Denní situační zprávy Správy StB Praha

Zde naleznete situační zprávy „pražské“ Státní bezpečnosti z měsíců listopad a prosinec 1989.