Denní situační zprávy

Situační zprávy byly písemné informace, které v rámci informačního toku ve strukturách ministerstva vnitra podávaly příslušným útvarům či funkcionářům přehled o aktuálním dění. K nahlédnutí jsou zde uspořádány situační zprávy FMV, jež chodily „na stůl“ nejvyšším představitelům ministerstva vnitra a komunistické strany a také zprávy z provenience Hlavní správy kontrarozvědky (II. správa SNB) a správy StB Praha.

Denní situační zprávy FMV

Denní situační zprávy II. správy SNB

Denní situační zprávy Správy StB Praha