 starší referent
mjr. Tomášek Václav 12.11.1940 148106 starší referent 2122/40
kpt. Kovařík František 20.05.1951 172075 starší referent 2191/51
kpt. JUDr. Václavíček Zdeněk 21.06.1949 183914 starší referent 2040/49
npor. JUDr. Baláž Lubomír 18.07.1958 208668 starší referent 1091/58
npor. Ing. Hop Miloslav 26.01.1951 222593 starší referent 2180/51
nprap. Ručka Jiří 07.03.1933 106662 velitel autodružstva
nprap. Výstupová Olga 08.05.1938 108200 referent
pprap. Šůchová Ivana 21.03.1951 168923 referent 765/51

Oblastní odbor Ústí nad Labem (84. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. Plíhal Josef 23.12.1931 106615 náčelník 4017/31
mjr. JUDr. Nesvadba Oldřich 16.10.1948 185407 zástupce 2485/48
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
kpt. Ing. Hurtík Miroslav 13.12.1951 214588 starší referent specialista
mjr. Gross Alexandr 13.06.1949 184908 starší referent 2794/49
mjr. JUDr. Puršl Vladimír 20.07.1947 161975 starší referent 2487/47
mjr. Zábranský Miloš 24.04.1947 157931 starší referent 2500/47
kpt. Koutník Dalibor 09.06.1952 191174 starší referent 2399/52
kpt. Ing. Kubelka Jiří 09.06.1954 216032 starší referent
kpt. Tlustý Josef 07.08.1951 191862 starší referent 2731/51
por. JUDr. Ševčík Zdeněk ZDRAŽIL 06.08.1957 205401 starší referent 1796/57
npor. Koliha Josef 30.05.1941 109600 velitel autodružstva 2686/41
kpt. JUDr. Chocholoušek Jiří 19.05.1951 169486 referent
nprap. Romaňuková Ivana 18.5.1955 167845 referent 2666/55

Oblastní odbor Brno (87. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. JUDr. Drahovzal Josef 13.11.1944 161263 náčelník 1306/44
pplk. JUDr. Krajčovič Antonín 23.05.1935 110925 zástupce
mjr. Roller Jan 05.02.1946 166332 zástupce 1590/46
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. JUDr. Večeřa Antonín 14.09.1937 142879 starší referent specialista 1703/37
pplk. Navrátil Zdeněk 07.07.1934 146178 starší referent 2241/34
mjr. Ing. Hašlík Milan KVASNIČKA 30.05.1947 168009 starší referent
mjr. JUDr. Hrbáček Jan ŠTOLC 21.04.1946 161472 starší referent 2165/46
mjr. JUDr. Jelínek Václav 13.10.1948 160248 starší referent 1912/48
mjr. Ing. Liška Vladimír 29.03.1948 166674 starší referent 1588/48
mjr. JUDr. Peňás Miroslav 03.07.1944 186439 starší referent 1672/44
mjr. JUDr. Škrdla Milan 02.06.1952 166487 starší referent 2129/52
mjr. Ing. Švamberk Karel PRŮŠA 25.10.1945 156676 starší referent 1828/45
mjr. PhDr. Vrážel Bohuslav KUPKA 10.10.1950 189478 starší referent 1404/50
mjr. Ing. Ficner Jaroslav KOUŘIL 15.08.1949 225302 starší referent 1929/49
kpt. JUDr. Bělohoubek Jiří VAVERA 26.12.1955 174183 starší referent 1910/55
kpt. Dohnal Libor LOSKOT 24.04.1953 201210 starší referent 1348/53
kpt. JUDr. Ondrášek Milan LEHKÝ 17.08.1944 163698 starší referent 1647/44
kpt. Ing. Pilčík Jaroslav 27.03.1956 215514 starší referent 1482/56
kpt. JUDr. Šilhan Zdeněk 08.10.1952 171238 starší referent
por. JUDr. Schönwälder Libor SKLENÁŘ 29.09.1956 202307 starší referent 1650/56

Oblastní odbor Hradec Králové (90. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Chalupník Jiří CHLUM 14.03.1940 214515 náčelník 1701/40
pplk. JUDr. Šedivý Jan VALTER 14.06.1940 111183 zástupce 1944/40
npor. Veber Milan REJZEK 12.11.1953 219818 zástupce 1403/53
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Ing. Kudrnáč Zdeněk GRULICH 04.07.1954 173008 starší referent
kpt. Jenček Jaroslav KUBINEC 16.12.1945 158000 starší referent 1792/45
kpt. JUDr. Kratochvíl Miloš KLUCKÝ 13.08.1954 172083 starší referent 1258/54
kpt. Ing. Modráček Petr CHRUDIMSKÝ 03.07.1956 229118 starší referent 2296/56
kpt. JUDr. Šimek Vladimír 01.11.1950 170149 starší referent 2027/50
kpt. Ing. Konvalina Zdeněk 27.07.1952 200209 starší referent 2077/52
por. JUDr. Šimák Miroslav JIRMUS 09.05.1956 209881 starší referent 1943/56
nprap. Svoboda Jiří 05.05.1933 111176 velitel autodružstva 2444/33
ppor. Ing. Beneš Stanislav 17.07.1966 238799 referent
pprap. Vítková Vlasta 07.11.1949 223132 referent

