Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969 (archiv)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Natalia Gorbaněvská (1936–2013)

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Na (starším webovém) projektu se spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů podílel Archiv bezpečnostních složek, Český rozhlas, Česká televize a Vojenský historický ústav. Zpřístupnil veřejnosti dokumenty a dobová svědectví. Významnou součástí byl i seznam obětí okupace…

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Publikace Invaze 1968. Ruský pohled, představuje první pokus o ucelenější náhled na ruské vnímání pražského jara a okupace roku 1968. Popisuje pocit spřízněnosti, který sovětská liberální inteligence a rodící se disidentské hnutí cítily v čase brežněvovského utahování šroubů vůči dění v Praze, jež pro ně představovalo jednu z posledních nadějí na změnu.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969

Unikátní videa z roku 1969 – Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil k výročí demonstrací proti okupaci Československa unikátní videozáběry bezpečnostních složek z fondů Archivu bezpečnostních složek. Zveřejněné záběry pořizovali pracovníci bezpečnostních složek a sloužily jako dokumentace protestů proti okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy. Chronologie událostí ze 20. a 21. srpna 1968Přehled událostí dvou klíčových dní, které ovlivnily život v Československu po následujících více než dvacet let. Oběti okupace, Československo, 21. srpen – 31. prosinec 1968 je publikace, vzniklá v rámci výzkumného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů zaměřeného na události roku 1968, přináší dosud nepublikovaná fakta o okolnostech úmrtí československých občanů způsobených příslušníky vojsk Varšavské smlouvy na území Československa od 21. srpna do konce roku 1968. Sovětská propagandaK událostem v Československu – Tzv. Bílá kniha sestavená sovětskými propagandisty a příslušníky KGB měla zdůvodnit sovětskou okupaci.

Stránky věnované událostem roku 1968 a 1969