Ediční rada ÚSTR

 • Mgr. Ondřej Matějka – předseda (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Mgr. Jakub Bachtík – tajemník (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Bc. Jan Vondryska (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • PhDr. Milan Bárta, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.)
 • Mgr. Adéla Rádková, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Mgr. Blanka Mouralová (Ústav pro studium totalitních režimů)
 • Mgr. Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek)
 • Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)
 • Mgr. Marek Junek, Ph.D. (Národní muzeum)
 • Mgr. Michal Burian, Ph.D. (Vojenský historický ústav)