Hlavní správa vojenské kontrarozvědky SNB – III. správa SNB

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Hlavní správy vojenské kontrarozvědky (III. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích III. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem obrany – Vojenské zpravodajství k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny také na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.

Hlavní správa VKR Praha

Vedení správy

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
genmjr. Ing. Červášek Josef 08.03.1937 239851 náčelník
plk. Pejša Josef 02.08.1934 142593 I. zástupce
plk. JUDr. Benda Jaroslav 09.06.1936 141960 zástupce

Organizačně operační odbor HS VKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Hlůže František 09.02.1949 161638 náčelník odboru
pplk. Škrobánek Jaroslav 08.01.1951 162632 zástupce náčelníka odboru
plk. RSDr. Čerňanský Miroslav 25.02.1942 161543 vedoucí starší referent specialista sekretariátu
mjr. JUDr. Vtípil Karel 14.01.1954 166612 vedoucí starší referent
pplk. Ing. Čmelo Jozef 18.05.1952 166379 starší referent specialista
mjr. JUDr. Bečaj Václav 29.07.1946 201275 starší referent specialista
mjr. JUDr. Tománek Oldřich 18.10.1953 166048 starší právník
npor. PHDr. Marková Hana 07.07.1954 233709 starší referentka (překladatelka) sekretariátu
pplk. Ing. Gajdoš Ján 06.10.1952 168423 starší operační důstojník operačního střediska
pplk. Kerpl (Machovec) Oldřich 01.05.1938 131776 operační důstojník operačního střediska
pplk. Polák František 05.11.1941 135569 operační důstojník operačního střediska
pplk. Vosecký Jaroslav 25.04.1936 161471 operační důstojník operačního střediska
npor. Bouzek Lubomír 15.06.1954 167133 operační důstojník operačního střediska
kpt. Škára Pavol 27.02.1952 202961 starší referent

Inspekce náčelníka

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Dvořák František 19.08.1945 159848 vedoucí starší inspekční důstojník
pplk. JUDr. Kessner Miroslav 01.03.1950 166389 starší inspekční důstojník

Kádrové oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. RSDr. Kocian Vavrinec 14.03.1936 142303 náčelník oddělení
plk. Ertelt František 30.06.1930 142091 starší referent specialista
pplk. Babic Igor 20.12.1942 134670 starší referent specialista
pplk. Čada Jan 20.12.1932 142022 starší referent specialista
pplk. JUDr. Gavlák Karel 27.02.1950 162633 starší referent specialista
pplk. Ing. Soukup Vlastimil 27.04.1951 168424 starší referent specialista
pplk. JUDr. Šebesta Miloslav 24.08.1951 168911 starší referent specialista

Organizačně mobilizační oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Cimický Bohumil 16.09.1951 203416 náčelník oddělení
pplk. Ing. Gajdečka Alois 09.07.1950 210345 starší referent specialista
pplk. Ing. Jeřábek Petr 19.09.1952 201103 starší referent specialista
nrtm. Masaryková Ĺubica 11.07.1960 237007 referent

Skupina pro zvláštní úkoly HS VKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Malý František 16.05.1948 163013 vedoucí starší referent specialista
mjr. JUDr. Holický Stanislav 15.08.1955 211072 starší referent specialista
mjr. JUDr. Murín Dušan 14.03.1955 168627 starší referent specialista

Analyticko informační a plánovací odbor HS VKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Vlček Karel 23.08.1935 142899 náčelník odboru
pplk. Ing. Kuchař Jaroslav 23.10.1950 211076 starší referent specialista
pplk. JUDr. Novák Ivan 12.05.1945 161131 starší referent specialista
pplk. JUDr. Pazák Václav 04.04.1948 168416 starší referent specialista
mjr. JUDr. Dolejší Ladislav 10.08.1955 206409 starší referent specialista
mjr. JUDr. Košo Vladimír 18.01.1954 201442 starší referent specialista
mjr. JUDr. Koudelka Zdeněk 25.08.1955 168413 starší referent specialista
mjr. JUDr. Palkoska Jaroslav 13.03.1954 206415 starší referent specialista
pplk. Ing. Hnát Ivan 30.10.1951 166044 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Jareš Ivan 22.06.1953 167304 starší referent specialista
pplk. JUDr. Ulč Petr 22.06.1947 163088 starší referent specialista
pplk. Ing. Veruněk Miroslav 09.06.1949 201358 starší referent specialista
mjr. Ing. Kolář František 23.02.1955 238855 starší referent specialista
pplk. Ing. Švarc Milan 19.10.1950 201108 vedoucí starší referent specialista
prap. Koutská Emilia 10.07.1953 167621 referent

1. odbor – Odbor VKR Federálního ministerstva národní obrany a Generálního štábu ČSLA

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Nagy Ján 07.08.1942 153839 náčelník
plk. Růžička František 19.01.1936 142672 zástupce

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Hložánek Radoš 19.04.1940 151411 náčelník oddělení
plk. Prejda Lubomír 03.11.1936 142980 starší referent specialista
pplk. JUDr. Kollár František 28.07.1948 162248 starší referent specialista
mjr. Ing. Ehrlich Jiří 04.03.1954 215476 starší referent specialista
mjr. Ing. Filipi Libor 18.01.1958 225228 starší referent specialista
mjr. Hrabánek Karel 10.04.1955 206410 starší referent specialista
mjr. Ing. Koula Miroslav 23.07.1954 216646 starší referent specialista
mjr. Ing. Srb Zdeněk 22.04.1955 215618 starší referent specialista
mjr. Ing. Tomaškovič Pavol 20.01.1953 219788 starší referent specialista

2. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Dirbák Jan 21.03.1947 159851 náčelník oddělení
plk. Ing. Hlísník Lubomír 10.02.1948 206356 starší referent specialista
pplk. Ing. Fišer Jaroslav 29.03.1953 211219 starší referent specialista
mjr. Ing. Kyjanka Dušan 12.07.1957 223128 starší referent specialista
mjr. JUDr. Pastirčík František 26.03.1945 156013 starší referent specialista
kpt. Vacek Josef 27.04.1954 207488 starší referent specialista

3. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Peml Milan 20.06.1936 142595 náčelník oddělení
pplk. Bukáček Josef 28.08.1950 168897 starší referent specialista
pplk. JUDr. Chylík Josef 12.03.1949 168013 starší referent specialista
pplk. Vrkoč Václav 01.04.1931 142925 starší referent specialista
mjr. JUDr. Koutný Jiří 18.04.1955 168959 starší referent specialista
mjr. Ing. Voves Milan 21.03.1953 219621 starší referent specialista

4. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Horníček Vlastimil 10.10.1953 201101 náčelník oddělení
mjr. Ing. Jašek Jiří 05.03.1954 216608 starší referent specialista
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Petřkovský Zdeněk 15.12.1951 163781 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Štrobl Jiří 18.05.1953 163438 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Zavřel Rudolf 20.02.1948 163768 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Čapka Pavel 12.04.1953 167604 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Valčík Josef 16.11.1953 210351 zástupce náčelníka oddělení
mjr. JUDr. Čížek Milan 29.03.1954 206351 starší referent specialista
mjr. Ing. Novák Miroslav 18.01.1956 215552 starší referent specialista
mjr. Ing. Říha Svatopluk 29.09.1953 203418 starší referent specialista
pplk. JUDr. Schnelly Štefan 07.12.1950 163954 starší referent
pplk. Sobotka Jaroslav 04.01.1937 142715 starší referent
pplk. Šanca Oldřich 10.09.1945 163384 starší referent
pplk. Ing. Vostal Jaroslav 10.03.1948 210353 starší referent
mjr. JUDr. Bačovský Jaromír 24.07.1953 201273 starší referent
mjr. Beránek Miroslav 15.10.1953 216639 starší referent
mjr. Blecha Jaroslav 22.12.1955 216641 starší referent
mjr. Ing. Gottvald Jan 19.04.1954 225230 starší referent
mjr. Ing. Guzi Vladimír 10.10.1952 168622 starší referent
mjr. Ing. Heĺo Martin 21.10.1955 168425 starší referent
mjr. Chumchal Stanislav 15.11.1953 166619 starší referent
mjr. Ing. Janeček Ladislav 31.01.1956 207359 starší referent
mjr. Ing. Kazlepka Zdeněk 08.08.1953 225238 starší referent
mjr. Ing. Levora Jan 15.10.1958 225244 starší referent
mjr. Ing. Priščák Vladimír 02.11.1950 219675 starší referent
mjr. Rampas Petr 12.10.1953 216654 starší referent
mjr. Ing. Sais Libor 21.09.1954 212050 starší referent
mjr. Slouka Jaroslav 24.01.1952 219677 starší referent
mjr. Tomčík Ján 31.03.1951 166369 starší referent
mjr. Váňa Vladislav 11.12.1954 228025 starší referent
kpt. Bohata Jan 25.04.1955 222615 starší referent
kpt. Ing. Diviš Vladimír 27.08.1952 227119 starší referent
kpt. PHDr. Jonák Jiří 29.06.1954 222670 starší referent
kpt. Ing. Kikerle Rostislav 03.04.1960 233119 starší referent
kpt. Kraus Miroslav 25.06.1961 222556 starší referent
kpt. Ing. Kříž Karel 22.11.1953 219673 starší referent
kpt. Kříž Igor 31.08.1954 225126 starší referent
kpt. RNDr. Kutil Karel 15.12.1957 233189 starší referent
kpt. Ing. Minařík Miloš 23.06.1959 233120 starší referent
kpt. Ing. Nožička Petr 01.01.1962 236454 starší referent
kpt. Ing. Šabršula Ivan 02.12.1958 230442 starší referent
kpt. Ing. Želinský Peter 11.02.1960 239907 starší referent
npor. Frydrych Jan 17.02.1964 207276 starší referent
npor. Ing. Gardelka Ivan 18.10.1962 239906 starší referent
npor. Havránek Václav 30.07.1964 207279 starší referent
npor. JUDr. Kecer Karol 08.07.1965 223034 starší referent
npor. Ing. Klapuch Miloš 08.12.1961 231779 starší referent
npor. Ing. Kobza Jozef 20.04.1958 227189 starší referent
npor. Koutník Jaroslav 22.07.1965 225378 starší referent
npor. Ing. Kováč Tibor 14.11.1960 229111 starší referent
npor. Michal Jiří 12.10.1952 206412 starší referent
npor. Papoušek František 06.08.1955 222567 starší referent
npor. Štancl Petr 16.04.1964 223040 starší referent
ppor. Pohludková Eva 22.12.1947 159474 starší referent
mjr. Kreutzer Ivo 03.08.1951 163443 referent
mjr. Šabata Miroslav 12.07.1953 167702 referent
npor. Vejrosta Zdeněk 16.08.1961 225257 referent
prap. Manová Eva 22.09.1957 168494 pomocník
pprap. Nečasová Ivanka 19.02.1946 228296 pomocník
nstržm. Fialová Eva 01.08.1949 233448 pomocník

