Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Výzva pamětníkům a pamětnicím let 1968 a 1969 – Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 znamenal konec pokusů o domácí variantu „socialismu s lidskou tváří“. Většina obyvatel, kteří dobu před srpnem prožili, nikdy nezapomněla na několik měsíců svobody, téměř už ztracených možností jednat autonomně, klást moci nepříjemné otázky, zbavit se cenzury, nezapomněla na naději, že to vše bude pokračovat. Letošní a příští jubilejní roky přináší neopakovatelnou příležitost k tomu, abychom posbírali střípky vzpomínek všech, kteří mají k té převratné době co říci.

Napište nám, co jste prožívali od 21. srpna 1968 do 21. srpna 1969, případně poskytněte dokumentační materiál či fotografie.

Vaše příběhy uveřejníme, aby sloužily těm později narozeným a pomohly jim vnímat historii své země a rozlišovat skutečnost od dezinformací i účelových zkreslení.

Pište na emailovou adresu marketa.dolezalova@ustrcr.cz
nebo poštovní adresu:
Markéta Doležalová
Ústav pro studium totalitních režimů
Na Struze 3
110 00 Praha 1

1. října 2018

Natalia Gorbaněvská (1936–2013)

1. prosinec 2013

Aktualizace fotogalerie – Fotogalerie byla rozšířena o nové fotografie z Prahy z 21. srpna 1968 pořízené Václavem Bradáčem

1. října 2013

Aktualizace seznamu obětí, které v roce 1968 zahynuly na Slovensku v důsledku vpádu okupačních vojsk do Československa a nové fotografie z Prahy ze srpna 1968 z archivu Milana Bárty

16. srpen 2013

Od 15. srpna 2013 jsou k vidění nové webové stránky Protesty proti okupaci Československa v roce 1968 v zemích Varšavské smlouvy, věnované hrdinům, kteří v zemích Varšavské smlouvy protestovali proti srpnové okupaci Československa. Nebyl jich velký počet, ale tím větší museli mít odvahu – a naše veřejnost o nich stále ví poměrně málo. Dokumentaci zahraničních protestů proti okupaci v roce 1968 se ÚSTR věnuje už od svého založení. Výsledkem jsou výstavy, publikace, a zejména nenahraditelná osobní svědectví. Nedávno se nám podařilo zaznamenat rozhovory se dvěma u nás dosud neznámými protestujícími z Lotyška – Aldisem Cilinskisem a Ivanem Jachimovičem. Aldis Cilinskis také přijal pozvání k návštěvě Česka.

15. srpen 2013

Nová publikace autorů Milana Bárty, Jana Břečky a Jana Kalouse Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení se na základě rozsáhlého archivního výzkumu snaží přiblížit události srpna 1969 a zasadit je do kontextu tehdejšího dění…

10. leden 2013

Nové fotografie – V další aktualizaci přinášíme záběry Vinohradské třídy a Václavského náměstí v Praze .

27. srpen 2012

Aktualizace fotogalerie – K výročí srpnových událostí jsme připravili aktualizaci webového projektu o další sbírku fotek tak, jak je zachytili fotografové Milan Linhart a Milan Skočovský.

20. srpen 2012

Projekt, na němž se spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů podílí Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav zpřístupňuje veřejnosti dokumenty a dobová svědectví. Významnou součástí je také aktualizovaný seznam obětí okupace. Cílem je, aby se tato stránka stala místem, kde budou zájemci o historii hledat informace o roce 1968, 1969.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Vyšla publikace Invaze 1968. Ruský pohled, která představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase brežněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jež pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu.

22. srpen 2011

Unikátní videa z roku 1969 – Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje ke 40. výročí demonstrací proti okupaci Československa unikátní videozáběry bezpečnostních složek z fondů Archivu bezpečnostních složek. Zveřejněné záběry pořizovali pracovníci bezpečnostních složek a sloužily jako dokumentace protestů proti okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy. Chronologie událostí ze 20. a 21. srpna 1968Přehled událostí dvou klíčových dní, které ovlivnily život v Československu po následujících více než dvacet let. Oběti okupace, Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968 je publikace, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Sovětská propagandaK událostem v Československu – Tzv. Bílá kniha sestavená sovětskými propagandisty a příslušníky KGB měla zdůvodnit sovětskou okupaci.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Pokud máte dokumenty, které by mohly tyto stránky obohatit, neváhejte se obrátit na e-mail sekretariat@ustrcr.cz