Správa sledování SNB – IV. správa SNB

Ústav pro studium totalitních režimů jako průběžný odborný výstup z badatelských projektů Vývoj státněbezpečnostních složek, Vývoj zpravodajských složek a Agenturně-operativní činnost bezpečnostních složek zveřejňuje organizační podobu a personální složení Správy sledování (IV. správa SNB) ve stavu k 17. listopadu 1989. K jednotlivým záznamům o příslušnících anebo zaměstnancích IV. správy SNB jsou ve valné většině případů přiřazeny digitalizované osobní evidenční karty či jejich kopie předané dle § 14 odst. 1 zákona č. 181/2007 Sb. Ministerstvem vnitra ČR k 1. únoru 2008 Archivu bezpečnostních složek. Po konzultacích na Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v těchto osobních evidenčních kartách znečitelněna rodná čísla, sociální původ, národnost, údaje o průběhu služebního poměru po 15. únoru 1990 a začerněny fotografie. Na základě doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv se Ústav rozhodl znečitelnit také údaje o absolvování základní školy, aby zveřejněné evidenční záznamy mohly být zpřístupněny též na webové stránce Archivu bezpečnostních složek

Vedení správy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
plk. Mencl Václav 09.09.1940 143355 náčelník
pplk. Povejšil Josef 02.04.1947 160190 I. zástupce
pplk. Machoň Miloslav 14.05.1943 148317 zástupce

Organizační a operační odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Bosák Jan 25.06.1948 183761 náčelník

Oddělení plánování

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pavlík Jiří 21.07.1950 161163 vedoucí starší referent specialista
kpt. Rejf Jiří 23.03.1951 186846 starší referent specialista
kpt. Kostová Vlasta 30.07.1950 167442 starší referent
kpt. Šimša Václav 17.11.1955 174515 starší referent
por. Tancoš Milan 30.05.1962 221312 starší referent
pprap. Čermáková Galina 10.11.1962 216664 referent sekretář

Ekonomické oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce

Operační středisko

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Příbramský Karel 04.08.1940 143484 operační důstojník
mjr. Říha Vladimír 22.04.1941 143507 operační důstojník
mjr. Sunega Pavel 12.01.1935 135693 operační důstojník
mjr. Havel Jaroslav 09.11.1946 155081 operační důstojník

Organizační oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Vítková Anna 26.01.1938 163877 vedoucí starší referent
npor. Knížetová Ludmila 28.03.1951 167926 starší referent specialista
por. Kehárová Růžena 14.06.1954 211243 starší referent
por. Pokorný Josef 13.10.1936 136324 starší referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
nstržm. Choleva Jan 06.06.1956 221963 starší referent
mjr. Pondělíček Jaroslav 07.09.1949 203002 starší referent

Inspekce náčelníka

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Král Antonín 21.02.1948 160194 starší inspekční důstojník
npor. Čadková Vlasta 17.08.1948 202342 inspekční důstojník

Kádrové oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Rypka Václav 28.03.1949 160912 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kuzmik Štefan 27.07.1946 159960 starší referent specialista
kpt. Hlobeň Ladislav 18.09.1947 166721 starší referent
kpt. Poslušná Ludmila 23.05.1955 206147 starší referent
npor. Vávrů Vlastimila 13.10.1939 188602 starší referent
ppor. Sýkorová Marie 19.09.1960 208637 starší referent
pprap. Mrázková Lenka 15.08.1969 233393 referent

Skupina obrany

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Novotný Alois 17.07.1936 149299 vedoucí starší referent specialista

Odbor řízení a výpočetní techniky

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Vaněk Jiří 18.06.1939 143627 náčelník

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Šmolík Jiří 23.07.1952 166254 vedoucí starší referent specialista
mjr. Dvořák Stanislav 05.10.1936 143098 vedoucí starší referent
mjr. Gača Jan 15.09.1936 143116 vedoucí starší referent
mjr. Hafiek Ilko 23.11.1949 160516 vedoucí starší referent
mjr. Marek František 12.10.1938 143336 vedoucí starší referent
mjr. Skála František 18.09.1937 144320 vedoucí starší referent
kpt. Kučera František 22.11.1950 161150 vedoucí starší referent
npor. Sklenička Josef 08.08.1936 138831 vedoucí starší referent
mjr. Šebek Jiří 22.04.1950 161707 starší referent specialista
pplk. Šíma Petr 21.08.1947 160192 starší referent
mjr. Brůha Jiří 05.02.1949 161137 starší referent
mjr. Mráčková Marie 03.06.1947 151220 starší referent
kpt. Prchlík Miroslav 05.11.1954 167495 starší referent
kpt. Zdeněk Miroslav 13.02.1954 175768 starší referent
npor. Fílová Růžena 10.10.1946 161284 starší referent
npor. Machálek Petr 05.06.1958 201707 starší referent
ppor. Burešová Marcela 13.10.1959 210245 referent
nstržm. Böhmová Petra 06.07.1968 235190 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Had Miloš 24.03.1953 166238 vedoucí starší referent specialista
mjr. Pláteník Josef 09.01.1932 143451 starší referent specialista
mjr. Dvořáček Karel 25.05.1940 143094 starší referent
mjr. Moc Jaroslav 11.05.1949 191231 starší referent
kpt. Boček Jiří 11.01.1940 143027 starší referent
kpt. Malina Josef 27.10.1951 163553 starší referent
npor. Formánek Jan 12.03.1957 182178 starší referent
nstržm. Vrbatová Ivana 02.02.1964 222055 referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
prap. Paková Irena 05.05.1934 159701 referent hospodář