2. odbor – Odbor pro řízení a koordinaci kontrarozvědné činnosti HS VKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Křepela Jiří 09.06.1936 142378 náčelník odboru

Oddělení výjezdové problematiky a směrových důstojníků

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Vyšehradský Jiří 05.04.1949 160872 vedoucí starší referent specialista
pplk. JUDr. Morvay Ivan 19.02.1944 160434 starší referent specialista
mjr. JUDr. Blahuta Karol 07.12.1955 168111 starší referent specialista
mjr. JUDr. Ptáček Jan 17.06.1953 167706 starší referent specialista
mjr. Ing. Vaculčík Petr 12.03.1956 228023 starší referent specialista

1. skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Kopál František 25.10.1937 142326 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Kozlík Oto 30.06.1949 160174 starší referent specialista
mjr. Ing. Glovacz Ladislav 26.12.1952 215548 starší referent specialista
mjr. Ing. Valenta Jiří 19.04.1953 210352 starší referent specialista

2. skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Olšina Petr 02.01.1949 162538 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Dvořák Pavel 18.03.1953 168426 starší referent specialista
pplk. JUDr. Mánek Lubomír 11.07.1950 163495 starší referent specialista
mjr. Svěrkoš Zdeněk 03.02.1955 167017 starší referent specialista
mjr. Ing. Wagenknecht Josef 11.06.1953 220779 starší referent specialista

3. odbor – Odbor pro kontrarozvědnou činnost do zahraničí HSVKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Mejdr Václav 28.06.1942 160230 náčelník odboru
plk. JUDr. Križek Ján 08.12.1945 159827 zástupce náčelníka odboru

1. oddělení

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Bureš Jiří 16.09.1933 148699 vedoucí starší referent specialista
pplk. Ing. Veverka Václav 14.05.1949 160874 starší referent specialista
mjr. Ing. Krkoška Ján 03.12.1952 201065 starší referent specialista
mjr. Ing. Mlčák Ladislav 07.08.1956 222564 starší referent specialista
kpt. Otruba Miroslav 16.06.1947 167346 starší referent specialista

1. skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Kudrna Milan 06.08.1953 167308 vedoucí starší referent specialista
pplk. RSDr. Fakan Peter 04.07.1953 214426 starší referent specialista
mjr. Ing. Valášek Vladimír 09.11.1954 201064 starší referent specialista

2. skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Ing. Jura Bohumír 05.07.1941 147634 vedoucí starší referent specialista
pplk. JUDr. Klíma Jiří 05.09.1948 161642 starší referent specialista
mjr. JUDr. Kohut Jan 24.05.1957 211296 starší referent specialista
pplk. RSDr. Bušovský Igor 22.01.1950 162528 starší referent specialista

3. skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Brídzik Jaroslav 06.02.1949 160183 starší referent specialista
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
nprap. Zienert Karel 12.11.1943 150074 starší operační důstojník
prap. Jarošová Vladimíra 12.11.1952 162508 starší operační důstojník
nstržm. Cupanová Anna 09.01.1940 225292 starší operační důstojník
mjr. Bartůňková Vlastimila 17.03.1934 146020 starší referent specialista
pplk. Ing. Čejka Zdeněk 20.10.1951 166045 starší referent
pplk. Jadrníček Josef 15.03.1940 130174 starší referent
pplk. Lorenčič Alois 24.09.1930 142436 starší referent
pplk. Zachar Milan 19.12.1937 129734 starší referent
pplk. JUDr. Zelenák Julius 20.10.1940 142950 starší referent
mjr. JUDr. Čáslavský Vratislav 03.09.1957 201344 starší referent
mjr. Hübner Leopold 27.12.1953 166383 starší referent
mjr. Jirsák Jiří 08.03.1948 162530 starší referent
mjr. Kuka Gabriel 02.09.1954 167306 starší referent
mjr. RSDr. Murdych Jiří 23.03.1953 206359 starší referent
mjr. Prokůpek Pavel 23.03.1939 136999 starší referent
mjr. Ing. Schlosser Jan 18.09.1958 225283 starší referent
mjr. Ing. Smolka Miloslav 10.11.1957 210348 starší referent
mjr. Ing. Szeliga Oldřich 10.02.1953 213639 starší referent
mjr. Ing. Tremko Milan 02.08.1955 215479 starší referent
mjr. Tůma Jaroslav 29.01.1955 214470 starší referent
kpt. Bulant Zdeněk 26.06.1950 178705 starší referent
kpt. Lupínek Antonín 10.04.1948 163170 starší referent
kpt. Ing. Počarovský Milan 10.04.1951 211080 starší referent
kpt. Prančl Miroslav 28.03.1951 210346 starší referent
kpt. Ing. Šimek Karel 07.08.1950 201070 starší referent
npor. Nejezchlebová Hana 08.07.1939 142530 starší operátor
npor. Olexy Štefan 05.01.1962 226459 starší referent
npor. Machková Stanislava 23.05.1940 160182 starší operátor
nprap. Šorelová Hana 13.09.1943 167605 starší operátor
mjr. Duda Karel 04.12.1950 161760 referent
nrtm. Mašek Petr 21.12.1965 224406 technik
nprap. Bednářová Blanka 28.02.1938 163671 pomocník
nprap. Landová Jitka 22.10.1946 222672 pomocník
nprap. Lichvárová Pavla 14.11.1942 163440 pomocník
prap. Hniličková Ivana 03.07.1962 215477 pomocník
prap. Winterová Eva 29.09.1956 167184 pomocník
pprap. Zedníková Hana 13.03.1961 215619 pomocník
nstržm. Marčišínová Zdenka 22.09.1967 236482 pomocník
nrtm. Janečková Lenka 16.07.1967 233188 pomocník
nrtm. Lazoriková Alica 07.04.1967 240102 pomocník
rtm. Žďárská Kateřina 02.03.1970 238853 pomocník

Odbor vyšetřování Státní bezpečnosti ve VKR

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Gubáš Emil 24.11.1937 142142 náčelník odboru
pplk. JUDr. Matuška Milan 26.10.1939 155407 zástupce náčelníka odboru
plk. Macourek Josef 17.04.1937 142442 starší vyšetřovatel specialista
pplk. JUDr. Procházka Vladimír 02.01.1945 155672 starší vyšetřovatel specialista
plk. JUDr. Kubík Ladislav 07.12.1950 167607 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Čamaj Tibor 25.08.1951 161069 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Hnilička Jan 06.05.1946 211222 starší vyšetřovatel
pplk. Chovanec Jan 17.12.1932 142224 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Jókai Lukáč 07.09.1947 166420 starší vyšetřovatel
pplk. Kozák Miloslav 11.12.1935 129189 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Melichárek Jiří 30.12.1951 166508 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Plánka Stanislav 13.03.1949 166390 starší vyšetřovatel
pplk. JUDr. Tichý Ladislav 17.07.1945 160472 starší vyšetřovatel
pplk. Valíček František 06.07.1950 166506 starší vyšetřovatel
mjr. Jansa Václav 03.02.1954 222669 starší vyšetřovatel
mjr. JUDr. Kostka Jozef 27.07.1954 166046 starší vyšetřovatel
mjr. JUDr. Mitáš Jaromír 20.04.1947 206358 starší vyšetřovatel
mjr. JUDr. Řezníček Eduard 25.07.1950 167837 starší vyšetřovatel
mjr. JUDr. Sádlík Ladislav 27.05.1954 210347 starší vyšetřovatel
npor. JUDr. Ondráček Alois 12.05.1954 225516 starší vyšetřovatel
npor. Lžičař Stanislav 22.07.1957 205466 starší vyšetřovatel
pprap. Pokorná Ivana 06.04.1951 215593 referent