Oblastní odbor Ostrava (93. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Tobola Václav 28.03.1945 153481 náčelník 1356/45
mjr. Ing. Glajc Miroslav 04.08.1949 184405 zástupce 1800/49
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. Lehnert Aleš BEROUNSKÝ 19.08.1948 162566 starší referent specialista 1744/48
mjr. PhDr. Hrbáč Jiří 19.06.1949 161064 starší referent
mjr. Kostelník Pavel 01.09.1954 207866 starší referent 1288/54
mjr. Ing. Lička Pavel 10.03.1950 167275 starší referent
mjr. Ing. Slovák Stanislav FRYČ 27.06.1951 177628 starší referent 1686/51
mjr. JUDr. Šmíd Petr 22.08.1946 187418 starší referent
kpt. Kielar Dušan 09.01.1952 169974 starší referent 1821/52
npor. JUDr. Fojtů Miroslav 07.04.1955 177218 starší referent
pprap. Polach Josef 04.07.1958 209395 velitel autodružstva
npor. Ing. Dittrich Lubomír 29.05.1960 225574 referent
por. JUDr. Horka Jaromír 06.10.1959 210020 referent
nprap. Cholevová Jiřina 02.09.1951 212376 referent 3191/51

Oblastní odbor České Budějovice (99. odbor)

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. JUDr. Hanzalík František 15.03.1943 148861 náčelník 2179/43
mjr. PhDr. Eismann Stanislav 04.09.1946 153501 zástupce 1907/46
hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Ing. Plch Josef 15.3.1946 212356 starší referent specialista
mjr. Ing. Kadlec Jiří 15.04.1947 212354 starší referent specialista
pplk. Kaisler Josef 11.03.1937 104768 starší referent 1728/37
mjr. Antal Lubomír 08.11.1937 105113 starší referent 1729/37
mjr. JUDr. Dvořáček Rostislav 10.05.1948 212353 starší referent 1510/48
mjr. Moravec Jiří 13.02.1950 185932 starší referent 1881/50
mjr. JUDr. Stránský Lubomír BICAN 16.09.1948 159108 starší referent
kpt. PhDr. Binka Bohuslav 03.10.1946 212351 starší referent
kpt. JUDr. Mahr Karel BURZA 06.07.1955 175576 starší referent 1883/55
kpt. JUDr. Švec Jan 25.10.1954 172296 starší referent 1611/54
npor. Bubeník Vlastimil 02.12.1955 177714 starší referent 1973/55
npor. JUDr. Smrž Stanislav 28.07.1952 206297 starší referent 2773/52
por. JUDr. Souček Jiří HOŘEC 18.01.1955 211322 starší referent 2580/55
prap. Procházka František 29.01.1955 212357 velitel autodružstva 1009/55

I. záloha Hlavní správy rozvědky SNB

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium Evropa

Bonn

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Lejnar Jiří DUSÍK 21.09.1948 195946 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3143/48
mjr. Bartoš Milan 25.2.1949 196792 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3325/49
mjr. Ing. Cacka Julius PANÝREK 15.04.1947 195801 37 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista 3220/47
mjr. JUDr. Čepera Jan VÁVRA 17.01.1941 196720 26 FMZV starší referent specialista 1783/41
mjr. Ing. Hánl Václav VÁHAL 11.11.1950 165079 69 FMZO
ekonom
starší referent 3094/50
mjr. JUDr. Kašpar Zdeněk PEKÁREK 31.01.1947 195943 37 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3232/47
mjr. JUDr. Kos Jiří MATYSKA 19.08.1955 196816 37 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
mjr. Ing. Monček Milan DONER 21.08.1948 196179 69 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
mjr. Němec Jan JAKUBEC 19.01.1949 165218 37 FMZV
samostatný referent
starší referent specialista
mjr. Ing. Svoboda Jiří PÍSECKÝ 05.05.1952 196400 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3222/52
mjr. Šorel František JANURA 26.03.1944 195787 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér
kpt. Ing. Bakeš Karel ŘIČÁNEK 15.05.1954 196167 26 FMZO
obchodní delegát
starší referent specialista 2986/54
kpt. Bárta Antonín FRÝDA 19.04.1946 195933 50 FMZV
radista
radista 3115/46
kpt. JUDr. Červený Jaroslav VERNER 06.08.1953 196578 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. Ing. Hurda Jiří ŠVEHLÍK 25.10.1951 196391 69 OZO KOVO
delegát
starší referent specialista 3426/51
kpt. JUDr. Hoznour Jiří KVAPIL 05.06.1954 196656 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. Kavánek Josef SEKAL 19.03.1950 165224 37 OBO Kolín
řidič
samostatný technik 3106/50
kpt. Skovajsa Ján ŠTEFANIČ 18.09.1956 196931 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 2711/56
kpt. Taraš Igor ŠPIRKO 24.04.1953 196594 69 FMZO
samostatný ekonom
starší referent specialista
npor. Ing. Kožuch Pavel TOFEL 19.07.1957 165012 37 FMZO
obchodní přidělenec
starší referent 2419/57
por. Podstata Jan 21.7.1949 165196 50 FMZV
radista
radista 3312/49

