Správa zpravodajské techniky SNB – VI. správa SNB

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správy zpravodajské techniky (VI. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích VI. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny též na webové stránce Archivu bezpečnostních složek.

Vedení správy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Šimůnek Milan 06.06.1941 144842 náčelník
pplk. Vodička Vlastimil 08.05.1946 159798 1. zástupce
pplk. Vostrý Boris 25.08.1947 161053 zástupce

Organizační a operační odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Fiala Václav 12.07.1938 130958 náčelník
hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Balaštík Jaromír 25.11.1943 149537 vedoucí starší referent specialista
mjr. Růža Miroslav 09.02.1940 147660 vedoucí starší referent specialista
mjr. Čížek Ladislav 28.06.1939 146951 starší referent specialista
mjr. Maleček Josef 05.11.1946 160440 starší referent specialista
mjr. Štádlerová Hana 21.09.1946 154027 starší referent specialista
kpt. Mlejnek Bohumil 17.10.1947 159891 operační důstojník
kpt. Ptáček Jaroslav 06.12.1948 163546 operační důstojník
kpt. Vainerová Libuše 11.02.1954 211145 starší právník
npor. Kaušková Irena 29.03.1958 201129 starší referent
por. Janáček Vladimír 13.04.1951 167447 operační důstojník
por. Matějáková Marie 28.07.1950 160538 starší referent
ppor. Máchal Karel 18.11.1952 182535 operační důstojník
ppor. Popková Drahomíra 17.08.1947 182629 starší referent
pprap. Laupyová Dana 19.06.1958 212205 referent
nstržm. Bartošová Renata 15.04.1968 232465 referent sekretář

Inspekce náčelníka

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
npor. Procházka Petr 09.11.1955 211102 inspekční důstojník
npor. Zíta Václav 27.08.1952 190146 inspekční důstojník

Kádrové oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Macháček Bohumil 12.04.1940 152980 vedoucí starší referent specialista
mjr. Mácka Miloslav 11.10.1936 147024 starší referent specialista
kpt. Klímová Naděžda 03.08.1951 182723 starší referent specialista
kpt. Novák Jaroslav 19.02.1936 145548 starší referent specialista
kpt. Skalická Jiřina 04.09.1950 160350 starší referent specialista
npor. Doležalová Dagmar 24.12.1954 172436 starší referent
nstržm. Staňková Ludmila 07.05.1968 234680 starší referent

Skupina obrany

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pitoňák Alfonz 28.09.1939 146559 vedoucí starší referent specialista
pplk. Krečmer Antonín 14.03.1944 150733 starší referent specialista

Ekonomický odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Popadič Michal 06.06.1936 136989 náčelník
mjr. Felcman Jaroslav 05.01.1950 163579 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pilská Anna 26.07.1941 137459 vedoucí starší referent specialista
kpt. Daníček František 21.01.1941 178617 technik II. st.
kpt. Netymachová Jiřina 02.03.1953 162698 starší referent specialista
por. Arnoldová Marie 04.10.1946 206454 starší referent specialista
npor. Koucká Anna 18.02.1947 182533 technik IV. st.
npor. Vedralová Jaroslava 04.02.1947 201021 starší referent
prap. Stýblová Jitka 23.10.1954 161992 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Zima František 12.01.1940 108223 vedoucí starší referent specialista
mjr. Chlupová Ivana 14.12.1951 168561 technik III. st.
kpt. Šic Jiří 02.05.1951 161721 technik III. st.
kpt. Holbík Josef 25.12.1949 160730 technik IV. st.
kpt. Dusil Václav 15.07.1941 144513 technik V. st.
kpt. Husák Václav 06.09.1951 169355 technik V. st.
kpt. Kupec Milan 23.06.1956 176572 technik V. st.
npor. Gregorovičová Zdeňka 26.12.1942 153593 technik V. st.
npor. Škoda Stanislav 04.08.1954 208996 technik V. st.
npor. Vávrová Helena 16.08.1947 162715 technik V. st.
por. Pruška Karel 12.01.1958 201848 technik V. st.
por. Tomková Hana 21.10.1941 206463 technik V. st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Toman Jaroslav 08.06.1954 167439 vedoucí starší referent specialista
mjr. Doucha Karel 17.04.1948 161209 technik III. st.
por. Koláčková Renata 07.05.1946 206457 technik VI.A st.
por. Loušová Blažena 26.04.1939 206459 technik VI.A st.
por. Veverková Světla 28.10.1952 206465 starší referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kašpar Milan 09.11.1948 160393 vedoucí starší referent specialista
ppor. Huszár Ján 27.03.1944 151243 starší referent
pprap. Erben Karel 13.01.1956 201333 starší řidič technik
pprap. Hrazdira Josef 06.08.1955 206368 starší řidič technik
pprap. Špička Jan 13.07.1952 212209 starší řidič technik
nstržm. Rothanzl Jiří 02.03.1963 223125 řidič–mechanik
nstržm. Roušal Čeněk 31.05.1961 225319 řidič–mechanik
stržm. Bernkraut Jaroslav 02.12.1963 225337 velitel autodílny

Odbor resortního technického rozvoje

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Procházka Stanislav 17.09.1952 201131 náčelník

Skupina rozvoje

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Kovačík Josef 04.11.1935 102528 starší odborný asistent

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Jelínek Jaroslav 13.01.1942 163061 vedoucí technik specialista I. st.
pplk. Novák Jiří 05.12.1933 201409 technik specialista I. st.
kpt. Miňovský Karel 14.10.1938 167035 technik specialista I. st.
kpt. Matušínská Ludmila 19.12.1950 211046 technik I. st.
npor. Kublová Blanka 25.11.1952 163156 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Hanzl František 03.01.1948 163701 vedoucí technik specialista I. st.
npor. Zelený Oldřich 22.12.1943 221947 technik I. st.
mjr. Olšaník Petr 07.07.1949 161421 technik II. st.
npor. Živnůstka Josef 03.07.1950 225150 technik II. st.

Odbor nasazování ZTÚ (I. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Kolínský Karel 02.12.1942 141194 náčelník
plk. Bareš Ladislav 24.10.1941 149385 zástupce
npor. Kiršnerová Jana 04.05.1962 213645 starší referent
pprap. Francová Marcela 30.12.1958 230617 starší referent