70. provozní prapor

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Kručay Imrich 14.09.1950 168972 velitel
pplk. Šulc Jaroslav 10.01.1945 163769 zástupce velitele pro výzbroj
pplk. Votruba Vlastimil 07.02.1952 224407 zástupce velitele pro věci politické
npor. Ing. Kunc Miroslav 09.12.1963 230210 zástupce velitele pro týl
kpt. Procházka Arnošt 21.11.1946 153054 náčelník štábu
npor. Dočkal Aleš 11.07.1964 226581 velitel roty
npor. Žerebný Václav 21.02.1957 206178 náčelník služby
por. Gross Petr 12.05.1965 230209 velitel roty
por. Liška Jaroslav 23.11.1961 225152 propagandista
ppor. Knap Zdeněk 05.12.1968 237088 velitel autočety
ppor. Matušek Miroslav 08.07.1966 227120 velitel autočety
nprap. Kopecký Jan 09.07.1944 150071 náčelník automobilní služby
nprap. Meloun Miloslav 18.11.1935 142490 náčelník služby pohonných hmot
prap. Novák Neklan 22.03.1948 159849 náčelník finanční služby
pprap. Krkošková Vlasta 16.03.1956 202183 pomocník
nrtm. Černý Jiří 25.08.1967 227118 velitel autočety
nrtm. Landa Karel 25.04.1965 224405 výkonný praporčík
rtm. Benda Jiří 16.04.1970 235210 velitel družstva
rtm. Čempěl Vladan 06.11.1969 235211 náčelník proviantní služby
rtm. Toman Svatoslav 15.12.1970 238854 náčelník výstrojní služby
rtm. Vojta Roman 03.11.1969 235212 velitel družstva

