10. ČERVNA


● 1943: † František Dvořák

český regionální archeolog, účastník 2. odboje, popraven nacisty

foto Wikimedia Commons (volné dílo)

František Dvořák se narodil 28. listopadu 1896 v Červených Pečkách. Profesí lékař byl velkým fandou do archeologie a ač archeolog-samouk, za své terénní výzkumy získal věhlas i v Evropě. V meziválečném období významně rozšířil archeologickou sbírku muzea v Kolíně asi o 40 000 kusů. V době okupace se zapojil do kolínské organizace Domácí odboj, známé také pod názvem Prstýnkáři. Poskytoval vhodné prostory v kolínském muzeu pro společné schůzky a jednání této ilegální organizace, kterých se aktivně účastnil. Před zatčením gestapem byl varován a stačil se ukrýt v tajné skrýši ve sklepě svého domu v Červených Pečkách, ale hlad a nedýchatelný vzduch jej přinutily po dvou dnech skrýš opustit. Do rukou gestapa padl 4. září 1941. Byl vězněn v Kolíně, Kutné Hoře, Terezíně, ve věznici Praha-Pankrác a poté v drážďanském vězení v Georg-Bähr-Strasse. Tam byl v lednu 1943 odsouzen k trestu smrti a 10. června 1943 v 18.22 tamtéž popraven. Za jeho statečnost mu byl 5. května 1947 prezidentem Edvardem Benešem udělen Československý válečný kříž 1939 za „zásluhy v boji za národní osvobození z nacistické okupace“. V obci Červené Pečky má František Dvořák dvě pamětní desky, v Kolíně je po něm pojmenováno muzeum Kolínska v pravěku.


● 1942: Vypálení obce Lidice

jedna z nehrůznějších odvetných akcí nacistů vůči obyvatelstvu v protektorátu po smrti Reinharda Heydricha

Nacisté vypálili středočeskou obec Lidice, kde dospělé muže zastřelili na místě a ženy s dětmi byly převezeny do koncentračních táborů, kde většina dětí zahynula.