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Šerák Jiří 21.06.1949 161411 vedoucí starší referent specialista
mjr. Barták Josef 27.06.1943 127329 starší referent specialista
mjr. Dudek Josef 19.08.1950 161254 starší referent specialista
kpt. Fišnar Milan 15.05.1950 162816 starší referent specialista
kpt. Sajner Luboš 30.06.1947 161591 starší referent specialista
kpt. Šimůnek Josef 16.07.1945 150513 starší referent specialista
kpt. Vald Zbyněk 21.10.1950 163661 starší referent specialista
kpt. Fencl Vladimír 26.01.1951 163906 starší referent
kpt. Kačeriák Josef 03.02.1954 172974 starší referent
kpt. Kromíchal Jan 21.08.1955 176559 starší referent
kpt. Mazák Hynek 10.04.1949 163662 starší referent
kpt. Novotný Rostislav 14.03.1955 173074 starší referent
kpt. Pejs Miroslav 31.10.1948 163565 starší referent
npor. Kubíček Josef 11.12.1953 166350 starší referent
npor. Malenovský František 06.07.1956 217282 starší referent
por. Židlický Karel 04.11.1957 206210 starší referent
ppor. Dušek Petr 22.06.1960 211387 starší referent
ppor. Knápek Milan 22.10.1960 219405 starší referent
nstržm. Jinda Karel 03.12.1963 226588 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Matušínský Jaroslav 18.08.1951 168560 vedoucí starší referent specialista
npor. Křivánek Miloslav 08.12.1952 163905 technik II. st.
mjr. Široký Josef 20.02.1943 150665 starší referent specialista
mjr. Veselský Jiří 11.02.1942 145824 starší referent specialista
kpt. Uldrich Miloš 20.09.1950 163628 starší referent specialista
npor. Hanko Vladimír 21.05.1956 206258 starší referent specialista
npor. Kvasnica Jan 23.01.1955 218265 starší referent specialista
kpt. Bér Zdeněk 08.10.1953 167432 starší referent
kpt. Kloupar Jaroslav 09.09.1952 169977 starší referent
npor. Tůma Josef 20.09.1955 210323 starší referent
ppor. Uksa Michael 19.04.1965 227022 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Sobotka Bohumil 30.12.1933 144805 vedoucí starší referent specialista
mjr. Melichar Václav 01.10.1939 149109 starší referent specialista
mjr. Ubry Jiří 16.06.1943 160646 starší referent specialista
kpt. Hrubý Pavel 07.07.1949 161589 starší referent specialista
kpt. Mareška Zdeněk 26.09.1952 206005 starší referent specialista
kpt. Richter Karel 27.12.1948 166669 starší referent specialista
kpt. Michalec Petr 01.01.1949 161000 starší referent
kpt. Svoboda Vladimír 08.04.1951 161751 starší referent
npor. Novák Jaroslav 01.02.1955 168363 starší referent
npor. Vavroušek Pavel 08.10.1957 214444 starší referent
npor. Horák Josef 04.03.1959 225164 starší referent
ppor. Burian Miroslav 08.02.1961 225161 starší referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Kumsta Vítězslav 18.07.1935 102569 vedoucí starší referent specialista
mjr. Děd Pavel 05.03.1947 183150 starší referent specialista
mjr. Hejnyš Jaroslav 03.10.1951 206367 starší referent specialista
mjr. Lacina Pavel 26.07.1947 160257 starší referent specialista
mjr. Polášek Jan 03.04.1949 160318 starší referent specialista
mjr. Růžička Jaroslav 01.07.1950 161238 starší referent specialista
mjr. Vacek Vladimír 19.06.1942 110674 starší referent specialista
npor. Rubáš Jiří 11.12.1947 203073 starší referent specialista
kpt. Novotný Miroslav 01.01.1952 189979 starší referent
npor. Kopic Jiří 14.11.1955 203734 starší referent
npor. Švadlenka Petr 26.08.1956 203922 starší referent
por. Šulc Josef 30.12.1963 220211 starší referent
nstržm. Král Jaroslav 05.12.1966 233780 starší referent
stržm. Dibitanzl Václav 07.03.1966 238761 starší referent

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Frank Richard 03.05.1949 160244 vedoucí starší referent specialista
pplk. Tlatla Vladimír 08.12.1934 144871 starší referent specialista
kpt. Pavlík Jan 05.01.1952 206370 starší referent specialista
kpt. Veselý Oldřich 02.06.1954 168070 starší referent specialista
npor. Hurt Jiří 17.05.1951 160507 starší referent
npor. Zaděláková Olga 29.11.1938 207537 starší referent
npor. Žákovský Alexandr 02.11.1956 220947 starší referent

6. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Otava Josef 23.05.1946 157877 vedoucí starší referent specialista
mjr. Ouhrabka Pavel 21.02.1946 161668 starší referent specialista
mjr. Veselý Jaroslav 23.03.1940 141668 starší referent specialista
kpt. Podrázský René 29.04.1946 156865 starší referent specialista
kpt. Malík Milan 09.04.1953 166396 starší referent
kpt. Vinš Jaroslav 28.01.1951 185361 starší referent
npor. Partik Petr 25.05.1956 203814 starší referent
npor. Rysová Soňa 07.12.1949 167094 starší referent
npor. Švarc Petr 12.07.1959 214441 starší referent

7. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Odstrčil Stanislav 08.07.1949 168819 starší referent specialista
kpt. Herein Jindřich 07.04.1951 168565 starší referent specialista
kpt. Liška Květoslav 04.12.1952 206374 starší referent specialista
kpt. Řezníček Jiří 18.08.1948 161574 starší referent
npor. Košťál Břetislav 14.06.1957 218262 starší referent
npor. Kůpa Vladimír 07.08.1957 218264 starší referent
ppor. Stárek Petr 18.07.1964 238862 starší referent
nstržm. Vích Milan 22.06.1965 232392 starší referent