Správa VKR Západního vojenského okruhu Tábor

Vedení správy

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Ing. Čermák Čeněk 15.11.1943 163010 náčelník
plk. JUDr. Szabó Miroslav 21.06.1940 142751 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Hort Vladimír 18.02.1950 162636 náčelník odboru
pplk. JUDr. Cibulka Jan 24.03.1946 160796 náčelník odboru
mjr. JUDr. Klapal Jaroslav 27.09.1951 166385 zástupce náčelníka odboru
pplk. JUDr. Sukuba Miloš 19.01.1948 162635 zástupce náčelníka odboru
plk. Žvák Jaroslav 31.01.1935 142970 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Cink Jaroslav 27.02.1952 163594 náčelník oddělení
pplk. Ing. Holeček Aleš 15.11.1952 168411 náčelník oddělení
pplk. Ing. Kirňák Michal 17.03.1949 160873 náčelník oddělení
pplk. Ing. Lán Karel 04.06.1952 201105 náčelník oddělení
pplk. RSDr. Polnický Stanislav 05.07.1940 160870 náčelník oddělení
pplk. Samiec Václav 24.08.1953 166371 náčelník oddělení
pplk. Šavrda Vladimír 02.04.1932 142762 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Šudoma Zdeněk 14.05.1943 160390 náčelník oddělení
mjr. JUDr. Klečacký Karel 13.09.1951 168901 náčelník oddělení
mjr. JUDr. Revický Pavol 29.09.1953 201444 náčelník oddělení
pplk. Holiš Josef 11.12.1953 168898 zástupce náčelníka oddělení
pplk. JUDr. Körber Karel 02.02.1949 160727 zástupce náčelníka oddělení
pplk. JUDr. Rus Pavel 30.05.1941 166509 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Veska Jaroslav 21.03.1937 142892 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Ing. Voborník Pavel 22.02.1953 225286 zástupce náčelníka oddělení
mjr. JUDr. Bělíček Jaroslav 09.11.1953 166618 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Ing. Mališ Radomír 09.12.1953 210258 zástupce náčelníka oddělení
mjr. JUDr. Peroutka Josef 05.12.1947 167700 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Šimek Jiří 03.03.1957 219785 zástupce náčelníka oddělení
npor. Ráček Pavel 17.03.1954 206417 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Ing. Vrána Josef 13.07.1953 210261 vedoucí starší referent specialista
pplk. Přibyl Karel 18.05.1943 161011 vedoucí starší referent
mjr. Ing. Brouček Bořivoj 05.10.1953 223143 vedoucí starší referent
mjr. JUDr. Kovář František 08.05.1955 168902 vedoucí starší referent
por. Schmied Zdeněk 09.11.1959 227121 velitel čety
pprap. Faktor Vlastimil 24.07.1949 211268 náčelník dílny
pprap. Kadlec Jaroslav 06.02.1960 230330 velitel čety ochrany
pplk. JUDr. Durdiak Ludovit 18.04.1953 166419 starší referent specialista
pplk. Chovančík Jan 02.12.1951 211074 starší referent specialista
pplk. JUDr. Jára Zdeněk 08.03.1952 162631 starší referent specialista
pplk. JUDr. Kohoutek Pavel 13.12.1943 160465 starší referent specialista
pplk. Kozár Ján 09.06.1946 168903 starší referent specialista
pplk. JUDr. Král Petr 28.06.1940 160916 starší referent specialista
pplk. JUDr. Macák Milan 19.04.1951 201349 starší referent specialista
pplk. Matečka Zdeněk 16.03.1943 153602 starší referent specialista
pplk. Neuschl Svatopluk 01.11.1938 153038 starší referent specialista
pplk. Pecka František 10.10.1950 211228 starší referent specialista
pplk. Sieklik Jozef 28.05.1952 167389 starší referent specialista
pplk. Souček Jaroslav 26.09.1939 142720 starší referent specialista
mjr. PaeDr. Brückner Bedřich 24.12.1952 211070 starší referent specialista
mjr. Janouškovec Karel 16.02.1957 219618 starší referent specialista
mjr. Ing. Přikryl Pavel 12.03.1955 220776 starší referent specialista výsadkář
mjr. Ing. Štěpánek Vilém 04.08.1956 219787 starší referent specialista výsadkář
mjr. Ing. Zika Miroslav 07.02.1957 236463 starší referent specialista
kpt. Ing. Eliáš Rudolf 26.07.1960 236446 starší referent specialista výsadkář
kpt. Ing. Jelínek Miroslav 18.12.1947 210257 starší referent specialista
pplk. Dofek Miroslav 06.05.1947 163193 starší referent
pplk. Ing. Dosoudil Otakar 09.02.1954 230470 starší referent
pplk. Drozd Anton 03.06.1940 161392 starší referent
pplk. Hanke Vladimír 16.08.1949 162775 starší referent
pplk. Horálek Karel 02.11.1934 142194 starší referent
pplk. Ing. Horčík Dušan 08.05.1951 225232 starší referent
pplk. JUDr. Ježek Bohumil 28.08.1949 163592 starší referent
pplk. Knaus Jaroslav 21.04.1949 161559 starší referent
pplk. Kočárek Václav 21.08.1938 161644 starší referent
pplk. Luža Oleg 07.08.1953 211224 starší referent
pplk. Ing. Olexa Jaroslav 10.07.1948 216649 starší referent
pplk. Pachman Václav 13.09.1952 166503 starší referent
pplk. Pokorný Stanislav 13.10.1949 201289 starší referent
pplk. JUDr. Poláček Josef 14.07.1953 201288 starší referent
pplk. Sekyra Petr 17.03.1953 201445 starší referent
pplk. Šesták Vladimír 16.02.1941 153055 starší referent
pplk. Ing. Špánek Pavel 29.12.1952 213733 starší referent
pplk. Ing. Švéda Miroslav 07.06.1950 201292 starší referent
pplk. Vaníček Jiří 07.04.1939 142876 starší referent
pplk. Vladovič Vladimír 21.06.1944 162770 starší referent
mjr. Amort Zdeněk 01.05.1952 219774 starší referent
mjr. PaeDr. Andrejco Michal 14.11.1946 163404 starší referent
mjr. Bajcsy Tibor 13.04.1950 201274 starší referent
mjr. Bastl Milan 17.01.1952 219775 starší referent
mjr. Birtus Antonín asi 07.12.1954 168957 starší referent
mjr. Boruch Jaroslav 19.08.1948 201277 starší referent
mjr. Ing. Bujna Rudolf 11.11.1958 227993 starší referent
mjr. Čermák Stanislav 27.09.1947 159061 starší referent
mjr. Ing. Červenka Pavel 31.08.1956 227995 starší referent
mjr. Dadok Josef 25.09.1952 201439 starší referent
mjr. Dedík Ján 31.01.1953 211217 starší referent
mjr. JUDr. Fekiač Karol 26.01.1954 166513 starší referent
mjr. Fridrich Bohuslav 02.06.1954 211220 starší referent
mjr. Ing. Glaser Bohuslav 09.06.1957 230329 starší referent
mjr. Groman Dušan 08.03.1955 220768 starší referent
mjr. Hanus Bohumil 06.12.1955 222100 starší referent
mjr. Ing. Hovanec VIliam 19.08.1957 228000 starší referent
mjr. Ing. Ježek Jiří 01.12.1956 225237 starší referent
mjr. Kahovec Pavel 08.10.1956 201441 starší referent
mjr. Kapras Jiří 25.01.1957 216609 starší referent
mjr. Konvička Svatopluk 10.05.1955 167840 starší referent
mjr. Kozák René 14.06.1954 225239 starší referent
mjr. JUDr. Kozohorský Petr 02.08.1957 212049 starší referent
mjr. Král Karel 05.11.1954 220771 starší referent
mjr. JUDr. Křikava Ladislav 05.07.1954 214467 starší referent
mjr. Ing. Kubín Miloslav 28.04.1952 200300 starší referent
mjr. Ing. Ĺalík Drahomír 23.10.1955 219808 starší referent
mjr. Ing. Lang František 11.11.1956 230460 starší referent
mjr. Ing. Lavička Jiří 22.11.1957 222558 starší referent
mjr. Ing. Liška Vladimír 29.12.1957 233192 starší referent
mjr. Ing. Lučanský Jiří 08.09.1951 225245 starší referent
mjr. Ing. Lugr Luděk 28.09.1956 220807 starší referent
mjr. Ing. Lust František 06.11.1954 225246 starší referent
mjr. Ing. Malenka Petr 22.11.1956 228009 starší referent
mjr. Matějka Pavel 10.03.1954 214511 starší referent
mjr. Mikulec Zdeněk 25.05.1955 206413 starší referent
mjr. Navrátil Oldřich 20.10.1952 210260 starší referent
mjr. Ondráško František 01.04.1950 166510 starší referent
mjr. Ing. Oros Jan 05.02.1953 211227 starší referent
mjr. Pařil Bohdan 12.10.1953 221110 starší referent
mjr. Ing. Pavelka Vladimír 06.10.1957 230436 starší referent
mjr. Ing. Pavlíček Jaroslav 13.11.1956 228012 starší referent
mjr. Ing. Pečiva Milan 26.10.1954 220773 starší referent
mjr. Pokorný Vladimír 07.08.1952 168908 starší referent
mjr. Pokorný Miloslav 06.08.1955 220775 starší referent
mjr. Ing. Pražák Miloš 01.08.1956 225260 starší referent
mjr. Přibyl Vojtěch 29.04.1954 219578 starší referent
mjr. Radvanský Jan 05.12.1952 168964 starší referent
mjr. Ing. Rubák Václav 06.08.1955 222574 starší referent
mjr. Ing. Sitár Jan 07.07.1958 228016 starší referent
mjr. Slezák Miroslav 17.12.1951 220778 starší referent
mjr. Slezák Petr 24.05.1954 207489 starší referent
mjr. Suchý Jiří 19.09.1952 168043 starší referent
mjr. Šilhan Jozef 19.02.1951 214469 starší referent
mjr. Škabroud Rudolf 29.01.1952 163541 starší referent
mjr. Tóth Ladislav 21.07.1956 201446 starší referent
mjr. Vašíček Bohumil 17.02.1950 163498 starší referent
mjr. Veselák Miloslav 30.03.1951 163595 starší referent
mjr. Ing. Vojnarovič Rudolf 08.11.1958 228026 starší referent
mjr. Ing. Zajac Jozef 06.03.1955 220780 starší referent
mjr. Záruba Jan 11.09.1955 217292 starší referent
mjr. Ing. Zdráhal Vladimír 09.08.1956 228028 starší referent
mjr. Žák František 11.04.1951 168912 starší referent
mjr. Žárský Kamil 28.05.1956 222579 starší referent
kpt. Drdla Radoslav 02.04.1954 219617 starší referent
kpt. Ing. Faů Ladislav 18.08.1960 236447 starší referent
kpt. Ing. Hejduk Jindřich 21.04.1960 233191 starší referent
kpt. Ing. Hron Pavel 02.07.1959 228002 starší referent
kpt. Ing. Chmura Rudolf 09.04.1960 230328 starší referent
kpt. Jiřišta Lubomír 14.11.1950 208000 starší referent
kpt. Klajbl Vlastimil 02.03.1958 207398 starší referent
kpt. Kupša Miloslav 15.03.1953 219674 starší referent
kpt. Ing. Machay Branislav 05.12.1959 236452 starší referent
kpt. Ing. Margeta Dušan 05.01.1960 239896 starší referent
kpt. Maslík Pavel 28.06.1957 168154 starší referent
kpt. Mazal Bronislav 27.01.1958 219780 starší referent
kpt. Ing. Mazur Jaroslav 13.07.1957 219619 starší referent
kpt. Menšík Norbert 27.10.1958 219620 starší referent
kpt. Peroutka Miroslav 12.06.1959 220774 starší referent
kpt. Prchlý Miloš 20.09.1952 168909 starší referent
kpt. Ing. Prošek Josef 02.03.1959 233194 starší referent
kpt. Ing. Selinger Vladislav 07.11.1958 234668 starší referent
kpt. JUDr. Suchánek František 02.12.1954 216656 starší referent
kpt. Ing. Šafanda Jiří 09.11.1962 236458 starší referent
kpt. Štefanec Dušan 10.01.1958 217313 starší referent
kpt. Ing. Švantner Jaroslav 17.09.1956 222577 starší referent
kpt. Ing. Velič Karol 01.04.1960 233199 starší referent
kpt. Ing. Zahradníček Grigorij 22.10.1959 230331 starší referent
kpt. Ing. Zaplatílek Stanislav 28.08.1961 236462 starší referent
kpt. Ing. Zavázal Jiří 15.07.1959 228027 starší referent
npor. Andres Milan 04.03.1959 207625 starší referent
npor. Fráňa Vladimír 06.04.1965 225375 starší referent
npor. Ganzwohl Jan 06.09.1954 221109 starší referent
npor. Guzdek Zdeněk 16.05.1954 167841 starší referent
npor. JUDr. Koutný Vladimír 02.11.1964 223035 starší referent
npor. Ing. Křenek Jiří 11.08.1962 231364 starší referent
npor. Kuděla Roman 07.10.1964 225379 starší referent
npor. Lokvenc Zdeněk 25.04.1961 233193 starší referent
npor. Majerníček Milan 31.01.1964 226456 starší referent
npor. Ing. Matoušek Václav 22.11.1960 234667 starší referent
npor. Medek Petr 15.11.1961 236453 starší referent
npor. Munduch Jiří 09.03.1963 226457 starší referent
npor. Ing. Novotňák Vladimír 27.07.1962 239895 starší referent
npor. Ing. Olšaník Miroslav 25.06.1964 239903 starší referent
npor. Sekera Petr 14.04.1964 223204 starší referent
npor. Siegl Petr 15.11.1963 225382 starší referent
npor. Srb Martin 04.04.1964 223038 starší referent
npor. Ing. Stacho Jaroslav 24.09.1962 236457 starší referent
npor. Ing. Škráček Pavel 05.05.1960 239899 starší referent
npor. Váňa Petr 09.01.1965 225386 starší referent
npor. Večeř Petr 14.06.1964 207298 starší referent
pplk. Vondrouš František 11.07.1940 160868 referent
pplk. Zlámal Jaroslav 20.04.1947 161623 referent
mjr. Ing. Husár Ján 18.02.1953 201280 referent
mjr. Melenec Aleš 02.10.1957 220772 referent
mjr. Sedláček Lubomír 22.02.1953 219676 referent
mjr. Ing. Varnay Tibor 29.12.1954 216658 referent
kpt. Ing. Szafranek Jiří 24.01.1961 233195 referent
npor. PHDr. Krawec Oldřich 23.09.1951 222671 referent
npor. Kříž Miloslav 30.09.1936 166620 referent
npor. Macek František 24.04.1955 168738 referent
npor. Mánek Josef 03.07.1957 220741 referent
npor. Petrouš Pavel 17.07.1963 207291 referent
npor. Sztefek Jaroslav 21.12.1965 225383 referent
por. Kotalíková Daniela 26.03.1950 166856 referent
ppor. Pospíšil Josef 25.12.1940 142624 referent
prap. Johnová Vlasta 23.02.1957 168428 referent
npor. Kazimourová Růžena 21.06.1938 167949 pomocník
nprap. Adamcová Jaroslava 17.04.1935 166020 pomocník
nprap. Mihalová Libuše 06.09.1947 162743 pomocník
nprap. Outlá Milada 10.03.1948 158483 pomocník
prap. Čečrlová Anna 26.02.1937 166382 pomocník
prap. Duchková Zdeňka 06.06.1946 207314 pomocník
prap. Egerová Jarmila 18.09.1956 168339 pomocník
prap. Holá Věra 22.09.1955 166415 pomocník
prap. Honzárková Libuše 28.01.1935 166683 pomocník
prap. Jirecová Ivana 04.05.1957 203189 pomocník
prap. Juřicová Irena 18.01.1954 207770 pomocník
prap. Marešová Věra 01.08.1952 167391 pomocník
pprap. Procházková Eva 02.06.1953 201290 pomocník
rtm. Hrubá Jana 21.08.1953 236410 pomocník
pplk. Lízner Oldřich 12.06.1935 142431 kádrová dispozice náčelníka
npor. Sýkora Michal 28.10.1964 223205 kádrová dispozice náčelníka

