Ministerstvo vnitra – 1989

Ministerstvo vnitra představovalo koncem osmdesátých let administrativní kolos, který řídil bezpečnostní složky československého státu. Zároveň bylo ministerstvo jako represivní orgán pod přímou kontrolou vedení Komunistické strany Československa, jíž sloužilo jako účinný nástroj k udržení monopolu moci. Pod ministerstvo vnitra spadala jak uniformovaná část Sboru národní bezpečnosti (Veřejná bezpečnost), tak i tajná policie (Státní bezpečnost), či např. Pohraniční stráž. Strukturu ministerstva vnitra v období normalizace ovlivnil vznik československé federace v roce 1969, kdy se ministerstvo rozdělilo na tři části: federální (FMV) a dvě republiková (MV ČSR a MV SSR). Pod Federální ministerstvo vnitra příslušely i klíčové, centrální správy Státní bezpečnosti. V roce 1989 to byla rozvědka (I. správa SNB), kontrarozvědka (II. správa SNB), vojenská kontrarozvědka (III. správa SNB), správa sledování (IV. správa SNB) a další. Tyto útvary FMV úzce spolupracovaly jak se správou vyšetřování Státní bezpečnosti, tak i s krajskými, okresními či městskými správami SNB. V této sekci naleznete archiválie z roku 1989 spjaté s řízením ministerstva. K nim patří kolegia ministra, operativní porady, či rozkazy z různých úrovní resortu.