Politický odbor federálního ministerstva vnitra

Politický odbor Federálního ministerstva vnitra měl za úkol zajišťovat „politickovýchovnou, ideologickou a kulturně výchovnou práci“ ve Sboru národní bezpečnosti. V praxi tak fungoval jako jedna z převodových pák mezi komunistickou stranou a represivním aparátem. Podílel se též na propagaci SNB navenek: mj. skrze propagandistické a instruktážní filmy, literaturu s bezpečnostní tématikou (časopisy „Bezpečnost“, „Signál“ či „Pohraničník – Stráž vlasti“), či výstavní činností v Muzeu SNB.

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. RSDr. Zajíček Václav 19.10.1940 104556 náčelník
mjr. JUDr. Šotík Ján 19.06.1949 193906 zástupce

Vnitřní skupina

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
prap. Gresserová Milena 18.03.1957 201027 starší referent, vnitřní skupiny

Skupina obrany

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
npor. Tomášek Josef 01.03.1948 166902 starší referent

Skupina HV SČSP, HV SSM

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
ppor. Matoušek Vladimír 17.01.1959 214238 tajemník, skupina HV SČSP a HV SSM
mjr. JUDr. Dítě Ladislav 03.08.1948 159004 tajemník, skupina HV SČSP, HV SSM
npor. Černý Petr 01.07.1956 201557 předseda SSM, skupina HV SČSP, HV SSM

1. oddělení (politické)

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. RSDr. Burda Jiří 08.07.1941 134536 starší referent specialista
pplk. RSDr. Černý Karel 26.04.1936 106241 starší referent specialista
pplk. JUDr. Škopek Břetislav 13.01.1941 101967 starší referent specialista
mjr. Mikoláš Stanislav 07.05.1947 191740 starší referent specialista
mjr. JUDr. Žáček Jaromír 28.06.1952 169734 starší referent specialista

2. oddělení (ideologické)

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. PhDr. Schovanec Ivo 08.11.1946 174704 vedoucí starší referent specialista (dočasně pověřen)
pplk. Ševeček Ivan 11.03.1943 205434 starší referent specialista
mjr. Herout Bohumil 21.08.1949 173333 starší referent specialista
mjr. Vitoušová Petra 15.06.1952 167586 starší referent specialista
kpt. RSDr. Vanický Josef 05.08.1951 172318 starší referent specialista
kpt. Paed.Dr. Vohlídka Václav 31.12.1953 211057 starší referent specialista

3. oddělení (kulturně-propagační)

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. Svoboda Jaroslav 20.04.1939 101431 vedoucí starší referent specialista
pplk. Beneš Jaroslav 31.08.1940 130406 starší referent specialista
mjr. Ing. Černý Jaroslav 22.01.1951 183970 starší referent specialista
mjr. Pavelek Jaroslav 02.05.1951 186816 starší referent specialista
kpt. JUDr. Pavelková Ivana 10.06.1956 217374 starší referent specialista
npor. Tůmová Soňa 17.12.1951 163848 starší referent

Redakce časopisu Bezpečnost

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr. RSDr. Hodek Otakar 15.09.1949 162176 šéfredaktor
pplk. Sedláček Petr 25.03.1952 166114 zástupce šéfredaktora
kpt. Pivoda Aleš 16.12.1952 206173 tajemník
mjr. Balšán Petr 15.12.1942 150611 starší redaktor
mjr. Macháčková Eva 16.09.1943 197820 starší redaktor
mjr. Paed.Dr. Novák František 25.05.1944 167291 starší referent specialista
mjr. Petrák František 03.08.1950 162747 starší referent specialista
kpt. Bednář Petr 22.04.1951 185017 starší referent specialista
kpt. Voráček Oldřich 10.07.1949 186484 starší referent specialista
kpt. Zima Vlastimil 06.10.1952 174078 starší referent specialista
npor. Krenar Jiří 23.11.1953 219266 starší redaktor
npor. Nováková Eva 22.07.1932 161456 starší referent specialista
por. Brožová Eva 23.12.1956 168814 referent
prap. Pešek Tomáš 29.11.1949 170430 řidič – mechanik

Redakce časopisu Pohraničník – Stráž vlasti

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
pplk. Hlavatý Jiří 06.04.1943 149961 šéfredaktor
mjr. RSDr. Bláha Jiří 13.02.1950 162021 zástupce šéfredaktora
kpt. Illiáš Jozef 03.11.1947 186678 tajemník
npor. Jungwirthová Jaroslava 07.03.1948 211953 starší redaktor
kpt. Pašková Daniela 29.06.1950 166645 referent
por. Pfeifer Vladimír 13.06.1963 220823 starší referent specialista

Muzeum SNB a vojsk MV

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. PhDr. Tesař Jaroslav 11.10.1936 133913 náčelník
mjr. PhDr. Machutová Marcela 16.11.1951 167280 zástupce
kpt. Ing. Beránek František 23.11.1952 214541 starší referent specialista
kpt. Čejková Marta 19.10.1942 183121 starší referent
kpt. Jachek Jiří 28.04.1948 163739 starší referent
kpt. Jurka Evžen 02.09.1946 187314 starší referent
kpt. JUDr. Kleisner Lubomír 29.08.1952 167992 starší referent specialista
kpt. Mikše Jaroslav 05.03.1935 163135 starší referent specialista
kpt. Stavěl Radoslav 23.02.1951 163136 starší referent specialista
npor. JUDr. Kosobudová Jana 27.06.1954 169682 starší referent specialista
npor. Lukešová Eva 16.07.1939 166842 starší referent
npor. Roupcová Eva 01.08.1954 162565 starší referent
por. Fiala Jiří 20.08.1949 206189 starší referent
por. Pešout Pavel 21.08.1953 172517 starší referent