Odbor VKR 1. armády Příbram

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Ing. Bagin Josef 21.08.1946 160388 náčelník
pplk. Rybička Jan 24.05.1948 166368 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Baďura Miloslav 07.02.1951 162634 náčelník oddělení
pplk. Kubec Karel 17.01.1950 166373 náčelník oddělení
pplk. Ondřich Jaroslav 06.04.1950 201353 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Volák Miroslav 28.10.1939 142909 náčelník oddělení
mjr. Brabenec Josef 17.10.1954 206407 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Šochman František 06.03.1952 201355 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Ing. Šimon Stanislav 08.07.1958 225254 zástupce náčelníka oddělení
mjr. JUDr. Sliva Ladislav 10.08.1955 211229 vedoucí starší referent
pplk. Bičan Jaromír 23.01.1940 130447 starší referent
pplk. Ing. Breják Stanislav 03.07.1953 211216 starší referent
pplk. Buchta Karel 06.07.1940 130170 starší referent
pplk. JUDr. Cvrček Jan 24.09.1944 159825 starší referent
mjr. Adam Aleš 31.03.1955 219773 starší referent
pplk. Hrčkulák Štefan 13.08.1938 159663 starší referent
pplk. Ing. Janík Leopold 17.09.1952 219777 starší referent
pplk. Kopecký Václav 13.01.1950 161397 starší referent
pplk. Kratochvíl Zdeněk 03.02.1933 142360 starší referent
pplk. Ing. Matějka Petr 21.10.1951 211077 starší referent
pplk. Štopauer Vladimír 12.10.1937 142817 starší referent
pplk. Šedina Bohuslav 09.04.1935 142764 starší referent
mjr. Bečkovský Pavel 06.04.1956 216638 starší referent
mjr. Ing. Fillo Ján 16.11.1959 230450 starší referent
mjr. Galáš Petr 05.07.1954 167393 starší referent
mjr. Gašpár Jan 10.02.1956 216644 starší referent
mjr. Ing. Gistr Ivo 04.03.1957 225229 starší referent
mjr. Ing. Gruna Lubomír 26.07.1957 222098 starší referent
mjr. Grundloch Bohumil 16.10.1949 211221 starší referent
mjr. Hudec Svatopluk 10.11.1952 207452 starší referent
mjr. Ing. Jonáš Josef 03.10.1957 228003 starší referent
mjr. Kořan Oldřich 06.06.1953 220739 starší referent
mjr. Ing. Kožíšek Ladislav 25.03.1959 228007 starší referent
mjr. Krakeš Petr 09.11.1950 214510 starší referent
mjr. Ing. Kratochvíl Lubomír 08.11.1955 228008 starší referent
mjr. Ing. Mácha Pavel 03.02.1956 230452 starší referent
mjr. Michal Miloslav 24.02.1955 201285 starší referent
mjr. Naumov Jaroslav 01.07.1953 168961 starší referent
mjr. Pavlásek Josef 12.08.1952 207360 starší referent
mjr. Ing. Pedlík Radomír 06.03.1958 225249 starší referent
mjr. Petr Vladimír 26.11.1954 206416 starší referent
mjr. Ing. Pokorný Karel 25.05.1958 228014 starší referent
mjr. Poncar František 09.10.1935 142623 starší referent
mjr. Pospíchal Ladislav 13.09.1953 168963 starší referent
mjr. Prokeš Ferdinand 23.10.1956 216652 starší referent
mjr. Sedláček Karel 01.05.1954 206418 starší referent
mjr. Sekerka Josef 10.02.1955 219783 starší referent
mjr. Ing. Sulyan Jan 20.02.1958 228018 starší referent
mjr. Šramhauser Zdeněk 30.07.1951 168965 starší referent
mjr. Ing. Viest Karol 01.12.1955 225258 starší referent
mjr. Višňa Vladimír 04.04.1949 161377 starší referent
mjr. Zrostlík Vladimír 11.04.1940 129753 starší referent
kpt. Ing. Beňák Ján 28.08.1959 233342 starší referent
kpt. Bušek Luboš 16.04.1955 207495 starší referent
kpt. Ing. Čech Jaroslav 30.01.1958 230449 starší referent
kpt. Ing. Čorba Ondrej 21.08.1962 239904 starší referent
kpt. Ing. Filadelfi Milan 12.09.1960 233343 starší referent
kpt. Gežo Jaroslav 10.12.1957 222097 starší referent
kpt. Hönig Václav 08.08.1959 214650 starší referent
kpt. Ing. Hrdina Vladimír 19.02.1958 230451 starší referent
kpt. Ing. Kučera Josef 23.12.1957 225242 starší referent
kpt. Malínský Josef 16.07.1955 217434 starší referent
kpt. Pučelík Václav 15.02.1950 216653 starší referent
kpt. Ing. Potoč Jiří 24.06.1960 230453 starší referent
kpt. Ing. Spišiak Branislav 29.10.1956 230454 starší referent
kpt. Ing. Tóth Igor 04.09.1959 233344 starší referent
kpt. Ing. Vojtek Ľudovít 21.02.1959 230601 starší referent
kpt. Ing. Zlatník Jiří 11.09.1961 239902 starší referent
npor. Ing. Bohács Ladislav 30.06.1961 239905 starší referent
npor. Böhme Jiří 04.04.1926 223031 starší referent
npor. Born Petr 15.09.1964 207272 starší referent
npor. Holík Vladimír 25.10.1963 225795 starší referent
npor. Ing. Homola Josef 07.02.1964 239901 starší referent
npor. Jadlovský Jan 28.06.1965 225376 starší referent
npor. Kopeček Lubomír 23.03.1955 220770 starší referent
npor. Ing. Lisner Vladimír 22.12.1962 236451 starší referent
npor. Ing. Kuželka Vladimír 22.05.1958 230685 starší referent
npor. Němec Michal 29.10.1964 226458 starší referent
npor. Šimeček Jaroslav 11.03.1956 207949 starší referent
npor. Šístek Ladislav 15.01.1965 226460 starší referent
npor. Štěrba Vladislav 06.02.1954 220743 starší referent
npor. Tomanica Luděk 29.08.1964 223041 starší referent
npor. Ing. Vlk Milan 22.05.1963 239897 starší referent
mjr. Dyršmíd Zdeněk 14.12.1953 220736 referent
mjr. Miriťuk Jaroslav 09.09.1955 214512 referent
mjr. JUDr. Řezníček Jozef 09.11.1952 167837 referent
kpt. Majerník Štefan 02.09.1958 222560 referent
npor. Žalský Radovan 09.06.1964 226463 referent
npor. Žižka Jaroslav 07.07.1958 219679 referent
npor. Chochola František 21.08.1946 226538 velitel čety
prap. Chromčíková Marie 05.10.1944 186167 starší automechanik-řidič
nprap. Kraftová Stanislava 05.01.1948 215478 pomocník
nprap. Šefrnová Olga 18.11.1942 160678 pomocník
prap. Havlíčková Jana 08.05.1950 167409 pomocník
prap. Ibrmajerová Jaroslava 03.08.1949 206126 pomocník
pprap. Moulíková Věra 20.01.1950 225248 pomocník
pprap. Němečková Libuše 19.01.1946 163575 pomocnice náčelníka
nstržm. Dyršmídová Magdalena 16.02.1958 233118 pomocník
nrtm. Bartoš Silvestr 11.12.1966 231777 velitel autodružstva
mjr. Moulík Bedřich 20.11.1949 185791 kádrová dispozice náčelníka