Bern

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Burian Luboš BĚLAVSKÝ 07.01.1936 196298 50 FMZV
šifrér
šifrér 2482/36

Berlín

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Ing. Žemlička Jaroslav ŽABKA 08.01.1943 195289 37 FMZV
rada I. třídy
rezident 3105/43
mjr. JUDr. Vyšata Jan ČEJKA 10.10.1949 196097 37 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista 3248/49
mjr. JUDr. Kántor Mikuláš PÁNTIK 17.09.1949 196759 37 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
mjr. JUDr. Keka Vladimír BECHER 04.11.1947 165285 37 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 2024/47
mjr. Šilhánek Karel PAVELA 15.10.1946 196322 50 FMZV
šifrér
šifrér
mjr. Voříšek Jaroslav VITULA 21.01.1949 165018 69 PZO KOVO
ekonom
starší referent
kpt. Vašíček Jindřich TEPLÍK 22.08.1951 196149 50 FMZV
radista
radista 3464/51

Vídeň

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. JUDr. Vaca Oldřich DRTINA 26.01.1939 195606 37 FMZV
rada I. třídy
rezident 2260/39
pplk. Bittner Pavel HOCHMAN 05.07.1944 195293 69 KOVO
ekonom
vedoucí starší referent specialista
mjr. Ing. Dobiáš Pavol OPAT 05.10.1950 196357 37 FMZV
III. tajemník
vedoucí starší referent specialista
mjr. JUDr. Marx Jan KOŽELUH 15.03.1944 195998 26 FMZV
II. tajemník
vedoucí starší referent specialista
mjr. JUDr. Jaroš Ladislav KNAP 04.04.1953 196542 18 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3027/53
mjr. Ing. Procházka Jaroslav SCHRÁNIL 08.04.1944 195944 69 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 2895/44
mjr. Schmiedt Leo DOHNAL 27.04.1941 196221 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 2774/41
kpt. Císař Vladimír BALÁŽ 12.11.1952 196492 69 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3203/52
kpt. JUDr. Forro Lubomír HANÁK 22.06.1954 165219 26 FMZV
samostatný referent
starší referent specialista
kpt. Haššo Ján BARTOŠÍK 04.04.1951 196119 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. Ing. Jiroš Milan NIKODÝM 22.10.1956 196763 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2656/56
kpt. Karas Karel VRANOVSKÝ 10.11.1951 196903 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 3438/51
kpt. Medek Karel KLÁN 18.05.1944 196089 50 FMZV
šifrér
šifrér 2867/44
kpt. Ing. Miškanin Stanislav SEDLOŇ 26.12.1953 196739 37 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 3008/53
kpt. Toušek Miroslav TROCH 24.03.1954 165225 37 FMZO
řidič
samostatný technický pracovník 3031/54
npor. Ing. Dřímal Aljoša MALOŠ 22.12.1954 196910 26 FMZV
referent
starší referent 2983/54
npor. Szabo Ludovít GALBAVÝ 07.11.1957 165631 26 FMZV
technik
starší referent
nprap. Medková Eva NOVÁ 15.09.1944 195223 37 sekretářka

Londýn

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Ing. Musiál Jiří POLANKA 19.10.1943 196392 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3092/43
mjr. JUDr. Hireš Ladislav KLECH 24.02.1954 165025 26 FMZV
starší referent
starší referent specialista 2999/54
mjr. Ing. Pavlíček Jan ZACH 22.01.1950 196918 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. JUDr. Kabelka František DOBEŠ 22.03.1955 165027 37 ČEDOK starší referent specialista 2790/55
kpt. RNDr. Kočí Josef KROČIL 05.08.1955 165305 37 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent specialista 2793/55
kpt. Ing. Lenz Oldřich AXLER 19.09.1952 196948 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3209/52
kpt. Mochnáč Emil MACKO 11.06.1939 196136 26 FMZV
III. tajemník
samostatný technický pracovník 2308/39
kpt. Ing. Sarkocy Ján DYMIČ 04.11.1953 165126 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. Ing. Souček Petr DOUBEK 02.06.1953 165114 69 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
npor. Burda Pavel RACKO 19.05.1956 196865 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2674/56
kpt. Ing. Pašiak Martin BENÍK 25.08.1952 165216 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 3218/52
npor. JUDr. Motyka Josef FENCL 13.09.1957 165108 37 FMZV
III. tajemník
starší referent
ppor. Novák Karel 29.1.1950 195744 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3110/50
nprap. Németh Zoltán ADAMÍK 26.6.1949 195679 50 FMZV
radista
radista 3290/49