Odbor prověrky korespondence (II. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Buchar Václav 03.11.1951 162912 náčelník
mjr. Matoušek Vladimír 02.04.1947 159056 zástupce
kpt. Slezák Jaroslav 30.01.1954 210310 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Kuchař Jan 14.09.1942 160110 vedoucí starší referent specialista
kpt. Hladík Stanislav 15.12.1953 169918 starší referent specialista
kpt. Slapnička Jiří 30.07.1954 172253 starší referent specialista
mjr. Jírová Irena 12.07.1952 160392 starší referent
kpt. Hadrava Antonín 04.08.1941 161671 starší referent
kpt. Kryšpín Josef 31.07.1950 160319 starší referent
kpt. Martinec Karel 02.05.1952 172685 starší referent
npor. Buřič Libor 20.10.1960 213136 starší referent
npor. Dronski Luděk 25.07.1959 209065 starší referent
npor. Gabryš Miroslav 01.10.1953 171966 starší referent
npor. Graman Bohumír 02.08.1959 208090 starší referent
npor. Novák Jiří 08.05.1957 208263 starší referent
npor. Růžička Pavel 20.05.1952 177158 starší referent
npor. Šnajdr Jiří 18.11.1951 215466 starší referent
npor. Švec Vlastimil 25.02.1960 211700 starší referent
npor. Zúbek Jozef 04.03.1959 212071 starší referent
por. Cestr František 09.10.1943 167715 starší referent
por. Dušek Zdeněk 22.06.1960 211388 starší referent
por. Jazvinský Jiří 15.04.1960 211445 starší referent
por. Maďar Tibor 26.06.1958 184037 starší referent
por. Novák Luboš 29.11.1962 217982 starší referent
por. Renner Vlastimil 25.01.1961 213380 starší referent
por. Zahálka Jiří 15.02.1942 145918 starší referent
por. Zuran Jiří 14.10.1957 207336 starší referent
ppor. Perlík Tomáš 19.04.1963 225765 starší referent
ppor. Procházka Petr 21.05.1963 225821 starší referent
ppor. Vilčák Dušan 29.12.1957 210982 starší referent
nprap. Liška Alois 03.06.1935 136507 starší referent
ppor. Bureš Jiří 25.01.1963 220567 referent
ppor. Krebs Václav 25.04.1962 217925 referent
ppor. Novotný Jaroslav 25.07.1961 221966 referent
npor. Burda Jindřich 31.01.1945 214489 referent
npor. Varecha Rostislav 16.11.1956 202778 referent
por. Mejzlíková Soňa 05.06.1956 166028 referent
pprap. Brzák Pavel 23.07.1959 214880 referent
pprap. Vavřička Stanislav 05.05.1965 226247 referent
nstržm. Masařík Božetěch 03.12.1966 229367 referent
nstržm. Ondrovič Milan 05.05.1965 226114 referent
nstržm. Štencl Pavel 04.11.1965 233097 referent
nstržm. Tlustý Martin 19.10.1966 234616 referent
nstržm. Zíka Jiří 21.12.1963 233407 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Škrdlant Otto 31.10.1946 161212 vedoucí starší referent specialista
npor. Plachý Michal 01.06.1960 225840 starší referent specialista
mjr. Nekola Josef 27.07.1936 147048 starší referent
mjr. Straková Helena 12.05.1944 145505 starší referent
kpt. Drbal Jiří 30.07.1945 163004 starší referent
kpt. Meirová Jana 11.02.1952 160997 starší referent
kpt. Vokáčová Věra 30.03.1949 161927 starší referent
npor. Marek Jiří 11.04.1955 201253 starší referent
npor. Maternová Jaroslava 11.04.1957 168497 starší referent
npor. Müllerová Věra 23.05.1951 201024 starší referent
por. Cejp Pavel 30.11.1951 215346 starší referent
por. Prokůpková Ludmila 26.07.1945 212201 starší referent
por. Tuček Jindřich 09.02.1960 209339 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Musilová Oldřiška 09.05.1944 145916 starší referent specialista
kpt. Balcar Zdeněk 06.07.1953 206099 starší referent specialista
kpt. Oubrecht Oldřich 02.02.1951 166814 starší referent specialista
mjr. Popelka Vlastimil 31.07.1948 161208 starší referent
kpt. Anděrová Jana 26.12.1947 156339 starší referent
kpt. Bursíková Milada 28.04.1941 166435 starší referent
kpt. Češpivová Elena 30.07.1938 163758 starší referent
kpt. Čoriová Jana 30.11.1946 160268 starší referent
kpt. Ihnátová Helena 31.01.1953 162521 starší referent
kpt. Prášilová Jana 25.02.1947 151158 starší referent
kpt. Procházka Petr 11.10.1951 161823 starší referent
kpt. Šaroch Miroslav 12.02.1956 176724 starší referent
kpt. Vinařská Jarmila 04.02.1947 160269 starší referent
npor. Barnová Zdeňka 18.06.1957 168353 starší referent
npor. Májková Bohumila 08.03.1951 160243 starší referent
npor. Pivoňka Zbyšek 12.02.1959 225176 technik II. st.
npor. Soukup Pavel 18.05.1957 178133 starší referent
npor. Tesáková Jaroslava 01.05.1952 160335 starší referent
npor. Václavů Jiří 04.06.1957 182476 starší referent
npor. Vojáčková Hana 09.07.1955 166075 starší referent
por. Karhan Josef 15.04.1960 213241 starší referent
por. Všetičková Renata 18.05.1954 162569 starší referent
ppor. Frajberová Ivana 27.03.1946 161357 starší referent
kpt. Černohausová Jana 08.06.1948 161213 referent
kpt. Doudová Jaroslava 23.10.1949 160822 referent
kpt. Zemková Marie 08.12.1952 161984 referent
npor. Čacká Jana 16.05.1955 166437 referent
npor. Dětková Milena 05.03.1950 159999 referent
por. Conk Radim 26.12.1962 217784 referent
por. Podracká Alena 11.12.1956 201017 referent
por. Suchá Zdenka 16.05.1957 167549 referent
por. Behancová Ivana 24.07.1961 213648 referent
prap. Ludvíková Jana 29.03.1956 175012 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pekárek Pavel 16.11.1949 161926 vedoucí starší referent specialista
mjr. Halouzková Helena 27.03.1945 159874 starší referent specialista
mjr. Tichý Vlastimil 19.12.1949 190088 starší referent specialista
mjr. Wurcel Vavřinec 24.09.1937 145608 starší referent
kpt. Fialová Evženie 18.05.1955 166817 starší referent
kpt. Gruber Miroslav 30.10.1949 160045 starší referent
kpt. Pomykáček Jaroslav 21.11.1952 172221 starší referent
kpt. Popelková Taťjána 30.07.1952 160353 starší referent
kpt. Šmiták Ivan 04.05.1955 168548 starší referent
kpt. Trubač Zdeněk 16.10.1949 161828 starší referent
por. Strejček Jaroslav 17.06.1955 168500 starší referent
por. Strnadová Jindřiška 25.06.1949 160000 starší referent
por. Světlý František 31.08.1941 146601 starší referent
ppor. Zápotocká Květoslava 08.12.1959 210247 referent
npor. Procházková Jaroslava 10.02.1955 166043 referent
npor. Zboranová Ivanka 25.01.1952 170447 referent
por. Kalinová Ivana 25.04.1955 166148 referent
por. Kalíšková Jana 30.06.1937 109516 referent
por. Šmolíková Miluše 01.10.1956 167940 referent
pprap. Šejdová Miloslava 31.03.1958 200372 referent
nstržm. Jalovecká Jitka 04.02.1966 224413 referent

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kubla Ivan 15.05.1953 170013 vedoucí starší referent
mjr. Mráček Josef 01.06.1947 160395 starší referent specialista
mjr. Skála Václav 18.02.1946 155021 starší referent specialista
npor. Jěžek Jiří 20.06.1949 166768 starší referent specialista
ppor. Brandýs Jan 11.04.1957 206100 starší referent
ppor. Holeš Miroslav 17.09.1955 201372 starší referent
mjr. Cmíral Josef 29.06.1948 160949 starší referent
kpt. Černíková Marie 21.10.1946 159998 starší referent
kpt. Kratochvílová Naděžda 21.09.1954 166093 starší referent
kpt. Krpata Jiří 31.07.1947 161929 starší referent
npor. Chlada Václav 22.09.1944 161243 starší referent
npor. Skálová Eva 06.06.1953 203220 starší referent
npor. Šolc Alois 19.11.1951 186895 starší referent
por. Němec Stanislav 02.02.1955 212331 starší referent
por. Pirkl Josef 03.05.1948 209430 starší referent

Odbor operativní chemie (III. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Baxa Otomar 08.04.1943 150730 náčelník
kpt. Malovík Vladimír 28.09.1954 208995 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Březina Miloš 28.10.1953 211143 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Mrákota Zdeněk 27.07.1954 172134 technik I. st.
kpt. Pokorný Josef 20.06.1954 211190 technik I. st.
kpt. Malík Miroslav 26.02.1950 163068 technik II. st.
npor. Kubánek Jaroslav 12.06.1953 201448 technik II. st.
mjr. Popelková Zdeňka 01.06.1949 159895 technik III. st.
pprap. Soukup Vítězslav 07.06.1951 219648 technik III. st.
por. Procházka Jiří 20.03.1960 234559 technik IV. st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Antoš František 12.12.1948 206059 vedoucí technik specialista II. st.
npor. Revík Milan 24.03.1954 178796 technik II. st.
mjr. Douchová Jana 22.08.1946 160113 technik III. st.
npor. Jakovec Bohuslav 09.06.1957 219657 technik III. st.
npor. Kofroň František 15.08.1959 212308 technik III. st.
por. Bárta Luboš 10.12.1955 231732 technik III
por. Pomykáčková Naděžda 15.09.1950 159796 technik V. st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Petrů Miloslav 21.02.1956 215554 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Plaček Jiří 11.05.1956 217394 technik II. st.
kpt. Königsmark Miloš 01.05.1954 213756 technik III. st.
npor. Bořil Petr 01.06.1959 225132 technik III. st.
npor. Děcký Jiří 30.12.1958 225134 technik III. st.
por. Novotná Libuše 12.02.1958 207761 starší referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
npor. Horina Petr 09.05.1957 219704 vedoucí starší referent specialista
mjr. Semotán František 18.01.1949 161669 technik II. st.
mjr. Trepeš František 14.01.1944 160731 technik III. st.
kpt. Hlinka Jiří 14.06.1946 166891 technik III. st.
kpt. Veselý Ladislav 21.10.1938 167081 technik III. st.
npor. Dinděra Jaroslav 21.10.1953 201247 technik IV. st.
npor. Surma Jaroslav 04.01.1957 211002 technik IV. st.
por. Šanda Roman 20.08.1962 218066 technik V. st.
ppor. Koktan Milan 09.06.1952 182814 technik V. st.
npor. Poprac Jaroslav 04.09.1953 175306 technik V. st.
pprap. Rychlý Svatopluk 25.07.1964 224023 technik V. st.