Odbor VKR 4. armády Písek

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. PHDr. Bednařík Jaroslav 26.04.1939 153600 náčelník
pplk. Průša Antonín 22.06.1946 160468 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Brabec Jiří 20.12.1951 201278 náčelník oddělení
pplk. Ing. Gubáš Karol 29.07.1946 160466 náčelník oddělení
pplk. Ing. Hargaš Viliam 26.05.1950 161819 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Pouzar Josef 16.12.1944 160279 náčelník oddělení
pplk. Venc Josef 14.10.1948 161390 náčelník oddělení
pplk. Škranc František 09.08.1945 161081 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Zaviačič Evžen 21.07.1938 130147 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Bezpalec František 12.03.1955 211215 zástupce náčelníka oddělení
kpt. Varga Jozef 05.01.1953 167909 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Sedlák Jozef 17.03.1937 142691 vedoucí starší referent
mjr. Skovajsa Ján 24.09.1947 163066 starší referent specialista
pplk. Ing. Cúth Tibor 18.08.1953 206408 starší referent
pplk. JUDr. Dočekal Arnošt 22.11.1948 211218 starší referent
pplk. Chmelík Josef 20.02.1946 163194 starší referent
pplk. Rada Milan 09.10.1946 160913 starší referent
pplk. Straňánek Jozef 21.04.1953 166370 starší referent
mjr. Ing. Bartuněk Josef 18.07.1950 220734 starší referent
mjr. Bezděčka Vítězslav 20.07.1956 201437 starší referent
mjr. Deml Jan 02.07.1946 182782 starší referent
mjr. Froyda Karel 01.07.1953 169895 starší referent
pplk. JUDr. Toušek Stanislav 15.05.1950 201294 starší referent
mjr. Hlavenka Josef 03.06.1948 160073 starší referent
mjr. Holub Otakar 29.08.1957 225231 starší referent
mjr. Ing. Hrubiš Miroslav 15.12.1951 230456 starší referent
mjr. Ing. Chodura Pavel 14.01.1956 230457 starší referent
mjr. Ing. Chyla Ján 03.09.1954 225234 starší referent
mjr. Jarný Marian 11.06.1955 201282 starší referent
mjr. Ing. Kaderka Lubomír 03.08.1954 214509 starší referent
mjr. Ing. Kopecký Stanislav 11.01.1956 222554 starší referent
mjr. Liška Pavel 26.01.1954 219576 starší referent
mjr. Němec Jan 02.05.1949 166375 starší referent
mjr. Novák Pavel 06.07.1958 230462 starší referent
mjr. Ing. Pališin Michal 04.06.1956 222566 starší referent
mjr. Ing. Paulovič Petr 03.09.1954 222568 starší referent
mjr. Ing. Perecz Dezider 08.09.1958 236455 starší referent
mjr. Přibyl Jaroslav 04.03.1950 222573 starší referent
mjr. Quitt Alexandr 15.01.1953 163593 starší referent
mjr. Ing. Rejnart Václav 17.09.1956 220777 starší referent
mjr. Ing. Špička Jiří 24.09.1965 230463 starší referent
mjr. Štěpánek Miroslav 02.05.1950 221930 starší referent
mjr. Toucha Stanislav 02.08.1956 216657 starší referent
mjr. Ing. Trnovský Jaromír 21.06.1954 219789 starší referent
mjr. Ing. Uhrin Juraj 02.11.1954 228021 starší referent
mjr. Ing. Váňa Milan 04.10.1947 211231 starší referent
mjr. Ing. Zeidler Dušan 07.10.1954 222578 starší referent
mjr. Žák Milan 18.09.1955 201297 starší referent
kpt. Ing. Badin Antonín 26.04.1953 219691 starší referent
kpt. Beneš Jaroslav 13.11.1959 219670 starší referent
kpt. Ing. Cirbus Štefan 22.01.1959 230455 starší referent
kpt. Ing. Holoubek Jan 18.12.1957 236448 starší referent
kpt. Ing. Hrazdil Vítězslav 15.12.1957 228001 starší referent
kpt. Ing. Hrdý Milan 18.07.1959 239892 starší referent
kpt. Ing. Hron Jiří 24.12.1953 214428 starší referent
kpt. Ing. Jakubský Jan 30.10.1958 230458 starší referent
kpt. Ing. Jelínek Josef 06.12.1969 230459 starší referent
kpt. Ing. Kabát Arnošt 08.02.1957 225293 starší referent
kpt. Ing. Kramár Ján 25.02.1960 236449 starší referent
kpt. Ing. Marčík Miroslav 11.11.1958 230461 starší referent
kpt. Ing. Polínek Rostislav 20.02.1958 233196 starší referent
kpt. Ing. Školka Juraj 09.08.1961 236459 starší referent
kpt. Ing. Uhlíř Jiří 18.10.1958 233197 starší referent
kpt. Ing. Vít Zbyněk 28.03.1958 230464 starší referent
kpt. Ing. Zela Richard 31.05.1960 239860 starší referent
npor. Ing. Balog Andrej 18.09.1961 239891 starší referent
npor. Císař Petr 17.06.1964 226453 starší referent
npor. Dostalík Jaroslav 04.02.1955 168632 starší referent
npor. Ing. Kania Bohumír 09.02.1964 239893 starší referent
npor. JUDr. Kotrch Jindřich 27.07.1964 223036 starší referent
npor. Kozel Karel 10.12.1948 187847 starší referent
npor. Ing. Oleksiak Ivan 16.02.1960 239900 starší referent
npor. Pekař Milan 14.07.1965 225381 starší referent
npor. Šavrňák Ladislav 05.12.1953 206419 starší referent
npor. Škvarlo Lumír 08.08.1960 239894 starší referent
npor. Ing. Topoli František 01.03.1963 239890 starší referent
mjr. Konečný Josef 29.12.1950 206411 referent
mjr. Szabó Ladislav 08.04.1954 219784 referent
kpt. Šťáva Josef 02.01.1960 220835 referent
kpt. Ing. Vlček Jindřich 21.08.1958 233198 referent
npor. Ing. Kůta Radim 24.12.1961 236450 referent
npor. JUDr. Špinar Roman 28.12.1965 225384 referent
nprap. Pacola Jan 31.05.1935 160473 velitel čety
nprap. Pecnová Dagmar 11.05.1935 167862 pomocník
nprap. Živná Emilie 30.05.1939 104707 pomocník
prap. Hrdlička Jaroslav 09.09.1959 222551 velitel autodružstva
prap. Stejskalová Marie 18.09.1953 163406 pomocník
nrtm. Král Milan 17.12.1966 235280 pomocník
Malá Jaroslava 16.05.1942 bez OEČ občanský zaměstnanec
npor. Lipka Ladislav 07.08.1964 207284 kádrová dispozice