Paříž

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Kobéda Miroslav DURDÍK 11.04.1948 195888 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3104/48
pplk. Svoboda Jiří SOMR 12.08.1946 195619 26 FMZV (UNESCO)
II. tajemník
vedoucí starší referent specialista 3107/46
mjr. Junek Čeněk HLOUŽEK 17.01.1949 196185 50 FMZV
radista
radista 3271/49
mjr. RSDr. Kuchálik Pavel KYSELKA 30.09.1953 165295 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2998/53
mjr. Vojtíšek Čestmír FRANCL 08.01.1950 196114 26 FMZV
samostatný technik
referent 3066/50
kpt. Hon Stanislav 28.2.1952 196684 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3214/52
kpt. Ing. Kolísko Petr KOLÁŘ 27.06.1955 196706 26 FMZV (UNESCO)
atašé
starší referent 2797/55
kpt. Ing. Makovička Miloslav LUKEŠ 23.11.1953 196590 69 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 3035/33
kpt. Nováček František LAMR 07.12.1955 196917 37 FMZV
III. tajemník
starší referent
kpt. Ing. Sabo Juraj PAJOR 28.12.1953 196482 37 FMZO
samostatný ekonom
starší referent specialista 3069/53
npor. Ing. Drmaj Miroslav FÚDOR 12.08.1959 165040 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 1898/59

Brusel

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. JUDr. Sobotka Věroslav SAXL 23.05.1956 196769 26 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 2670/56
mjr. Braňka Jan KRUPKA 18.09.1950 196868 37 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. JUDr. Kodýdek Jiří KOŇAŘÍK 18.09.1951 196416 37 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
mjr. Ing. Kohout Karel OBDRŽÁLEK 06.11.1950 196247 37 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent specialista 3100/50
kpt. Ing. Paducha Jiří PLATIL 11.10.1953 196591 37 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 1719/53
npor. Ing. Lalík Dušan BENČO 15.07.1954 196904 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 2981/54
kpt. Voborský Milan NÁLEPKA 03.12.1946 196233 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3205/46

Ženeva

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. RSDr. Vosáhlo Josef KAPLAN 11.07.1946 196848 37 FMZV
I. tajemník
starší referent specialista 3122/46
mjr. Vlach Josef NUČICKÝ 10.08.1949 196548 50 FMZV
šifrér
šifrér 3323/49
npor. JUDr. Moroz Ivan ROSS 01.10.1955 165137 37 FMZV
III. tajemník
starší referent
npor. JUDr. Tuka Vladimír FICHTNER 07.12.1957 196943 26 FMZV
atašé
starší referent

Řím

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Masaryk Miroslav BEDNAŘÍK 26.08.1937 195665 50 FMZV
radista
radista 2607/37
mjr. Ing. Zvoníček Karel VORÁČEK 05.02.1951 196387 69 FMZO
samostatný ekonom
starší referent specialista 3441/51
kpt. Franěk Vladimír ŠUM 29.01.1946 196733 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3116/46
kpt. PhDr. Klofáč Vladimír OLMER 13.12.1952 196828 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 3189/52
kpt. Ing. Mikula Viliam PRUSÁK 1.7.1953 196767 69 FMZO
delegát nové techniky
starší referent 3052/23
kpt. JUDr. Vogeltanz Jiří VLACH 07.08.1955 196339 26 FMZV
vedoucí konzulárního oddělení
starší referent 2771/55
npor. JUDr. Háleček Ivo KOUKAL 30.11.1960 165041 26 FMZV
III. tajemník
starší referent 1823/60

Madrid

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. JUDr. Vladyka Miroslav VYHNANOVSKÝ 21.04.1932 164927 37 FMZV
rada II. třídy
rezident
mjr. Poula Milan NETOLIČKA 19.04.1945 196337 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér
kpt. Řádek Milan MACHEK 13.03.1955 196836 37 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 2774/55

Lisabon

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. JUDr. Tobiáš Oldřich TROJAN 11.05.1948 196378 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3112/48
kpt. PhDr. Kadlec Miroslav DOSTÁLEK 19.11.1951 195940 37 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3404/51
1812/51
mjr. JUDr. Hůla Vlastimil HERTNER 25.11.1946 165143 69 FMZO
samostatný ekonom-rozborář
starší referent specialista 3138/46
npor. Khol Miloslav 26.07.1953 196890 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3030/53

Haag

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Ing. Felcman Jaromír ČAJKOVSKÝ 10.11.1950 196242 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3090/50
mjr. Serbousek Milan DACHOVSKÝ 26.03.1945 196507 50 FMZV
šifrér
šifrér 2727/45
kpt. Sláma Blahoslav BUZEK 12.11.1954 196280 37 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2987/54
npor. Ing. Velek Milan KLICPERA 18.03.1956 196944 26 FMZO
ekonom
starší referent 2663/56

Stockholm

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Ing. Janeček Karel KORDA 03.08.1951 196462 18 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3422/51
kpt. Kučírek Zdeněk 31.03.1952 196964 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3206/52
kpt. Turek Jan FALADA 21.03.1951 196007 50 FMZV
radista
radista 3451/51
npor. Janeš Karel SLOVÁČEK 08.11.1951 165109 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista

Oslo

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Pidrman Miroslav 14.8.1953 165091 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3070/53

Kodaň

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
por. Balun Stanislav 18.05.1946 196452 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér 3114/46

