Nomenklatura – 1968

První tajemník ústředního výboru KSČ

Od 5. ledna 1968 Od 4. dubna 1968 Od 1. června 1968
Alexander Dubček Alexander Dubček Alexander Dubček

Akce Bukanýr

  • Pod krycím názvem „Bukanýr“ kontrolovala hlavní správa rozvědky (I. správa FMV) v letech 1969 – 1970 činnost čs. tituláře v Turecku a bývalého prvního tajemníka ÚV KSČ Alexandera Dubčeka.

Tajemníci ústředního výboru KSČ

Od 5. ledna 1968 Od 4. dubna 1968 Od 1. června 1968
Jiří Hendrych
Alois Indra Alois Indra
Drahomír Kolder Drahomír Kolder Drahomír Kolder
Vladimír Koucký
Jozef Lenárt Jozef Lenárt
Zdeněk Mlynář
Lubomír Štrougal

Členové předsednictva ústředního výboru KSČ v roce 1968

Od 5. ledna 1968 Od 4. dubna 1968 Od 1. června 1968
František Barbírek František Barbírek
Vasil Biľak Vasil Biľak
Josef Borůvka
Oldřich Černík Oldřich Černík Oldřich Černík
Jaromír Dolanský
Alexander Dubček Alexander Dubček Alexander Dubček
Jiří Hendrych
Michal Chudík
Drahomír Kolder Drahomír Kolder Drahomír Kolier
František Kriegel František Kriegel
Bohuslav Laštovička
Jozef Lenárt
Antonín Novotný
Jan Piller Jan Piller Jan Piller
Emil Rigo Emil Rigo Emil Rigo
Josef Smrkovský Josef Smrkovský
Otakar Šimůnek
Josef Špaček Josef Špaček Josef Špaček
Oldřich Švestka Oldřich Švestka

Kandidáti předsednictva ústředního výboru KSČ

Od 5. ledna 1968 Od 4. dubna 1968 Od 1. června 1968
Antonín Kapek Antonín Kapek Antonín Kapek
Jozef Lenárt Jozef Lenárt
Miroslav Pastyřík
Michal Sabolčík
Štefan Sádovský
Bohumil Šimon
Martin Vaculík Martin Vaculík

Sekretariát ústředního výboru KSČ

Od 5. ledna 1968 Od 4. dubna 1968 Od 1. června 1968
Čestmír Císař Čestmír Císař
Alexander Dubček Alexander Dubček Alexander Dubček
Evžen Erban
Jiří Hendrych
Alois Indra Alois Indra
Drahomír Kolder Drahomír Kolder Drahomír Kolder
Vladimír Koucký
Jozef Lenárt Jozef Lenárt
Zdeněk Mlynář Zdeněk Mlynář
Miroslav Pastyřík Miroslav Pastyřík
František Pecha
Štefan Sádovský Štefan Sádovský
Václav Slavík Václav Slavík
Lubomír Štrougal
Martin Vaculík
Oldřich Voleník Oldřich Voleník

Vláda ČSSR v roce 1968

Funkce Do 8. dubna 1968 8. dubna – 31. prosince 1968
předseda Jozef Lenárt Oldřich Černík
místopředsedové Oldřich Černík Oldřich Černík
František Krajčír Peter Colotka
Otakar Šimůnek Gustáv Husák
Josef Krejčí Ota Šik (do 3. 9. 1968)
ministr zahraničních věcí Václav David Jiří Hájek (do 19. 9. 1968)
ministr národní obrany Bohumír Lomský Martin Dzúr
ministr vnitra Josef Kudrna (do 15. 3. 1968) Josef Pavel (do 30. 8. 1968)
Jan Pelnář (od 31. 8. 1968)
ministr dopravy Alois Indra František Řehák
ministr financí Bohumil Sucharda Bohumil Sucharda
ministr hornictví František Penc František Penc
Václav Valeš Stanislav Rázl
ministr vnitřního obchodu Jindřich Uher Oldřich Pavlovský
ministr zahraničního obchodu František Hamouz Václav Valeš
ministr kultury a informací Karel Hoffmann Miroslav Galuška
ministr školství Jiří Hájek Vladimír Kadlec
ministr těžkého průmyslu Josef Krejčí Josef Krejčí
ministr spotřebního průmyslu Božena Machačová-Dostálová Božena Machačová-Dostálová
ministr zemědělství a výživy Karel Mestek Josef Borůvka
ministr lesního a vodního hospodářství Josef Smrkovský Julius Hanus
ministr spravedlnosti Alois Neuman Bohuslav Kučera
ministr stavebnictví Samuel Takáč Jozef Trokan
ministr práce a sociálních věcí Michal Štancel (od 30. 4. 1968)
ministr techniky Miloslav Hruškovič (od 30. 4. 1968)
ministr zdravotnictví Josef Plojhar Vladislav Vlček
ministr národohospodářského plánování František Vlasák
ministr bez portfeje, předsedové státních úřadů a komisí Ján Marko Václav Hůla (Státní úřad cenový)
František Barbírek Josef Korčák (Ústřední správa energetiky)
Vincenc Krahulec (Slovenská plánovací komise)
František Vlasák (Státní komise pro techniku)
Bohumil Sucharda (Státní komise pro finance a mzdy)