Mezinárodní spolupráce

Československá Státní bezpečnost úzce spolupracovala s represivními aparáty jiných komunistických států. Vzorem byla zejména sovětská KGB. Sovětská tajná policie vznikla již v roce 1917 a její metody a organizační členění přejímaly po druhé světové válce tajné policejní složky států, které se ocitly v sovětské vlivové sféře. Intenzivní spolupráce probíhala i s Polskem, východním Německem, Maďarskem a dalšími „spřátelenými zeměmi“. Tato sekce nabízí vybrané dokumenty, které se vztahují k mezinárodní spolupráci Státní bezpečnosti v roce 1989. Materiály jsou dostupné ve dvou jazykových variantách: v češtině a v příslušném cizím jazyce

Výbor Státní bezpečnosti (KGB) Svazu sovětských socialistických republik

Dohoda o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a Výborem Státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik, 30. 8. 1989

Protokol o výsledcích jednání mezi delegacemi federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a Výboru státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik, 31. 8. 1989

Spolupráce Hlavní správy VKR s KGB

Ministerstvo vnitra Maďarské lidové republiky (1989)

Protokol o opatřeních vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvem vnitra Maďarské lidové republiky na rok 1989

Plán součinnosti a spolupráce mezi II. správou Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky a III./III. správou Ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1989–1993

Protokol o spolupráci mezi III. správou Sboru národní bezpečnosti Československé socialistické republiky a III./IV. správou ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1989 – 1993, 22. 2. 1989

Plán společných úkolů III. správy Sboru národní bezpečnosti ČSSR a III./IV. správy Ministerstva vnitra MLR na rok 1989, 22. 2. 1989

Protokol o vzájemné výměnné lázeňské léčbě mezi správou pro plán, rozpočet a sociální zabezpečení federálního ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a zdravotnickou správou ministerstva vnitra Maďarské lidové republiky na léta 1990–1991, 4. 10. 1989

Ministerstvo vnitra NDR (1989)

Protokol o spolupráci mezi ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra NDR v roce 1989, platnost od 1. ledna 1989

Ujednání o zásadách provádění jednostranného odbavování na hraničních přechodech mezi ČSSR a NDR orgány pasové kontroly ČSSR a NDR, Praha, 13. března 1989

Ministerstvo vnitra PLR (1989)

Protokol o vzájemné výměnné rekreaci pro léta 1990–1991 mezi federálním ministerstvem vnitra ČSSR a ministerstvem vnitra PLR, Varšava 24.–26. října 1989


Další dokumenty k vzájemné spolupráci bezpečnostních složek v období 1948–1989 najdete zde.