Athény

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Ing. Litecký Daniel BREJHA 16.09.1950 196141 37 FMZV
I. tajemník
rezident 2229/50
kpt. Zuščák Milan JANTOŠ 17.02.1952 196040 50 FMZV
radista
radista 3227/52

Nikósie

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. PhDr. Vích Miroslav VÁPENÍK 03.05.1936 164923 37 FMZV
velvysl. rada
rezident 2483/36
kpt. Kučmáš Pavol 4.4.1952 165527 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3228/52
kpt. Staněk Lubor NEDOMA 18.04.1956 196837 37 FMZV
atašé
starší referent 2672/56
npor. JUDr. Lanský Lubomír KOSINAR 12.02.1957 165127 37 FMZV
III. tajemník
starší referent 2420/57

Bělehrad

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. PhDr. Gottlieb František GREGOR 08.03.1940 195138 37 FMZV
II. tajemník
vedoucí starší referent specialista 3077/40
pplk. Pecha Jan KŘÍŽ 29.03.1944 195341 37 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista 2864/44
mjr. JUDr. Formánek Zdeněk KOLÍNSKÝ 01.05.1942 196005 26 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista
kpt. Jaroš Václav 30.03.1948 196810 50 FMZV
radista
radista 3136/48
kpt. Kováč Milan LIPTÁK 10.01.1950 196467 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3096/50

Budapešť

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Fótyi Ľudovít 07.05.1950 196869 50 FMZV starší referent
npor. Šimek Bohuslav PASTRŇÁK 03.09.1949 196512 50 FMZV
radista
radista 3316/49

Moskva

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Jurča Pavel HODAČ 23.08.1944 195865 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 2857/44
kpt. Pecha Pavel ŠÁRA 14.07.1951 196423 50 FMZV
radista
radista 3437/51
npor. Rak Jiří BERNARD 27.03.1950 195677 50 FMZV
radista
radista 3125/50
npor. Škrdla Miroslav 11.10.1954 196872 50 FMZV
šifrér
šifrér 3053/54

Sofie

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Fica Alexander 15.12.1947 196332 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3249/47
por. Pilecký Václav 12.09.1942 196861 50 FMZV
radista
radista 2631/42

Varšava

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Vacek Jiří 07.08.1949 196699 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3322/49

Bukurešť

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Klimeš Miroslav ŠTROBL 24.08.1947 196579 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3252/47
kpt. Kovář Pavel HLINOMAZ 18.06.1950 195841 50 FMZV
radista
radista 3108/50

Tirana

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Strhan Vladimír STACHO 03.01.1932 195345 37 FMZV
I. tajemník
rezident 3907/32
npor. Gergela Alois MÁNES 19.8.1956 196689 50 FMZV
radista
radista 2682/56
npor. Kauer Miroslav 13.5.1953 196014 50 FMZV
šifrér
šifrér 3031/53

Istanbul

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. PaeDr. Pavlíček Jan VAJNER 27.06.1951 165201 52 FMZV
samostatný referent
starší referent specialista

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium USA a Kanady

Washington

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Poštulka Josef KOPŘIVA 29.08.1950 196193 52 FMZV
rada II. řídy
rezident 3087/50
mjr. Hájek Josef LAUDA 30.04.1950 165635 26 FMZV
samostatný technický pracovník
atašé 3095/50
mjr. Ing. Zavázal Pavel MAREK 25.04.1950 196478 69 FMZV
III. tajemník
starší referent
kpt. Bauer Jaromír 14.12.1949 196908 50 FMZV
radista
radista 3258/49
kpt. Ing. Černohlávek Josef BERÁNEK 18.03.1954 196786 26 FMZV
III. tajemník
referent 3018/54
kpt. Likér Karol ŠROM 14.09.1955 165107 26 FMZV
III. tajemník
starší referent 2819/55
kpt. Ing. Široký Juraj BELAN 29.12.1953 196592 52 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista
kpt. JUDr. Štícha Pavel ORLICKÝ 04.11.1955 196866 52 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 2820/55
kpt. Zelenka Daniel KOUTECKÝ 29.08.1954 196705 17 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
npor. Ing. Bednařík Petr PELIKÁN 19.10.1955 165069 69 FMZV
II. tajemník
starší referent 2782/55
npor. Králik Bronislav ROTH 14.02.1953 165033 52 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista
npor. Minář Jaromír 28.05.1956 165529 50 FMZV
šifrér
šifrér 2708/56
npor. Ing. Tregler Karel KODET 27.03.1952 196911 52 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista
ppor. Benovič Dušan 21.10.1953 165217 50 FMZV
šifrér
starší referent
ppor. Valašťan Juraj STANČEK 28.07.1943 196476 50 FMZV
radista
starší referent