Ústřední hudba FMV

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. zasl. um. Horák Stanislav 06.05.1935 145383 náčelník
mjr. Hanzal Miroslav 15.10.1948 168673 zástupce – dirigent
mjr. JUDr. Šivec Ján 30.04.1942 161352 zástupce – dirigent
mjr. Kašpar Jaroslav 08.07.1933 145386 vedoucí nástrojové skupiny
mjr. Kocián Stanislav 04.12.1939 145392 vedoucí nástrojové skupiny
mjr. Vojíř Bohumil 25.10.1932 145433 vedoucí nástrojové skupiny
kpt. Belák Tomáš 14.08.1931 155067 sólista
kpt. Dostál Josef 04.12.1940 153597 sólista
kpt. Klíma Jiří 26.06.1941 205661 starší referent
kpt. Krčín Jaroslav 26.12.1937 159476 sólista
kpt. Plíva Zdeněk 29.03.1931 145408 sólista
kpt. Šádek Ota 18.02.1953 225369 zástupce sólisty
kpt. Toman Karel 01.10.1934 155068 sólista
kpt. Tyl Václav 26.03.1932 159885 sólista
kpt. Veselý Miloš 14.01.1940 145430 sólista
kpt. Žák Ladislav 15.05.1934 145435 sólista
npor. Bareš Jaromír 27.12.1942 163745 zástupce sólisty
npor. Kohout Jaroslav 02.03.1936 145394 zástupce sólisty
npor. Léska Milan 22.01.1945 155640 zástupce sólisty
npor. Liška Václav 17.06.1941 132285 orchestrární hráč
npor. Macháček Josef 09.05.1935 145403 zástupce sólisty
npor. Matoška Zdeněk 19.11.1946 188340 zástupce sólisty
npor. Mrha František 28.11.1935 154669 orchestrární hráč
npor. Nejedlá Věra 02.04.1953 206120 referent dokumentace
npor. Nekuda Radomír 02.09.1946 161023 zástupce sólisty
npor. Ploc Antonín 24.09.1942 145409 sólista
npor. Raška Milan 15.05.1952 170590 sólista
npor. Ureš Ladislav 25.03.1932 145427 zásupce sólisty
npor. Vaniš Jiří 06.12.1951 207600 sólista
npor. Vodička Josef 12.08.1932 160356 sólista
npor. Vystrčil Miloslav 29.11.1934 145434 zástupce sólisty
por. Hošek Pavel 29.05.1961 225113 sólista
por. Hrubý Miloš 23.05.1952 221999 sólista
por. Husák Miroslav 24.08.1953 162846 sólista
por. Král Jaroslav 14.06.1943 161021 technik VI. stupně
por. Kubišta Jiří 11.02.1950 168672 zásupce sólisty
por. Trnka Ivan 20.08.1947 217424 sólista
ppor. Kinkal Luděk 29.01.1962 215497 sólista
ppor. Tesař Stanislav 08.12.1945 206123 starší refrent
nprap. Anft Jiří 23.04.1940 154283 orchestrární hráč
nprap. Cermánek Josef 15.02.1943 150843 orchestrární hráč
nprap. Khás Miloslav 04.12.1937 145389 orchestrární hráč
nprap. Richter Antonín 04.08.1941 160079 orchestrární hráč
nprap. Štorkán Ladislav 15.08.1937 145421 orchestrární hráč
prap. Kavka Ladislav 19.04.1957 214424 orchestrární hráč
prap. Menoušek Jan 30.04.1948 166576 sólista
prap. Mušinský Jiří 22.01.1951 201116 orchestrární hráč
prap. Samec Antonín 10.10.1951 167385 orchestrární hráč
prap. Zavřel Luděk 29.12.1940 161618 orchestrární hráč
pprap. Hokr Lubomír 09.02.1958 239838 orchestrární hráč
pprap. Hrdlička Jan 25.01.1961 219226 zástupce sólisty
pprap. Müller Pavel 20.11.1964 221979 zástupce sólisty
pprap. Novák Pavel 29.11.1964 224356 orchestrární hráč
pprap. Tolkner Milan 09.07.1962 238848 orchestrární hráč
pprap. Záliš Zdeněk 19.07.1962 215498 orchestrární hráč
nstržm. Bielik Roman 10.09.1970 238833 orchestrární hráč
nstržm. Čihák Petr 05.05.1971 238834 orchestrární hráč
nstržm. Doležal Hynek 06.12.1967 229074 zástupce sólisty
nstržm. Lužík Lubomír 30.12.1967 229009 orchestrární hráč
nstržm. Mutinský Milan 08.02.1964 233102 orchestrární hráč

Neplacená záloha, stáž

hodnost titul příjmení jméno datum
narození
OEČ funkce personální
spis
plk. RSDr. Hofman Vladislav 30.04.1942 102392 stážista, pověřen výkonem funkce konzultanta kanceláře ministra
por. Fikarová Eva 17.04.1953 162993 neplacená záloha