Ediční rada ÚSTR

  • Mgr. Ondřej Matějka – předseda (Ústav pro studium totalitních režimů)
  • Bc. Michal Hroza – tajemník (Ústav pro studium totalitních režimů)
  • Mgr. Marek Junek, Ph.D. (Národní muzeum)
  • Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.)
  • Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů)
  • doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.)
  • Mgr. Michal Burian, Ph.D. (Vojenský historický ústav)
  • Mgr. Světlana Ptáčníková (Archiv bezpečnostních složek)
  • PhDr. Milan Bárta (Ústav pro studium totalitních režimů)