Ekonomický odbor

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Bočan Zdeněk 04.06.1943 159284 náčelník
mjr. Martinek Jiří 12.10.1943 170428 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Hušek Stanislav 12.08.1936 201330 vedoucí starší referent
kpt. Kalaš Josef 19.11.1945 154403 vedoucí starší referent
kpt. Kočí Jaroslav 23.04.1954 166763 vedoucí starší referent
kpt. Melichar Alois 29.05.1947 160080 vedoucí starší referent
npor. Svačina Milan 29.11.1945 153226 vedoucí starší referent
por. Zlatník Miroslav 22.03.1959 219654 vedoucí starší referent
kpt. Černý Jiří 24.04.1950 168283 starší technik
npor. Kaňka František 15.06.1951 213615 starší technik
npor. Markvart Jindřich 01.02.1955 182628 starší referent specialista
por. Koliáš Ladislav 19.07.1950 161360 starší technik
kpt. Bětík Jaroslav 26.02.1953 182630 starší referent
kpt. Bláha Ladislav 13.06.1940 143023 starší referent
kpt. Hanzlík Stanislav 16.08.1943 148702 starší referent
kpt. Hladík Josef 12.06.1942 136456 starší referent
kpt. Morava Ladislav 07.02.1946 159157 starší referent – automechanik
kpt. Potluka Pavel 26.06.1944 161415 starší referent
kpt. Sokol Zbyněk 11.04.1955 174489 starší referent
npor. Dvořák Milan 31.03.1956 182700 starší referent – automechanik
npor. Malý Jindřich 13.03.1958 211021 starší referent – řidič
npor. Mikeš Drahomír 12.08.1954 182704 starší referent – automechanik
npor. Nevrkla Jiří 31.05.1949 203202 starší referent technik
npor. Pražák Jiří 13.07.1937 203203 starší referent automechanik
npor. Svoboda Jan 02.07.1959 173748 starší referent – řidič
por. Formánek Jiří 06.05.1947 167917 starší referent
por. Hanzlík Luděk 19.09.1957 225079 starší referent – řídič
por. Hvojník Stanislav 06.05.1942 145908 starší referent – řidič
por. Kubica Milan 26.06.1961 207967 starší technik
por. Línek Jan 13.02.1954 167383 starší referent – řidič
por. Machůrková Milada 01.12.1951 160828 starší referent
por. Mládek Zdeněk 29.03.1959 207268 starší referent – řidič
por. Pelichovský Jiří 22.11.1954 167382 starší referent
por. Spolek Miloslav 30.10.1954 230761 starší referent – automechanik
por. Urban Jiří 19.08.1946 154028 starší referent
nprap. Dvorský Jaroslav 10.02.1953 231346 starší referent – řidič
pprap. Koclířová Alena 20.01.1941 225199 starší referent
pprap. Kouba Jiří 03.05.1958 216830 starší referent
pprap. Šaršoun Ota 01.04.1954 223220 starší referent – automechanik
pprap. Štěrba Zděnek 04.09.1941 223221 starší referent – automechanik
pprap. Zvolský Jiří 27.09.1960 225364 starší referent – automechanik
nstržm. Bohata Stanislav 07.01.1966 236471 starší referent – automechanik
nstržm. Buzek Jaromír 08.12.1948 225196 starší referent – automechanik
nstržm. David Jiří 16.11.1946 230758 starší referent – automechanik
nstržm. Drexler Václav 29.09.1946 225078 starší referent – automechanik
nstržm. Finfas Vladimír 04.12.1951 225362 starší referent – řidič
nstržm. Jaroš František 14.03.1955 225363 starší referent – automechanik
nstržm. Krajíček Milan 18.11.1965 231688 starší referent – řidič
nstržm. Málek Jan 14.06.1962 221091 starší referent – automechanik
nstržm. Mžika Pavel 07.06.1961 225080 starší referent – automechanik
nstržm. Ondřich František 16.08.1954 223089 starší referent – automechanik
nstržm. Slezáková Jarmila 30.03.1940 223219 starší referent
nstržm. Sýkora Bohumil 18.09.1950 223090 starší referent – automechanik
nstržm. Štěpina Jiří 14.11.1936 225198 starší referent – automechanik
nstržm. Živec Zdenek 08.06.1939 223222 starší referent – automechanik
stržm. Brabec František 28.11.1963 225325 starší referent – atomechanik
stržm. Gil Jaromír 25.03.1964 225783 starší referent – automechanik
stržm. Havrda Jiří 12.05.1968 238910 starší referent – automechanik
stržm. Kadeřábek Zdeněk 26.07.1964 225784 starší referent – automechanik
stržm. Štefanovič Miloš 23.09.1967 238917 starší referent – řidič

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Rusanov Petr 20.07.1941 147081 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kuča Milan 13.04.1937 162682 vedoucí starší referent
mjr. Tetour František 27.01.1939 133916 vedoucí starší referent
por. Koubová Jitka 06.03.1951 166247 vedoucí starší referent
por. Zoulová Miluše 02.08.1950 163067 starší referent
pprap. Krška Luboš 14.05.1959 207442 starší referent
nstržm. Kalašová Helena 22.07.1954 223216 starší referent
nstržm. Tichý Luděk 07.06.1957 227973 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Černý Ivan 07.10.1946 166693 vedoucí starší referent specialista
mjr. Jabůrek Jaroslav 18.06.1946 155082 vedoucí starší referent
kpt. Mijavec František 28.01.1944 150795 vedoucí starší referent
kpt. Pavlíček Miroslav 09.02.1940 143437 energetik
por. Kuška Pavel 12.05.1962 225076 starší referent specialista
kpt. Frýdl Zdeněk 29.03.1952 191108 starší referent
kpt. Hubený Alois 16.09.1949 160958 starší referent
kpt. Klinderová Jana 20.08.1940 160826 starší referent
kpt. Pitelka Petr 31.07.1936 171348 starší referent
npor. Hofman Antonín 27.06.1953 203235 starší referent
npor. Nedoma Zdeněk 11.07.1955 167972 starší referent
por. Lebeda Miroslav 24.01.1952 211287 starší referent
por. Severa Vladimír 02.04.1939 155086 starší referent
por. Švarc Pavel 17.01.1951 207618 starší referent
ppor. Ripplová Ivana 10.02.1949 233700 starší referent technik
pprap. Vitner Pavel 16.10.1961 225326 starší referent
nstržm. Burger Josef 05.06.1957 226467 starší referent
nstržm. Koclíř Josef 12.10.1938 224400 starší referent automechanik
nstržm. Miketa Milovan 29.07.1957 211022 starší referent
nstržm. Blažková Pavla 23.08.1968 234552 referent

Oddělení základní přípravy

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Zdarsa Jaromír 03.04.1940 160653 vedoucí starší referent specialista
mjr. Kocour Josef 19.04.1945 153051 vedoucí starší referent
mjr. Stedina Anton 07.09.1940 143531 vedoucí starší referent
pplk. Kovář Vladimír 30.12.1940 143272 starší referent specialista
mjr. Mirvald Josef 27.12.1937 143367 starší referent specialista
mjr. Neumann Jindřich 04.02.1950 161158 starší referent specialista
kpt. Hönig Václav 14.06.1954 171019 starší referent specialista
npor. Halla Vítězslav 04.06.1951 191817 starší referent
pprap. Ladmanová Lenka 07.12.1955 203462 referent