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Moravec Antonín 21.11.1938 145541 vedoucí technik specialista II. st.
mjr. Laštovka Jiří 16.04.1941 146519 technik I. st.
kpt. Eliáš Lubomír 11.06.1956 175399 technik II. st.
kpt. Sekelová Ivanka 22.08.1953 161946 technik II. st.
npor. Nožička Vladislav 08.01.1953 166668 technik III. st.
npor. Říha Josef 08.06.1949 177293 technik III. st.
kpt. Kobyláková Miluše 15.02.1952 167721 technik IV. st.
npor. Král Miroslav 06.11.1956 211128 technik IV. st.

6. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Straka Josef 27.04.1953 215322 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Kašpar Vratislav 26.07.1951 182722 technik specialista II. st.
kpt. Ruda Emil 04.12.1951 214485 technik I. st.
kpt. Večeřa Vladimír 03.02.1954 211191 technik I. st.
npor. Kohout Petr 24.05.1958 223062 technik II. st.
npor. Maleč František 20.08.1958 222580 technik II. st.
npor. Kavula Ivan 06.02.1958 207972 technik III. st.
npor. Svetlík Marian 07.11.1957 225147 technik III. st.
por. Šimoni Gabriel 12.01.1957 231734 technik III. st.

7. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Mencl Pavel 06.10.1939 151235 technik specialista I. st.
kpt. Plačková Mária 26.02.1953 168941 technik IV. st.
nstržm. Cabáková Gabriela 18.11.1961 222719 starší referent

Odbor zahraničního tisku (IV. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Burda Petr 04.03.1951 162818 náčelník

Vniřní skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
nprap. Zeman Miroslav 02.11.1939 159938 řidič-mechanik
nstržm. Felcmanová Helena 08.11.1952 234663 referent
stržm. Thomková Stanislava 07.01.1970 238811 referent hospodář

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Löbl Vlastimil 17.07.1949 168938 vedoucí starší referent specialista
mjr. Jelínková Magdalena 13.07.1951 172715 starší referent specialista
mjr. Ritter Jan 22.10.1935 147078 starší referent specialista
kpt. Kouba Emil 28.10.1948 166455 starší referent specialista
kpt. Šanta Miloslav 27.07.1952 178147 starší referent specialista
npor. Hejnová Blanka 27.10.1951 185765 starší referent specialista
npor. Vrána Arnošt 24.12.1956 203513 starší referent specialista
mjr. Tomšů Eva 24.05.1950 167748 starší referent
kpt. Holl Josef 21.08.1947 203424 starší referent
kpt. Machynková Eliška 15.04.1951 161358 starší referent
npor. Marešová Helena 14.11.1952 162696 starší referent
npor. Šeta Libor 23.04.1958 201777 starší referent
npor. Tomášek Aleš 13.07.1949 178280 starší referent
por. Bohdálková Dagmar 28.09.1952 163503 starší referent
por. Pechová Jana 12.11.1947 215439 starší referent
ppor. Pelešková Jana 01.09.1943 149110 starší referent
ppor. Procházka Luboš 24.07.1965 226140 starší referent
nprap. Balcarová Ludmila 30.12.1937 160670 technik VI.B st.
nstržm. Kopřiva Michal 27.01.1967 232168 starší referent
stržm. Dvořáková Ivana 18.11.1964 237087 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pekárková Hana 02.01.1938 132054 vedoucí starší referent specialista
mjr. Růžičková Jana 25.07.1938 144782 starší referent specialista
por. Nebeská Ludmila 16.07.1940 203019 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
ppor. Kůla Čestmír 23.02.1949 160271 technik V. st.

Odbor těžení ZTÚ (V. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Večerka Karel 15.04.1951 162829 zástupce
nstržm. Němcová Iva 10.11.1959 228187 starší referent

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Macák Jiří 12.07.1950 167571 vedoucí starší referent specialista
npor. Vokurková Eliška 21.01.1954 171762 vedoucí starší referent specialista
mjr. Pytlíková Jitka 01.09.1951 159565 vedoucí starší referent
kpt. Nerglová Helena 23.12.1950 160033 vedoucí starší referent
kpt. Vorel Jiří 13.10.1943 150193 vedoucí starší referent
npor. Frýdlová Miluše 19.09.1953 163409 vedoucí starší referent
npor. Šmejkalová Věra 03.12.1951 160032 vedoucí starší referent
por. Janišová Marie 12.04.1937 144688 vedoucí starší referent
kpt. Brodská Marie 21.06.1940 151724 starší referent specialista
kpt. Kachlík Václav 18.10.1950 167566 starší referent specialista
npor. Krejčová Jiřina 24.04.1958 201022 starší referent
npor. Vencálková Soňa 30.06.1960 206103 starší referent
por. Fekete Mikuláš 16.02.1958 213169 starší referent
por. Hamák Zdeněk 30.05.1961 218285 starší referent
por. Hrubý Karel 07.05.1961 218286 starší referent
por. Polák Petr 01.11.1957 218294 starší referent
por. Tysl Jaroslav 12.02.1960 218300 starší referent
ppor. Cíza Michal 30.05.1962 225162 starší referent
ppor. Lupínek Miroslav 12.11.1961 221058 starší referent
ppor. Šuláková Dagmar 18.06.1963 221940 starší referent
pprap. Boudová Martina 31.10.1963 220520 starší referent
nstržm. Flídr Petr 09.07.1967 234609 starší referent
nstržm. Štýbr Pavel 23.10.1966 233098 starší referent
stržm. Čapková Jana 06.09.1969 238896 starší referent
stržm. Lang Antonín 29.08.1968 238923 starší referent
stržm. Miesbauerová Renata 06.11.1967 239915 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Jílek Jindřich 15.02.1955 213776 vedoucí starší referent specialista
mjr. Komárková Vlasta 03.09.1950 159199 vedoucí starší referent
mjr. Zajptová Drahomíra 17.01.1941 144766 vedoucí starší referent
kpt. Čermák Vladimír 25.01.1954 182686 vedoucí starší referent
kpt. Černý Josef 27.04.1954 171927 vedoucí starší referent
kpt. Havlínová Jaroslava 29.07.1952 160998 vedoucí starší referent
kpt. Maršíková Alena 08.07.1954 163410 vedoucí starší referent
kpt. Nováková Eliška 11.08.1936 162520 vedoucí starší referent
kpt. Sixtová Dagmar 20.06.1949 163893 vedoucí starší referent
kpt. Složilová Dana 24.09.1952 203218 vedoucí starší referent
kpt. Šimůnková Naděžda 03.12.1952 163620 vedoucí starší referent
kpt. Vinterová Alena 05.08.1954 166771 vedoucí starší referent
mjr. Řeháková Miloslava 25.10.1948 154644 starší referent specialista
kpt. Farkač Miroslav 16.07.1953 201248 starší referent specialista
kpt. Loudová Olga 29.10.1952 161667 starší referent specialista
npor. Bohdálek František 10.11.1954 206429 starší referent specialista
npor. Knobloch Bohumil 22.09.1954 207638 starší referent specialista
kpt. Drlíková Věra 12.05.1954 166665 starší referent
kpt. Komedová Jelena 30.07.1956 214459 starší referent
npor. Beranová Milada 21.02.1953 166070 starší referent
npor. Hrušecká Naďěžda 29.04.1954 166442 starší referent
npor. Petránková Helena 24.12.1950 159858 starší referent
npor. Tománková Michaela 08.05.1963 237445 starší referent
por. Culek Vít 12.02.1940 146946 starší referent
por. Poláček Jiří 01.09.1961 218293 starší referent
por. Veselá Ivana 20.12.1954 206068 starší referent
ppor. David Josef 23.12.1960 225163 starší referent
ppor. Duchek Václav 01.08.1951 222001 starší referent
ppor. Filipová Jiřina 23.03.1948 162913 starší referent
pprap. Medveď Jan 21.03.1961 217959 starší referent
nstržm. Kolář Zbyněk 18.12.1965 234642 starší referent
stržm. Vejmola Martin 16.11.1966 236356 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Prchalová Eva 05.04.1950 185737 vedoucí starší referent specialista
mjr. Tlatlová Ladislava 23.12.1951 160069 vedoucí starší referent
kpt. Pospíšilová Pavla 12.09.1951 160999 vedoucí starší referent
kpt. Šmitáková Jiřina 28.12.1952 162522 vedoucí starší referent
pplk. Jiráková Věra 07.06.1946 159055 technik specialista III. st.
mjr. Brtek Petr 16.05.1949 162810 starší referent specialista
kpt. Netymachová Anna 20.07.1949 160729 starší referent specialista
kpt. Štěpánová Vlasta 12.11.1952 166666 starší referent
npor. Hříbalová Jaroslava 14.05.1949 166095 starší referent
npor. Nováková Jana 07.05.1951 161749 starší referent
por. Houšková Marta 09.08.1959 206067 starší referent
por. Pártlová Irena 28.04.1958 206063 starší referent
por. Záhrobský Josef 10.09.1961 219737 starší referent
ppor. Brauner Petr 21.07.1963 219891 starší referent
ppor. Prokš Vladimír 27.03.1960 221062 starší referent
ppor. Vozdecká Dagmar 12.02.1958 206072 starší referent
nstržm. Liška Miroslav 28.05.1967 230961 starší referent
nstržm. Tomeš Tomáš 14.03.1967 231117 starší referent
stržm. Žák Daniel 21.11.1965 236357 starší referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Hach Josef 28.05.1950 203244 vedoucí starší referent specialista
mjr. Lukáš Vladimír 22.03.1946 154965 vedoucí starší referent
kpt. Tesák Zdeněk 01.12.1948 160422 starší referent specialista
npor. Nezveda Stanislav 08.01.1957 218279 starší referent specialista
npor. Krmela Josef 07.11.1956 218263 vedoucí starší referent
npor. Tauš Zbyněk 23.05.1957 218281 vedoucí starší referent
ppor. Dědek Otakar 15.05.1964 230219 starší referent
ppor. Dražek Pavel 26.10.1964 239835 starší referent
kpt. Pergl Jiří 21.08.1953 166318 starší referent
por. Juřica Pavel 16.11.1956 216583 starší referent

