Státní bezpečnost

Informační produkce StB

I během roku 1968 vyprodukovaly jednotlivé součástí Hlavní správy Státní bezpečnosti řadu periodických informací, které byly určeny jak pro vlastní potřebu tak pro informaci nejvyšších stranických orgánů.

Správa rozvědky (I. správa MV)

Činnosti orgánů KSČ na rozvědce

Na I. správě ministerstva vnitra (rozvědka) hrál v demokratizačním procesu Pražského jara i odporu proti okupaci význačnou roli celoútvarový výbor (CÚV) Komunistické strany Československa č. 8.

Útvary StB krajské správy SNB Praha

Jedním z výrazných protireformně orientovaných organizačních celků politické policie byly v roce 1968 útvary Státní bezpečnosti krajské správy Sboru národní bezpečnosti Praha.

Správa Státní bezpečnosti České Budějovice

Správa Státní bezpečnosti Plzeň

Činnost v prvním pololetí 1968

Roční zpráva o činnosti

Správa Státní bezpečnosti Hradec Králové

Správa Státní bezpečnosti Ústí nad Labem