1. odbor – odbor sledování vnějšího protivníka

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Malý František 07.10.1941 143330 náčelník
mjr. Jančář Jiří 10.03.1950 160956 zástupce
mjr. Vápeník Miroslav 28.10.1951 191397 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Dušek Karel 05.04.1940 143700 vedoucí starší referent
mjr. Dušek Miroslav 20.02.1943 152143 vedoucí starší referent
mjr. Fráz František 01.10.1948 159829 vedoucí starší referent
mjr. Růžičková Liběna 31.08.1949 155091 vedoucí starší referent
kpt. Bárta Jiří 20.08.1953 169814 vedoucí starší referent
mjr. Landa Josef 07.12.1950 161152 starší referent specialista
mjr. Goldír František 26.09.1947 160482 starší referent
mjr. Halík Ivo 16.03.1945 157532 starší referent
mjr. Kulčáková Jana 27.09.1945 141197 starší referent
kpt. Braun Zdeněk 11.09.1954 171908 starší referent
kpt. Machajdík Pavel 16.07.1958 211020 starší referent
kpt. Rubeš Josef 25.07.1947 161717 starší referent
kpt. Sklenář Ivo 21.10.1954 174472 starší referent
kpt. Suchánková Alena 05.02.1952 160827 starší referent
kpt. Tichý Oldřich 13.07.1955 168723 starší referent
kpt. Vodrážka Milan 29.07.1951 162686 starší referent
npor. Beneš Jiří 02.10.1955 201241 starší referent
npor. Bothe Miroslav 03.02.1946 168717 starší referent
npor. Dohnal Lubomír 23.07.1956 201235 starší referent
npor. Drášil Milan 14.10.1956 203192 starší referent
npor. Fetr Karel 18.04.1959 173726 starší referent
npor. Frič Jan 30.01.1956 182322 starší referent
npor. Krejčí Jaroslav 14.10.1957 173751 starší referent
npor. Plecitá Jiřina 08.05.1965 226533 starší referent
npor. Roth Miloslav 13.07.1957 206249 starší referent
npor. Rozkot Jiří 21.10.1957 206250 starší referent
npor. Šurka Zdeněk 27.06.1957 213806 starší referent
por. Boháč Vladimír 02.06.1962 221306 starší referent
por. Haman Pavel 06.07.1961 213185 starší referent
por. Hladová Jaroslava 30.10.1960 207266 starší referent
por. Říský Vladimír 25.09.1961 218030 starší referent
por. Smeták Milan 10.10.1961 218324 starší referent
ppor. Chýle Karel 19.11.1964 224663 starší referent
ppor. Procházka Aleš 20.10.1963 223999 starší referent
npor. Fořtík Milan 03.01.1964 225782 referent
por. Rendl Richard 07.07.1955 207260 referent
ppor. Králíček Jiří 06.06.1956 233052 referent
pprap. Kužel Tomáš 20.05.1965 224736 referent
nstržm. Bošková Ivana 26.01.1968 230072 referent
nstržm. Čížková Jiřina 01.02.1963 232519 referent
nstržm. Keberle Vladimír 01.05.1963 223177 referent
nstržm. Konopásková Jarmila 18.09.1964 229031 referent
nstržm. Kučera Jaromír 03.05.1965 232522 referent
nstržm. Romanová Hana 02.12.1967 232526 referent
nstržm. Vincík Jaroslav 03.11.1965 232527 referent
nstržm. Volevecký Petr 24.07.1966 232529 referent
stržm. Hříva Tomáš 05.11.1967 238912 referent
stržm. Macnar Petr 30.01.1967 238914 referent
rot. Kocourek Pavel 24.07.1966 233405 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Pur Jaroslav 16.04.1940 143490 vedoucí starší referent
kpt. Klička Libor 18.03.1953 167435 vedoucí starší referent
kpt. Lupač Stanislav 27.02.1951 161720 vedoucí starší referent
kpt. Machálek Ladislav 21.01.1956 175577 vedoucí starší referent
kpt. Měchýř Petr 04.12.1955 174391 vedoucí starší referent
kpt. Zídek Břetislav 01.01.1952 171311 vedoucí starší referent specialista
npor. Dokládal Pavel 24.07.1955 176419 vedoucí starší referent
mjr. Skřenek František 09.02.1950 161283 starší referent specialista
npor. Bednář Ivo 25.07.1958 201514 starší referent specialista
mjr. Bláhová Irena 24.03.1945 136453 starší referent
mjr. Bouda Václav 28.01.1950 161135 starší referent
mjr. Rýdl Petr 22.02.1948 160481 starší referent
kpt. Franta Josef 07.10.1951 166765 starší referent
kpt. Kysela Pavel 24.03.1955 172985 starší referent
kpt. Machátová Jiřina 01.05.1953 166054 starší referent
kpt. Petráň Vladimír 19.01.1952 172208 starší referent
npor. Bartoš Jaroslav 26.04.1958 207601 starší referent
npor. Hájek Jaroslav 08.04.1957 206225 starší referent
npor. Karbanová Eva 23.04.1942 167835 starší referent
npor. Kotva Libor 09.12.1958 201666 starší referent
npor. Michel Milan 22.02.1953 201245 starší referent
npor. Souček Jindřich 11.05.1959 215328 starší referent
npor. Svoboda Josef 16.07.1958 203899 starší referent
por. Culek František 15.09.1962 221307 starší referent
por. Hajdů Zuzana 04.07.1960 207894 starší referent
por. Holan Ivan 10.05.1959 207264 starší referent
por. Chochola Čestmír 19.05.1956 218321 starší referent
por. Mottlová Lenka 09.03.1966 225823 starší referent
por. Klaban Jiří 21.03.1961 207256 starší referent
por. Liška Josef 08.03.1962 222049 starší referent
por. Nevrlá Ivana 28.10.1961 216561 starší referent
por. Porazil Václav 26.03.1957 215465 starší referent
por. Vafek Jan 25.04.1961 213465 starší referent
ppor. Fořt Roman 04.06.1962 215713 starší referent
ppor. Ouhrabka Luděk 29.02.1956 218322 starší referent
ppor. Slavík Jan 28.04.1959 227124 starší referent
ppor. Svatá Ivana 21.11.1951 161418 starší referent
ppor. Bakeš Petr 28.05.1964 234631 referent
ppor. Břoušek Jan 05.01.1961 223174 referent
nstržm. Budský Oskar 18.05.1965 233391 referent
nstržm. Bůžek Vojtěch 08.08.1965 232562 referent
nstržm. Dařinová Alena 08.05.1967 230345 referent
nstržm. Dařinová Alena 08.05.1967 230345 referent
nstržm. Jarošová Zuzana 14.11.1964 223135 referent
nstržm. Kurz Petr 19.04.1966 226840 referent
nstržm. Mašek Jiří 15.06.1966 232523 referent
nstržm. Mikeš Karel 10.04.1965 233054 referent
nstržm. Weishaupt Jiří 18.01.1963 230762 referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Janeček Jiří 18.07.1943 148150 vedoucí starší referent specialista
mjr. Janouch Václav 10.07.1950 161145 vedoucí starší referent
kpt. Kus Vladimír 27.11.1952 167436 vedoucí starší referent
kpt. Mlejnek Pavel 15.08.1945 151217 vedoucí starší referent
kpt. Vošta Stanislav 24.10.1944 151224 vedoucí starší referent
mjr. Hlaváček Pavel 22.11.1950 161422 starší referent specialista
mjr. Remeš Jan 23.08.1947 160017 starší referent specialista
mjr. Hejla Florián 19.11.1949 160193 starší referent
mjr. Konecký Jaroslav 21.09.1943 148152 starší referent
mjr. Rückert Milan 16.08.1945 159865 starší referent
kpt. Hloušek Libor 23.06.1955 174255 starší referent
kpt. Janča František 18.03.1950 167494 starší referent
kpt. Komanická Eva 12.04.1950 158701 starší referent
kpt. Nagy Ivan 09.04.1953 172173 starší referent
kpt. Švarc Miroslav 19.05.1955 173174 starší referent
npor. Brostík Josef 02.12.1957 206234 starší referent
npor. Čipera Vladimír 25.04.1957 207602 starší referent
npor. Fabiánek Stanislav 06.07.1956 175400 starší referent
npor. Hlaváč Miroslav 10.03.1956 182701 starší referent
npor. Jägermanová Jiřina 13.06.1952 206163 starší referent
npor. Matoušek Luboš 01.11.1953 167974 starší referent
npor. Pinc Vladislav 20.07.1960 209268 starší referent
npor. Votava Jaroslav 15.02.1959 213807 starší referent
por. Beran Miroslav 26.09.1961 214039 starší referent
por. Chumová Ivana 04.04.1962 213690 starší referent
por. Jaroš Bohuslav 22.06.1961 221075 starší referent
por. Lukeš František 19.12.1959 216557 starší referent
por. Marek Miroslav 11.04.1956 212311 starší referent
por. Matoušková Ingrid 18.09.1965 222081 starší referent
por. Matulová Soňa 15.07.1948 215326 starší referent
por. Mauer Jan 06.08.1961 221078 starší referent
por. Ondrák Václav 12.06.1961 214273 starší referent
por. Sklenářová Jana 09.08.1962 233224 starší referent
por. Šimůnková Jitka 31.07.1964 221083 starší referent
por. Šmejkalová Jiřina 13.05.1957 203197 starší referent
por. Trkovský Jiří 05.08.1962 218098 starší referent
por. Zapletal Radovan 12.07.1962 218145 starší referent
ppor. Michalíková Radka 26.03.1969 232520 starší referent
ppor. Krejčí Oldřich 16.10.1958 210995 starší referent
ppor. Malý Milan 04.03.1956 225330 starší referent
ppor. Švestka Miloslav 14.08.1956 222641 referent
ppor. Branžovská Ilona 09.05.1967 226639 referent
ppor. Ficová Radka 20.11.1968 232565 referent
nstržm. Beneš Josef 24.12.1964 234632 referent
nstržm. Ficová Radka 20.11.1968 232565 referent
nstržm. Parýzek Petr 29.12.1962 230759 referent
nstržm. Peterka Luboš 04.11.1963 230760 referent
nstržm. Slezák Petr 15.01.1965 232524 referent
nstržm. Stavinoha Petr 22.08.1966 226968 referent

4. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Jelínek Karel 21.10.1949 160384 vedoucí starší referent
mjr. Závodský Emil 05.05.1952 191424 vedoucí starší referent
kpt. Bok Otakar 12.06.1943 148147 vedoucí starší referent
kpt. Jablonský Jaromír 02.01.1950 162691 vedoucí starší referent
npor. Horčík Bedřich 17.12.1953 206226 vedoucí starší referent
mjr. Benda Miloslav 16.12.1946 156516 starší referent specialista
kpt. Hlochová Šárka 03.02.1964 222053 starší referent
kpt. Hradílková Irena 20.07.1949 225346 starší referent
kpt. Chrastil Otto 24.11.1953 172011 starší referent
kpt. Janovská Šárka 03.02.1964 222053 starší referent
kpt. Ježková Jaroslava 29.04.1951 159932 starší referent
kpt. Koleček Libor 12.03.1956 174308 starší referent
kpt. Pěč Petr 29.09.1950 163554 starší referent
npor. Bělohlávek Otakar 11.11.1951 201240 starší referent
npor. Ečer Zdeněk 16.08.1955 176434 starší referent
npor. Hajdů Ladislav 26.09.1957 206236 starší referent
npor. Kocman Miloslav 11.09.1958 208159 starší referent
npor. Komberec Oldřich 12.02.1959 205171 starší referent
npor. Kubík Jiří 07.02.1958 201689 starší referent
npor. Matějka Miloslav 24.08.1956 213803 starší referent
npor. Raftl Pavel 13.12.1956 211024 starší referent
npor. Slabý Václav 08.11.1958 203877 starší referent
npor. Zárubová Ivana 09.12.1951 160187 starší referent
por. Červený Luboš 26.09.1961 221308 starší referent
por. Frolík Zdeněk 04.03.1961 223188 starší referent
por. Hájek Jiří 03.03.1954 221964 starší referent
por. Heneš Karel 07.04.1961 218320 starší referent
por. Liška Jaroslav 02.03.1962 221077 starší referent
por. Novák Alois 11.04.1959 211579 starší referent
por. Novotný Jiří 19.09.1947 207258 starší referent
por. Špejra František 14.12.1958 208353 starší referent
por. Vyhnálek Josef 31.12.1958 216565 starší referent
por. Zvoníček Jiří 14.12.1961 218325 starší referent
ppor. Machálková Helena 18.08.1959 214539 starší referent
npor. Erich Petr 21.06.1961 207253 referent
por. Zajíc Jaroslav 08.05.1955 182515 referent
nstržm. Faustová Markéta 12.12.1966 230064 referent
nstržm. Husáková Daniela 17.03.1969 232570 referent
nstržm. Pařízek Jaroslav 24.12.1966 233056 referent
nstržm. Bláhová Hana 07.04.1967 230070 referent
nstržm. Prostecká Gabriela 29.08.1969 233057 referent
nstržm. Šufliarský Milan 25.03.1965 233064 referent
stržm. Beneš Radek 18.08.1967 238909 referent
stržm. Hradecký Petr 03.07.1967 238911 referent
stržm. Pudivítr Tomáš 24.03.1963 238916 referent
stržm. Rajtr Pavel 25.03.1966 240113 referent
stržm. Veverka Václav 31.12.1967 238919 referent
stržm. Veverková Alexandra 14.05.1971 240114 referent

5. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Polanecký Jan 14.02.1949 160198 vedoucí starší referent specialista
mjr. Trefilová Ladislava 07.10.1944 160733 vedoucí starší referent
kpt. Šindelářová Božena 16.06.1941 143566 vedoucí starší referent
mjr. Špaček Jiří 11.11.1940 143575 starší referent specialista
mjr. Fousek Miroslav 16.07.1933 143111 starší referent
mjr. Hlous Václav 01.02.1939 159901 starší referent
mjr. Ježková Hana 14.06.1943 143168 starší referent
mjr. Maixner Jindřich 21.01.1940 143326 starší referent
mjr. Páv Jiří 07.03.1950 160961 starší referent
mjr. Rous Oldřich 17.11.1949 161278 starší referent
mjr. Suchánek František 10.01.1939 149667 starší referent
mjr. Sunega Petr 01.05.1949 160191 starší referent
mjr. Toman Josef 22.08.1935 149669 starší referent
mjr. Veverka Václav 06.06.1943 160197 starší referent
kpt. Poleno Jindřich 08.09.1952 166434 starší referent
kpt. Rusek Petr 05.10.1954 173122 starší referent
kpt. Švejda Stanislav 31.08.1956 175713 starší referent
kpt. Veselý Jindřich 25.02.1943 155090 starší referent
kpt. Volf Lubomír 14.06.1954 173211 starší referent
npor. Horák Zdeněk 04.01.1957 206237 starší referent
npor. Záruba Miloš 08.10.1953 168090 starší referent
mjr. Klement Josef 28.12.1941 143238 referent
kpt. Lochovský Vlastimil 17.07.1949 161153 referent
kpt. Žižkovský Jindřich 27.07.1951 162688 referent
npor. Škvára Jaroslav 05.01.1957 178156 referent
por. Cukr Zdeněk 05.10.1940 143049 referent
por. Čech Petr 08.04.1959 218330 referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pprap. Mašková Alena 22.12.1959 210299 referent hospodář
nstržm. Lipajevová Zdeňka 28.01.1959 226534 referent