Odbor VKR 10. letecké armády Hradec Králové

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. JUDr. Jarka Jaroslav 16.05.1948 161385 náčelník
plk. Kunc Bronislav 16.11.1934 142397 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Neuman Jan 27.05.1930 142533 náčelník oddělení
pplk. Ing. Kubala Viliam 17.01.1951 168904 náčelník oddělení
pplk. Ing. Matlák Vladimír 22.02.1953 167610 náčelník oddělení
pplk. Ing. Cincula Štefan 01.06.1951 168407 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Horký Zdeněk 05.12.1952 214464 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Lebduška Jaroslav 21.04.1947 168906 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Němec Viktor 11.03.1935 142543 starší referent specialista
pplk. RSDr. Kirchner Zdeněk 11.12.1947 160797 starší referent specialista
pplk. Tydlita Leoš 20.02.1942 154323 starší referent specialista
pplk. Ing. Balogh Ernest 28.12.1932 141947 starší referent
pplk. JUDr. Halamíček Josef 11.08.1950 206485 starší referent
pplk. Krajčír Dušan 24.05.1953 163766 starší referent
pplk. Moncman Vladimír 08.05.1946 167908 starší referent
pplk. Pastorek Emil 25.02.1938 142580 starší referent
mjr. Bančej Bohumil 12.11.1952 168895 starší referent
mjr. Ing. Bernát Jozef 10.01.1955 216640 starší referent
mjr. Ing. Cihelník Karel 11.01.1954 227994 starší referent
mjr. Čurda Josef 27.07.1952 206352 starší referent
mjr. Ing. Fenyvesi František 10.01.1958 233341 starší referent
mjr. JUDr. Gerold Jiří 15.09.1949 182783 starší referent
mjr. Hejč Josef 01.07.1954 206355 starší referent
mjr. Hlávka Zdeněk 22.10.1953 167614 starší referent
mjr. Kejmar Miroslav 22.10.1946 201071 starší referent
mjr. Ing. Koňařík Josef 16.06.1957 228005 starší referent
mjr. Maloch Ladislav 26.09.1953 166153 starší referent
mjr. Michalík František 22.09.1957 228010 starší referent
mjr. Ing. Pella Peter 13.03.1952 201106 starší referent
mjr. Riesz Jaroslav 21.09.1955 216655 starší referent
mjr. Ing. Rösner Alois 02.04.1955 225251 starší referent
mjr. Šiška Antonín 09.11.1957 219786 starší referent
mjr. Ing. Tóth Ján 02.04.1956 225255 starší referent
mjr. Ing. Turan Miroslav 07.08.1955 225256 starší referent
mjr. Ing. Urbán Štefan 13.01.1958 228022 starší referent
mjr. Veselovský Jozef 23.09.1954 201069 starší referent
mjr. Ing. Zvolenský Peter 12.07.1955 219579 starší referent
kpt. Ing. Bányi Štefan 03.05.1961 230599 starší referent
kpt. Ing. Dlužanin Miroslav 14.12.1958 227996 starší referent
kpt. Droppan Milan 06.10.1958 233340 starší referent
kpt. JUDr. Frgál Martin 26.11.1954 217383 starší referent
kpt. Garay Peter 22.09.1959 219776 starší referent
kpt. Němec Ivo 08.06.1957 222565 starší referent
npor. Ing. Barkáč Mario 24.08.1964 233790 starší referent
npor. Ing. Ďuroška Jan 05.11.1961 239853 starší referent
npor. Hudec Ján 19.12.1963 239852 starší referent
npor. Novotný Slavomír 14.01.1960 233791 starší referent
npor. Ing. Šmíd Pavel 21.05.1961 236460 starší referent
npor. Štafura Rastislav 22.05.1959 213727 starší referent
por. Hradil Jaroslav 08.09.1956 223210 starší referent
pplk. Ing. Faltus Jan 18.05.1951 201073 referent
kpt. Mikš Miloslav 27.10.1947 214598 referent
kpt. Pernica Alois 13.12.1956 222570 referent
kpt. Seman Peter 28.03.1958 230600 referent
nprap. Adamová Helena 10.12.1945 233339 pomocník
nprap. Železná Jarmila 12.01.1951 183275 pomocník
prap. Daňková Jaroslava 10.02.1940 225125 pomocník
prap. Fečová Helena 12.02.1946 163673 pomocnice náčelníka oddělení
pprap. Hekerle Jaroslav 19.05.1959 212027 velitel autodružstva – řidič
Paldrychová Jitka 30.05.1934 bez OEČ občanský zaměstnanec

Odbor VKR velitelství protivzdušné obrany státu Stará Boleslav

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Patroch Milan 18.12.1942 163011 náčelník
pplk. JUDr. Novák Vlastimil 26.11.1952 163496 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Ing. Burkot Jaroslav 08.02.1950 168406 náčelník oddělení
pplk. Ing. Jirout Karel 19.09.1950 216645 náčelník oddělení
pplk. PHDr. Molnár Stanislav 12.10.1947 166507 náčelník oddělení
pplk. Ing. Vantuch Bohumír 30.01.1953 201357 náčelník oddělení
mjr. JUDr. Chupáč Ladislav 31.10.1953 166154 náčelník oddělení
mjr. Ing. Marek Milan 16.10.1956 219567 náčelník oddělení
mjr. JUDr. Mozga František 23.01.1955 182784 náčelník oddělení
pplk. Köhler František 09.12.1952 201283 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Lapeš Jan 01.06.1950 167602 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Čulák Tibor 22.09.1953 167842 zástupce náčelníka oddělení
mjr. JUDr. Charvát Zdeněk 25.03.1953 201281 zástupce náčelníka oddělení
mjr. Ing. Madarász Zoltán 23.12.1952 203417 zástupce náčelníka oddělení
pplk. RSDr. Magera Lubomír 28.04.1953 201350 vedoucí starší referent
pplk. Škodroň Miroslav 12.10.1951 206360 vedoucí starší referent
mjr. Kylián Vít 27.09.1953 168967 vedoucí starší referent
pplk. Maškulka Jaroslav 20.02.1952 163591 starší referent specialista
pplk. Sobotka Antonín 03.08.1931 142714 starší referent specialista
mjr. Ing. Skalický Bohumír 31.10.1955 219568 starší referent specialista
pplk. Ing. Bukovinský Vlastimil 29.11.1951 217291 starší referent
pplk. Čepička Ladislav 11.04.1931 142037 starší referent
pplk. Motyčka Karel 10.02.1951 163439 starší referent
pplk. JUDr. Šottl František 26.10.1946 168417 starší referent
mjr. Ing. Andráš Mikuláš 17.06.1959 230437 starší referent
mjr. Babíček Oldřich 16.08.1953 166097 starší referent
mjr. Bielik Ladislav 10.07.1954 201438 starší referent
mjr. Ing. Buchta Milan 28.07.1956 227992 starší referent
mjr. Burkert Jan 18.09.1953 225227 starší referent
mjr. Durdiak Ján 22.07.1955 201346 starší referent
mjr. Ďurfina Milan 31.01.1956 168409 starší referent
mjr. Ing. Dvořáček Ivo 16.02.1959 227997 starší referent
mjr. Frydrýšek Ivo 31.07.1953 167396 starší referent
mjr. Gába František 15.06.1943 163089 starší referent
mjr. Gába Stanislav 20.03.1952 163500 starší referent
mjr. Gucký Dušan 11.12.1957 223127 starší referent
mjr. Ing. Haluška Oto 18.03.1956 233182 starší referent
mjr. Ing. Charvát František 14.06.1957 233183 starší referent
mjr. Ing. Janeček Jaroslav 08.04.1954 225236 starší referent
mjr. Jedlička Václav 26.04.1954 201348 starší referent
mjr. Klokner Vladimír 19.06.1936 142298 starší referent
mjr. Ing. Korchan Rudolf 31.05.1958 228006 starší referent
mjr. Kozel Václav 15.01.1953 201104 starší referent
mjr. Kralovenský Vladimír 18.09.1955 168143 starší referent
mjr. Ing. Kušnír František 08.06.1954 225243 starší referent
mjr. Kuteĺ Jozef 09.04.1952 163499 starší referent
mjr. Mach Martin 16.07.1959 225247 starší referent
mjr. Ing. Matal Jaroslav 25.12.1956 222561 starší referent
mjr. Mičík Peter 08.07.1951 163497 starší referent
mjr. Michalec Peter 24.04.1955 222563 starší referent
mjr. Noga Petr 06.07.1949 211078 starší referent
mjr. Novotný Roman 21.08.1957 233184 starší referent
mjr. Ing. Pelc Aleš 27.05.1955 228013 starší referent
mjr. JUDr. Placatka Jiří 07.05.1944 161470 starší referent
mjr. Ing. Raida Pavel 03.10.1958 230441 starší referent
mjr. Ing. Rámeš Jiří 05.02.1957 233185 starší referent
mjr. Stehlík Alois 12.09.1955 225253 starší referent
mjr. Ing. Svatoš Antonín 03.04.1956 228019 starší referent
mjr. Štěpán Jan 04.04.1950 211082 starší referent
mjr. JUDr. Trojan Jiří 07.04.1956 168419 starší referent
mjr. Urban Peter 19.12.1954 201356 starší referent
mjr. Vajda Ivan 19.04.1954 167912 starší referent
mjr. Vrána Drahomír 16.09.1953 201111 starší referent
kpt. Bouček Pavel 25.06.1959 236445 starší referent
kpt. Ing. Füsi František 20.05.1960 233181 starší referent
kpt. Ing. Hauzner Jiří 16.10.1958 233200 starší referent
kpt. Ing. Jiřikovský Jiří 25.11.1959 230439 starší referent
kpt. Ing. Kocifaj Luboš 10.09.1959 228004 starší referent
kpt. Ing. Ondruš Peter 20.03.1959 228011 starší referent
kpt. Ing. Poláček Václav 07.04.1959 228015 starší referent
kpt. Ing. Puš Karel 05.04.1957 230440 starší referent
kpt. Ing. Slezák Jozef 13.09.1959 228017 starší referent
kpt. Ing. Smutek Josef 27.02.1959 236456 starší referent
kpt. Ing. Sokolík Jaroslav 02.11.1960 233186 starší referent
kpt. Ing. Sopko Michal 06.03.1960 239859 starší referent
kpt. Ing. Todorov Jiří 18.04.1959 228020 starší referent
kpt. Ing. Vandžura Milan 16.03.1958 228024 starší referent
kpt. Ing. Zupko Juraj 02.04.1961 236464 starší referent
npor. Ing. Hruška Jiří 08.10.1959 227188 starší referent
npor. Kronych Jiří 23.12.1965 226455 starší referent
npor. Ing. Kyselák Dušan 06.09.1963 239857 starší referent
npor. Novák Jiří 20.11.1956 222633 starší referent
npor. Smejkal Jan 01.04.1961 220834 starší referent
npor. Ing. Vágner Miloslav 21.08.1962 239858 starší referent
pplk. Ing. Žižka Josef 12.05.1949 201113 referent
mjr. Koukal Zbyněk 23.10.1956 219566 referent
mjr. Turčín Ladislav 24.07.1952 210350 referent
kpt. Hrubešová Irena 31.08.1942 168089 referent
kpt. Prochádzka Igor 08.01.1955 214639 referent
npor. Vrána Pavel 25.03.1965 226462 referent
npor. Ing. Wágner Ĺubomír 10.03.1961 236461 referent
nprap. Beranová Květoslava 05.05.1932 163674 pomocník
nprap. Kratochvílová Marcela 15.07.1940 207453 pomocník
prap. Lechmanová Alena 23.02.1956 203393 pomocník
prap. Malářová Věra 07.10.1956 168308 pomocník
prap. Maličká Anna 26.07.1957 168525 pomocník
prap. Vronková Alena 05.01.1950 161544 pomocník
nrtm. Fajčíková Jindra 04.12.1963 229110 pomocník
nrtm. Chlupová Jana 25.06.1962 225827 pomocník