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Borovský Jiří 22.03.1948 161252 vedoucí starší referent specialista
mjr. Skřivánková Zdeňka 03.06.1952 160115 vedoucí starší referent
mjr. Taliánová Věra 16.12.1946 154647 vedoucí starší referent
kpt. Helcl Miloslav 27.11.1954 213644 starší referent specialista
kpt. Černá Hana 06.06.1951 166096 vedoucí starší referent
ppor. Dotlačil Martin 06.02.1964 236492 vedoucí starší referent
kpt. Novák Bohumil 13.11.1954 216614 technik I. st.
kpt. Zadražil Pavel 01.11.1953 173764 technik I. st.
mjr. Hora Jan 25.07.1953 236382 technik II. st.
kpt. Nouza Miroslav 02.08.1955 216615 technik II. st.
kpt. Šůcha Evžen 14.12.1954 216596 technik II. st.
kpt. Čulíková Marta 07.05.1957 168501 starší referent
kpt. Sýkorová Naděžda 11.01.1956 213649 starší referent
npor. Horáková Naděžda 06.04.1957 201020 starší referent
npor. Tkadleček Stanislav 07.01.1960 227955 technik II. st.
por. Vrba Karel 26.10.1952 210296 technik II. st.
nstržm. Chábera Petr 29.08.1968 234613 starší referent

6. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Zeman Jan 18.06.1949 160232 vedoucí starší referent specialista
kpt. Šafránková Zdeňka 24.01.1941 163765 vedoucí starší referent
kpt. Vencálek Jiří 12.01.1955 175744 starší referent specialista
mjr. Kolínská Věra 04.12.1947 154648 starší referent
kpt. Jergonová Marcela 11.11.1948 183123 starší referent
npor. Bělíčková Danuše 02.01.1952 203422 starší referent
npor. Macháčková Jitka 19.11.1957 206102 starší referent
npor. Nájemníková Alena 04.04.1952 162523 starší referent
npor. Procházková Jitka 01.02.1954 166361 starší referent
por. Blahuta Petr 01.11.1961 219734 starší referent
por. Zajíčková Ivana 20.01.1959 206069 starší referent
nstržm. Alijevová Zdenka 10.11.1956 211318 starší referent

Odbor technického zabezpečení (VI. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Vízek Vladimír 19.08.1940 152291 náčelník

Skupina technické kontroly

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Holub Vladimír 04.12.1943 154806 technik II. st.
mjr. Urbanec Miroslav 13.04.1948 159409 technik II. st.
kpt. Panuška Miroslav 16.01.1953 223117 technik IV. st.
npor. Deverová Marie 11.05.1958 182531 technik V. st.

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Hrůša Václav 16.09.1933 146983 technik I. st.
mjr. Horník Jan 21.09.1949 161058 technik I. st.
mjr. Ondrejček Lubomír 06.10.1946 166709 technik I. st.
mjr. Koutecký Jaroslav 16.04.1939 147009 vedoucí technik specialista II. st.
mjr. Šesták Zdeněk 22.01.1939 147099 technik II. st.
kpt. Bulvas Jiří 27.08.1946 214615 technik II. st.
kpt. Laušmanová Irena 03.06.1950 203066 technik III. st.
prap. Dvořáčková Jana 25.03.1944 145109 technik IV. st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Junaštík Bohuslav 07.12.1949 160510 technik I. st.
kpt. Koníček Tomáš 24.06.1954 167722 technik I. st.
nstržm. Švanda Milan 07.02.1959 231922 technik III. st.
nstržm. Horáček Jaroslav 25.03.1963 225138 technik IV. st.
nstržm. Tlustý Pavel 21.03.1963 230750 technik IV. st.
kpt. Kuboušková Hedvika 25.02.1942 133827 technik V. st.

Oddělení speciální ochrany

Vedení oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Lebeda Stanislav 27.03.1950 163623 náčelník
prap. Sazimová Helena 10.12.1951 159774 starší referent vedení

1. skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Šupej Jiří 12.09.1948 163108 vedoucí starší referent specialista
kpt. Schmidt Vladimír 02.02.1954 210311 starší referent specialista
kpt. Stančík František 04.01.1950 170462 starší referent specialista
mjr. Prášil Jan 26.03.1945 167451 starší referent
kpt. Horna František 15.07.1943 203425 starší referent
npor. Behanec Milan 01.12.1957 214522 starší referent
npor. Hrušecký Milan 26.01.1959 208120 starší referent
npor. Rosenkranz Jiří 02.02.1948 211255 starší referent
por. Šimončík Jiří 14.05.1962 218072 starší referent

2. skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Jalovec František 22.11.1953 210307 starší referent specialista
kpt. Rozkošný Mojmír 12.07.1953 206260 starší referent specialista
mjr. Dvořák Milan 02.12.1949 161251 starší referent
mjr. Fišar Lubomír 17.12.1948 162827 starší referent
kpt. Franc Miroslav 17.12.1954 213642 starší referent
kpt. Najmon Jan 16.06.1938 147047 starší referent
kpt. Procházka Petr 25.03.1951 206371 starší referent

3. skupina

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Čapek Jaroslav 06.08.1953 211317 starší referent specialista
por. Veselý Vladimír 04.11.1955 216599 starší referent

Odbor dokumentační techniky (VII. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Felkl Zdeněk 31.10.1938 144522 náčelník

Skupina výroby

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Líbal Ladislav 23.06.1951 162821 technik I. st.
stržm. Krejčík Jaroslav 25.02.1961 238210 technik IV.