2. odbor – odbor sledování zastupitelských úřadů

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Lacina Vladimír 19.09.1939 143311 náčelník
kpt. Čunát Miroslav 28.03.1952 163817 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Garanič Jiří 06.02.1949 162949 vedoucí starší referent
mjr. Poláček Jiří 05.07.1943 161711 vedoucí starší referent
kpt. Havlík Jan 01.07.1952 166239 vedoucí starší referent
kpt. Chvojka Josef 04.05.1952 189851 vedoucí starší referent
kpt. Pokorný Miloslav 19.02.1955 173097 vedoucí starší referent
kpt. Tomek Josef 24.09.1952 166255 vedoucí starší referent
por. Neduchal Antonín 05.10.1961 214260 vedoucí starší referent
por. Vandra Pavel 29.12.1960 213468 vedoucí starší referent
kpt. Hlaváč Ladislav 25.01.1952 189832 starší referent specialista
kpt. Kačeřík Jiří 01.02.1955 167975 starší referent specialista
por. Čulík Petr 03.05.1962 215688 starší referent specialista
ppor. Hájek Josef 28.05.1951 229023 starší referent specialista
kpt. Garanič Miroslav 14.05.1951 161849 starší referent
npor. Jauernik Radomír 29.07.1960 209134 starší referent
npor. Lipajev Oleg 10.09.1958 203762 starší referent
npor. Moravčík Pavel 11.04.1959 205230 starší referent
npor. Radiměř Václav 26.12.1958 203845 starší referent
npor. Šeller Karel 01.09.1954 176192 starší referent
npor. Turza Jan 23.05.1957 178175 starší referent
npor. Valík Ladislav 20.11.1948 168724 starší referent
por. Bacílek Jiří 18.06.1962 215653 starší referent
por. Bednář Luděk 08.08.1963 208836 starší referent
por. Bořek Stanislav 28.01.1962 225074 starší referent
por. Hošek Pavel 24.01.1963 225075 starší referent
por. Janča Marek 16.03.1962 208945 starší referent
por. Mencl Pavel 05.02.1963 218996 starší referent
por. Mikšík Petr 05.10.1961 225077 starší referent
por. Nazarov Jiří 29.04.1962 215857 starší referent
por. Rozumek Petr 11.07.1962 215913 starší referent
por. Schmid Zdeněk 09.09.1962 215673 starší referent
por. Slunečko Václav 13.08.1964 227972 starší referent
ppor. Beránek Miloš 07.12.1963 225864 starší referent
ppor. Bušina Ivo 24.07.1964 222845 starší referent
ppor. Hodr Zbyněk 29.08.1961 222074 starší referent
ppor. Kárník Aleš 23.02.1966 226785 starší referent
ppor. Kozubík Antonín 04.03.1960 211494 starší referent
ppor. Kupec Petr 03.11.1965 228590 starší referent
ppor. Nagy Ernest 18.07.1962 215855 starší referent
pprap. Mochnáč Emil 25.09.1964 223942 starší referent
pprap. Sláma Zdeněk 01.07.1964 224036 starší referent
pprap. Stárek Jiří 20.10.1964 224043 starší referent
pprap. Sukup Miroslav 13.05.1964 224865 starší referent
pprap. Šeba Jan 18.07.1960 236863 starší referent
nstržm. Čejka Zdeněk 02.06.1964 224588 referent
nstržm. Fait Antonín 22.03.1962 225781 starší referent
nstržm. Franěk Igor 16.07.1963 227970 starší referent
nstržm. Luhan Luděk 22.06.1965 224752 starší referent
nstržm. Troníček Petr 07.04.1966 227017 starší referent
nstržm. Vršek Zdeněk 17.10.1964 224943 starší referent
npor. Gryga Jaroslav 15.03.1963 219944 referent
npor. Novák Milan 04.02.1961 213344 referent
por. Čihák Jaroslav 01.10.1962 217793 referent
ppor. Kroupa Jiří 23.08.1963 218960 referent
prap. Šíma Miroslav 28.06.1959 208350 referent
pprap. Filinský Milan 14.03.1961 223294 referent
pprap. Imrýšek Miroslav 16.02.1964 220653 referent
pprap. Metelková Mária 20.05.1959 221243 referent
nstržm. Doležal Roman 07.07.1968 232049 referent
nstržm. Fejér Ondřej 29.02.1968 232066 referent
nstržm. Hanuš Robert 17.10.1962 225073 referent
nstržm. Janura Michal 13.10.1968 232137 referent
nstržm. Jurik Anton 27.09.1966 227291 referent
nstržm. Kuneš Petr 26.03.1967 229341 referent
nstržm. Kutlák Jiří 17.06.1967 230952 referent
nstržm. Pávek Petr 10.03.1967 232271 referent
nstržm. Petráň Aleš 13.04.1968 232275 referent
nstržm. Procházka Rudolf 05.02.1968 232291 referent
nstržm. Vlček Viktor 22.11.1966 230774 referent
nstržm Votýpka Lubomír 04.12.1967 229547 referent
nstržm. Kučera Zdeněk 22.08.1964 226532 referent
nstržm. Žáček Miroslav 09.12.1965 227059 referent
stržm. Brabec Jan 13.05.1964 228400 referent
stržm. Vejvoda Jaromír 20.05.1959 238918 referent
stržm. Přibyl Karel 22.11.1967 238915 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Vališ Miroslav 24.05.1944 152688 vedoucí starší referent specialista
mjr. Pražan Jaroslav 27.06.1941 143467 vedoucí starší referent
kpt. Volný Jaroslav 23.12.1943 148154 starší referent specialista
mjr. Hájek Petr 28.01.1944 160648 starší referent
kpt. Heráček Ladislav 28.02.1939 101977 starší referent
kpt. Müller Vlastimil 07.06.1954 167431 starší referent
kpt. Rišlink Vladimír 04.08.1943 166764 starší referent
npor. Říha Zbyněk 28.08.1957 211166 starší referent
npor. Štecha Oldřich 27.09.1952 167971 starší referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
por. Všetečková Iveta 17.07.1963 214957 referent
nstržm. Benešová Renáta 29.10.1968 231847 referent hospodář

3. odbor – odbor sledování vnitřního protivníka

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Kubr Jaroslav 10.04.1950 160479 náčelník