New York

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. JUDr. Hála Petr HLINKA 07.02.1953 196487 52 FMZV
rada II. třídy
rezident 3025/53
kpt. Ing. Kubizňák Ladislav DRÁBIK 02.11.1949 196765 26 FMZV
II. tajemník
zástupce rezidenta 3274/49
mjr. Plzák Pavel PAUR 29.06.1953 196521 50 FMZV
šifrér
šifrér atašé 3047/53
mjr. Zahálka Miroslav LOMSKÝ 30.06.1944 165232 52 FMZV
řidič
samostatný technický pracovník
kpt. Kmeť Peter SLANÝ 20.01.1957 196938 52 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista
kpt. Ing. Novotný Pavel ZAVŘEL 17.08.1957 196833 52 FMZV
III.tajemník
starší referent 2446/57
kpt. Pavelka Vladislav 07.11.1953 165553 50 FMZV
šifrér
šifrér 3045/53
kpt. Ing. Škvára Jiří PETRÁK 03.09.1953 196711 52 FMZO
ekonom
starší referent specialista 3080/53
kpt. Ing. Štěpánek Jaroslav PÁNEK 22.02.1956 196846 26 ČSA
delegát
starší referent 8669/56
kpt. Ing. Vocetka Petr SEKERA 21.12.1955 196839 69 FMZV
III. tajemník
starší referent 2825/55
npor. Ing. Navrátil Oldřich JANATA 05.01.1960 165185 52 FMZO
ekonom – delegát
starší referent specialista 1834/60

Montreal

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. JUDr. Hrbáček Jaroslav PAUKERT 12.04.1950 196206 23 FMZV
konzul
rezident 3065/50
mjr. Ing. Lehoťan Milan KRUPINSKÝ 24.10.1948 195788 18 FMZV
konzul
starší referent specialista
kpt. Ing. Bezák Viliam POLÁK 27.06.1953 196756 69 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent specialista
kpt. Ing. Ulík Bohumír LIPTOVSKÝ 17.11.1952 196459 26 FMZV
vícekonzul
starší referent specialista

Ottawa

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Koňařík Ladislav 30.3.1947 196685 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3254/47

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium Latinské Ameriky

Mexiko

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. JUDr. Dusil Miloslav HURT 20.06.1947 165106 52 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3253/47
kpt. Polívka Václav 12.10.1950 196817 50 šifrér šifrér 3121/50 a 2871/50
kpt. Ing. Urban Miroslav ŠRAMOTA 12.06.1951 196916 69 FMZO
obchodní delegát
starší referent specialista 3466/51
npor. Adamec Petr LINDA 29.06.1959 165075 52 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 1896/59

Brasilia

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. JUDr. Usnul Milan KOZÁK 27.11.1950 196747 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3016/50
kpt. Mišicák Imrich 05.11.1947 165536 50 starší referent specialista

Lima

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Valkovič Miroslav 14.12.1954 165429 50 FMZV
šifrér
šifrér 3054/54

Bogota

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. JUDr. Zapletal Josef HOFMAN 22.08.1943 195945 52 FMZV
I. tajemník
rezident
mjr. Vrzal Antonín SUK 02.10.1948 196510 52 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3113/48
npor. Kuba Jaroslav 15.07.1953 165343 50 FMZV
šifrér
šifrér 3050/53

Caracas

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. JUDr. Trgala Jan VALLO 24.06.1950 196471 52 FMZV
I. tajemník
rezident
npor. JUDr. Biricz Csaba FARNÝ 21.06.1954 196900 52 FMZO
ekonom-rozborář
rezident 2992/54
mjr. Votýpka Jiří BRUNER 06.02.1945 195685 18 FMZV
I. tajemník
starší referent specialista 2726/45
kpt. JUDr. Blažek Jozef GABRIŠ 12.05.1942 195603 18 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista
kpt. JUDr. Galajda Pavel BRANDL 09.11.1954 196709 52 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2991/54
kpt. Kulman Jaroslav 11.05.1949 196348 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3272/49

Buenos Aires

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. JUDr. Němec František TĚŠÍNSKÝ 17.08.1949 195994 52 FMZV
I. tajemník
rezident 3289/49
kpt. Rippel Josef KOTAS 16.07.1953 196905 52 FMZV
III. tajemník
starší referent 3068/53
por. Hejda František 21.01.1956 165526 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 2679/56

Managua

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Ondruška Stanislav 9.3.1949 165454 50 FMZV
šifrér
šifrér 3285/49;

Havana

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Danko Zdeněk 10.3.1955 165002 50 FMZV
radista
radista
npor. PaeDr. Biganič Michal GABIN 27.04.1958 165177 52 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium Blízkého, Středního východu a Afriky

Alžír

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. JUDr. Charvát Jaroslav KASAN 14.12.1957 196962 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2417/57
mjr. JUDr. Gelbič Vladimír ŠTOL 05.01.1950 195909 47 FMZV
I. tajemník
rezident 3085/50
kpt. Hekele Jaromír 14.5.1943 196798 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3114/43
kpt. Labaj Pavel FIBINGER 28.2.1952 196102 50 FMZV
radista
radista 3208/52

Ammán

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Ing. Kozubík Stanislav SVĚTLÝ 05.11.1948 195988 47 FMZV
rada II. třídy
rezident
kpt. PhDr. Veverka Václav ZALUSKÝ 20.08.1948 196475 47 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3141/48
npor. Bělík František 07.05.1954 165453 50 FMZV
šifrér
šifrér 2993/54

Ankara

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Móler Vasil 28.12.1950 196882 50 FMZV
radista
radista 3104/50

