Organizace a personálie

Zde naleznete prameny vztahující se k organizační podobě vybraných správ Státní bezpečnosti a především materiály mapující jejich personální složení platné k 17. listopadu 1989. Součástí personálií jsou i naskenované osobní evidenční karty příslušníků. Do nich se zaznamenávaly základní životopisné údaje příslušníků a jejich kariérní postup v rámci struktur ministerstva vnitra. Na jejich základě lze například sledovat sociální profil lidí působících ve službách tajné policie. Organizační podobu některých klíčových správ StB na sklonku osmdesátých let pak zachycují jejich organizační řády. Tyto základní dokumenty byly vydávány formou rozkazů a měly zásadní význam pro chod a podobu dílčích útvarů ministerstva vnitra. Vymezovaly totiž jejich strukturu a záběr jejich činnosti, ať šlo o boj s „vnějším“ či „vnitřním nepřítelem“, sledování, atd.

Podrobnější vhled do útvarů Federálního ministerstva vnitra, včetně popisu jejich činnosti a postavení ve spletitých strukturách ministerstva v období 1969-1989, předkládáme zde: https://mvu.ebadatelna.cz/

Rozkazy ministra vnitra a náčelníků správ k organizaci útvarů SNB složky Státní bezpečnosti pro období sedmdesátých a osmdesátých let jsou zájemcům k dispozici zde: https://www.ustrcr.cz/uvod/rozkazy-smernice/rmv-or-stb-71-89/#rady

Pro lepší orientaci v organizační spleti útvarů Sboru národní bezpečnosti složky Státní bezpečnosti z let 1971 až 1989 zveřejňujeme na webové stránce Ústavu pro studium totalitních režimů/Archivu bezpečnostních složek jejich organizační řády či statuty, které byly vydány ve formě příloh nejvyšších aktů řízení – rozkazů ministra vnitra ČSSR a náčelníků správ anebo rozkazy, jimiž byly zřízeny.
Rozkazy ministra vnitra a náčelníků správ k organizaci útvarů SNB složky Státní bezpečnosti z let 1971 – 1989