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
npor. Fořt Petr 05.06.1956 201268 vedoucí starší referent specialista
mjr. Masopust Josef 08.06.1951 161714 vedoucí starší referent
mjr. Suchý Miloš 24.04.1944 151218 vedoucí starší referent
kpt. Dostál Bohumil 30.11.1952 174212 vedoucí starší referent
kpt. Mikeš Jan 29.09.1952 163785 vedoucí starší referent
kpt. Rendl sr/vsr 22.05.1955 173117 vedoucí starší referent
kpt. Rückert Lubomír 10.08.1953 167499 vedoucí starší referent
kpt. Šmejkal Pavel 08.09.1951 166253 vedoucí starší referent
kpt. Vrba Václav 12.11.1950 161175 vedoucí starší referent
npor. Šourek Jaroslav 16.04.1958 203914 vedoucí starší referent
pplk. Bábík Jaroslav 19.12.1938 110685 starší referent specialista
mjr. Kouba Vladimír 19.06.1947 161277 starší referent specialista
mjr. Šorel Ladislav 03.03.1948 159937 starší referent specialista
mjr. Dvorský Jaromír 17.06.1936 143092 starší referent
mjr. Kožíšková Jana 07.04.1941 152989 starší referent
mjr. Šula Josef 02.09.1950 161169 starší referent
kpt. Černý Oldřich 19.01.1940 143062 starší referent
kpt. Fišer Zdeněk 08.07.1949 160323 starší referent
kpt. Häuslerová Daniela 16.03.1951 215524 starší referent
kpt. Malá Alena 22.03.1949 187052 starší referent
kpt. Matoušek Jaroslav 20.04.1940 143347 starší referent
kpt. Míšek Zdeněk 20.09.1952 174403 starší referent
kpt. Pelán Karel 09.05.1952 166251 starší referent
kpt. Uher Eduard 03.03.1952 163557 starší referent
npor. Civínová Věra 06.11.1957 201270 starší referent
npor. Fořt Miroslav 10.11.1955 174228 starší referent
npor. Frázová Jaroslava 09.09.1950 160652 starší referent
npor. Frolíková Ivana 21.07.1958 203459 starší referent
npor. Hrbek Michael 02.05.1949 182702 starší referent
npor. Klos Vladimír 12.05.1956 175477 starší referent
npor. Kuběna Rudolf 21.08.1956 211017 starší referent
npor. Lalák Zdeněk 09.11.1957 206241 starší referent
npor. Marek Miloslav 12.12.1955 168721 starší referent
npor. Marek Pavel 31.05.1958 203772 starší referent
npor. Mikš Jiří 28.02.1951 161715 starší referent
npor. Mourek Zdeněk 15.09.1955 182603 starší referent
npor. Pekárek Jiří 17.07.1959 173747 starší referent
npor. Pragr Vladimír 25.08.1953 206247 starší referent
npor. Staněk Ladislav 30.12.1952 191335 starší referent
npor. Strouhal Luděk 06.09.1958 201882 starší referent
npor. Škoda Jiří 17.09.1957 203910 starší referent
npor. Veverková Věra 17.04.1951 161492 starší referent
npor. Vojáček Václav 10.02.1958 201762 starší referent
npor. Žižka Zdeněk 25.03.1956 174601 starší referent
por. Balcar Josef 01.05.1959 216554 starší referent
por. Belšán Josef 28.09.1961 213112 starší referent
por. Boukal Vlastislav 04.04.1960 218329 starší referent
por. Červinka Ladislav 30.04.1961 214058 starší referent
por. Domlátil Jaroslav 25.07.1961 207251 starší referent
por. Fík Milan 17.08.1955 217388 starší referent
por. Formánková Hana 04.12.1962 221086 starší referent
por. Hodina Karel 25.07.1959 218331 starší referent
por. Hološková Jaroslava 27.12.1961 216560 starší referent
por. Navrátil Pavel 22.12.1960 214256 starší referent
por. Osvald Jiří 26.02.1955 216559 starší referent
por. Ouhrabková Lenka 22.03.1965 222057 starší referent
por. Pánek Pavel 12.05.1959 205252 starší referent
por. Sehnálek Rostislav 23.08.1962 215919 starší referent
ppor. Krausová Jana 04.10.1966 226591 starší referent
ppor. Frýdl Karel 09.06.1961 232566 starší referent
ppor. Horák Luboš 29.10.1966 232569 starší referent
ppor. Kapr Martin 12.01.1964 230065 starší referent
kpt. Dusil Vladimír 22.08.1944 153056 referent
kpt. Škvára Jaroslav 28.04.1947 159868 referent
por. Mařík Miloslav 20.06.1943 148096 referent
ppor. Polnický Václav 06.11.1964 227981 referent
nstržm. Havlíčková Dagmar 01.01.1970 236474 referent
stržm. Homolka Pavel 07.09.1963 240111 referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Konecká Jiřina 04.02.1945 136461 vedoucí starší referent
mjr. Kost Vlastimil 07.09.1949 160014 vedoucí starší referent
mjr. Machůrka Lubomír 12.06.1949 160195 vedoucí starší referent
mjr. Petr Zdeněk 15.08.1945 160480 vedoucí starší referent
mjr. Presl František 17.03.1948 159831 vedoucí starší referent
kpt. Picek Stanislav 20.02.1953 163545 vedoucí starší referent
kpt. Vostřák Jan 04.03.1950 163559 vedoucí starší referent
npor. Abram Miloš 21.05.1958 211011 vedoucí starší referent
npor. Hromek Vladimír 22.12.1955 201236 vedoucí starší referent
npor. Křen Josef 02.01.1930 206228 vedoucí starší referent
npor. Linek Miloslav 12.02.1957 173752 vedoucí starší referent
pplk. Doleček Oldřich 29.06.1936 143082 starší referent specialista
mjr. Arnolt Václav 20.03.1936 142999 starší referent specialista
mjr. Ježek Jaroslav 04.09.1950 161276 starší referent
mjr. Jindáček Jiří 21.04.1936 129896 starší referent
mjr. Liptáková Jana 18.11.1943 147738 starší referent
mjr. Pavlová Hana 06.08.1946 147873 starší referent
mjr. Vacátková Jiřina 19.09.1951 188359 starší referent
kpt. Klamt Martin 21.04.1956 175474 starší referent
kpt. Šroub Zdeněk 27.09.1953 172282 starší referent
kpt. Turynský Ladislav 28.03.1958 207764 starší referent
kpt. Veselý Jan 21.12.1953 166241 starší referent
kpt. Vítek Stanislav 29.02.1952 172326 starší referent
npor. Balner Jan 16.12.1955 176385 starší referent
npor. Bouška Daniel 25.07.1958 211012 starší referent
npor. Červený Vladimír 20.11.1954 173750 starší referent
npor. Červinka Pavel 02.12.1957 182139 starší referent
npor. Jaroš Jaroslav 15.03.1956 207611 starší referent
npor. Jiřík Pavel 12.01.1958 207612 starší referent
npor. Krišica Antonín 10.12.1957 206240 starší referent
npor. Ladman Josef 09.03.1954 206228 starší referent
npor. Materna Zdeněk 16.04.1954 173753 starší referent
npor. Měrka František 04.05.1958 213804 starší referent
npor. Michel Alexandr 17.10.1957 182338 starší referent
npor. Mošovský Josef 11.06.1956 176611 starší referent
npor. Nosek Oldřich 09.06.1956 213689 starší referent
npor. Pulec Ladislav 01.11.1953 211023 starší referent
npor. Sucharda Petr 24.03.1957 206254 starší referent
npor. Zdražil Josef 02.10.1959 208413 starší referent
por. Bláha Stanislav 13.03.1962 215669 starší referent
por. Bubeník Jiří 10.07.1957 217387 starší referent
por. Hendrychová Ivana 09.12.1952 167816 starší referent
por. Lupačová Jana 13.04.1955 166008 starší referent
por. Mádle Ivan 17.07.1960 215649 starší referent
por. Marek Milan 11.05.1961 207257 starší referent
por. Michalík Lubomír 30.09.1961 213315 starší referent
por. Prchalová Věra 17.02.1956 203461 starší referent
por. Říha Milan 20.09.1959 218338 starší referent
por. Šíma Miroslav 24.09.1957 216562 starší referent
por. Vrbata Lubomír 08.02.1961 213482 starší referent
ppor. Hadač Jiří 13.06.1960 211405 starší referent
ppor. Holovská Martina 08.12.1967 230075 starší referent
ppor. Kalusová Blanka 02.06.1965 223087 starší referent
ppor. Krejcar Jiří 05.04.1965 230073 starší referent
ppor. Kropáček Luboš 26.07.1965 230348 starší referent
ppor. Marková Jana 24.04.1965 228302 starší referent
ppor. Michalíková Radka 26.03.1969 232520 starší referent
ppor. Reitz Bohumír 14.09.1964 230349 starší referent
stržm. Kučerová Věra 31.01.1962 237089 referent
stržm. Macek Libor 30.05.1968 240112 referent
pprap. Hromas Jiří 14.11.1961 223190 referent
nstržm. Dorazil Jaromír 09.06.1962 232451 referent
nstržm. Marková Miluše 15.02.1961 214867 referent
nstržm. Šnábl Jiří 27.02.1962 223180 referent
stržm. Vardanová Vladimíra 13.05.1969 240115 referent
nstržm. Augustovič Igor 02.05.1964 234630 referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
nstržm. Jinková Zdeňka 08.12.1960 219865 referent hospodář