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Franěk Milan 15.02.1950 161632 technik II. st.
kpt. Zemanová Iva 16.01.1948 160439 starší referent specialista
kpt. Pártl Jindřich 11.11.1952 167285 technik III. st.
npor. Duša Antonín 15.08.1955 207569 technik III. st.
npor. Karel Pavel 07.07.1955 203014 technik III. st.
npor. Kholl Otakar 17.07.1948 212294 technik III. st.
npor. Písařík Dalibor 22.03.1957 226525 technik III. st.
npor. Vlach Jiří 30.11.1953 208997 technik III. st.
kpt. Lexa Lubomír 04.05.1953 162517 technik IV. st.
kpt. Staněk René 01.10.1952 228239 technik IV. st.
npor. Horník Vilém 11.04.1937 101856 technik IV. st.
npor. Sládková Eva 13.12.1953 207623 technik IVI. st.
por. Holík Ladislav 25.03.1940 146978 technik IV. st.
pprap. Hauzner Tomáš 26.06.1957 224353 technik IV. st.
pprap. Liška Jan 01.03.1962 223140 technik V. st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Obrdlík Zdeněk 23.06.1940 144729 technik I. st.
kpt. Havel Jaroslav 15.10.1953 211189 technik I. st.
mjr. Balaštík Milan 14.11.1946 162626 vedoucí technik specialista II. st.
kpt. Kareš Jiří 26.03.1943 167124 technik III. st.
kpt. Štěrba Miloš 26.11.1953 167450 technik III. st.
npor. Winter Jiří 01.04.1961 227965 technik III. st.
nstržm. Horáčková Věra 23.04.1966 225743 starší referent

Výzkumný ústav

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce

Odbor vysokofrekvenční techniky (VIII. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Maděryč Otakar 19.03.1946 167284 náčelník
kpt. Breburda Jaroslav 22.05.1953 201126 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Kliner Miroslav 28.03.1949 166542 technik I. st.
npor. Fantová Naděžda 08.08.1955 166334 technik II. st.
por. Petáková Zdeňka 05.08.1959 206060 technik IV. st.
por. Zítková Margit 06.08.1952 128849 starší referent
ppor. Nováková Vladimíra 19.01.1959 204343 technik V. st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Svoboda Jaromír 27.06.1951 168550 vedoucí technik specialista I. st.
pplk. Borovička František 15.11.1934 154805 technik I. st.
pplk. Vacek Vladimír 14.09.1946 163531 technik I. st.
kpt. Devera Josef 22.01.1953 206276 technik I. st.
kpt. Svoboda Zdeněk 24.06.1955 226547 technik I. st.
kpt. Šesták Jevgenij 22.10.1951 168549 technik II. st.
mjr. Kurach Pavel 31.10.1948 159797 technik specialista II. st.
stržm. Pulec Jaroslav 24.01.1965 236479 technik V. st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Andrle Miloš 12.01.1951 168519 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Slavík Vladimír 01.02.1952 201132 technik specialista II. st.
mjr. Kinc Rudolf 19.07.1944 154961 technik II. st.
npor. Balcar Pavel 04.06.1956 219642 technik II. st.
npor. Vacek Miloš 19.01.1960 225148 technik II. st.
kpt. Ševčík Jan 18.10.1951 166355 technik III. st.
por. Stránský Jiří 04.09.1953 217385 technik IV. st.

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Vacek Miloslav 07.10.1942 149391 technik I. st.
mjr. Forster Václav 27.06.1946 162627 technik II. st.
kpt. Filler Miroslav 19.09.1952 167282 technik II. st.
pplk. Procházka Jaromír 13.12.1946 160117 technik specialista II. st.
ppor. Minařík Milan 13.11.1960 239064 technik III. st.
kpt. Sláma Jindřich 17.05.1952 172251 technik III. st.
npor. Houska Jan 06.02.1952 211314 technik III. st.

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Chlup Oldřich 17.12.1952 201299 vedoucí technik specialista I. st.
npor. Tichý František 24.08.1953 207686 technik I. st.
npor. Konvalinka Pavel 06.04.1953 212047 technik III. st.
por. Kříž Milan 04.04.1962 233424 technik III. st.
por. Nohejl Petr 03.03.1962 233425 technik III. st.
por. Rajtmajer Ladislav 29.03.1963 233426 technik III. st.
nstržm. Ilčík Stanislav 29.03.1967 230899 technik VI.A st.

Odbor nízkofrekvenční techniky (IX. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Veselý Petr 30.09.1947 163086 náčelník
pplk. Breyl Bruno 25.06.1941 155092 zástupce

Skupina akustiky

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kubík Pavel 02.12.1952 206278 vedoucí technik specialista II. st.
kpt. Pacner Vladimír 20.02.1952 166358 technik I. st.
kpt. Zákostelský Zdeněk 19.05.1955 213687 technik II. st.
npor. Marťák Ivan 25.02.1959 227136 technik III. st.

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Jankásek Jiří 28.03.1951 169954 vedoucí technik specialista I. st.
mjr. Doležal Pavel 13.03.1953 169870 technik I. st.
kpt. Majer Aleš 28.02.1952 163625 technik I. st.
kpt. Vrchotka Milan 26.11.1954 172338 technik II. st.
pplk. Kunc Ivan 10.08.1940 144647 technik specialista II. st.
npor. Petýrek Ivan 18.08.1959 225146 technik III. st.
kpt. Tomek Petr 25.11.1949 166810 technik IV. st.
por. Šneková Zdenka 24.03.1955 163403 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Škubal Václav 18.11.1943 147137 vedoucí technik specialista I. st.
mjr. Hofmann Ladislav 21.05.1941 149888 technik I. st.
kpt. Menšík Václav 27.10.1950 166515 technik I. st.
pplk. Kopal Ladislav 28.12.1940 144609 technik II. st.
npor. Andrle Karel 09.03.1957 219641 technik III. st.
ppor. Sulan Petr 15.07.1965 239065 technik IV. st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Poláčok Ondřej 05.11.1941 149390 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Vágner Petr 09.06.1952 167725 technik I. st.
mjr. Rosič Milan 11.03.1950 167446 technik specialista II. st.
kpt. Hudec Jaroslav 17.06.1953 208993 technik specialista II. st.
mjr. Beneš František 24.07.1936 144460 technik II. st.
kpt. Bartoš Josef 23.11.1951 201125 technik II. st.
kpt. Veverka Libor 02.05.1953 206279 technik II. st.
kpt. Volf Milan 05.09.1955 213686 technik II. st.
kpt. Macháček Jan 16.07.1954 172110 technik III. st.

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Svačina Petr 13.09.1948 168942 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Černoch Svatopluk 05.12.1953 211144 technik I. st.
mjr. Chlup Jiří 06.02.1950 168218 technik I. st.
kpt. Rybáček Václav 25.04.1948 207575 technik I. st.
kpt. Tomšů Jiří 24.02.1954 211048 technik I. st.
mjr. Hrubý Jaroslav 14.05.1949 168537 technik II. st.
kpt. Vacková Zuzana 01.08.1953 206262 technik II. st.
npor. Hudeček František 08.11.1956 219644 technik II. st.

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Janča Jaroslav 11.05.1942 146656 technik I. st.
mjr. Navrátilová Marie 10.03.1948 163583 technik I. st.
mjr. Ontl Miloš 24.11.1949 168066 technik I. st.
mjr. Štefka František 23.11.1948 160038 technik I. st.
kpt. Drábek Jaroslav 05.11.1949 166748 technik I. st.
kpt. Tomášek Petr 07.11.1950 170171 technik I. st.
kpt. Vnouček Josef 12.09.1950 182760 technik I. st.
mjr. Pšentčík Jiří 15.09.1950 182646 technik II. st.
kpt. Novák Jan 23.10.1953 213777 technik II. st.
kpt. Peták Vladimír 31.05.1956 216590 technik III. st.
npor. Horák Pavel 25.10.1955 207439 technik III. st.
prap. Šťastná Hana 29.12.1957 178465 technik VI.A st.