Bagdád

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Zeman Rudolf ZELENKA 03.06.1936 195561 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 2501/36
mjr. Cipra Jaroslav CIGLER 27.07.1935 164118 50 FMZV
radista
radista 2826/35

Damašek

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Ing. Havel Stanislav BROŽ 19.04.1943 195387 47 FMZV
rada II. třídy
rezident 3098/43
kpt. Skácel Zdeněk RATIBORSKÝ 02.03.1954 196153 47 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 2989/54
npor. JUDr. Blahovec Miloslav MARTIN 27.09.1953 196929 47 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista
npor. JUDr. Hoidar Milan VLČEK 16.11.1952 196570 47 FMZV
III. tajemník
starší referent
npor. Ing. Kučera Otakar ZEYER 06.04.1953 196940 47 Technoexport
vedoucí obchodně technické kanceláře
starší referent 3032/53
npor. Židoň Miroslav 25.03.1956 165427 50 FMZV
šifrér
šifrér 2693/56
por. Pospíšil Zdeněk BRŮŽEK 23.02.1935 195719 50 FMZV
radista
radista 2845/35

Káhira

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Kaleja František ANTALÍK 16.12.1944 195848 37 FMZV rezident
mjr. Lžičař Oldřich MRKOS 22.06.1951 196203 50 FMZV
šifrér
šifrér 3449/51
kpt. Ing. Vacek Petr BÉR 17.03.1955 196933 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2828/55
kpt. JUDr. Fejfar Jaroslav FILIPEC 11.11.1954 196586 47 FMZV
III. tajemník
starší referent 1698/54
kpt. Ing. Jirák Jiří SMETÍK 22.06.1954 196841 47 FMZO
ekonom-rozborář
starší referent 3032/54
kpt. JUDr. Lábus Lubomír VACULÍK 20.06.1956 196446 47 FMZV
III. tajemník
starší referent
npor. Švec Blahoslav 17.09.1953 165314 50 FMZV
radista
radista 3081/53

Islámábád

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Hříba Jaroslav 28.05.1950 165105 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér 3101/50

Kábul

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Brzobohatý Lubomír BOHÁČEK 21.03.1938 195307 50 FMZV
radista
radista-šifrér 2315/38

Addis Abeba

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. JUDr. Jeleň Eduard KOŽÍŠEK 19.09.1959 196953 52 FMZV
III. tajemník
starší referent 1543/59
nprap. Záveský Václav MARYŠKA 07.07.1949 195678 50 FMZV
radista
radista 3280/49

Harare

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Kratochvíl Václav MUSIL 06.09.1940 196226 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér

Maputo

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Kašparovský Vladimír 17.07.1950 196879 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér 687/50

Tunis

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Fiřt Jiří 07.08.1956 165353 50 FMZV
šifrér
šifrér 2681/56

Tripolis

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Gatial Josef 30.05.1951 196775 50 FMZV
radista
radista 3423/51
npor. Lapčík Josef ŠUBRT 01.06.1956 196960 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér 2717/56

Luanda

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Bordáč Július 30.03.1949 165432 50
radista
mjr. Lukeš Jan DURDIL 07.07.1948 196909 50 FMZV
šifrér
šifrér 3128/48

Nairobi

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
por. Šach Zdeněk 05.12.1956 165456 50 FMZV
šifrér
šifrér 2725/56

Lusaka

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Boldižár Ladislav 21.03.1954 165319 50 šifrér starší referent

Lagos

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Leligdon Ján 18.09.1952 165421 50 šifrér starší referent

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium Jihovýchodní Asie a Dálného východu

Teherán

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Ing. Šimek Vlastislav ŠMEJKAL 20.01.1953 196495 47 FMZO
samostatný ekonom
rezident pověřen řízením 3079/53
kpt. Ing., CSc. Douša Jaroslav SUDÁK 18.10.1949 196375 47 FMZO
samostatný ekonom
starší referent 3268/49
kpt. Fiala Miroslav 23.06.1948 165030 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér
prap. Peňáz Jaroslav 07.06.1958 165459 50 FMZV
radista
radista 2194/58

Aden

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Skořepa Vladimír 31.10.1950 196853 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 3122/50

Fenjan

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Hromádko Jaroslav 01.07.1957 165380 50 FMZV
šifrér
šifrér 2416/57
nprap. Jurán Antonín BERNÁŠEK 03.04.1939 195377 50 FMZV
radista
radista 2391/39

Dillí

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. PhDr. Mojžita Miroslav BREZOVSKÝ 23.04.1951 196194 47 FMZV
rada II. třídy
rezident
mjr. JUDr. Beneš Jiří KALVA 29.04.1951 165112 26 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3412/51
kpt. Hrdlička Miloslav 20.10.1954 196701 50 FMZV
šifrér
šifrér 3005/54
kpt. Ing. Okleštěk Václav PLOTNIK 10.01.1952 196319 69 FMZV
II. tajemník
starší referent specialista 3190/52
kpt. Ing. Chabr Zdeněk LENDL 07.06.1953 196774 69 FMZO
delegát
starší referent specialista 3037/53