4. odbor – odbor kontrarozvědného rozpracování stanovených ubytovacích a restauračních zařízení a vnitřního sledování

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Hejl Karel 29.08.1950 161090 náčelník
kpt. Čada Pavel 28.07.1952 172034 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Veverka Karel 08.11.1935 102971 vedoucí starší referent specialista
pplk. Černý Vladislav 04.02.1943 157241 starší referent specialista
mjr. Blažejovský Jiří 09.12.1938 143025 starší referent specialista
mjr. Radoch Zdeněk 01.08.1940 143491 starší referent specialista
mjr. Vodrážka Václav 24.12.1947 162866 starší referent specialista
kpt. Havlík Jan 07.06.1943 167928 starší referent specialista
kpt. Hošek Antonín 31.08.1951 197814 starší referent specialista
kpt. Kníže Vladimír 23.02.1951 166053 starší referent specialista
kpt. Wagner Petr 29.08.1941 146648 starší referent specialista
npor. Vlček Čestmír 09.05.1959 208396 starší referent specialista
mjr. Jech Vlastimil 14.11.1953 202079 starší referent
kpt. Bednář Svatoslav 12.02.1952 169016 starší referent
kpt. Müller Ladislav 19.04.1951 162677 starší referent
kpt. Popek Jiří 24.11.1941 146564 starší referent
kpt. Šíbl Pavel 10.07.1944 167906 starší referent
npor. John Vladimír 08.07.1955 168719 starší referent
por. Novotný Jiří 06.05.1952 207259 starší referent
ppor. Hejč Petr 15.04.1963 208917 starší referent
pprap. Vepřek Milan 05.05.1964 220245 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Brychta Jan 09.09.1935 143044 vedoucí starší referent specialista
kpt. Fajc Zdeněk 29.06.1955 168727 starší referent specialista
kpt. Humpl Karel 26.05.1955 175437 starší referent specialista
mjr. Březina Zdeněk 30.12.1940 143045 starší referent
mjr. Spurný Ladislav 11.02.1936 143527 starší referent
mjr. Šůlová Marie 20.07.1946 151223 starší referent
mjr. Zdarsová Zdeňka 12.06.1943 152849 starší referent
mjr. Žák Zdeněk 19.01.1950 161177 starší referent
kpt. Vepřek Petr 26.04.1952 168733 starší referent
npor. Jelínek Zdeněk 14.08.1952 207506 starší referent
npor. Zavadil Miroslav 10.07.1956 206232 starší referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pprap. Müllerová Irena 07.05.1966 224449 administrativní pracovník

5. odbor – odbor technického zabezpečení

Vedení odboru

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
pplk. Knop Bohumil 31.07.1943 148151 náčelník
mjr. Vošický Otto 12.04.1949 161172 zástupce

1. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
kpt. Brejcha Břetislav 30.09.1949 163548 vedoucí starší referent specialista
por. Týfa Vít 15.06.1960 223173 vedoucí starší referent
por. Košař Vladislav 07.05.1955 218334 starší referent specialista
kpt. Drahonínský Igor 15.09.1951 177364 starší referent
por. Kubát Miroslav 06.12.1957 214697 starší referent
pprap. Kubíček Petr 01.01.1962 239836 starší referent
nstržm. Červenka Josef 17.12.1949 240110 starší referent
nstržm. Svoboda Jaroslav 11.12.1963 230411 starší referent
nstržm. Svoboda Petr 16.03.1965 232525 starší referent
nstržm. Trikal Václav 08.11.1967 232375 starší referent

2. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Holan Miroslav 10.05.1949 161419 vedoucí starší referent specialista
kpt. Kühnel Karel 11.11.1945 162679 vedoucí starší referent specialista
mjr. Vápenka Milan 04.05.1943 156006 starší referent specialista
mjr. Bohuslavský Karel 30.11.1948 184573 starší referent
kpt. Šlajsová Květa 01.03.1932 143572 starší referent
npor. Čáp Vladimír 02.10.1953 201243 starší referent
npor. Pukl Miroslav 17.02.1959 208303 starší referent
por. Neumann Milan 10.12.1953 218337 starší referent
nstržm. Pipota Milan 13.04.1964 228303 starší referent
nstržm. Krušina Jan 12.09.1967 230945 starší referent
nstržm. Ruman Rastislav 26.07.1965 233060 starší referent
stržm. Spurný Ladislav 25.11.1963 225785 starší referent

3. oddělení

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Fišer Václav 21.10.1949 160015 vedoucí starší referent specialista
mjr. Stehlík Václav 17.11.1945 161582 vedoucí starší referent
mjr. Vanžura Jaroslav 03.09.1948 161173 vedoucí starší referent
kpt. Havlíček Jaroslav 27.08.1944 151143 vedoucí starší referent
mjr. Netymach Josef 17.06.1945 161576 starší referent
mjr. Pivoňka Petr 31.03.1943 127322 starší referent
kpt. Konečný Jiří 16.03.1954 167449 starší referent
kpt. Sulek Jan 06.07.1951 185300 starší referent
npor. Šindelář František 29.10.1957 203906 starší referent
por. Linhartová Zdeňka 19.12.1952 215457 starší referent
por. Moučková Vladimíra 12.10.1955 201091 starší referent
pprap. Čehovská Věra 23.03.1963 207962 starší referent
pprap. Stýblová Eva 28.06.1955 201237 starší referent
rotný Bartošová Ilona 11.02.1960 233699 starší referent

Administrativa

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
nstržm. Ondráčková Světlana 01.01.1965 224399 referent
stržm. Pačes Josef 16.02.1967 238516 referent

Činná záloha

hodnost příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce
mjr. Doucha Miloslav 03.07.1943 161242 starší referent
mjr. Jindra Pavel 04.01.1944 150659 starší referent
kpt. Jiroušek Karel 09.04.1950 221216 starší referent
kpt. Kalous Vladimír 11.12.1952 176512 starší referent
kpt. Marek Josef 12.10.1951 167113 starší referent
npor. Boháč Miroslav 27.11.1954 168726 starší referent
npor. Čehovský Jaroslav 17.04.1959 205055 starší referent
npor. Holoubek Vítězslav 07.06.1958 211015 starší referent
por. Feřtr Jiří 30.01.1958 213818 starší referent