Odbor konstrukce a technologie (X. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Hlavatý František 15.11.1943 154579 náčelník
mjr. Kolář František 13.07.1945 166876 zástupce
kpt. Hříbal Karel 14.05.1952 201128 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Fuchs Vlastimil 17.09.1949 216668 vedoucí technik specialista II. st.
mjr. Zajíc Jan 09.10.1936 148493 technik I. st.
npor. Kvapil Karel 04.04.1957 219647 technik I. st.
pprap. Lebeda Martin 25.05.1964 225796 technik I. st.
mjr. Postránecký František 25.07.1947 162807 technik II. st.
kpt. Reif Václav 20.05.1942 145880 technik II. st.
prap. Hadraba Jan 21.06.1946 223139 technik II. st.
npor. Fuchs Jaromír 16.04.1955 221200 technik II. st.
kpt. Macková Alexandra 05.12.1945 153956 technik III. st.
kpt. Peterka Petr 22.08.1948 166813 technik III. st.
ppor. Sosvor Petr 14.05.1959 224461 technik IV. st.
por. Salaj Michal 09.05.1962 231920 technik IV. st.
nstržm. Kraft Pavel 16.12.1967 230934 technik IV.A st.
nstržm. Špála Radek 26.10.1966 231921 technik IV.A st.
ppor. Bílková Helena 13.07.1950 191996 technik V. st.
pprap. Novák Petr 22.02.1963 225145 technik V. st.
pprap. Veselý Ladislav 11.08.1963 225149 technik V. st.
stržm. Pavlík Jozef 18.08.1959 236977 technik V. st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Náprstek Jiří 12.04.1951 163762 vedoucí starší referent specialista
mjr. Jirák Ludvík 11.08.1949 160246 technik II. st.
kpt. Šizling Karel 03.10.1937 144844 technik II. st.
npor. Metelka Pavel 11.02.1953 211047 technik II. st.
kpt. Hurt František 02.07.1949 160114 technik III. st.
npor. Nápravník František 11.07.1959 225143 technik III. st.
ppor. Zima Miroslav 21.03.1959 219705 technik IV. st.
por. Pochman Antonín 09.07.1962 231919 technik IV. st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Matějček Jan 08.08.1942 145978 technik II. st.
kpt. Just Karel 05.10.1943 160398 technik III.st.
kpt. Koryta Jaroslav 22.03.1943 145989 technik III. st.
kpt. Strnad Josef 09.07.1944 163505 technik III. st.
npor. Hakl Václav 13.09.1951 201190 technik III. st.
npor. Procházka Karel 13.05.1955 168067 technik III. st.
npor. Šafařík Štěpán 10.05.1948 159202 technik III. st.
prap. Dvořák Milan 16.11.1949 223138 technik III. st.
pprap. Řehák Zdeněk 24.12.1946 207974 technik III. st.
npor. Uchytilová Marie 17.08.1949 159966 technik IV. st.
por. Špalek Pavel 24.01.1953 168620 technik IV. st.
nstržm. Trakal Martin 03.12.1967 231120 technik IV.A st.

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Matušek Oldřich 26.04.1952 174388 vedoucí starší referent specialista
npor. Starý Vladimír 18.11.1956 225202 technik III. st.
por. Hlaváč Jaroslav 13.12.1955 228125 technik III. st.
por. Brůha Vladimír 24.03.1959 231918 technik IV. st.
ppor. Sulík Josef 18.02.1962 231733 technik V. st.
prap. Vyškovský Michal 20.11.1960 219649 technik V. st.
nstržm. Dryml Jaroslav 14.03.1962 223061 technik V. st.
nstržm. Matějček Miroslav 25.08.1966 226872 technik VI.A st.

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Šesták Peter 26.06.1952 206016 vedoucí technik specialista I. st.
kpt. Karkoška Miloš 26.04.1955 213684 technik specialista I. st.
mjr. Částka Rudolf 06.05.1945 155964 technik I. st.
mjr. Petrová Dáša 27.11.1944 167962 technik I. st.
npor. Bejbl Bohumil 18.02.1958 225131 technik I. st.
npor. Křemen Radoš 15.12.1958 225139 technik specialista II. st.
npor. Macháčková Věra 13.03.1955 166397 technik III. st.
npor. Suchánský Vladimír 14.05.1944 199476 technik III. st.
ppor. Tarant Pavel 25.03.1965 239849 technik IV. st.
por. Křemen Luděk 23.10.1963 236353 technik IV. st.
nstržm. Valenta Roman 19.07.1967 231131 technik IV.A st.

6. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Jakubec Miloš 12.09.1956 176494 technik I. st.
npor. Mareček Lubomír 03.11.1955 217386 technik I. st.
npor. Lán Jaromír 17.04.1960 225142 technik II. st.
npor. Paclík Pavel 17.04.1960 226464 technik III. st.

7. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Svatek Václav 27.06.1942 182751 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kopecký Vítězslav 24.03.1946 154962 technik I. st.
mjr. Vaněk Vladimír 12.07.1951 167444 technik I. st.
kpt. Sotorník Luděk 06.05.1951 201410 technik II. st.
kpt. Klesová Renata 09.03.1956 171880 technik IV. st.

8. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
npor. Rázek Zdeněk 16.03.1955 217179 vedoucí technik specialista I. st.
mjr. Šafránek Petr 23.08.1944 152190 technik I. st.
npor. Haas Robert 12.03.1956 227135 technik I. st.
kpt. Zach Luboš 28.05.1955 168546 technik II. st.
npor. Čipera Ladislav 04.05.1955 201189 technik II. st.
ppor. Buriánková Naděžda 13.06.1957 207762 technik IV. st.
ppor. Fikrtová Jiřina 24.05.1951 206455 technik IV. st.
ppor. Chmel Zdeněk 27.09.1962 236976 technik IV. st.
kpt. Morysová Alena 05.02.1953 171742 technik IV. st.
npor. Škobisová Eva 19.12.1959 207826 technik IV. st.

Odbor technický (XI. odbor)

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Doleček František 20.11.1941 145987 náčelník
pplk. Gamrot Josef 03.08.1943 156340 zástupce
pplk. Špála Václav 13.11.1943 153069 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Zloch Jan 08.07.1937 137167 vedoucí starší referent specialista
mjr. Dědek Miloslav 13.05.1944 153058 technik II. st.
mjr. Rubeš Václav 27.11.1943 151305 technik II. st.
mjr. Hibala Karel 20.09.1943 154321 technik III. st.
kpt. Čtvrtník Jaroslav 27.09.1939 166439 technik III. st.
kpt. Kořínek Stanislav 26.05.1947 159401 technik III. st.
kpt. Pfaf Vladimír 03.02.1952 161059 technik III. st.
npor. Oplt František 26.05.1959 225446 technik III. st.
pprap. Soukupová Milena 09.01.1960 212238 technik IV.A st.
npor. Slabochová Alena 13.03.1954 161737 technik V. st.
nstržm. Vlčková Jitka 22.11.1953 228331 technik VI. A st.

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Rybár Lubomír 09.06.1954 167573 vedoucí starší referent specialista
kpt. Barták Karel 02.12.1954 213683 technik I. st.
kpt. Kozelka Pavel 22.01.1955 174320 technik III. st.
npor. Vyšanský Ladislav 10.04.1940 206466 technik III. st.
ppor. Peřan Jiří 19.05.1963 238218 technik IV. st.
npor. Kučera Pavel 09.03.1957 208994 technik IV. st.
nstržm. Drnec Miloš 09.07.1967 230831 technik VI.A st.

