Akce pro školy

2024 – ZÁŘÍ


Pravidla totality

Totalita a její pravidla, manipulativní techniky, populismus, tedy jak je to se svobodou myšlení. Jak tato témata pojmout, uchopit a především, jak je správně interpretovat mladým lidem? Zveme Vás na seminář Pravidla totality vedený Janem Samohýlem, odborným didaktikem Ústavu pro studium totalitních režimů, který je určený pedagogickým pracovníkům – konkrétně školním psychologům, metodikům prevence a výchovným poradcům základních a středních škol. Seminář proběhne 11. září 2024 v pražském 3Kino od 9.00 hodin. Účast na semináři je bezplatná. Kontaktní e-mail pro zasílání přihlášek: edu.film@3kino.cz.
Finančním partnerem semináře je Magistrát hl. m. Prahy. Podrobnější informace k celému projektu najdete v tiskové zprávě.

OBSAH SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY


2024 – ČERVEN


Totalitní praktiky a komunistické tábory nucených prací

Dvoudenní letní školu pro středoškolské studenty připravilo na úterý 11. a středu 12. června 2024 oddělení občanského vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů s Muzeem paměti XX. století. Koná se v obci Svatý Jan pod Skalou na téma: totalitní praktiky a komunistické tábory nucených prací. V obci nedaleko Berouna v bývalém benediktinském klášteře byl jeden z nejhorších komunistických táborů nucených prací a věznice, následně 30 let zde byla policejní škola v rámci Státní bezpečnosti a archiv ministerstva vnitra. V současné době je zde pedagogická VOŠ. Obsahem letní školy pro studenty budou přednášky, aktivní práce s pracovními listy, diskuze nad tématem života muklů a komentovaná prohlídka Velké Ameriky – trestaneckého tábora Český Mauthausen.

KOMPLETNÍ PROGRAM LETNÍ ŠKOLY

Změna programu vyhrazena.

Foto archiv 3Kino a Marta Myšková (MPXX)