Organizační struktura

Ústav pro studium totalitních režimů je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů.

Rada Ústavu

je nejvyšším orgánem ÚSTR. Její činnost určuje § 6 až 10 zákona a Jednací řád. Rada se skládá ze sedmi členů volených a odvolávaných Senátem Parlamentu České republiky.

Ředitel Ústavu

je jmenován a odvoláván Radou ÚSTR. Určuje strategii a cíle Ústavu, za svoji činnost odpovídá Radě Ústavu.

  • Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph. D. – od 1. 5. 2014
  • Mgr. Pavla Foglová – od 11. 4. 2013 do 30. 4. 2014
  • Mgr. Daniel Herman – od 16. 8. 2010 do 10. 4. 2013
  • Mgr. Zdeněk Hazdra – od 14. 5. 2010 do 15. 8. 2010
  • Doc. PhDr. Jiří Pernes, Ph.D. – od 1. 4. 2010 do 13. 5. 2010
  • PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. – od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2010

Náměstek ředitele Ústavu

je jmenován a odvoláván ředitelem Ústavu. Zastupuje ředitele v plném rozsahu práv a povinností jako statutární zástupce. Přímo řídí ředitele odboru výzkumu a vzdělávání a ředitele odboru produkčního.

Interní auditor

je jmenován do funkce podle zvláštního zákona ředitelem Ústavu a je mu přímo podřízen. Plní povinnosti dané právními předpisy a vnitřními předpisy Ústavu.

Vědecký tajemník

  • Mgr. Adéla Rádková, Ph. D.

Organizační útvary Ústavu

Vědecká rada ÚSTR

je poradním orgánem ředitele ÚSTR.