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Tomášek Jiří 26.01.1942 145982 vedoucí starší referent specialista
mjr. Zítek Miroslav 16.03.1938 147131 technik III. st.
pprap Košař Pavel 07.05.1955 224460 technik III. st.
kpt. Dvořák Josef 28.02.1956 175398 technik IV. st.
npor. Reinhard Jindřich 07.07.1950 161055 technik IV. st.
npor. Šroubek Václav 11.11.1949 160508 technik IV. st.
por. Jandura Pavel 18.08.1959 207354 technik IV. st.
por. Baudyšová Danuše 16.05.1953 206342 technik IV.A st.
pprap. Marečková Bohumila 08.05.1939 207573 technik VI.A st.

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Štěpán Petar 12.05.1938 161438 vedoucí starší referent specialista
npor. Drbal Luděk 22.02.1950 161244 technik III. st.
npor. Komardin Josef 14.08.1958 211473 technik III. st.
kpt. Vošta Jiří 06.04.1948 159274 technik IV. st.
prap. Dlouhý Antonín 13.06.1933 161930 technik IV. st.
pprap. Huss Jaroslav 29.03.1960 216669 technik IV. st.
nstržm. Kühnel Josef 30.05.1963 229049 technik IV.A st.
por. Pikart Jiří 28.04.1961 214289 technik V. st.
nstržm. Hřebejk Martin 26.12.1963 228106 technik V. st.
ppor. Bukartyk Milan 06.03.1962 219898 technik VI.A st.

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Bejšák Ladislav 27.09.1944 151298 vedoucí starší referent specialista
kpt. Dvořák Josef 08.04.1959 225136 technik II. st.
kpt. Tóth Karol 08.05.1950 168940 technik II. st.
npor. Dukát Vladimír 14.09.1958 225137 technik II. st.
npor. Hynšt Miroslav 23.05.1957 219645 technik II. st.
npor. Řehořovský Jan 15.10.1958 223063 technik II. st.
kpt. Podlipský Zdeněk 05.06.1955 168555 technik III. st.
kpt. Pšenička Slavomil 15.09.1951 166224 technik III. st.
kpt. Trnka Luboš 28.01.1955 174543 technik III. st.
kpt. Vondra Ladislav 24.02.1946 161413 technik III. st.
npor. Vacek Jiří 02.12.1955 174547 technik III. st.
por. Mizera Jaroslav 02.06.1961 233138 technik III. st.
por. Mráz Václav 25.09.1953 203789 technik III. st.
ppor. Smutný Martin 21.09.1962 234648 technik IV. st.
kpt. Pondělíček Miroslav 14.06.1945 152993 technik IV. st.
por. Smetana Boris 29.06.1960 214340 technik IV. st.
nstržm. Fiala Václav 04.05.1965 232069 technik IV.A st.
stržm. Obrdlíková Jaroslava 08.02.1951 166183 technik IV.A st.
por. Petrová Eva 30.06.1953 211210 technik VI.A st.

6. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Florián Otakar 19.11.1948 160035 vedoucí starší referent specialista
mjr. Brož Jaroslav 21.02.1941 153591 technik II. st.
mjr. Kučera Lubomír 22.05.1945 155755 technik II. st.
mjr. Kulhánek Jiří 01.01.1945 153063 technik II. st.
kpt. Suchý Petr 20.06.1951 167574 technik II. st.
kpt. Šmíd Milan 05.05.1950 161821 technik II. st.
mjr. Petr Jaroslav 15.01.1941 154180 technik III. st.
mjr. Šámal František 22.09.1945 160118 technik III. st.
kpt. Horčička Vratislav 28.11.1949 161922 technik III. st.
kpt. Koukol Jiří 30.10.1948 160396 technik III. st.
kpt. Švorc Jaromír 01.02.1949 161631 technik III. st.
kpt. Bukartyk Jiří 23.10.1956 168818 technik IV. st.
kpt. Fiala Milan 10.01.1951 191839 technik IV. st.
kpt. Kodeš Jan 16.02.1943 167938 technik IV. st.
kpt. Medzihradský Ladislav 17.02.1947 179399 technik IV. st.
kpt. Musil František 16.01.1957 182347 technik IV. st.
npor. Komárek Ladislav 30.03.1958 205170 technik IV. st.
por. Řezníček Josef 23.11.1951 162806 technik IV. st.
prap. Čermák Jiří 15.01.1956 203146 technik V. st.
nstržm. Šimek Přemysl 04.09.1962 227964 technik V. st.

Oddělení vědeckotechnického rozpracování a informací

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Žák Jaroslav 03.04.1936 144934 vedoucí technicko-vědecký pracovník
mjr. Pupcsik Štěpán 14.12.1942 185743 technik I. st.
npor. Harwot Lubomír 26.08.1955 216898 technik I. st.
mjr. Hora Bohumil 04.04.1950 167443 technik specialista II. st.
mjr. Černochová Soňa 27.09.1951 166227 technik II. st.
kpt. Fiala Drahoslav 10.01.1955 213098 technik III. st.
npor. Podlipská Alena 01.06.1954 166225 technik IV. st.
npor. Soukupová Ilona 15.10.1957 201154 technik V. st.
npor. Bartáková Soňa 21.02.1955 167454 technik VI. A st.

Kádrová a materiální péče VI. správy (Činná záloha)

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Kouřimský Antonín 09.04.1946 203429 náčelník odboru
mjr. Stopek Kornel 28.12.1935 173716 zástupce náčelníka odboru
mjr. Hrzina Stanislav 08.01.1943 160266 zástupce náčelníka odboru
npor. Preisler Zbyněk 14.04.1958 222683 zástupce náčelníka odboru
mjr. Hejda František 04.10.1939 147755 vedoucí starší referent specialista
mjr. Pinkas Václav 29.03.1942 223267 vedoucí technik specialista I. st.
mjr. Fryš Jiří 06.07.1944 152946 starší referent specialista
mjr. Macal Václav 20.10.1950 162516 starší referent specialista
mjr. Roubíček Václav 28.05.1948 161197 starší referent specialista
kpt. Skřivánek Josef 06.03.1950 161747 starší referent specialista
kpt. Zahradník František 25.10.1955 173218 starší referent specialista
pplk. Fořt Ivan 20.04.1937 154643 technik I. st.
mjr. Janda Adolf 14.06.1940 213799 technik I. st.
mjr. Slabý Cyril 30.06.1943 148536 technik I. st.
mjr. Toman Ladislav 24.08.1946 155752 technik I. st.
kpt. Filip Stanislav 17.01.1952 171957 technik I. st.
kpt. Buňata Milan 31.08.1951 207567 technik specialista II. st.
mjr. Červinka Miloslav 28.04.1940 146081 technik II. st.
kpt. Pivoňková Anna 01.01.1938 147142 technik II. st.
kpt. Tarancov Ivan 09.03.1952 168275 technik II. st.
por. Suchánek Jaroslav 24.09.1940 160391 technik II. st.
npor. Kolář Josef 18.12.1937 147138 technik III. st.
npor. Panc Jaroslav 30.09.1948 207535 starší referent
npor. Šnek Stanislav 20.02.1954 167489 starší referent
npor. Žlutý Arnošt 27.08.1949 207675 starší referent
npor. Vysoký Jiří 06.02.1953 174580 technik III. st.
por. Bradáč Jiří 10.02.1941 158078 technik III. st.
ppor. Zuzák Adolf 10.12.1947 161596 technik IV. st.
nprap. Kolomazník Karel 14.10.1935 147139 technik III. st.
pprap. Roubíčková Ivana 31.03.1962 216626 technik VI.A st.
npor. Zuzák Miroslav 19.02.1955 214487 technik V. st.
prap. Černá Marie 03.07.1948 160272 technik V. st.
pprap. Roubíček Vít 05.12.1961 222682 technik IV. st.
prap. Zajíčková Anastázie Anastazie 04.10.1940 160273 technik V. st.