Djakarta

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
kpt. Ing. Malásek Jan BEZRUČ 29.01.1949 196481 47 FMZO rezident
pplk. Špinka Vladimír LEFLER 06.12.1940 196033 47 FMZV
rada II. třídy
vedoucí starší referent specialista 3101/40
npor. Mičkal Miroslav 20.10.1956 165528 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér 2690/56
npor. Rajčok Peter 21.08.1951 165428 50 radista starší referent

Peking

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
plk. Ing. Viedenský Štefan HRIC, VRŠINSKÝ 22.06.1931 164922 47 FMZV
rada I. třídy
rezident 4176/31
pplk. Ing. Chlapík Jiří CHLADIL 31.08.1931 195231 47 FMZO
vedoucí obchodního oddělení
zástupce rezidenta 4175/31
mjr. Ing. Valíček Josef VYBÍRAL 27.07.1947 195830 69 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista
mjr. Horák Zdeněk ONDRA 08.06.1951 196369 47 FMZO
samostatný ekonom-rozborář
starší referent specialista 3421/51
kpt. Bečka Jan 8.3.1953 165003 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér
kpt. JUDr. Lelek Miroslav ZAHÁJSKÝ 27.12.1943 196324 47 FMZV
II. tajemník
starší referent
kpt. Michálek Milan 03.06.1954 196871 50 FMZV
šifrér-atašé
šifrér 3023/54
kpt. Tondl Jiří PAŠEK 19.01.1950 196595 47 FMZV
II. tajemník
starší referent
npor. Ošmera Jaroslav BLANSKÝ 29.11.1953 196282 50 FMZV
radista
radista 3039/53
por. Dlask Jindřich PASTOR 28.10.1949 195629 50 FMZV
radista
radista 3267/49

Tokio

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pplk. Ing. Pettík Jaroslav PILNÝ 05.01.1941 195262 47 FMZV
rada I. třídy
rezident
pplk. Lébl Josef LEDVINA 29.04.1940 195094 69 FMZV
I. tajemník
vedoucí starší referent specialista 3076/40
mjr. Ing. Vosecký Vladimír JABLONSKÝ 03.07.1948 195992 69 FMZO
samostatný ekonom
starší referent specialista 3190/48
kpt. Balaník Vladimír HALECKÝ 14.08.1955 196584 47 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 2779/55
kpt. Kučera Adolf KOTÍK 10.2.1938 195100 50 FMZV
radista
radista 2326/38
kpt. Ing. Stárek Vladimír HAVLÍN 07.06.1951 196546 69 FMZV
III. tajemník
starší referent specialista 3463/51
kpt. Venc Josef 02.11.1946 165134 50 FMZV
šifrér atašé
šifrér
npor. Ing. Pálka Eduard ZELINA 8.12.1957 165073 47 FMZO
ekonom – rozborář
starší referent specialista 2430/57
npor. PhDr. Valent Ferdinand DOLŇÁK 05.11.1955 196934 47 FMZV
III. tajemník
starší referent 2783/55

Phnompenh

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
mjr. Fořt Pavel 27.05.1940 165254 50 FMZV
šifrér-radista
radista 3081/40
npor. Smetana Miloš 20.02.1954 165520 50 FMZV
šifrér-radista
radista 3041/54

Vientiane

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
pprap. Blažek Petr 16.07.1955 165316 50 FMZV
šifrér
šifrér 2784/55

Hanoj

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
npor. Krtička Petr 19.12.1956 165426 50 FMZV
šifrér
šifrér 2678/56

Rezidentury Hlavní správy rozvědky SNB v zahraničí – Teritorium Austrálie

Sydney

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ odbor legalizační
úřad/funkce
rozvědná
funkce
personální
spis
por. Krejčí Tomáš VLTAVSKÝ 12.12.1937 195833 50 FMZV
šifrér
šifrér 2608/37

Neplacená záloha

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ personální
spis
mjr. Staňková Zdeňka 21.10.1935 164796 2839/35
kpt. Beníková Božena 05.04.1954 165031 3013/54
npor. Hoznourová Milada 01.05.1954 196666
npor. PhDr. Pálková Ivana 11.03.1956 165167 2696/56
por. Gottliebová Jitka 04.11.1952 195997 3212/52
por. Ing. Ryšková Alena 13.04.1962 165202 1723/62
por. Součková Taťána 26.04.1950 196712 3144/50
ppor. Kozlová Jana 03.06.1952 196870 3204/52
ppor. Macková Hana 16.01.1960 196658 1837/60
prap. Charvátová Jarmila 25.03.1958 165197
prap. Svobodová Alena 14.08.1952 195623 3186/52
pprap. Bendžalová Erika 19.02.1963 165335 1869/63
pprap. Hvězdová Blanka 12.03.1962 165347 1725(62
nstržm. Albrechtová Věra 01.05.1965 165203 1650/65
nstržm. Jobánková Vlasta 22.08.1960 165128 1689/60
nstržm. Soldátová Michaela 19.10.1966 165393 1598/66
nstržm. Vodičková Miloslava 18.07.1967 165457 1510/67