Kolegia ministra vnitra ČSSR

Kolegia ministra vnitra byly pravidelné měsíční schůzky nejvyššího vedení resortu, tedy samotného ministra, jeho náměstků, kteří řídili jednotlivé správy, a dalších přizvaných funkcionářů. Z kolegií z konce 80. let se dochovaly zápisy a jednotlivé podrobněji projednávané body. K nim mj. patřily záležitosti týkající se vnitřního chodu ministerstva (kádrové a organizační změny), vyhodnocování plnění dlouhodobých úkolů nebo rozbory zpráv týkajících se bezpečnostní situace v zemi. K dispozici jsou zde kompletní materiály z devíti kolegií z roku 1989.

1. kolegium ministra vnitra ČSSR

2. kolegium ministra vnitra ČSSR

3. kolegium ministra vnitra ČSSR

4. kolegium ministra vnitra ČSSR

5. kolegium ministra vnitra ČSSR

6. kolegium ministra vnitra ČSSR

7. kolegium ministra vnitra ČSSR

8. kolegium ministra vnitra ČSSR

9. kolegium ministra vnitra ČSSR