Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Výzva pamětníkům a pamětnicím sebeobětování Jana Palacha – S nadcházejícím padesátým výročím sebeupálení Jana Palacha prosíme pamětníky a pamětnice této pohnuté doby o zaslání vzpomínek, třeba i letmých. Zveřejněním Vašich vzpomínek chceme mladším generacím přiblížit atmosféru ledna 1969 a událostí souvisejících s Palachovým činem.

Pište na emailovou adresu marketa.dolezalova@ustrcr.cz
nebo poštovní adresu:
Markéta Doležalová
Ústav pro studium totalitních režimů
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

1. leden 2019

Natalia Gorbaněvská (1936–2013)

1. prosinec 2013

Aktualizace fotogalerie – Fotogalerie byla rozšířena o nové fotografie z Prahy z 21. srpna 1968 pořízené Václavem Bradáčem

1. října 2013

Aktualizace seznamu obětí, které v roce 1968 zahynuly na Slovensku v důsledku vpádu okupačních vojsk do Československa a nové fotografie z Prahy ze srpna 1968 z archivu Milana Bárty

16. srpen 2013

Od 15. srpna 2013 jsou k vidění nové webové stránky Protesty proti okupaci Československa v roce 1968 v zemích Varšavské smlouvy, věnované hrdinům, kteří v zemích Varšavské smlouvy protestovali proti srpnové okupaci Československa. Nebyl jich velký počet, ale tím větší museli mít odvahu – a naše veřejnost o nich stále ví poměrně málo. Dokumentaci zahraničních protestů proti okupaci v roce 1968 se ÚSTR věnuje už od svého založení. Výsledkem jsou výstavy, publikace, a zejména nenahraditelná osobní svědectví. Nedávno se nám podařilo zaznamenat rozhovory se dvěma u nás dosud neznámými protestujícími z Lotyška – Aldisem Cilinskisem a Ivanem Jachimovičem. Aldis Cilinskis také přijal pozvání k návštěvě Česka.

15. srpen 2013

Nová publikace autorů Milana Bárty, Jana Břečky a Jana Kalouse Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení se na základě rozsáhlého archivního výzkumu snaží přiblížit události srpna 1969 a zasadit je do kontextu tehdejšího dění…

10. leden 2013

Nové fotografie – V další aktualizaci přinášíme záběry Vinohradské třídy a Václavského náměstí v Praze .

27. srpen 2012

Aktualizace fotogalerie – K výročí srpnových událostí jsme připravili aktualizaci webového projektu o další sbírku fotek tak, jak je zachytili fotografové Milan Linhart a Milan Skočovský.

20. srpen 2012

Projekt, na němž se spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů podílí Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav zpřístupňuje veřejnosti dokumenty a dobová svědectví. Významnou součástí je také aktualizovaný seznam obětí okupace. Cílem je, aby se tato stránka stala místem, kde budou zájemci o historii hledat informace o roce 1968, 1969.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Vyšla publikace Invaze 1968. Ruský pohled, která představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase brežněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jež pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu.

22. srpen 2011

Unikátní videa z roku 1969 – Ústav pro studium totalitních režimů zveřejňuje ke 40. výročí demonstrací proti okupaci Československa unikátní videozáběry bezpečnostních složek z fondů Archivu bezpečnostních složek. Zveřejněné záběry pořizovali pracovníci bezpečnostních složek a sloužily jako dokumentace protestů proti okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy. Chronologie událostí ze 20. a 21. srpna 1968Přehled událostí dvou klíčových dní, které ovlivnily život v Československu po následujících více než dvacet let. Oběti okupace, Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968 je publikace, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Sovětská propagandaK událostem v Československu – Tzv. Bílá kniha sestavená sovětskými propagandisty a příslušníky KGB měla zdůvodnit sovětskou okupaci.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Pokud máte dokumenty, které by mohly tyto stránky obohatit, neváhejte se obrátit na e-mail sekretariat@ustrcr.cz