Odbor VKR Východního vojenského okruhu

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Šangala Ondej 06.10.1935 142982 náčelník
pplk. PHDr. Hnilička Jaroslav 25.04.1939 142183 zástupce
hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Staňo Gabriel 24.03.1934 129540 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Belko Jan 04.01.1948 159842 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Macejka Jozef 13.04.1943 163598 náčelník oddělení
pplk. Ing. Prístupník Ladislav 03.05.1949 162537 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Slivka Peter 01.04.1954 166384 náčelník oddělení
pplk. Ing. Strohner Anton 13.09.1947 161010 náčelník oddělení
pplk. Ing. Žbodák Vladimír 30.04.1952 201298 náčelník oddělení
mjr. Sokol Miroslav 06.11.1953 166378 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Koťka Kristian 22.03.1943 161393 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Marík Matej 03.02.1950 161389 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Ing. Ratkovský Juraj 04.03.1948 211081 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Sčensný Albín 24.05.1947 219695 zástupce náčelníka oddělení
pplk. Vereb František 07.11.1941 161391 vedoucí starší referent
mjr. Ing. Bobrík Miroslav 21.01.1954 225226 vedoucí starší referent
pplk. Ing. Boc Kamil 18.09.1953 201276 starší referent specialista
plk. Jablonický Pavol 05.11.1952 163600 starší referent
pplk. Bartušek Štefan 05.07.1938 141953 starší referent
pplk. Ing. Dluhoš Milan 19.08.1953 168408 starší referent
pplk. Dočolomanský Dušan 08.06.1946 156441 starší referent
pplk. Ďuračka Karol 20.06.1952 219806 starší referent
pplk. Frenko Ľudovít 09.10.1953 222096 starší referent
pplk. Horvát Štefan 02.06.1952 201440 starší referent
pplk. JUDr. Janeček Milan 02.10.1951 163599 starší referent
pplk. Kahan Michal 17.04.1935 142266 starší referent
pplk. JUDr. Kovalík Jozef 02.09.1952 162845 starší referent
pplk. JUDr. Majtán Štefan 21.08.1950 167611 starší referent
pplk. Mako Ernest 18.09.1941 160389 starší referent
pplk. Mičík Vlastimír 04.09.1938 159883 starší referent
pplk. Mižák Ján 06.07.1951 166512 starší referent
pplk. Nosko Jozef 18.03.1951 207522 starší referent
pplk. RSDr. Opletal Jan 30.09.1949 162774 starší referent
pplk. Rychly František 03.01.1943 159837 starší referent
pplk. Ing. Višňovský Peter 15.02.1950 167910 starší referent
pplk. JUDr. Vlnka Ján 28.04.1953 163597 starší referent
mjr. RSDr. Andel Peter 14.11.1952 167948 starší referent
mjr. Ing. Bachleda Jozef 22.11.1958 230434 starší referent
mjr. Bohuš Ľubomír 27.12.1953 214463 starší referent
mjr. Botka Ján 08.11.1951 168969 starší referent
mjr. RSDr. Čech Miroslav 21.06.1954 210255 starší referent
mjr. Čech Vít 22.06.1946 201345 starší referent
mjr. Ing. Čertík Tibor 22.01.1954 219692 starší referent
mjr. Červenka Jaroslav 27.10.1952 166388 starší referent
mjr. Ing. Foral Milan 06.01.1956 222616 starší referent
mjr. Ing. Gocian Pavol 25.01.1951 168410 starší referent
mjr. Havlík Dušan 24.02.1953 219694 starší referent
mjr. JUDr. Hlavatý Peter 18.08.1952 161008 starší referent
mjr. Ing. Hořava Lubomír 14.04.1955 227999 starší referent
mjr. Hrášok Miroslav 01.05.1956 168623 starší referent
mjr. RSDr. Chmela Zdeněk 16.02.1954 219807 starší referent
mjr. Jurdík Marian 11.9.1952 166514 starší referent
mjr. Kušnír Marian 19.03.1956 168625 starší referent
mjr. Kvinta Miroslav 09.09.1953 167839 starší referent
mjr. JUDr. Mankovecký Ivan 14.03.1956 168626 starší referent
mjr. JUDr. Marcoň Zdeněk 13.08.1947 207496 starší referent
mjr. Ing. Mojtek Peter 03.12.1954 216647 starší referent
mjr. Ing. Moško Ĺubomír 27.06.1954 210259 starší referent
mjr. JUDr. Novota Dušan 15.07.1956 168628 starší referent
mjr. Peťovský Pavol 25.07.1953 207497 starší referent
mjr. Ing. Petrovič Boris 07.03.1955 211267 starší referent
mjr. Petrula Dušan 22.04.1956 201287 starší referent
mjr. Pribilinec Marián 18.07.1953 222572 starší referent
mjr. Ing. Prostinák Oto 25.12.1955 220833 starší referent
mjr. Rédl Stanislav 25.09.1955 225250 starší referent
mjr. JUDr. Tomaĺa Vojtěch 27.03.1955 168629 starší referent
mjr. Vančo Jozef 09.03.1954 166217 starší referent
mjr. Vejnar Miloš 07.10.1953 219809 starší referent
mjr. Vojtík Marián 27.10.1952 225259 starší referent
mjr. Zanvit Igor 14.01.1954 214430 starší referent
mjr. Ing. Žilka Rudolf 09.07.1956 230443 starší referent
kpt. Bažo Ladislav 15.12.1952 163445 starší referent
kpt. Ing. Cudrák Jozef 08.10.1957 222668 starší referent
kpt. Hanyáš Radomír 05.12.1958 230435 starší referent
kpt. Kozma Peter 04.07.1960 222555 starší referent
kpt. Ing. Nezník Pavol 28.10.1958 233190 starší referent
kpt. Ing. Sentál Vladimír 03.06.1959 225127 starší referent
npor. Ing. Gabrhel Karel 17.03.1963 239854 starší referent
npor. Greif Vladimír 08.08.1961 230301 starší referent
npor. Chudý Dušan 07.07.1956 222553 starší referent
npor. Ing. Květoň Mojmír 10.02.1961 239856 starší referent
npor. Ing. Plančár Pavol 26.03.1960 231365 starší referent
mjr. Ing. Houba Vladimír 05.06.1958 239855 referent
mjr. Jurík Jaroslav 26.10.1952 168971 referent
mjr. Lovecký Miloslav 30.12.1958 222559 referent
mjr. Peschl Daniel 08.04.1953 222571 referent
mjr. Šlosár Ján 14.10.1952 163486 referent
mjr. Zaťko Andrej 18.11.1943 160433 referent
kpt. RSDr. Kraxner Ivan 07.08.1957 211325 referent
npor. Ing. Hajdu Július 06.09.1961 233187 referent
prap. Ďurišová Mária 02.12.1952 163034 referent
npor. Šustr Vratislav 14.08.1959 207454 velitel čety ochrany
npor. Luptáková Jarmila 16.12.1934 168415 pomocník
nprap. Beňová Ludmila 22.05.1941 194659 pomocník
nprap. Lávová Ĺubomíra 12.04.1951 194082 pomocník
prap. Kolesárová Anna 25.03.1951 167864 pomocník
nstržm. Berežná Růžena 14.09.1955 225807 pomocník
nstržm. Hanková Vlasta 08.10.1960 233454 pomocník
nstržm. Marčeková Verona 23.12.1950 226472 pomocník
nstržm. Pavlicová Emilia 25.07.1955 230303 pomocník
nrtm. Moravčík Jozef 01.11.1967 230211 velitel autodružstva – řidič

Odbor VKR hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. JUDr. Svoboda Zdeněk 01.02.1936 142749 náčelník oddělení
pplk. JUDr. Vlk Jaroslav 17.08.1950 161558 náčelník oddělení
plk. JUDr. Zahradníček Blahoslav 16.11.1948 161624 zástupce náčelníka oddělení
kpt. Baborák Miloš 02.07.1957 211162 starší referent
kpt. Kalčík Jan 07.03.1948 160471 starší referent