Červen

Kalendář výročí připomíná momenty z novodobé historie, které by neměly upadnout v zapomnění. Je určen zejména novinářům, jimž předkládá podněty k přípravě vlastních témat. Pracovníci ÚSTR jim pak rádi nabídnou podrobnosti.

Červen 2023 nabízí mimo jiné tato kulatá a půlkulatá výročí:

● 1. 6. 1993 / † Vladimír Krajina

vědec, pedagog, politik, účastník protinacistického odboje, politický vězeň, exulant

● 1. 6. 1953 / Československá měnová reforma

znehodnocení úspor a propadnutí vázaných vkladů všeho obyvatelstva Československa a pokles životní úrovně, anulováním dluhů státu vůči obyvatelstvu šlo o faktický státní bankrot

● 6. 6. 1913 /  ⃰  Jiří Hájek

komunistický politik a diplomat, signatář a mluvčí Charty 77

● 9. 6. 2013 / † Zdeněk Rotrekl

básník, spisovatel, publicista, literární historik, politický vězeň, disident

● 10. 6. 1943 / † František Dvořák

český regionální archeolog, účastník 2. odboje, popraven nacisty

● 11. 6. 1983 / Žabčický masakr

brutální zásah vůči „vlasatcům“ a rockovým fanouškům v komunistickém Československu

● 21. 6. 1898 /  ⃰  Václav Kropáček

voják, účastník domácího protinacistického odboje, plukovník GŠ, popraven nacisty

● 23. 6. 1998 / † Ignác Syrovátka

voják, účastník protinacistického zahraničního odboje, politický vězeň v 50. letech, generálmajor

● 24. 6. 2018 / † Pavel Vranský

voják, účastník protinacistického zahraničního odboje, brigádní generál

● 27. 6. 1968 / Manifest 2000 slov

manifest požadující změnu poměrů v Československu v roce 1968, zároveň vyzýval řadové občany, aby aktivně ovlivňovali společenské dění

● 28. 6. 1943 / † Ladislav Vácha

československý gymnasta, olympionik, člen Sokola, účastník protinacistického odboje, zemřel na následky výslechu gestapem

● 30. 6. 1898 /  ⃰  Pavel Ripka

voják, účastník domácího protinacistického odboje, popraven nacisty, podplukovník i. m.